Toppen

Broar i bygden

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Hörby  Almkullen Ludvigsborg  Osbyholm  Skäpperöd 
Gamla bron Jägartorpet Magnaröd  Pärup  Svensköp 
Nya bron Kölleröd  Mannarp  Råby  Södra Rörum 
Bron, Gatukontoret   Nygård  Råset   
 Strrömpaterren        

 

Vi vill ge ett speciellt tak till www.stenvalvsbroar.se där vi fått använda deras nytagna bilder på stenvalsbroar. Vill du se på stenvalsbroar i hela Sverige totalt så titta in på deras hemsida – där finns över 2000 st!
Har du som besöker vår sida broar i vår trakt, oavsett om det är stenvalsbroar eller "vanliga" broar, vill vi gärna ta del av dessa.

 

   Almkullen 


 Bild ID: Bro_035. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_036. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 

Till toppen av sidan

 

   Hörby Gamla bron, Stenvalsbron (vid Hörby Lågprisaffär)


Bild ID: Bro_001. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_002. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 

Hörbyån vid gamla stenvalvsbron. Huset till vänster är brandkårens pumphus att förvara brandsprutan i.
Foto: Carl Martinsson och i privata ägo Ingegärd Olofsson.

   
   


Gamla bron med sitt träräcke.
Bild ID: GATO_057
   
   
 

Gamla Bron i Hörby med de s.k. komperstenarna i förgrunden. Dvs. de stora stenarna som användes att stiga på innan bron var byggd.
Bild ID: GATO_259

   
   

Bild ID: Gamla_bron_001.

   
   

Året är 1949.
Bilden insänd av Per Landin.

   
   
   
   

Bild ID: Vykort_029_Gamla-Bron.

   
   

Mellan broarna Närmast till vänster Otto Polis
Bild ID: HH_3074w. Foto: Henry Holm

Gamla Bron 1957-08-02
Bild ID: HH_3075w. Foto: Henry Holm

   
   

Gamla Bron.
Bild ID: HH_3645. Foto: Henry Holm.

Den gamla bron över Södergatan, nuvarande Ystadvägen
 Den första bron över ån där allmänheten kunde komma söder om byn byggdes år 1777. Det var en träbro, men det gick för denna som för alla andra träbroar, när vårfloden kom så sköljdes de bort. År 1784 var det en ovanligt stor vårflod, som raserade även denna bro så man fick bygga en ny träbro. Likadant blev det år 1811 när vårfloden kom tog den med sig allt som kom i dess väg. Man byggde återigen en ny träbro. Det blev så för timmer hade man gott om och det var förhållandevis lätt att bygga med. Men 27 år senare när även denna bro var illa tilltygad beslöt man att bygga en stenbro med tre valv. Det blev byggmästare M. Cederholm från Högseröd som år 1838 byggde stenbron över ån vid Södergatan, som Ystadsvägen hette vid denna tid. Bron kostade att bygga 1,970 riksdaler. Till brovalven som skulle vara 10 alnar breda i vattengången beställdes 390 alnar huggen sten från stengravarna i Höör. Mycket sten togs från markerna runt Hörby till fyllning m.m. Det gick även åt 480 lastvagnar grus samt 320 lastvagnar jord, som bönderna begärde ersättning för med 80 riksdaler banko. Läs mer här nedan vad en rdr, Riksdaler är.
   
   

Valvbron juli 1959
Bild ID: HH_3335. Foto: Henry Holm.

Nykomlingar i Hörby-Park

I september år 1959 utökades fågelbeståndet vid Å promenaden i Hörby med något som i den stolta kringsimmande svanens ögon måhända föreföll överraskande. Det var fem tama ankor men inga vanliga utan enligt uppgift av italiensk och japansk härstamning. I sanningens namn ska sägas att det inte är frågan om någon direktimport. Två av ankorna kommer från Årröd och tre från gården Landeröd utanför Hörby. Det är inte mindre roligt att titta på dem särskilt den japanska som har en lustig tofs på huvudet och ser väldigt kavat ut.
Nytillskottet i spegeldammen har införskaffats genom handlare Nils Svensson (Lars 36:ans far) Han ser dagligen till fåglarna och håller även efter de talrika förekommande vattenråttorna som bor i stenbrinkarna. På kommunal framställning har Nils Svensson erhållit licens att använda salongsgevär för att skjuta råttorna redan har ett tiotal mist livet. Fågelflotten mellan broarna ska nu höjas genom att man lägger tunnor in under och den kommer därefter att förses med nya grästorvor allt i syfte att höja trevnaden för den växande fågelfamiljen. Det är inte omöjligt att den får ytterligare nytillskott inom den närmaste tiden.

