Karlsfält med radiomasten

Radiomasten har en egen sida där du kan se många fler bilder

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 
   
Historik
Radiostationen vid Karlsfält byggdes år 1928. Det var en mellanvågsstation som Svensk Rundradio själv formulerat och som skulle förmedla nyheter och lite alldagliga ting till folket som satt dar hemma med sina kristallapparater och försökte pejla in Hörbysändaren. Här fanns två stycken 40 meter höga master som skulle föra ut ordet i Skåne så gott det nu gick. Efter en del provsändningar togs stationen i bruk på nyåret 1929.
Personalen som tjänstgjorde då var radiokommissarie Lindestam som chef, radiotelegrafisterna Carl-Edvin Holm och Artur Emanuel Svensson samt linjemästare Harry Hansson.
Under år 1925 startade Televerket fem stycken sändare, så när sändaren i Karlsfält var färdig blev det den åttonde i ordningen, före b1.a. Nackasändaren i Stockholm. Men utbudet blev inte vad man hade tänkt sig. Mot vissa väderstreck nådde man bara 4 mil från sändaren, men det hände också att nattetid vid klart väder kunde man höras ända bort till Amerika.
Under åren 1935-1937 byggdes radiostationen vid Grankarp. Antennen var 127 meter hög. Radio Swedens sexspråkiga kortvågssändningarna till världens alla hörn, invigdes efter tre månaders provsändningar i maj 1952 av utrikesminister Östen Undén.
1956 startade stationen med televisionssändningar. Man hade nu fått en mast som var ett av Europas på den tiden högsta byggnadsverk. Masten var 323 meter hög. Omkring 1972 startade man sändningen av TV 2. Den 27 januari 1926 visar skotten John Logie Baird för första gången sin apparat för överföring av rörliga bilder, televisionen. Den 7 december 1930 förevisas den skotske ingenjören John Bairds uppfinning televisionen för första gången i Sverige på Röda kvarn i Stockholm. Baird som uppfann televisionen år 1925 presenterade den nya tekniken redan år 1926 i London.
Källa: Källa: Boken, Berättelsen om Hörbys förvandling de senaste 150 åren, av Henry Olsson.
Lite till
Hörbymasten är en TV- och radiomast i Östra Sallerup utanför Hörby. Masten är 323 meter hög och när den invigdes 1 oktober 1959 var den Europas högsta byggnadsverk. Tidigare tillhörde masten Televerket, men ägs numera av Teracom. En mängd slavstationer återutsänder Hörbymastens tv-program. På grund av sin geografiska placering har TV- och radiosändarna i masten även många tittare och lyssnare på Bornholm och längs den tyska och polska kusten där man kan ta emot sändningarna. Vid extrema vågutbredningsförhållanden rapporterar ofta DX-are att de avlyssnat sändningar och sett TV-bilder från sändarna i masten så långt iväg som i södra Italien, Storbritannien och Frankrike. Hörbymasten är välkänd i hela Europa i dessa kretsar. Den 15 oktober 2007 släcktes det analoga TV-nätet ner och sedan dess sänds endast digitala tv tjänster.

 

Huset för rundradiosändningarna är färdig byggd radiomasterna är ännu ej på plats.

   
   
Från Wikipedia
Hörbymasten är en TV- och radiomast i Östra Sallerup utanför Hörby.

Masten är 324 meter hög och när den invigdes 1 oktober1959 var den Europas högsta byggnadsverk. Tidigare tillhörde masten Televerket, men ägs numera, efter flera omorganiseringar av det statliga Televerket, av Teracom. En mängd slavstationer återutsänder Hörbymastens tv-program. På grund av sin geografiska placering har TV- och radiosändarna i masten även många tittare och lyssnare på Bornholm och längs den tyska och polska kusten där man kan ta emot sändningarna. Vid extrema vågutbredningsförhållanden rapporterar ofta DX-are att de avlyssnat sändningar och sett TV-bilder från sändarna i masten så långt iväg som i södra Italien, Storbritannien och Frankrike.[källa behövs] Hörbymasten är välkänd i hela Europa i dessa kretsar.

Hörby Radiostation i Karlsfält är nu färdig byggd, radiomasterna är på plats provsändningarna är klara, flaggan i topp och invigningen är klar, så nu hör man i kristallmottagare och radioapparater Sveriges Radio Hörby. Året var 1929.

   
   

Året är 1937.

   
   

Radiostationen vid Karlsfält byggdes 1928. På bilden håller man på att resa en av de två 40 meter höga masterna. Efter en del provsändningar togs radiostationen i bruk på nyåret 1929. I början sände man endast på mellanvåg, sista augusti 1937 lades Karlsfält ner och den 1 sept. 1937 tog nya radiostationen i Grankarp vid Östra Sallerup i bruk. Den nya radiostationen byggdes åren 1935-1937. Radiomasten blev 127 meter hög och man började även sända på kortvåg.

Mannen i vit rock är radiotelegrafisten Carl-Edvin Holm som håller på med provsändningar från radiostationen i Karlsfält 1928, året innan den togs i bruk på allvar. På borden står det en gammal resegrammofon. Var den möjligen avsedd för pausmusik? Carl-Edvin Holm kom att bli en välkänd Hörbybo som mannen på radiostationen och som pionjär i Hörbyradions historia.

   
   

Vykort från Televerket Radio

Terracom. Foto: Jerker Palm.

   
   

Terracom. Foto: Jerker Palm

Dödsolycka 21 mars 2011
En man i 50-årsåldern omkom i förmiddags under ett arbete vid en radiomast utanför Hörby.

När polisens tekniker kom till platsen hängde mannen medvetslös i en säkerhetslina.

En teori är att han blivit sjuk och tappat kontrollen. Men det är för tidigt att säga något säkert, säger Calle Persson, informatör hos Skånepolisen.
Olyckan inträffade i den 324 meter höga Hörbymasten strax efter klockan 11.
Källa: TT

   
   
Hörby nya radiostation som byggdes mellan 1935 och 1937 och det togs i bruk i september 1937. På bilden ser man resningen av den 130 meter höga masten. TV-sändningarna började 1959.
   
   

Radiomasten i Hörby.
Foto: Mikeinc  CC BY 3.0. 5 mars 2011.
Bilden hämtad från Wikipedia

Hörby Nya Radiostation. Radiostationen har lämnat Karlsfält söder om Hörby där mellanvågsstationen funnits sedan 1929. Den första september 1937 togs denna nya anläggning i Östra Sallerup i bruk. Denna första radiomast var 130 meter hög men efter hand som radion blev mer sofistikerad byggde man efterhand högre master och när TV kom behövde man ännu högre master och den sista masten, som fungerar även som slarvsändare till TV är 323 meter hög.

   
   

Bygdens mest imponerande anläggning är den stora radiostationen i kommunens västra del.
Vårt kommunnamn har förmodligen inte ansetts fint nog eftersom radiostationen kallas "Hörby radio" - och ändå ligger den i Långaröd!
textkälla: okänd.

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr