Askeröd

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 
   


Bild ID: Askerod_karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   


Vykort från ca. 1908. Förlag F. Hjalmar Nilsson, Askeröd.
   
   


Tid omkring 1911-1912. Förlag A, M, Rhedin, Askeröd.
   
   

Askeröd. Missionshuset och kvarnen vid Brorstorp.

   
   

Askröd slakteri.

   
   

Edvin Rubin Sadelmakare & tapetserare i Askeröd.
Bild ID: LW_074wa

   
   

Omkring 1915. Smeden Johan Löfkvist f: 1889-03-31 Askeröd skickar sönerna Johan och Nore f: 1900-12-29 till järnvägsstationen i Askeröd med tio radhackor.
Bilden tillsänd oss av Gustav Andersson, Hjularöd.

   
   

Askeröd 1907. Insänt av Gunnar Lindgren.

   
   


Askeröd 1908. Insänt av Gunnar Lindgren.
   
   

Askeröd 1927. Insänt av Gunnar Lindgren.

   
   

Askeröd 1932. Insänt av Gunnar Lindgren.

   
   

Affären i Askeröd.

   
   

Askeröd. Wiesselgrens minne. Ca. 1910.
Bild ID: TAB_0224

   
   

Järnvägsstationen i Askeröd

   
   

Askeröds station 1930

   
   
   

Resande vid Askeröds station omkring 1900. Brevkortet är från 29 juni 1902.

   
   

Askeröds station omkring 1900.

   
   

Askeröd station 1971.
Fotograf okänd men enl. Järnvägsmuseet kan bilden publiceras genom Creative Commons CC-BY-SA 4.0

   
   

Askeröd station 1971.
Fotograf okänd men enl. Järnvägsmuseet kan bilden publiceras genom Creative Commons CC-BY-SA 4.0

   
   

Askeröds station omkring 1920-1929.

   
   

Askeröd station 1957.

   
   

Askeröds station 1919.
Källa: Järnvägsmuseet. Foto: A. Ohrlander. 

   
   

Askeröds järnvägsstation någon gång 1900-1909.

   
   

Askeröds järnvägsstation omkring år 1900. Källa: Järnvägsmuseet.

   
   

Askeröds järnvägsstation omkring år 1900. Källa: Järnvägsmuseet.

   
   

Askeröds järnvägsstation omkring år 1920-1929. Källa: Järnvägsmuseet.

   
   

Tornur med ensekundspendel från senare 1800-tal. Just detta ur är från Askeröd.

Uret har ett löst lod. Urtavlan är numrerad från 1-24 med svarta siffror på vit emaljerad botten. Uret har ett trästativ, och består av följande delar:
1 Sekundärur med urverk och visare. 2 Sekundärur utan urverk och visare.
1 Spärrhandtag. Löphjul till lod. 3 Sekundärurverk utan tavla och visare.
1 huvudur. 1 Förlängningsaxel till sekundärur. 5 Timvisare. 5 Minutvisare.
1 Urverk (huvudur).
Ett ytterligare löphjul (:3) som tillhör uret men är trasigt har troligen bytts ut för att kunna visa uret komplett i utställningen.

På ett antal stationsbyggnader monterades tornur under senare delen av 1800-talet. Uren placerades högst uppe i byggnaden. Urtavla, timvisare och minutvisare placerades på utsidan och anslöts till drivverket med en rörlig axel. Pendeluret drevs av ett lod som genom en kanal sänktes från övervåningen till bottenvåningen. Därigenom krävdes uppdragning av lodet endast en gång i månaden.
Källa: Järnvägsmuseet.

   
   

Askeröd
Bild ID: TAB_0002.Askeröd.
Bild iD: Askerod_03.
   
   

Nils Larsson med okänd kvinna, kan vara hans fru.
Tid augusti 1922. Enl. uppgift skall det vara Kulla gård i Askeröd.
Foto: Per bagge (1866-1936)

 
   
   

Baksidan till vykortet ovan.

Familjen Thure Karlsson i Askeröd.

   

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher