Konfirmander i Hörby kommun
med tillägg av en och annan kyrklig verksamhet

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna

Vi håller på att flytta alla konfirmandbilder från de olika orterna till denna sida.
Så under en (längre) övergångsperiod kan du ev. se konfirmander på flera ställen

Konfirmations tackkort kan du se här

Konfirmander i kommunens olika kyrkor och konfirmationskort på kyrka el. ort

Bessinge Kilhult O-identifierad kyrka Ö. Sallerup
Fulltofta Långaröds kyrka Osbyholm Önneköp
Huaröd och Svensköp   Söndagsskola  
Hörby      

 

Fulltofta
Konfirmation i Fulltofta kyrka 1919-1925

Bild ID: BH_021w.

Ester tvåa från vänster på mellersta raden.

Detta är med all säkerhet konfirmander utanför Fulltofta prästgård. Prästen heter Emil Lundblad och var enligt Fulltofta Sockenbok 1999 sid.36, präst i Fulltofta 1919 - 1925.

Vänlig hälsning
Christina Rosberg

 
   
   

Kyrkoherde Cruise med konfirmander. Omkring 1890.

Tidningsklipp/annons från SLT 1924.
Insänt av Staffan Persson, Hörby.

   

 

Huaröds och Svensköps kyrka (kyrkan ligger dock i Kilhult)
Konfirmander från Huaröd och Svensköp.
Huaröd och Svensköps församlingar hade gemensam präst. Vartannat år skedde konfirmationen i Huaröds kyrka och vartannat i Svensköps. Man skiftade så att nattvardsgången skedde i den kyrka som inte hade konfirmationen.
   
   
Konfirmation i Huaröds kyrka 24.07 1959

Bild ID: Huarodskyrka_1959-07-24.

Främre raden fr. v.
1 Kennet Andersson Huaröd
2 Birger Arvidsson Kilhult f 19.03.1945
3 Per Persson Stensma f 10.09.1945
4 Egon Gunnarsson Kilhult f 25.07.1945
5 Kennet Svensson Huaröd f 24.10.1945
6 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
7 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945
8 Nils Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
9 Jonny Lövberg Huaröd
10 Rune Mårtensson Vebeck f 16.09.1945
11 Mats Ingvarsson Huaröd 25.10.1945
12 John-Erik Andersson Huaröd
13 Bo Sandgren Harphult f 07.10.1945
 

Mittersta raden fr. v.
1 Roland Olsson Huaröd
2 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
3 Göran Nilsson Skogsdala Elmhult f 25.01.1945
4 Birgit Peterson Eskilstorp Harphult 22.12.1945
5 Barbro Nilsson Bokelund Kilhult f 04.02.1945
6 Ingegerd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
7 Inger Andersson Elmhult f 25.07.1945
8 Evert Persson Stensma f 21.03.1945
9 Christer Olsson Stensma f 17.03.1945

Bakersta raden fr. v.
1 Marianne Olsson Huaröd
2 Inga-Lill Andersson Huaröd
3 Anita Persson Flensma f 30.04.1945
4 Kyrkoherde Erik Olén f 1902
5 Marianne Ottosson Kilhult f 03.04.1945
6 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
7 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945

Kyrkoherde Erik Olén

Bild och namnlista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Svensköps kyrkliga syförening 1917.
Överst från vänster: Ellen Jönsson, Bengta Persson, Amanda Hallqvist, Elna Jönsson, Anna Persson, Alma Nilsson.
Andra raden från vänster: Okänd, Anna Kristiansson, Anna Rignell, Anna Andersson, Anna M. Nilsson, Betty Persson, Anna Olsson,  Bengta sandgren.
Första raden från vänster: Alma Olsson, Elin Jönsson, Hanna Liljegren, Hanna Jönsson, Bengta Svensson, Agnes Olsson.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.

   
   
Konfirmation i Huaröds kyrka 1957

Bild ID: Huaröd/Huarod-Svenskop_1957.

Elever från Svensköp och Huaröd

Bakre raden fr. v.
1 Bertil Gunnarsson Huaröd f 20.09.1943
2 Karl-Axel Ohlin Kilhult f 18.03 1943
3 Bertil Karlsson Elmhult f 23.05 1943
4 Bertil Stridh Svensköp f 13.05 1943
5 Göran Olofsson Svensköp f 20.10.1943
6 Sven-Åke Kristoffersson Svensköp f 24.01.1943
 

Mittersta raden fr. v.
1 Inga-Maj Bergqvist Kromsö f 04.05.1943
2 Ethel Ottosson Elmhult f 19.05.1943
3 Lilian Sävgren Hulta f 19.04.1943
4 Ethel Andersson Gräsma f 03.05.1943
5 Anita Carlsson Huaröd
6 Anita Arvidsson Flensma
7 Ulla-Britt Nilsson Huaröd f 26.03.1943

Främre raden fr. v.
1 Inger Persson Timan f 03.08.1943
2 Ann-Marie Malm Hulta f 02.09.1943
3 Inga Axelsson Elmhult f 03.08.1943
4 Siv Nordgren Timan f 03.01.1944
5 Erik Olén f 1902
6 Ingrid Ingvarsson Huaröd f 25.11.1943
7 Marita Persson Huaröd f 16.05.1943
8 Berit Lundqvist

Konfirmationspräst Erik Olén

Bild och text från Bertil Stridh

   
   

Bild ID: Konf_Huarod_001_1944.

Konfirmationselever Huaröd - Svensköp september 1944

Främre rad. fr. v.
1 Astrid Olsson Brännestad
2 Signe Andersson Brännestad
3 Doris Nilsson Östensköp f.28.02.1931
4 Anna Mårtensson Vebäck
5 Brita Olsson Kilhult f.14.02.1931
6 Elvy Hansson Svensköp f. 26.03.1931
7 Maj-Britt Eriksson Herröd
8 John Fredriksson f. 1893
9 Berit Johansson Huaröd
10 Karin Åberg Huaröd
11 Kerstin Johnsson Kilhult f. 29.04.1931
12 Alva Ivarsson Huaröd f.14.10.1931
13 Astrid Persson Elmhult f. 27.03.1931
14 Margit Olofsson Nyvång

Bild och Text: Bertil Stridh.

Mellersta rad. fr. v.
1 Erik Persson Harphult f. 1931
2 Bror Olsson Eke
3 Knut Persson Stensma f. 13.01.1931
4 Reinhold Olsson Stensma f.16.07.1930
5 Sigvard Andersson Harphult f. 22.07.1931
6 Ernst Lindahl Hulta f.26.10.1929
7 Hans Erik Olsson Kilhult f. 28.02.1931
8 Karl-Anders Steen Huaröd
9 Malte Nilsson Eke
10 Lennart Johnsson Stensma

Bakre rad. fr. v.
1 Gösta Jakobsson Hulta f. 28.02.1931
2 Einar Andersson Maa f. 06.03.1931
3 Alve Andersson Huaröd
4 Bertil Gummesson Huaröd
5 Karl-Otto Krabbe Huaröd
6 Ebbe Liljegren Kilhult f. 15.06.1931
7 Assar Nilsson Bylycke f. 02.06.1931
8 Artur Nilsson Kilhult f. 20.06.1931
9 Torsten Nilsson Brännestad
10 Agne Andersson Elmhult f. 27.12.1930
11 Börje Karlsson Elmhult f. 23.07.1931

Nedan bild är av samma elever 40 år senare

   
   

Bild ID: Konf_Huarod_001_40ar.

40-års konfirmandjubileum för Huaröd - Svensköpselever i Svensköps kyrka. 07.10.1984

Främre rad. fr. v.
1 Doris Svensson (Nilsson) Svängstad
2 Anna Martinsson (Mårtensson) Mörrum
3 Brita Dahlström (Olsson) Landskrona
4 Elvy Herner (Hansson) Ljungbyhed
5 Maj.Britt Hansson (Eriksson) Malmö
6 Berit Anderrö (Johansson)
7 Karin Svensson (Åberg) Kristianstad
8 Kerstin Johnsson Hörby

Mellersta rad. fr. v.
1 Signe Bergqvist (Andersson) Kristianstad
2 Erik Liljehov (Persson)
3 Knut Persson Stensma
4 Reinhold Olsson Tollarp
5 Sigvard Andersson Harphult
6 Hans Erik Olsson Perstorp
7 Karl-Anders Steen Vinslöv
8 Malte Nilsson Eke
9 Lennart Johnsson Stensma
10 Astrid Persson Gummarp

Bakre rad. fr. v.
1 Gösta Jakobsson S. Sandby
2 Einar Andersson Kilhult
3 Alve Andersson Kristianstad
4 Artur Nilsson Kilhult
5 Torsten Nilsson Kristianstad
6 Agne Andersson Hörby
7 Börje Karlsson Eslöv
8 Prästen Björn Nyberg

Bild och Text: Bertil Stridh.

   
   

Bild ID: Bilder-svensskop/2015_0004.

Konfirmandgrupp 1923. Huaröd och Svenssköp. Kyrkoherde Olof Holger. Bilden tagen vid Huaröds kyrka.

Konfirmander från Svensköp och Huaröd. Bilden är tagen vid Huaröds kyrka eftersom Huaröd och Svensköps församlingar hade gemensam präst. Vartannat år skedde konfirmationen i Huaröds kyrka och vartannat i Svensköps. Man skiftade så att nattvardsgången skedde i den kyrka som inte hade konfirmationen.

Stående raderna fr. v.
1 Kyrkoherde Olof Holger f.04.10.1869
2 Otto Nilsson Hulta f.21.10.1908
3 Anders Lavesson
4 Hans Alfred Olsson Kilhult
5 Hjalmar Persson
6 Gottfrid Hansson
7 Olof Frejbrandt f.13.04.1908
8 Mattias Karlsson Hulta f.14.03.1908
9 Nils Elofsson
10 Okänd
11 Tage Karlsson
12 Martin Mårtensson Kilhult f.10.09.1908

Raden framför de stående fr. v.
1 Ragnhild Olsson Hulta f.26.05.1909
2 Rut Nilsson Elmhult f.28.12.1908
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd
6 Ellen Göransson Abullaberga

Raden näst längst fram fr. v.
1 Nils Nilsson Maa f.09.03.1909
2 Svensson
3 Algot Nilsson Skogstorp f.30.07.1908
4 Okänd
5 Hilma g. Nilsson Skogsdala f.02.02.1909
6 Edit Svensson Harphult f.18.05.1909
 

Främre raden fr. v.
1 Okänd
2 Anna Viktoria Jönsson Kilhult f.12.04.1909
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd
6 Helga Andersson Kilhult f.26. 05. 1909
7 Ellen Persson Kilhult f.27.05.1909 

Text: Bertil Stridh.

 
   
   

Konfirmander från Svensköp och Huaröd. Bilden är tagen vid Huaröds kyrka eftersom Huaröd och Svensköps församlingar hade gemensam präst. Vartannat år skedde konfirmationen i Huaröds kyrka och vartannat i Svensköps. Man skiftade så att nattvardsgången skedde i den kyrka som inte hade konfirmationen.

1:a raden fr.v: Tora Gustavsson Svensköp, Greta Lindal Svensköp, Ester Persson Svensköp, Svea Olsson Svensköp, Hanna Hjalmarsson Huaröd, Naémi Lübeck Huaröd, Nanny Andersson Huaröd, Agnes Lavesson Huaröd och Hanna Svensson Huaröd

2:a raden fr.v: Margit Engström Svensköp, Hanna Olsson Svensköp, Ellen Nilsson Elmhult, Gulli Persson Höghult Huaröd, Ester Isaksson Elmhult, Elsa Persson Stensma, Hanna F. Nilsson Vebäck, Ingeborg Andersson Vebäck, Magda Persson Stensma, Alma Andersson Stensma, och ytterligare en flicka som ej är namngiven.

Därbakom John Nilssin Vebäck, Olof Arvidsson Huaröd, Harry Karlsson Huaröd, Nils Ljunggren Svensköp, Gunnar Andersson Svensköp, Nils Ragnar Andersson Svensköp, Edit Persson Svensköp, Erik Birger Nilsson Huaröd, Harald Nilsson Huaröd, Nils Björk Svensköp, Anna Viola Svensson Huaröd, Olof Svensson Brännestad,Siri Lundberg Svensköp, Stig Levin Gaddaröd, Lilly Ekberg Huaröd, Erik Elofsson Stensma, Anna Lisa Brodd Huaröd, Verner Svensson Svensköp, Gunborg Andersson Svensköp, Nils J. Andersson Svensköp, Ingvar Nilsson Maa.

Bakersta raden fr. v. Gunnar Nilsson Svensköp, Ingvar Månsson Timan, Evert Sandgren Svensköp, Nils Olsson Brännestad. I bakgrunden kyrkoherde John Fredriksson.

 

   
  Till toppen av sidan  

 

Hörby kyrka

Konfirmander 1941, Hörby kyrka
Bilden insänd av Lennart Westerlund.

   
   

Jubileumsträff 1971, kyrkan i Hörby Bilden insänd av Lennart Westerlund.

Jubileumsträff 1971, kyrkan i Hörby

Främre raden fr. v: Maj-Britt Sten-Larsson Helsingborg, Anna-Greta Hansson-Pettersson  Hörby, Asta Nilsson-Hansson Tomelilla, Elsa Andersson-Persson  Hörby, Maj-Lis Persson-Svensson  Hörby, Svea Hansson-Albinsson  Malmö, Maj-BrittOlsson-Lövkvist  Malmö,  Astrid Axelsson-Jönsson, Trelleborg,  Gunborg Nilsson-Andersson Hörby, Siv Olsson-Lindskog  Skurup.

Mellersta raden fr.v: Allan Persson Svensköp, Maj Olsson Malmö, Karin Persson Hörby, Irene Gustavsson-Clair Malmö, Asta Nilsson-Olsson Hörby, Anny Johansson-Nilsson  Hörby, Birgit Nilsson-Borg Ö. Sallerup, Majken Hansson-Esbjörnsson  Hörby, Margit Persson Hörby, Gösta Persson Hörby, Lennart Pålsson  Hörby, Greta Lindström-Johansson  Klintehamn, Lennart Persson Trelleborg,  Erik Stenlund Östraby.

Bakre raden fr.v: Karl-Arne Johnsson Malmö, Hans Nilsson Hörby, Lennart Nilsson Hörby, Per Albin Jönsson Höör,  Ingvar Orevad Hörby, Göte Collin,  Torsten Holmgren Malmö, Edvin Johansson Hörby,  Lennart Westerlund Malmö.

   
   

Jubileumsträff 1981, kyrkan i Hörby Bilden insänd av Lennart Westerlund.

Främre raden fr. v: Maj-Britt Steen-Jaldenäs Helsingborg,  Elsa Andersson-Persson Kyrkhult, Karin Sjögren-Borglin Trelleborg,  Asta Nilsson-Olsson Hästäng, Doris Göransson-Samuelsson Kristianstad,  Allan Persson Kilhult,  Anny Johansson-Nilsson Köinge,  Margit Persson Hörby,  Anna-Greta Hansson-Pettersson Hörby,  Birgit Nilsson-Borg, Pärup,  Börje Persson Hörby,  Majken Hansson-Esbjörnsson Köinge,  Ingvar Orevad  Köinge, Kjell Nyman Skälderviken, Lennart Nilsson Hörby,  Lennart Pålsson Hörby, Karl-Arne Johnsson Malmö,  Per-Albin Jönsson Höör,  Johan Svanbom,  Torsten Holmgren Åhus, 

Bakre raden fr. v: Edvin Johansson Köinge,  Astrid Axelsson-Jönsson Trelleborg,  Anna-Stina Blom-Andersson Teckomatorp,  Stig-Arne Blom Sibbhult,  Gunborg Nilssson-Andersson Hörby,  Lennart Westerlund Malmö.

   
   

Konfirmander kyrkan i Hörby

Tyvärr är originalet så dåligt så det går inte att förstora bilden.

 
   
   
 
   
   

Konfirmationsfoto från 1958.

   
  Till toppen av sidan  

'

 

Långaröds kyrka

Bild ID 000397.

Bakre raden andra från vänster är min mor. Astrid Nilsson född 1923-05-23 i Buus Långaröd. Lägg märke till fönstret i bakgrunden det är från Långaröds Kyrka.
Hälsningar Arne Nilsson.

 
   

 

O-identifierade kyrkor     Någon som vet där ute?

Bilden insänd av Elsa Olsson, född Brorsson i Bessinge.

   
   

Konfirmationsfoto från 1958

   
   

Bild ID 000326.

Bild ID 00036. Gretas konfirmation.

   
   

Bild ID 000385.
Rut Andersson i Bönhult är en av konfirmanderna.

   
   

Bild ID 000386.

   
   

Bild ID 000388.

Bild ID 000387.

   
Vi har fått en hel del konfirmandbilder skannade utifrån, som vi inte kunnat påverka. Många bilder är väldigt små så ifall någon av er där ute har bättre original, som kan ge en större bild är vi väldigt glada om vi får ta del av dessa bilder. Kontakta oss här.
   

Bild ID 000390.

Bild ID 000389.

   
   

Bild ID 000392.

Bild ID 000391.

   
   

Bild ID 000394.

Bild ID 000393.

   
   

Bild ID 000395.

Bild ID 000396.

   
   

Bild ID 000398.

 

 
   
   

Bild ID 000399.

Bild ID 000400.

   
Vi har fått en hel del konfirmandbilder skannade utifrån, som vi inte kunnat påverka. Många bilder är väldigt små så ifall någon av er där ute har bättre original, som kan ge en större bild är vi väldigt glada om vi får ta del av dessa bilder. Kontakta oss här.
   

Bild ID 000401.

   
   

Bild ID 000402.

Bild ID 000403.

   
   

Bild ID 000404.
Arne Landin, Långaröd är en av konfirmanderna.

Bild ID 000405.

   
   

Bild ID 000406.

Bild ID 000407.

   
  Till toppen av sidan  

 

Osbyholm

Gudruns konfirmation. Gudrun är flicka nr 2 från vänster i bakre raden. Har flätor.
Bild ID: Bilder-Osbyholm/2015_MLS_05_800px.jpg

   

 

 

Svensköp
Konfirmander från Svensköp och Huaröd kan finnas på vilken som länk. Vi har valt att lägga bilderna där kyrkan är belägen.

Huaröd och Svensköps församlingar hade gemensam präst. Vartannat år skedde konfirmationen i Huaröds kyrka och vartannat i Svensköps. Man skiftade så att nattvardsgången skedde i den kyrka som inte hade konfirmationen.

   
   
Konfirmation i Huaröds kyrka 24.07 1959

Bild ID: Huarodskyrka_1959-07-24.

Främre raden fr. v.
1 Kennet Andersson Huaröd
2 Birger Arvidsson Kilhult f 19.03.1945
3 Per Persson Stensma f 10.09.1945
4 Egon Gunnarsson Kilhult f 25.07.1945
5 Kennet Svensson Huaröd f 24.10.1945
6 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
7 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945
8 Nils Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
9 Jonny Lövberg Huaröd
10 Rune Mårtensson Vebeck f 16.09.1945
11 Mats Ingvarsson Huaröd 25.10.1945
12 John-Erik Andersson Huaröd
13 Bo Sandgren Harphult f 07.10.1945
 

Mittersta raden fr. v.
1 Roland Olsson Huaröd
2 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
3 Göran Nilsson Skogsdala Elmhult f 25.01.1945
4 Birgit Peterson Eskilstorp Harphult 22.12.1945
5 Barbro Nilsson Bokelund Kilhult f 04.02.1945
6 Ingegerd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
7 Inger Andersson Elmhult f 25.07.1945
8 Evert Persson Stensma f 21.03.1945
9 Christer Olsson Stensma f 17.03.1945

Bakersta raden fr. v.
1 Marianne Olsson Huaröd
2 Inga-Lill Andersson Huaröd
3 Anita Persson Flensma f 30.04.1945
4 Kyrkoherde Erik Olén f 1902
5 Marianne Ottosson Kilhult f 03.04.1945
6 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
7 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945

Kyrkoherde Erik Olén

Bild och namnlista insänd av Bertil Stridh.

   
   

Svensköps kyrkliga syförening 1917.
Överst från vänster: Ellen Jönsson, Bengta Persson, Amanda Hallqvist, Elna Jönsson, Anna Persson, Alma Nilsson.
Andra raden från vänster: Okänd, Anna Kristiansson, Anna Rignell, Anna Andersson, Anna M. Nilsson, Betty Persson, Anna Olsson,  Bengta sandgren.
Första raden från vänster: Alma Olsson, Elin Jönsson, Hanna Liljegren, Hanna Jönsson, Bengta Svensson, Agnes Olsson.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.

   

 

 

Söndagsskola

Utfärd med söndagsskolan till Maltesholm 1911. Utfärden företogs med häst och vagn.
1. Ola Nordström.  2. Okänd. 3. Okänd. 4. Edvin. 5 Andersson. 6. Alfred Jakobsson. 7. Sven Persson. 8. Anders Kristiansson. 9. Jakob Persson. 10. Harald Landin. 11. Gerda Lindahl. 12. Henry Nilsson. 13. Emil Ranefjord. 14. Elin Ljunggren. 15. Olof Jönsson. 16. Emil Nilsson. 17. Betty Persson. 18. Elna Persson. 19. Ivar Persson. 20. Anders Nilsson. 21. karl Björk  22. Nils Persson.  23. Anders Jönsson.  24. Tage Andersson.   25. Alma Persson.  26. Ellen Månsson.  27. Alma Nelander.  28. Amanda Olsson.  29. Anna Rignell.  30. Hanna Jönsson.  31. Hanna Liljegren.  32. Sofia Landin. 33. Emma Nordström.  34. Emil Lindmark. 14. Elin Ljunggren 35. Anders Johansson.  36. Anna Persson.  37. Avg. Fjäderhane.  38. Gerda Olsson. 39. Elsa Landin.  40. Artur Andersson. 41. Anna Nilsson.  42. Hanna Nilsson. 43. Nils Ljunggren. 44. Maria Jönsson. 45. Bengta Nilsson. 46. Anders Ljunggren. 47. Gerda Olsson. 48. Hanna Andersson. 49. Elin Olsson. 50. Elsa Isaksson. 51. Alma Jönsson. 52. Anna Lorentsson. 53. Agnes Jönsson. 54. Åberg. 55. Gunhild Nelander. 56. Hanna Nilsson. 57. Olsson. 58. Månsson. 59. Harry Frid. 60. Okänd. 61. Herman Svensson. 62. Nils Kristiansson. 63. Olsson.
Tyvärr är originalet så dåligt att det inte går  att förstora bilden.

 
   
  Till toppen av sidan  

 

Östra Sallerups kyrka
   
   

5 maj 1929                                                                                           Bilden tillställd oss av Lars Svensson     Bild ID: 000387a

   
   

5 maj 1929                                                                          Bilden tillställd oss av Lars Svensson                 Bild ID: Bild ID 000396a

   
   

Bild ID: KS021.
Konfirmation i Östra Sallerups kyrka den 13 Juli 1957. Kontraktsprost Henrik Hägglund.
Bilden insänd av Kjell Sjöström.

   
   
   
   

Bilden insänd av Elsa Olsson, född Brorsson i Bessinge. Kyrkoherde Henrik Hägglund.

   
   

1897.  Konfirmander rån
Östra Sallerup och Långaröd.

Kyrkoherde Bergdahl längst till höger.
Tyvärr är originalet så dåligt så det går inte att förstora bilden.

 
   
   

Konfirmation 1908

Konfirmation 1908. Kyrkoherde K. S. Forsberg överst i mitten Sigfrid Hansson mellersta raden 3:dje fr. höger Anna Karlsson, Årröd.

   
  Till toppen av sidan  

 

Önneköp

Bild ID 000463.
Christina Svensson 14 år, konfirmerades 1957

Bild ID 000531.

 
     
     

Bild ID 000641.
Anders Olssons Lars, Önneköp

Bild ID 000640.
Lise Lott Nilsson f.1953-12-22 Önneköp 5. g. Sandgren

Bild ID: 001494

     
     

Bild ID 000329.

Bild ID 000328.
Paul Lindén

Bild ID 000327.

     
     

Bild ID 000332.

Bild ID 000330.
Åke Olsson, Bönhult

Bild ID 000331.
Allan Andersson, Guddastad

     
     

Bild ID 000339.

Bild ID 000333.

Bild ID 000334.
Olle Nilsson, Sadelmakare


 

     
     

Bild ID 000338.
Ingemar Nilsson, Farhult

Bild ID 000336.
Stig Månsson, Farhult

Bild ID 000340.

     
     

Bild ID 000342.

Bild ID 000343.
Gunborg Svensson, Viggarum

Bild ID 000337.
Monica Olofsson, Önneköp.

     
     
     

Bild ID 000345.
Alva Månsson, Önneköp

Bild ID 000334.
Elsa Fridh, Sjököp

Bild ID 000341.
Inga Nilsson, Önneköp

     
     

Bild ID 000335.

Bild ID 000361.

Bild ID 000349.

     
     

Bild ID 000348.
Evy Andersson Önneköp

Bild ID 000351.
Evy Andersson Önneköp

Bild ID 000354.
Inger Kvist Önneköp

     

Bild ID 000347.
Gunborg Svensson, Viggarum

Bild ID 000349.

Bild ID 000350.
Gunnel Nilsson, Målarens i Önneköp.

     
     

Bild ID 000357.
Anne-Marie Persson, Önneköp

Bild ID 000355.
Gunnel Nilsson, Önneköp

Bild ID 000356.
Ingrid Zimmerman f.1936-06-26  Skärhus 2  g. Olsson

     
     
     

Bild ID 000359.
Lizzie Olsson, Stänkelösa

Bild ID 000358.

Bild ID 000353.
Gunnel Hansson, Farhult

     
     

Bild ID 000352.
Dagny. Bergqvist dotter i Önneköp.

Bild ID 000360.
Dagny. Bergqvist dotter i Önneköp.

Bild ID 000362.
Kjell Carlsson, Långaröd.

     
     

Bild ID 000364.
Kerstin Svensson Persson

Bild ID 000366.

Bild ID 000363.
Gunborg Svensson, Viggarum

     
     

Bild ID 000367.

Bild ID 000365.
Viktor Perssons dotter (Per Lars Viktor).

Bild ID 000369.

     
     

Bild ID 000370.

Bild ID 000368.
Börje Turesson i Önneköp. Fiskhandlarens son till höger.

Bild ID 000375.

     
 

 

 
     

Bild ID 000380.

Bild ID 000376.

Bild ID 000379.

     
     

Bild ID 000374.

Bild ID 000372.

Bild ID 000382.

     
     

Bild ID 000381.
Kjell Carlsson, Långaröd.

Bild ID 000377.

Bild ID 000383.

     
     

Bild ID 000373.
Tore Persson, Skäpperöd, till vänster.

Bild ID 000384.

Bild ID 000532.
Agne Liljegren

     
 

 

 
     

 

 

   

Bild ID 000326.

Bild ID 00036. Gretas konfirmation.

   
   

Bild ID 000272.
Det är syskonen Sonja, Arnold och Gunnel Wernersson och kortet är taget vid Gunnels konfirmation sommaren 1963.

 
   
   

Bild ID 000385.
Rut Andersson i Bönhult är en av konfirmanderna.

   
   

Bild ID 000386.

   
   

Bild ID 000390.

Bild ID 000389.

 

   

Bild ID 000392.

Bild ID 000391.

   
   

Bild ID 000394.

Bild ID 000393.

   
   

Bild ID 000395.

Bild ID 000388.

   
   

Bild ID 000397.

Bild ID 000398.

   
   

Bild ID 000399.

Bild ID 000400.

   

 

   

Bild ID 000401.

   
   

Bild ID 000402.

Bild ID 000403.

   
   

Bild ID 000404.
Arne Landin, Långaröd är en av konfirmanderna.

Bild ID 000405.

   
   

Bild ID 000406.

Bild ID 000407.

   

 

Konfirmander 19??

Sittande rad 1v)
1 Kjerstin Svensson
2 Dagny Simonsson
3 Ingrid Zimmermann
4 Ann Mari Turesson
5 Karin Vendel
6? 

Rad 2v)
1 Berit Nilsson
2 Lissie Olsson
3. Samuelsson
4 Henrik Hägglund
5. ?
6. Gunborg Svensson

Rad 3 v)
1 Hans Östberg
2 Torsten Mårtensson
3 Alex Andersson
4. ?
5. Stig Svensson
6 Dan Månsson
7. ?
8. Evert Persson
9. Sven Bengtsson
10. Nils Erik Andersson

 Rad 4 v)
1. Knut Jönsson
2. Sture Persson
3. Jan Persson
4. Kalle Vendel
5. Hasse Jönsson
6. Kjell Persson
7. Uno Nilsson
8. Kjell Nilsson
9. Tore Persson

Text ID: Konfirmander 19XX_01

Konfirmation 10/5 1936

Rad 1
1 Greta Andersson  Bessinge
2 Asta Andersson  Bessinge
3 Astrid Rosenkvist Tormastorp
4 Anna Persson Stänkelösa
5 Frida Heribertsson Stänkelösa
6 Signe Fältman Önneköp
7 Herta Sanfridsson Farhult
8 Agda Olsson Stänkelösa
9 Greta Håkansson Pärup
10 Anna-Svea Olofsson Önneköp
11 Edit Andersson Önneköp
12 Anna Brita Niklasson Årröd

Rad 2
1 Gulli Borg Pärup
2 Signhild Persson Guddastad
3 Edit Andersson Ellestorp
4 Greta Olsson Långaröd
5 Nanny Persson Stänkelös
6 Rut Bengtsson Ellestorp
7 Elsa Olofsson Viggarum
8 Helga Svensson Önneköp
9 Marta Andersson Buus
10 Ella Andersson Skäpperöd
11 Evy Andersson Önneköp
12 Gulli Sjöberg Kagarp

Pojkar rad 1
1 Harry Helgesson  Årröd
2 Albin Persson Hörby
3 Gunnar Oskar Olofsson Sallerup
4 Erik Martin Persson Sallerup
5 Einar Nilsson Önneköp
6 Ture Carlsson Önneköp
7 Nils Erik Persson Gummarp
8 Nils Nilsson Rugerup
9 Nils Nilsson Trulshärad
10 Ivan Andersson Bönhult
11Erik Nilsson Rugerup
12 Gunnar Persson Bönhult
13Anton Söderholm Farhult

Rad 2
1 Axel Jönsson Sallerup
2 Artur Svensson Pärup
3 Gunnar Nilsson Pärup
4 Axel Andersson Bessinge
5 Ivan Andersson Sallerup
6 Torsten Andersson Skäpperöd
7 Svante Sjöstedt Kagarp
8 Gunnar Mårtensson  Hemmeneköp
9 Curt Rundgren Skäpperöd
10 Gunnar Persson Farhult
11 Johan Nilsson Ellestorp
12 Bertil Svensson Ormastorp
13 Lennart Persson Biskopsboda
14 Knut Nilsson Årröd

Text ID: Konfirmander 1936-05-10

Konfirmation 1945

Stående v.)
1 Alve Nilsson
2 Sven Nyström
3 Ragnar Johansson
4 Lennart Rosenkvist
5 Roland Nilsson
6 Ingvar Andersson
7 Olle Svensson
8 Tage Joelsson
9 Torsten Persson
10 Ove Renhold Bengtsson

Mittraden)
1 Millie Hansson
2 Gulli Persson
3 Gunnel Månsson
4 Elly Tykesson
5 Maj-Britt Andersson
6 Oscar Persson
7 Helge Eriksson
8 Kjell Olin
9 Ove Persson
10 Algot Erlandsson
 

Sittande)
1 Birgit Persson
2 Inga Nilsson
3 Svea Nilsson
4 Asta Andersson
5 Valborg Nilsson
6 Henrik Hägglund
7 Elsa Mårtensson
8 Edith Nilsson
9 Alva Andersson
10 Edith Nilsson
11 Maj Olsson
På Bilden saknas Göte Svensson
som vid fotograferingen hamnade
utanför kortet.

Text ID: Konfirmander 1945

     
     

Konfirmation Långaröds kyrka

Sittande
Ellen Lind
Anne Karlsson Nilsson
Inga-Britt Johansson
Karin Jonsson
Elsa Andersson
Märta Svensson
Folke Hellberg
Anna Nilsson
Inga Nilsson
Berit Svensson
Anna-Lisa Antonsson
Brita Löwendahl

Stående
Gull-Britt Nilsson
Ann-Marie Ohlin
Erik Olofsson
Emil Andersson
Gusten Persson
Åke Persson
Ingvar Håkansson
Gunnar Månsson
Agne Johansson
Tage Cederholm
Doris Persson
Lennart Johannesson
Asta Andersson

Övre raden
Stig Sjögren
Lennart Swärd
Lennart Olsson
Owe Månsson
Bertil Eriksson
Olle Nilsson
Knut Persson
Allan Johansson
Kurt Samuelsson

Önneköps byaförening.
Källa: Lennart Olsson

Text ID: Långaröds kyrka_01

Konfirmation Långaröds Kyrka

Sittand v)
1 Elsie Olsson
2 Ellen Olsson
3 Birgit Nilsson
4 Ellen Persson
5 Maj-Britt Svensson
7 Henrik Hägglund
8 Ann-Marie Svensson
9 Anna-Greta Persson
10 Thea Hansson
11 Signe Ohlin
12 Inga-Lisa Andersson

Rad 2)
1 Karin Månsson
2 Eva Jonsson
3 Linnea Nilsson
4 Greta Nilsson
5 Ethel Andersson
6 Aina Nilsson
7 Inger Olsson
8 Anna-Greta Nilsson
9 Herta Rosèn
10 Ethel Rosenqvist

Bakre raden)
1 Sven Persson
2 Göte Persson
3 Allan Andersson
4  Lars Johnsson
5 Hans Nilsson
6 Allan Bergin
7 Bertil Andersson
8 Alvar Andersson
9 Ragnar Andersson

Text ID: Långaröds kyrka_02

Konfirmation Långaröds kyrka

Sittande rad 1 v)
1 Ellen Lind
2 Anne Karlsson Nilsson
3 Ing-Britt Johansson
4 Karin Jonsson
5 Elsa Andersson
6 Märta Svensson
7 Folke Hellberg
8 Anna Nilsson
9 Inga Nilsson
10 Berit Svensson
11 Anna-Lisa Antonsson
12 Brita Löwendahl

Rad 2)
1 Gull-Britt Nilsson
2 Ann-Marie Oldin
3 Erik Olofsson
4 Emil Andersson
5 Gusten Persson
6 Åke Persson
7 Ingvar Håkansson
8 Gunnar Månsson
9 Agne Johansson
10 Tage Cederholm
11 Doris Persson
12 Lennart Johannesson
13 Asta Andersson

Rad 3)
1 Stig Sjögren
2 Lennart Swärd
3 Lennart Olsson
4 Ove Månsson
5 Bertil Eriksson
6 Olle Nilsson
7 Knut Persson
8 Allan Johansson
9 Kurt Samuelsson

Text ID: Långaröds kyrka_03

     
     

Konfirmation Östra Sallarups kyrka 1952

Övre raden)
1 Åke Nilsson
2 Ingvar Olsson
3 Ingvar Olsson
4 Nils-Erik Jansson
5 Ingvar Persson
6 Bror-Otto Andersson
7 ?
8 Bror Elofsson
9 ?
10 Sven Elofsson
11 ?

Mellanrad)
1 Bertil Olsson
2 Allan Nilsson
3 ?
4 Ulla-Britt Olsson
5 Ann-Mari Andersson
6 Maj-Britt Persson
7 Gertrud Hansson
8 Ingegerd Johansson
9 ?
10 Nils-Erik Håkansson
11 Evert Olin

Nedre raden)
1 Siv Persson
2 Clary Lundberg
3 Ethel Frid
4 Signe Nilsson
5 Inger Nilsson
6 Henrik Hägglund
7 Gerty Andersson
8 Elsa Hansson
9 Gunvor Brorsson
10 Inga-Lill Olofsson
11  Barbro Pettersson

Text ID: Östra Sallerups kyrka 1952_01

   

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna

 

 
   
   
   
   
 
  Till toppen av sidan