Bodil Pedersen

Källa: Mellersta Skåne september 1959

   
   

Bron över Hörbyån. Ystadvägen
Bild ID: HH_3042w. Från Henry Holms bildarkiv.

Bryggare Ludvig Perssons häst

I augusti 1950 höll man på att bygga en ny betong bro över Hörby ån i Nygatan. Det betydde att den gamla stenbron på den parallella Ystadvägen ca 50 meter österut fick ökad trafik under tiden arbetet pågick. Det klarade den utan problem på den tiden. Bron är från år 1825 med tre spann sten i kallmur av byggmästare Magnus Cederholm i Högseröd. Idag är bron avstängd för biltrafik.
När denna bild togs en het augusti dag 1950 fanns fortfarande den dåtida köpingens uttjänta spruthus kvar vid ån alldeles in till bron. Inrymd med samhällets gamla brandsprutor.

Bryggare Ludvig Persons häst hade övergett betet på ängen intill och sökt svalka för dagens värme under ett av brovalven. Som syns på bilden var åfåran nästan helt uttorkad. Samtidigt som hästen står under valvet kommer en mjölkskjuts på bron på hemväg från Hörby mejeri med sina kannor förmodligen fyllda med skummjölk.

Bodil Pedersen

Källa: Mellersta Skåne augusti 1950, foto: Henry Holm

Gamla bron vid Nygatan
Bild ID: HH_3054w. Från Henry Holms bildarkiv.

 

 

 

   
   

Hörbyån Översvämning 1955-12-27 Snösmältning
Bild ID: HH_3257. Foto: Henry Holm.

Fastigheten till höger om bron ägdes i slutet av 1860-talet av en läkare, som hette Barfoth. 1893 köpte bryggare Ola Andersson fastigheten och startade Bryggeri och vattenfabrik.

   
   
Kyrkan och gamla bron. Detta är den gamla Stenbron vid Ystadsvägen ”tidigare Södergatan” byggdes år 1838 av byggmästare M. Cederholm från Högseröd till en kostnad av 1970 riksdaler. Till brovalven som skulle vara 10 alnar breda i vattengången, beställdes 390 alnar huggen sten från stengravarna i Höör. Mycket sten togs från markerna runt Hörby. Till fyllning gick det åt 480 lass grus och 320 lass jord, som bönderna begärde ersättning för med 80 riksdaler banko
   
   

Ystadvägen. Gamla bron till vänster är 23:an.

 
   
   
   
   
   

Till toppen av sidan

   Nya bron

Hörbyån 27 dec. 1948. Foto: Carl Martinsson och i privata ägo Ingegärd Olofsson.

   
   

Hörbyån med kyrkan 1956-09-24
Bild ID: HH_3251

Gamla bron vid Nygatan
Bild ID: HH_3054w. Från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Gamla och nya bron

På 1950-talet insågs att förbindelsen med Hörbys Söder behövde förstärkas med en bättre bro än den skrangliga fackverksbron vid Nygatan, även om man ännu inte insett att den gamla stenbron inte heller kunde hålla för modern biltrafik. Under mer än ett års tid omkanaliserades ån medan man byggde den nuvarande gjutna, armerade betongbron (bild efterlyses). Den verkligt Nya bron skulle alltså möjliggöra huvudvägen till Söder och söder därom, inte Ystadsvägen efter att Gamla bron, som befarades skramla sönder, blev avstängd för biltrafik i modern tid.
 
Text: © Leif Blumenau.
Bild ID: Gamla_bron_1990_0388.

Arbete vid Gamla Bron över Hörbyån. Troligtvis 1940-tal
Bild ID: HH_3071w. Foto: Henry Holm.

   
   

Bron och Kyrkan.
Bild ID: TE_151

   
   

Bilden insänd av Per Landin.

   
   

Gamla och nya bron, Hörby söder.
Bild ID: TE_183

   
   


Nya bron.

Nya och gamla bron.

   
   
Borttagning av den gamla bron 1950 på Nygatan. Den lär ha kommit med järnvägen och rullats därifrån på räls ner från stationen hela Nygatan till den aktuella platsen. Invigningen var år 1901 och 1950 skrotades bron för att göra plats till den betong bro som finns idag på Nygatan. Foto: Carl Martinsson och i privata ägo Ingegärd Olofsson.
   
   

Häst och vagn över bron vid Hörbyån och Lågprisbutiken.
Bild ID: HH_3050w. Från Henry Holms bildarkiv. 

 
   

Till toppen av sidan

 

   Bron vid Gatukontoret

Detta är från den kalla vintern år 1940. En liten påg poserar gärna för fotografen som är Carl Martinsson bakom kameran. Foton är från olika ställe längs ån på söder. Bron är där gatukontoret har sin verksamhet. En bild avslöjar stenformationen längst med vallen vid bron. Det ser likadant ut i dag. En gård skymtar till höger med en allé dit som förmodligen är på Bostället.
Fotograf Carl Martinsson foton i privata ägo Ingegärd Olofsson 

 
 
 
 
 
 

Till toppen av sidan

 

   Bron vid Strömparterren

Bild ID: An_vykort_01.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Jägartorpet 
 

Bild ID: Bro_032. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 

Till toppen av sidan

   Kölleröd 
 

Bild ID: Bro_010. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bro_011. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 

Till toppen av sidan

 

   Ludvigsborg


Bild ID: Bro_014. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_015. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Kvarndammsvägen.
Bild ID: Bro_016. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Kvarndammsvägen.
Bild ID: Bro_017. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Kvarndammsvägen.
Bild ID: Bro_018. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Kvarndammsvägen.
Bild ID: Bro_019. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 

Ludvigsborg Bondemöllabron 29 mars 1961
Bild ID: HH_3880.

 
 

Till toppen av sidan

 

   Magnaröd


Magnaröd.
Bild ID: Bro_033. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Magnaröd
Bild ID: Bro_034. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 

Till toppen av sidan

 

   Mannarp


Bild ID: Bro_026. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_027. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_028. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_029. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 

Till toppen av sidan

 

   Nygård


Bild ID: Bro_008. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_009. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 

Till toppen av sidan

 

 

   Osbyholm


Bild ID: Bro_005. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_006. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_007. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_008. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 

Ousbyholm och gamla bron som stängdes av 1953 när riks fyran fått ny sträckning genom byn. Bilden är tagen 1967.
Bild ID: IM_0108  Källa: Sven Lindgren

 
 

Ousbyholm och gamla bron 1967.  Här syns även det högra tredje brovalvet. Se även bild 108
Bild ID: IM_0109  Källa: Sven Lindgren

 
 

Bron över Hörbyån fotot ca. 1920. I bakgrunden syns August Malms torp och banvallen samt banvaktstugan skymtar.
Bilden tagen från skolan.
Bild ID: PL_004w. Bilden tillställd oss av Per Landin.

 
 

Parti vid Ousby bro i Ousbyholm. Vita villan till höger är åkeriägare Harald Nymans familjs hus som de köpte 1936. Före dem hade här varit kafé med bageri i källaren. Nymans hade tidigare hyrt hos Ola Persson på Osbyvärn. Fastigheten efter Nymans var Osbyholms folkskola som numera är en privat bostad.
Bild ID: IM_0019w. Källa: Kurt Persson.

 
 

Järnvägsbrons östra fäste byggs på 1890-talet i Osbyholm. I bakgrunden syns Ousby nr 9 som inrymde en gårdssmedja och byns första skola. Detta hus brann ner 1917.
Bild 20081403

 

Till toppen av sidan

 

 

   Pärup


Bild ID: Bro_003. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 


Bild ID: Bro_004. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 

Till toppen av sidan

 

 

   Råby

Råby Bron mars 1958.
Bild ID: HH_3806. Foto: Henry Holm.

 
 
 

Stenbro i Råby.
Bild ID: GATO_179 
 
 

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3546 Foto: Henry Holm.

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3538. Foto: Henry Holm.

 
 

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3539. Foto: Henry Holm.

 
 

Till toppen av sidan

 

 

   Råset
 

Bild ID: Bro_030. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige.
 
 


Bild ID: Bro_031. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 

1935. Välvd stenbro över bäcken på gamla byvägen mellan Östra Espinge och Svensköp.
Bild ID: Raset_001_bro. Källa: Portalen Alvin. Fotograf: Mårten Sjöbäck 1886-1976.

 
 

1935. Välvd stenbro över bäcken på gamla byvägen mellan Östra Espinge och Svensköp.
Bild ID: Raset_002_bro. Källa: Portalen Alvin. Fotograf: Mårten Sjöbäck 1886-1976.

 

Till toppen av sidan

 

 

   Skäpperöd


Bild ID: Bro_012. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 


Bild ID: Bro_013. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 

Till toppen av sidan   Svensköp

Svensköps valvbro rivs.
Bild ID: HH_3894. Foto: Henry Holm.

 
 

Till toppen av sidan   Södra Rörum 


Bild ID: Bro_020. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 


Bild ID: Bro_021. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 


Bild ID: Bro_022. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 


Bild ID: Bro_023. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 


Bild ID: Bro_024. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 
 


Bild ID: Bro_025. Foto: © www.stenvalvsbroar.se Här kan du se nästan alla stenvalsbroar i Sverige. 
 

Till toppen av sidan

 

   Svensköpsbroar
   

Svensköps valvbro rivs.
Bild ID: HH_3894. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

 

   Råby broar
   
   

Råby Bron mars 1958.
Bild ID: HH_3806. Foto: Henry Holm.

   
   
 

Stenbro i Råby.
Bild ID: GATO_179
   
   

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3546 Foto: Henry Holm.

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3538. Foto: Henry Holm.

   
   

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3539. Foto: Henry Holm.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

   Osbyholm broar
   

Parti vid Ousby bro i Ousbyholm. Vita villan till höger är åkeriägare Harald Nymans familjs hus som de köpte 1936. Före dem hade här varit kafé med bageri i källaren. Nymans hade tidigare hyrt hos Ola Persson på Osbyvärn. Fastigheten efter Nymans var Osbyholms folkskola som numera är en privat bostad.
Bild ID: IM_0019w. Källa: Kurt Persson.

   
   

Bron över Hörbyån fotot ca. 1920. I bakgrunden syns August Malms torp och banvallen samt banvaktstugan skymtar.
Bilden tagen från skolan.
Bild ID: PL_004w. Bilden tillställd oss av Per Landin.

   
   

Ousbyholm och gamla bron som stängdes av 1953 när riks fyran fått ny sträckning genom byn. Bilden är tagen 1967.
Bild ID: IM_0108  Källa: Sven Lindgren

   
   

Ousbyholm och gamla bron 1967.  Här syns även det högra tredje brovalvet. Se även bild 108
Bild ID: IM_0109  Källa: Sven Lindgren

   
   

Till toppen av sidan

Kordinater till stenvalvsbroarna 

Bild ID Ort Antal
valv
Vattendrag Längd
meter
Bredd
meter
Höjd
meter
Kordinater
N
Kordinater
S
Bro_035 Almkullen 2 Lyabäcken 35,00 3,50 2,40 55 49 53,16 13 41 18,50
Bro_001+002
Gamla bron
Nya bron
Bron, Gaukontoret
Strömpaterren
Hörby 3 Hörbyån 70,00 6,00 3,50 55 50 58,36 13 39 38,87
Bro_032 Jägartorpet 1   6,00 5,00 x 55 53 06,75 13 42 52,17
Bro_014 - 016 Ludviksborg 1 Kvesarumsån 10,00 6,00 1,90 55 54 16,26 13 34 57,74
Bro_017-019
HH_3880
Ludviksborg 1 Kvesarumsån 9,00 4,50 1,90 55 54 27,45 13 36 12,55
Bro_033-034 Magnaröd 1 Borstbäcken 23,00 4,50 3,00 55 43 29,85 13 35 50,71
Bro_026-027 Mannarp 1 Kanal 3,00 3,00 x 55 54 56,56 13 41 36,95
Bro_028-029 Mannarp 1 Kanal 5,00 4,00 x 55 54 44,89 13 42 08,28
Bro_008-009 Nygård 1 Bråån 7,00 5,00 x 55 48 12,34 13 46 57,65
Bro_005-006 Osbyholm 3 Hörbyån 85,00 6,00 3,50 55 51 00,22 13 36 56,86
Bro_007-008 Osbyholm 3 Hörbyån 46,00 6,00 3,00 55 51 01,58 13 36 11,15
Bro_003-004 Pärup 1 Bråån x x x 55 48 15,03 13 45 00,24
HH_3806
Gato_179
HH_3546
HH_3538
HH_3539
Råby 2            
Bro_030-031
raset_001_bro
Råset 1   7,00 4,00 x 55 52 22,43 13 47 43,04
Bro_012-013 Skäpperöd 1   x x x 55 47 09,15 13 53 33,30
HH_3894 Svensköp 1   x x x x x
Bro_020-025 Södra Rörum 1   7,00 3,00 x 55 55 28,52 13 39 33,16
Bro_020-025 Södra Rörum 1   6,00 2,50 x 55 55 28,22 13 39 55,51
Bro_020-025 Södra Rörum 1   15,00 5,00 x 55 55 25,05 13 40 03,16

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

 
   
   

Till toppen av sidan

 

 
 
 
 

Till toppen av sidan