Vägbyggen
E 22 och andra vägar

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Europaväg  22 Osbyholm Slagtoftavägen Väg 13 diverse bilder Årröd
Hörby  – Södra Rörum Ludvigsborg Staveröd Västerstad - Rönnås Östraby

 

   E 22:an

Bygget av E 22 1986 Nya bron till R 13 och rivning av den gamla vägen. I bakgrunden syns husen vid Norre Hee.
Fotot är från den 2/9 1986.
Foto: © Eje Berndtsson, Eslöv. Bild ID: E22_Osbyholm_01.

Utanför Slagtofta mot Osbyholm.
Foto: © Tommy Svensson Bild ID: E22_Osbyholm_03.

 

   
   

Strax innan Södra Rörums vägens avfart.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E 22_Osbyholm_02.

 

Från Södra Rörums vägen och norr över.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E 22_Osbyholm_04.

   
   

Nya E22 provcykling som var helt tillåtet innan invigningen av vägen. Bron är från Södra Rörumsvägen mot Osbyholm.
Buskaget till vänster är f.d. Slagtofta dammen
Foto: ©  Tommy Svensson. Bild ID: E 22_Osbyholm_05.

   
   

Villan byggd som förvaltare bostad rivs omkring 1985 för att ge plats till nya E 22.
Foto: © Tommy Svensson.

   
   

Villan Osbyholm slott

Villan Osbyholm
Godsägare Gustaf Lecke med hustru Emma står omnämnt i husförhörslängd år 1905-1917 på Kämpahuset Ousby nr 26
Gustaf Lecke byggde Villan som stod klar omkring 1917 till dottern Anna och hennes make löjtnant Johan Zethraeus. Ämnad till förvaltarbostad.
Gustaf Lecke dog den 12/5 1924

På 1930-talet bodde änklingen Överste August af Petersén som hade haft anställning i Flyinge han flyttade till Villan med sin dotter Hedvig Amalia som var författare och konstnär. Huset var inbäddat i vacker grönska och inte så långt från Osbyholms slott. Villan stod dock ivägen för den nya E22:an som skulle gå utanför Osbyholm.

Vid första planeringen var det grindstugan (banvaktstugan) som var hotad men den fick vara kvar. Villan revs i mitten av 1980-talet.
Den 21 november 1986 invigs E22

Bodil Pedersen

Källa: OSBYHOLM, -herrgården, -torpen, -människorna, samhället. Arkiv digital: All:5 (1905-1917, Alla:11 (1917-33)

 

   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   

*
KM 85976 Flygbildssamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors. Inköpt (av Kulturen i Lund) 2000 för 90.000 kr. Köpet omfattar alla bilder som tagits i Skåne. Samlingen består i huvudsak av flygbilder men även andra motiv, främst av vykortskaraktär, förekommer. Varje bild finns förtecknad i de loggböcker som, i form av kopior, medföljde samlingen. Under 2002 påbörjades en genomgång av samlingen med uppsortering och vårdåtgärder, omfattande ett mindre antal av fotografierna. Under 2004 fortsatte arbetet med ytterligare ett antal fotografier. Fotografierna är registrerade under KM85976 med individuella undernummer. KM 85976.1176. Fotografi, Osbyholm, färg, positiv, fil, H 5,7 cm, 7,3 cm. 2007 tillkom ytterligare ett litet antal bilder som skickats till länsmuseet i Varberg, men som har motiv från Skåne. 
Creative Commons licens. Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND)

 

Till toppen av sidan

 

   Hörby - Södra Rörum

Vägbygge. Förmodligen vägen mellan Hörby - Södra Rörum som byggdes på 1920-talet.
Bild ID: Skiljehus_25.

   
   

Vägbygge. Förmodligen vägen mellan Hörby - Södra Rörum som byggdes på 1920-talet.
Bild ID: Skiljehus_04.

   

Till toppen av sidan

 

   Osbyholm

En lerig riksväg genom Osbyholm och är troligen från 1930-talet. Fastigheten till höger är troligen det blivande bageriet och kaféet, som drevs av Harald och Rut Malm.
Bild ID: IM_0004w. Källa: Osbyholms byaförening.

   

Till toppen av sidan

 

 

   E 22 och Slagtoftavägen

Vid Slagtoftagården med en ny vägsträckning

I samband med att E 22 byggdes ändrades även Slagtoftavägen som länge var smal och trång förbi Slagtoftagården och ut till nya vägen mot E22 och Södra Rörum.
Med vägens ändring gjordes en cykelväg in mot centrum. Den gamla vägen i allén fick namnet efter Nils Andersson som en gång var verksam på Slagtoftagården. Vägen heter Nils Anderssons allé och strålar samman i båda riktningar med det nya bygget.
Mitt över Slagtoftavägen låg den stora stenladan och ett stall i rött tegel bakom. Det blev många tankar och protester om ladan skulle tas tillvara och användas till annat eller rivas. Vår lokala amatör arkeolog Bertil Persson kämpade mycket för att den i framtiden skulle bli ett kulturhus med många verksamheter. Läget blev inte det bästa när vägen blev klar låg ladan tämligen nära vägkanten. Man ansåg att renoveringen blev för dyrt och bestämde att den skulle rivas istället.

Bodil Pedersen

Nya Slagtoftavägen byggs och den gamla stenladan ligger till höger på höjden.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_07.

   
   

Stenladan 1986, sedd från nya Slagtoftavägen.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_06.

   
   

1986. Baksidan av stenladan till vänster skymtar Slagtoftagården i bakgrunden.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_09.

1986. Ängen bakom stallet.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_10.

   
   

Till vänster är den gamla vägen som nu heter Nils Anderssons allé efter innehavaren en gång på Slagtoftavägen och nya vägen anläggs.
Foto: © Tommy Svensson. Bild ID: E22_Osbyholm_08.

   

Till toppen av sidan

 

   Staveröd

Stavröd. 1954-08-17
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3576.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

   Väg 13 diverse bilder

29 mars 1962.
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3499.

Väg 13
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3580.

   
   


Dubbelpil = Huvudväg. Enkelpil = Allmän väg.
Bild ID: Gato_824_Vagmarke
 
   
   
 

Vägtrumma byggs under väg 13, mellan Hörby och Höör.
Bild ID: Vag-13_01. Foto: © TorstenBlomdahl.
   
   
 

Vägtrumma byggs under väg 13, mellan Hörby och Höör.
Bild ID: Vag-13_02. Foto: © TorstenBlomdahl.
   
   
 

Vägtrumma byggs under väg 13, mellan Hörby och Höör.
Bild ID: Vag-13_03. Foto: © TorstenBlomdahl.
   
   


Vägtrumma byggs under väg 13, mellan Hörby och Höör.
Bild ID: Vag-13_04. Foto: © TorstenBlomdahl. 
   
   
 

Vägtrumma byggs under väg 13, mellan Hörby och Höör.
Bild ID: Vag-13_05. Foto: © TorstenBlomdahl.
   
   
   

 

 

   Västerstad - Rönnås

Västerstad-Rönnås Vägbygge juli 1958.
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3582.

   
   

Västerstad-Rönnås Vägbygge juli 1958.
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3581.

 
   
   

Västerstad - Rönnås.
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3851.

   

Till toppen av sidan

 

   Årröd

Årröd
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3579.

   
   

Årröd
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3578.

   
   

Årröd.
Foto: Henry Holm. Bild ID: /HH_3577.

 
   

Till toppen av sidan

 

   Östraby vägbygge

Östraby vägbygge
Foto: Henry Holm. Bild ID: HH_3942.

 
   

Till toppen av sidan

 

   Vägarbete i Fulltofta socken i början av 1930-talet.
Namn kan vara felaktiga de kommer från medlemmar som arbetade med Fulltofta Socken bok.
Meddela oss gärna om något namn är fel eller inte finns på fotot.  
Kontakt

Fr. vä: 1:e Johan Gustavsson Ludvigsborg, 2:e Ernst Isaksson Kronekull, 3:e Olof Björk, 4:e Oskar Kronvall Ludvigsborg, 5:e Ernst Ståhl  Vasahus Fulltofta, 6:e Ernst Gustavsson. Bild ID: Lud_1020. Foto: Lennart Perssons samling.

   
   

Fr. vä: 1:a ? 2:a Ernst Isaksson Kronekull, 3:e Arvid Nilsson Kvarröd, 4:e Nils Högberg Ludvigsborg.
Bild ID: Lud_1021. Foto: Lennart Perssons samling.

   
   

Fr. vä: 1:e Georg Andersson Ludvigsborg, 2:e Ture Mattsson Ekesåkra Fulltofta, 3:? 4:e Ernst Ståhl Vasahus Fulltofta, 5:e ? 6:e Karl Hilding Schönström Ludvigsborg, 7:e Ernst Isaksson Kronekull Ludvigsborg. Bild ID: Lud_1022. Foto: Lennart Perssons samling.

   
   

Vägstyrelsens lastbilar vid arbete i Ormapumpan ungefär vid Kalvhagahus. Fr. vä: 4:e Oskar Kronvall, 10:e Ernst Isaksson Kronekull, övriga personer finns inte dokumenterade. Bild ID: Lud_1023. Foto: Lennart Perssons samling.
Se större bild

   
   

Fr. vä: 1:e Oskar Kronvall, 2:e? 3:e Ernst Ståhl, 4:e Ernst och 5:e Olof Björk. Bild ID: Lud_1024. Foto: Lennart Perssons samling.

   
   

Vägarbete antingen i slutet av 1920 eller början av 1930-talet.  Finns inga uppgifter på personerna på fotot.
Bild ID: Lud_1025. Foto: Lennart Perssons samling.

   

Till toppen av sidan

 

   

Erik Eliasson Vägmästare 1952-01-10.
Bild ID: HH_3639

 
   
   

 

Lud_1023_1700px

Bild ID: Lud_1023_1700px. Vägstyrelsens lastbilar vid arbete i Ormapumpan ungefär vid Kalvhagahus. Fr. vä: 4:e Oskar Kronvall, 10:e Ernst Isaksson Kronekull, övriga personer finns inte dokumenterade.
Tillbaka till den mindre bilden

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan