Postumt Henry Olsson

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren

Förord Addo Christells urmakeri Skrot och Lumphandel
Varför heter byn Hörby Tjyvahålet - Garnboden Hörby Taxi G Larssons karosseriverkstad
Befolkningen Ispinna-Betty Tornet Pär Olsson Karnas Backe
Stora Hotellet Kötthandel på Gamla Torg Marknadstorget (Ko-Torget) Avrättningsplaster
Gästgivaregården Bussarna i gamla tider Brandkåren i Hörby Fotograf Ester Göransson
Flustret Per "Tue" Nilsson Källor, upphovsrätt ... Smedmästare Löfqvist
       

 

Berättelsen om Hörbys förvandling
under de senaste 150 åren

 

Vill vill här rikta ett stort tack till Henry Olssons maka Elsi Olsson, som idag har © upphovsrätten till sin makes gedigna bok om Hörby.

 

Vi har fått tillstånd att använda material från boken "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren".

 

Vi har valt vissa delar av boken, men den innehåller mycket, mycket mer. Det är en bok med över 500 fullmatade sidor med text och bilder. En verkligt fin bok för de som vill veta mer om Hörby.

 

Ni som vill du läsa boken i sin helhet, så finns den att låna på Hörby bibliotek.

 

Vi skall försöka presentera materialet på ett hedrande sätt, både  postumt för Henry Olsson och för Elsi Olsson.

Tack Elsi
Gammalstorpsgruppen

© Observera att boken är från 2001, vilket betyder att upphovsrätten finns kvar till och med år 2051.
Alla textmassor som presenteras här behöver tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Till menyn på toppen av sidan

Förord
   

Till menyn på toppen av sidan

Varför heter byn Hörby?

Till sidan Hörby tätort

   

Till menyn på toppen av sidan

Befolkningen X
   

Till menyn på toppen av sidan

Stora Hotellet

Till sidan Hörby tätort/Stora hotellet

   
   

Den gamla gaslampan som syns framför hotellet inköptes från Kongens Nytorv i Köpenhamn.
Nu renoverad i Museets trädgård
(där ingen kan se den).

   
   

Troligen invigningen av Hörby Hotel, 1900.

   

Till menyn på toppen av sidan

Gästgivaregården

Till sidan Hörby tätort/Gästgivaregården

   
   

Gästgiveriet i Hörby på 1800-talet. Byggnaden revs 1900 och ersattes då av Hörby-hotell, nuvarande Stora Hotellet.

Gamla gästgiverigården rivs.

   

Till menyn på toppen av sidan

Flustret

Till sidan Hörby tätort/Flustret

   
   

Flustret som tillhörde Grosshandlare Carl Lindkvist, Hörby valskvarn, och som ligger där vid ån än idag. Fastigheten har även används som scoutstuga och idag finns en fiskeklubb där. Det staket å taket, med flaggstång som inramade en terrass finns ej kvar. Likaså har gavelfönstret ersatts med en altandörr. Årtal okänt

Vid Flustret. Från vänster: kamrer Lysell, Maria Lindkvist född
Thorsson, Sven Lindkvist, Irene Lysell och längst till höger grosshandlare Karl Lindkvist.
Årtal okänt.

   

Till menyn på toppen av sidan

Addo  
   
   

 

Addo startade i Hörby 1952 med Nils Holmberg som Platschef. 1957 inträffade en svår olycka med flera skadade en man tog. 1968 i dec. lades fabriken ner och tillverkningen av räknemaskiner flyttades till moderfabriken i Malmö. En tid efter Addo flyttat kom Ljungmans från Malmö att disponera lokalerna, Ljungmans tillverkade bensinpumpar. Omkring 1970 flyttade även Ljungmans sedan Hörby Kommun vägrat att renovera lokalerna. Kommunen ansåg sej inte har orsak att göra detta eftersom man inte ägde lokalerna ej heller fastigheten. Efter Ljungmans kom Chris Marin och sedan Abicon.
Fotograf: okänd men sökes.

Till menyn på toppen av sidan

"Tjyvahålet" – Garnboden

Titta på bilder och annonser från Granboden

   
   

Nya Garnboden ligger på hörnan, i hörnhuset.

Annons från 1920.

   

Till menyn på toppen av sidan

Ispinna-Betty

Till avdelningen om Gamla Torg

   
   

Den här damen hette Betty Svensson, men kallades i dagligt tal för "Ispinna-Betty". Hon var en välkänd Hörbyprofil, både som glass och karamellförsäljare, men även som skolstäderska.

Utsikt från kyrktornet, Gamla Torg och Storgatan. På Torget står ”Ispinna Betty” Betty Svensson.

   

Till menyn på toppen av sidan

Kötthandel på Gamla Torg

Till avdelningen om Gamla Torg

   
   

Nils 35:ans köttaffär på 1930-talet.

En torgdag omkring 1902-1910. Den gamla gaslampan som syns till vänster inköptes några år tidigare från Kongens Nytorv i Köpenhamn. Den står nu renoverad i Museets trädgård. Foto: Oscar Halldin.

   

Till menyn på toppen av sidan

Bussarna i Hörby på 1930 - 1940-talet

Till avdelningen fordon - Bussar

   

Gamla Torg var ett omtyckt motiv för dåtidens fotografer. Här står bilarna och en buss snyggt och prydligt parkerade. Några trafikljus och stängsel runt torget var det inte tal om på den tiden.

   

Till menyn på toppen av sidan

Pär "Tue" Nilsson

Till avdelningen om Gamla Torg

   
   

Pär "Tue" Nilsson med sin häst Karna i arbete på gamla Torg.

   

Till menyn på toppen av sidan

Christells urmakeri

Här hittar du fler guld och urbutiker i Hörby

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1931.

Johan Christell. Ludvigsborg, borde vara 1940- eller 1950-tal.

   
   

Christells första:a affär i Ludvigsborg. kan vara 1920-tal.

Julskyltning i Johan Christells affär i Ludvigsborg.
Början av 1940-talet.

   
   

Till menyn på toppen av sidan

Hörby Taxi

Här hittar du fler taxi och Åkerier

   
   
 Taxistationen i Hörby 1938. Den låg då på Storgatan, där Winqvists Järn nu för tiden håller till. Sedermera flyttade Svenssons Järn in i lokalerna. Då, fanns det ett café i huset som ses längst upp. Taxi har sedan hållit till vid Esso bensinstation och sedan vid Nya Torg. Därefter hade taxi sitt tillhåll på Tingsgatan vid gaveln av "bokhandelshuset". Var taxi finns idag (2014) vet väl ingen. Mannen längst fram på bilden är Henning Silverberg.
   

Till menyn på toppen av sidan

Pär Olsson och Tornet

Läs och se mer om Storgatan här

   
   

1885-1910. Storgatan från Tornhuset ned mot kyrkan. Gamla Gästgiveriet finns fortfarande kvar. Tornhuset byggdes 1875 - 1880. 1946 - 1947 blåste kupolen på tornet bort i en häftig storm och man rev sedan den övre delen av tornet. Omkring 1963 revs tornfastigheten.

   

Till menyn på toppen av sidan

Hästtorget, Oxtorget, Kotorget, Parktorget, Marknadstorget. Kärt barn har många namn.
   
   

Ko- och hästhandel.

   

Till menyn på toppen av sidan

Brandkåren i Hörby  
   
   

Frivilliga brandförsvaret samlade för en gruppbild framför
Hörbys brandstation.

Här en gammal trotjänare, nu som pensionär.
Vid ratten Bengt Andersson. Foto: © Roland Pedersen.

   

Till menyn på toppen av sidan

Skrot- och lumphandel  
   
   

Anders "Vittu" Nilsson till höger var i sina bästa år en ansedd åkare i Hörby. Men genom godtrogenhet och felplaceringar förlorade han allt han ägde. På äldre dagar ägnade han sig åt skrot- och lumphandel. Han blev ett av originalen i Hörby på sin ålders höst.

   

Till menyn på toppen av sidan

Gösta Larssons Karosseriverkstad  
   
   

Gösta Larssons karosseriverkstad på Kristianstadsvägen.

En brandbil under byggnad, med verkstadsägaren Gösta Larsson stående på golvet,

   
   

Denna brandbil levererades till Härnösand.

 
   

Till menyn på toppen av sidan

Karnas Backe

Se mer under  Tivoli, Dansbanor och Marknader

   
   

Karna Persson och ev. hennes make Hans Persson.

   

Till menyn på toppen av sidan

Avrättningsplatser  
   

Till menyn på toppen av sidan

Fotograf Ester Göransson

Se även fotografer i bygden

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1925.

Per Andersson på Gummarp Nygård i Bessinge. Det är hans 70-årsdag. Fotograf :Ester Göransson.

   

Till menyn på toppen av sidan

 
Källor, upphovsrätt och lite till  
Bilderna i boken är till stor del upphovsrättsfria, det vill säga att de är tagna innan 1969, och de flesta är redan publicerade på vår hemsida sedan lång tid tillbaka.

Bilder och texter vi varit osäkra på har vi tills vidare hoppat över för att förhoppningsvis kunna få fram fotografens eller berättarens namn.

Från en del andra textförfattare i boken har vi sedan tidigare ett generellt tillstånd att publicera, från dem själva, eller arvingarna.

Lite kort om upphovsrätt kan du läsa här © (öppnas i nytt fönster).

Tack till alla er, som hjälper oss och förstår att vi skall bevara vår historia.
Gammalstorpsgruppen

Till menyn på toppen av sidan

 

 

Smedmästare Löfqvist  

 

Genom att använda pilarna längst upp till vänster på skärmen i din webbläsare kommer du snabbt tillbaka till din tidigare sida.

Uppdatera skärmbilden gör du enklast genom att trycka på tangenten F5. Men  du kan också använda ikonen bredvid pilarna.
Skärmbilden i en webbläsare uppdateras bara automatiskt när webbläsaren varit nerstängd och åter öppnas.

Ett bra tips för att få behållning, inte bara av våra sidor, utan av hemsidor totalt på Internet, är att ta sig de minuter det tar för att lära grunderna hur man navigera i en webbläsare.

Detta kommer att ge ett mycket smidigare "tittande" och ge mer behållning.

Exemplet visar en skärmavbildning (skärmdump) av Google Chrome webbläsare. Men fungerar på samma sätt i alla andra webbläsare, även om det kan skilja något i utseende.  
Vi kommer här att länka till våra andra sidor, där du oftast kan se flera bilder och ibland även kompletterande, eller annan text.
   
Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna

 

   
 
Texten hämtad från Henry Olssons bok "Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren". Vi har fått rätten av Elsi Olsson, som har upphovsrätten idag att publicera text och bilder från boken. Där det inte krockar med annans upphovsrätt.