Arup

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr Länkar som inte passar in på orter och branscher

 

   


Bild ID: Arup-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   
Mor Bengtas bortgång 1921     Källa: www.hembygd.se Författare: Henning Persson
   
   
Arup_KB_206.jpg

Detta är boningshuset till  lilla Stenhuset som idag ligger vid Linderöd. Huset har blivit kortare men grunden är nog lika lång som huset var innan. Insänt av Kurt Borg.

Stallbyggnaden till lilla Stenhuset i Arup.

   
   

Detta är en bild på torpet “Lilla stenhuset” i Arup. Det vita huset som skymtar i bakgrunden är Skolan. Barnen är arrendator Karl Malmbergs barn. Karl flyttade in i skolhuset när skolan lades ner. Arrendet övertogs av Anders Borg 1945. Det gamla boningshuset såldes då och flyttades till Linderöd. Skickar en bild senare på stallbyggnaden som hörde till torpet och ligger fortfarande kvar i Arup.  Insänt av Kurt Borg.

INFORMATION OM SKOLFOTON OCH SKOLOR

En sammanställning av alla skolfoton från Hörby  kommuns olika orter finns under länken
"
Skolfoton i kommunen".

   
   

Arups gård ägdes av Osbyholms gods från början av 1700-talet. Ekeröd var uppköpt av godset något tidigare. Släkten Seths förste ägare av godset var Per von Seth 1779. Egendomen bestod då av 54 hemman, 21 gatuhus och en del kvarnar mm, som var fördelade i sex socknar. Av dem var i våra trakter tre hemman i Ekeröd, tre hemman i Kylestorp, ett hemman i Riset, ett hemman i Arup och två hemman i Stavröd.

År 1810 övertog Per von Seths adoptivson, Johan von Seth, Osbyholm, som år 1847 övertogs av hans son Johan August Seth. Johan August Seth dog år 1886. Tomten till skolan i Arup skänktes av "Setharna" (mer om skolan i bygdeföreningens bok "Södra Rörum under 100 år"). År 1898 fick arrendatorerna på Arup nya herrar då "Osbyholms Aktiebolag", som det nu hette, sålde till Domänverket på grund av ett försämrat ekonomiskt läge för godset.
Källa: Så var det förr... av Södra Rörums Bygdeförening 1995.

Arups skola som byggdes år 1900 kostade 3090 Kr att uppföra. Den första lärarinnan var Ingrid Maria Ekberg som innehade tjänsten till sin pensionering 1923. På den ena gaveln hade lärarinnan sin bostad, som bestod av två mindre rum, ett litet kök samt tambur. I Arups skola undervisade lärarinnan klasserna ett t.o.m. fyra i samma skolsal. Efter nedläggningen 1941 såldes skolhuset och är numera permanent bostad

   

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher