Flygbilder

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
Finns det ett årtal i Bild ID, behöver det inte vara året bilden är tagen, utan ett rent filnamn.
 
 

Centrum med Gamla Torg till höger
Foto: K E Rosenqvist. Bilden godkänd av Försvarsstaben 1953-1957. Bild ID: Flyg_02.

   
   

Gamla Torg
Bild ID: Gamla-Torg_flygfoto_001w.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Centrum med Gamla Torg till höger
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P52. Bild ID: Flyg_04.

Flygfotot som troligen är från mitten av 1950-talet, kanske så sent som 1957 som flertalet av flygbilderna, ställer ordning och reda i kronologien

Kyrkskolan på nuvarande Ringsjövägen, som revs 1956, finns kvar enligt vad som kan ses nere till vänster på bilden, och det nya kommunalhuset har ännu inte blivit byggt på dennes och, jag antager, Silverbergs tomt. Bilarna på Gamla Torg vittnar om 1950-tals modeller och bussarna parkerar där, inte Nya Torg, även om vissa av SJs specialbussar avgick härifrån, t.ex. dem till Frostavallen på vintersöndagarna. Ge Ge glasståndet och till höger om detta, buljongutskänkningståndet utmärker sig på den nordvästliga delen av Gamla Torg och Ispinna Betty, som skulle ha stått i mitten under Kongens Nytorv lyktstolpen, har gått ur bilden.

Längre upp ses Nya Torg med pissekuren i mitten, där träddungen är. Inget så kallat plåtskjul till väntsal con busstation syns till, inte. På Postmästaregatan, dåvarande Garverigatan, syns helt tydligt ingången till Posten i mitten av byggnaden, till vänster om Konsum. Man kan bevittna Kristinas lummiga trädgårdsservering på baksidan av Beklädnadsmagasinet, som annars är svårt att urskilja, förutom det svarta taket av lagret på denna sidan av Varuhusets bakgård. Man kan också åse Skala biografen på Torggatan, uppe till höger, ungefär en tredjedel av bildens längd från vänster, den ganska höga långsmala byggnaden med takås. Ja, detta var Mitt Hörby som jag tyckte om bäst.
Text: © Leif Blumenau.
   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

Bild ID: Flyg_17.  

Ringsjövägen
Bild ID: Flyg_17.
 

Leif berättar
Ända till slutet av 1950-talet såg det ut så här, västerut från Ringsjövägen och Hörbybefolkningen hade i stort sätt stagnerat vid 3000 själar och låg i stor konkurrens med Höör för att bli större med bara 100 själar.
Rosenquists Shell bensinstation, GM bilförsäljning och verkstad syns genast till höger. Den höga ljusa byggnaden bakom det stora lummiga trädet är Gamla Skolan och man kan se en del av den tillhörande fotbollsplanen allra ytterst till höger.
Cyklade till skolan under 3-4 år den här vägen, allt sedan som försteklickare till att börja med förträfflige, men stränge lärarinnan Olga Andersson och sedan med unge vikarien lärare Arvidsson, som alla flickorna förälskade sig i.
Den översta våningen tjänade som bostad, t. ex. för Fröken Mellstedt som lärde mig att sy och virka.
Man kan knappt skymta där Norregatan mynnar ut på Ringsjövägen och Tusculum dessförinnan för blotta grönskan. Riksbyggena på väster hade ännu inte påbörjats, och inte heller revisor Bäckströms fina villa. Uppför backen, allra överst till vänster, bodde timmermannen, som snickrade alla stånden till stormarknaden.
Vägen, Riks15, bar till Lund och Malmö via Osbyholm, Hurva och Röstånga, och man ville kunde man sticka av till Höör, Ringsjöstranden, eller Eslöv, till alla dessa färdmål genom att vrida till höger. Liftade en hel del till Eslöv när tåget blev nerlagt och bussförbindelsen var undermålig.
© Leif Blumenau.

Bertil berättar
Leifs text kan kompletteras med detta: I huset närmast efter bodde tandläkare Bondesson och hade sin praktik. Nästa stora tvåflyglade villa var byggmästare Gunnar Liljenbergs. Den låg alltså i hörnet Ringsjövägen - Norregatan och mittemot Tusculum. Kanske det också kan nämnas huset på andra sidan Ringsjövägen mitt emot Rosenquist Bilhandel var kyrkoherdebostaden.
© Bertil Strandman.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

Gamla Torg
Bild ID: Flyg_18.

Även om angivet som flygfoto, kunde ungefär samma vy ses från kyrktornet överblickande Gamla Torg och i riktning mot Tornabacken. Det är väl taget på mitten av 1950-talet. Man igenkänner Sveas konditori och Tornet däruppe vid hörnet till Slagtoftavägen. Kranz & Persson byggnaden som sedan skulle fylla ut gapet mellan Kjällkvists Ur och Guld och det Gamla Tingshuset, sedan i Winqvists ägo, är ännu inte.

Det gråa trähuset med svart tak som skymtar i bakgrunden var väl ett av Winkvists kolupplag. Det var lätt att ta sig in i det koldammiga huset genom att vika undan en bräda, komma upp till andra våningen, och kliva upp på taket genom en taklucka, och det gjorde Olle Mårtensson och jag, helt obemärkt. Det hör till saken att taket till angränsande byggnaden på Kjällkvists bakgård låg så närma invid att en 10-åring lätt kunde kliva över.

Om nu den verkligt skrämmande Schäfern där nere på den inhägnade gården skulle få vittring på oss och ge skall brydde vi inte oss om ett dyft för vi kände oss säkra däruppe på taket. Olle trodde dem hade visst biljetter till Juvelen där på vinden. Bakom kolupplaget till höger i bilden syns Tholdens monteringsverkstad med IH märket just över takåsen på det gamla Tingshuset, och till höger därom Björklunds fiskaffär i den sydliga delen av Hörbyhus på Smedjegatan.
   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

Storgatan ner i bilden med Gamla torg Källa och fotograf okänd, men sökes. Bild ID: Flyg_11.

Du kan låta musmarkören glida över bilden så hittar du klickbara områden som sänder dig vidare till en kopplad länk.
De länkarna öppnas i ett eget fönster.

Här ska rivas och ges plats för det nya! Bilden är väl från helt intill början av 1970-talet. På Nygatan, på södra hörnet med E. Ahlgrensgatan har öppnat sig en stor tomt redo för nybyggnad, med demoleringen av all a byggnader helt ner till Sionhuset, inkluderande Kjälls Foto och Tavelaffär, och Palms hus som hyste dennes Möss och Hattaffär plus Konditoriet på andra våningen.

På andra sidan korsningen håller troligtvis Fotocentrum fortfarande stånd och till höger därom Beklädnadsmagasinet, i all sin skönhet, med utslagna markiser och fortfarande lummig bakgård, även om neonskylten har gått sin kos. I mitten av den övre kanten av bilden, syns Nya Skolan och på sydsidan, på bekostnad av fotbollsplanen, tillökningen av skolkomplexet kallad Frostaskolan, som i denna stund, sägs det, är på fallrepet.

Gamla Torget har redan blivit kompromissat av den rundade svängen i korsningen med Råbygatan, så designad för att lätta genomkörseln, medan allt mindre trafik stannade vid i Hörby. På Storgatan har Mårtenssons allt-i-allo affär tillsammans med hela rasket på sydsidan av Nya torg, inkluderande Pålssons

Grönsaksaffär, Liljas speceriaffär och andra företag ända över till Nygatan, norr om Sveas konditori, rivits ner och ersatts av ICA, Plens, Sandahls, och andra företag, inhysta i arkitektoniskt intetsägande kaserner. Konsum på norra sidan om Postmästaregatan och Gullbergs har försvunnit och och hela bakgården med Kämpens bryggeri och Hildings vulkverkstad har också ersatts av en kasernlik byggnad. På hörnet med Tingsgatan är en annan tom tomt som står och väntar på bebyggnad.

Längst uppe, i mitten syns Bostället. Också längst upp till höger skymtar den gula byggnaden vid Byggmästaregatan 5 och bortom fortfarande oantastad Fäladen och Lågedamsområdet, men det skall inte vare länge till.

Om jag får fritt uttrycka vad jag tycker om detta så kan jag bara utbrista, fruktansvärd förstörelse utan något som helst estetisk kompensation.
Foto & Text: © Leif Blumenau.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Gamla Torg
Bild ID: Gamla-Torg_flygfoto.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Frostaskolan Hörby
AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P51. Bild ID: Flyg_01.

Kjell berättar.
Fotot är taget mot norr. Vänstra nedre hörnet Magistergatan. Villakvarter därefter. Mitt i bildens nedre kant ansluter Elevgatan till Komministergatan, som fått sitt namn av Komministergården, där församlingens komminister bodde i huset på tomten i högra nedre hörnet.
Byggnaden som är skuren i bildkanten och ligger på en ljus tomt kallades Gamla eller Västra -skolan är idag borta. Högra övre hörnet villor längs Norregatan. Det hus som är skuret ägdes av lärarinna Ellen Persson hon bodde på nedervåningen, på övervåningen bodde lärarinnan Anna-Kersti Persson Båda var lärarinnor på Västra skolan.
Det område som är omslutet av en trädrad är resten av skoltomten, fotbollsplan är det mörka avlånga området med ljusa fläckar framför målen. Det ljusa området är skolgård för Nya skolan, byggnaden som syns där. Gatan parallellt med skolan heter Skolgatan den som går norrut är Rektorsgatan, första huset till höger ägs av Josef Ternblad rektor vid Hörby Samrealskola. Huset mittemot är byggmästare Harald Gustavssons.
© Kjell Gulin.
Leif berättar
Det är precis som du säger, Kjell.
Vill bara tillägga en kuriositet, de tre stolparna på västra delen av Nya Skolans skolgård. De är vittnen till ishockey banan som byggdes på nytt inför varje vintersäsong, påhejad om inte delvis finansierad av Nygren, som hade Färgaffär på Nya Torg och troligen skänkte färgen till markeringarna på isen.
Det spändes wires from dessa till motstående stolpar, på andra kortsidan av rinken, från vilka hängdes belysningen. Men dessa måste fjärmas liksom hela rinken när våren kom, troligtvis för att ge utrymme för kast med liten boll.
Tillbringade mycket tid med att skotta snö från rinken inför matcher då Hörby Boifs ishockeylag var distriktsmästare med framstående spelare som Lill Mulle, Carlberg och Schildt. Björklund från fiskaffären vid Smedjegatan var ofta Domare.
© Leif Blumenau.
   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Lasarettsområdet
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben M 139. Bild ID: Flyg_03.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Samrealskolan
Förlag: Nordisk Konst. Frigiven av Försvarsstaben M 135. 6002/2. Bild ID: Flyg_05

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P 50, Bild ID: Flyg_06.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården
Foto: AB Flygtrafik. G. liljeqvist, Bengtsfors. Bild ID: Flyg_12

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben 1557/1958. Bild ID: Flyg_07.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården
Bild ID: Flyg_13.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Kungsgatan, Råbygatan Hörby
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben P 53. Bild ID: Flyg_08.

Bilden är tagen mot väster. Gatan som går från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet är Kungsgatan den andra är Råbygatan, som då anslöt med en triangel.  Huset i förgrunden har idag adressen Näckrosgatan 2 då Kungsgatan 53. Nästa två hus finns fortfarande liksom de två som har gavlarna mot Kungsgatan är de två första på Vallmogatan. Till vänster om Råbygatan är de första byggnaderna Tufvessons gård. Mitt emot ansluter  Sädebäcksgatan den större byggnaden hitom gatan var då Åkerholms Rör, huset är idag bostad. Även rörfirman finns kvar dock på annan plats. Längre bort till höger  vid Råbygatan syns ytterligare en lantgård vilken ägdes och brukades av Henning Nilsson. Dessa gårdar är borta sedan länge och bostäder har byggts på marken, Hennings bostad finns kvar som villa.
Skrivet 20160116. Kjell Gullin.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Hörby Lasarett
Tidig bild av lasarettsområdet efter 1929 Epidemisjukhuset är byggt men före 1942 då mentalsjukhemmet/Kastanjegården byggdes.
Skrivet 20160116. Kjell Gullin. Bild ID: Flyg_14a.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Del av Ringsjön
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben L 135. Bild ID: Flyg_09a.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Headal Hörby
Förlag Skandinavisk Aerotjänst. Förlag Ultra. Bild ID: Headal.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Äspinge
Flygfoto över Äspinge. Bild ID: 2014_02_flygfoto.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Äspinge
Flygfoto över Äspinge. 2014_03_flygfoto.

   
   

Året är 1957
Bild ID: Flyg_19_1957.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Gamla Torg,  Året är 1957
 Bild ID: Flyg_20_1957_01.

Du kan låta musmarkören glida över bilden så hittar du klickbara områden som sänder dig vidare till en kopplad länk.
De länkarna öppnas i ett eget fönster.

   

Till toppen av sidan

Menyn Gamla bilder

   

Året är 1957
Bild ID: Flyg_21_1957_02.

   

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till toppen av sidan