Toppen

Filmer från bygden

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

Vår länk "Filmer" är ny från april 2024 och är tänkt att kunna visa Hörby med omnjed även på film.

Till toppen av sidan

         

Mellan Skånes ledande tidning från 1920-talet till 1960-talet var Mellersta Skåne.
Man hade egen fotograf. Hans namn var Curt Tjäder. Även hans far, Johan, arbetade på ”Mellerstan” som typograf.

Omkring 1960 inköpte familjen en 8 mm filmkamera. Både far och son var intresserade fotografer och förstod att dokumentera, inte bara familjen, utan även vad som hände i samhället. 1960-talet var den stora förändringens tid.

Stora planer gjordes för att förbättra samhället. 9-årig grundskola infördes och den gamla Real-skolan slopades. Målet var att alla elever fick samma förutsättningar för framtiden och yrkesskolan infördes.

Den stigande välfärden medförde att slummen sanerades. Alla fick möjlighet till bostad med varmt och kallt vatten, centralvärme, spis att laga maten på m.m. Det så kallades miljon-programmet.

Bilismen ökade avsevärt. 3-veckors semester infördes 1951. TV kom till Hörby med TV-masten som invigdes 1 oktober 1959. Det var då Europas högsta byggnad med 323 meter.

För Hörbys del, som alla samhällen i landet, innebar detta att samhället förändrades i snabb takt. Detta förstod både Johan och Curt. De filmade förändringar i Hörby under 1960-talet.

Efter deras bortgång tog Edit Nilsson hand om filmerna. I början på 2000-talet gav Edit mig dessa filmer. Skicket var inte det bästa. Men de digitaliserades och då gavs också en möjlighet att redigera och ljudsätta med hjälp av dator.

Resultatet ser Ni här.

 Luta Er bekvämt tillbaka och minns.
Göran Persson i april 2024

         
         

         
         
 

12 min 15 sek
Källa & redigering, Göran Persson.
         

         
 
 8 min 19 sek
Källa & redigering, Göran Persson.
         

         


14 min 37 sek
   
Källa & redigering, Göran Persson.
         

         
NY 1963        
 
14 min 18 sek
     
Källa & redigering, Göran Persson.
         

         
         
         

 

Till toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan