Mejerier

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 

Hörbyortens Mejeriförening

Osbyholm Mejeri

Västerstad Mejeri

Kilhults Mejeri

Pärup mejeri

Önnerköp mejeri

Hörby Mejeriet

Svenska Smöraffären AB

Diverse bilder

 
Mejeriet

Annie Nilsson, mejeriet i Hörby. Tidsepok: feb. 1919.
Foto: Per Bagge ( 1866-1936)

Annie Nilsson, mejeriet i Hörby. Tidsepok: feb. 1919.
Foto: Per Bagge ( 1866-1936)

Till vänster, Hörby Mejeri, Ysteri och sockerfabrik och till höger Östra folkskolan. Hörby mejeriförening bildades 1891, samma år blev byggnaderna färdiga. 1935 bildades Sydvästra Skånes Mejeriförbund och Hörbyortens Mejeriförening blev förbundsmedlem.  Bilden tagen från korsningen Slagtoftavägen – Kungsgatan.

   
   

Sista mjölkskjutsen 9 dec. 1964 Bernhard Hermansson. Gamla torg, östra sidan.
Bild ID: HH_3399

   
   
   

Mejeriet i Hörby 1968-04-12 Observera järnvägsövergången med järnvägsvagnen kanske tillhörande Zeimes eller slakteriet som hade ett eget spår. Bild ID: HH_3105w

   

Till toppen av sidan

 

 

AB Svenska Smöraffären

Stensättning Nygatan. Fotograf Carl Martinsson privat ägo Ingegärd Olofsson

   
   
 
   
   
 
   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet i Osbyholm

   
   
Industrihistoria
191l arrenderade mejeristen Nils Svensson Herrgårdarnas Mejeri i Osbyholm, som då hade stått tomt i flera år. Hela mejerilokalen måste byggas om innan verksamheten kunde starta igen. En ny bassäng för mjölkkylning murades upp och likaså ett fundament till kärnan, väggar och tak kalkades. Man tillverkade även ost har och denna hade mycket gott rykte. Osten från Osbyholm såldes inte bara i hemtrakten, utan även i Landskrona, Helsingborg och Simrishamn.
1928 köpte Nils Svensson mejeriet som han dittills arrenderat, men 1933 sålde han det igen. Den 13 maj 1939 gick Osbyholms Mejeri upp i Hörbyortens Mejeriförening och byggnaderna såldes. Mejeribyggnaderna bytte ägare flera gånger under de följande åren och 1952 köpte Nils Frick dem. Han rev vissa byggnader och byggde upp nya där han startade ett cementgjuteri som finns kvar fortfarande.
Mejeriet bestod av tre byggnader, placerade så att de bildade en tresidig gård. Två av dessa byggnader är nu rivna medan den tredje, själva mejeriet,  finns kvar. Denna har en rektangulär plan, 1½ våning och sadeltak. Den används sedan 1952 som bostad och är helt förändrad såväl utvändigt som invändigt. Grunden är ingjuten i cement, väggarna är klädda med röd fasadtegel, och alla fönster är utbytta. Två nya hus är byggda på tomten i vilka ägaren har ett cement gjuteri.
Fastighet: Osbyholm 1:111. Fastighetsägare (1977) Helga Frick, och fastigheten användes som bostad.
Källa: Industriminnesinventeringen/Riksantikvarieämbetet, år 1977.
   
   
   
   

   
   

Johan Svensson med mjölkkannor hem till kylning

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   
   

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   
   

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet Pärup Östra Sallerup.

Mejeriet Pärup Östra Sallerup.

 
   

Till toppen av sidan

 

Kilhults Mejeri

I slutet av 1892 väcktes tanken om ett andelsmejeri inom Svensköps socken. Förutsättningarna för ett mejeri skulle komma till stånd var att minst 400 kor skulle tecknas. Listor skickades ut och den 22 april 1893 var redan 736 kor tecknade för smörtillverkning.

   
   


Kilhults Mejeri omkr. 1910. Kuskarna från vänster Nils Olsson Högestad f. 05.02.1886, Alfred Svensson Stensma, Nils Johansson Kungskogen f. 29.01.1842, Anders Andersson Harphult f. 20.11.1862, Karl Jönsson Svensköp f. 23.06.1852, Olof Andersson Brännestad och Isak Jönsson Köinge.
   
 
   

Kilhults Mejeri lades ner i slutet av december 1969. Detta är sista turen för Gustav Wilborgsson, som körde ”Svensköpsrundan” under många år. Bilden insänd av Gunell Svensson (Gustavs dotter).

   
   

Gustav Wilborgsson vid Kilhults Mejeri omkring 1955. Bilden insänd av Gunell Svensson (Gustavs dotter).

   
   

Kilhults by med mejeriet från norr. Till höger på bilden ser man Kilhults mejeri. Fotot är taget från norr där mejeriets 100 meter djupa vatten borra finns. Den 26 maj 1894 hölls entreprenadauktion för Svensköps mejeri. Lägsta anbudet gavs av byggmästare Anders Johansson från Älmhult som blev antaget och för 4765 kronor byggde han mejeriet.

Efter att byggmästare Anders Johansson lagt lägsta budet på 4765 kronor för att bygga mejeriet och den 17 december 1894 togs mejeriet i bruk. Första årets medel avverkning utgjorde 2000 kilo per dag och mjölkpriset uppgick vid första utdelningen i januari 1895 till 6 öre per kilo. År 1934 hade avverkningen stigit till i medeltal 9000 kilo. På bilden ser vi uppställda för fotografen från vänster Anna Hansson som var mejerska samt medhjälparna Bengta Videll och Anna Johansson. Lantbrukare Olof Jönsson från Harphult var den som satt längst som ordförande. Han var ordförande mellan åren 1932 till 1966 alltså i 34 år

   
   

Kilhults mejeri.Jacobsson. mejerist på Kilhults mejeri.
Bild ID: BEST_001
   
   

Kilhults mejeri 9 december 1961. På flaket Gustav Vilborgsson. f:1908-02-14.
Bild ID: HH_3892.

   
   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet i Önnerköp

Bild ID: 000687. Önneköps mejeri.

   
   

Bild ID: 000690. Nils Andersson Stänkellösa på torget i Önneköp.

   
   

Bild ID: 000777.
Önneköps mejeri 1914.

Bild ID: 000776.
Besök vid Önneköps mejeri.

   
   

Bild ID: 001130
Önneköps bryggeri under uppbyggnad ca. 1908.

   
   

Bild ID 000050. Mejeriskorrstenen.

Bild ID 000025.
Denna bild kan ev. höra till något annat mejeri än Önneköp.

   
   

Önneköps mejeriförening
 

   
   

Bild ID 000295. Mejeriet

Bild ID 001184.
Troligen mejeriet i Önneköp

   
   

Bild ID 001187.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörbyortens Mejeriförening

Annons från Hörby utställningen 1952.

   
   

Hörby mejeriförening.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

   
   

Mjölkannor jan. 1976.
Allan Svensson från Benarp står längst till vänster och lastar av mjölk. Övriga på bilden känner jag inte igen, men det skulle kunna vara Allans son på andra sidan mjölkkannorna?
Mvh Torgny.
Bild ID: HH_3395. Foto: Henry Holm.Mejeriet 1978 - 1979
Bild ID: AF_mejeriet-1978-1979-(1). Foto: © Arne Falk.
   
   


Mejeriet 1978 - 1979
Bild ID: AF_mejeriet-1978-1979-(2). Foto: © Arne Falk.
   
   


Mejeriet 1978 - 1979
Bild ID: AF_mejeriet-1978-1979.  Foto: © Arne Falk.
   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet Västerstad

Västerstad Mejeriet mejerist Ekbladh 1959. Låg i korsningen riksväg 13 och vägen mot Västerstad.
Bild ID: HH_3845.

   
   

Västerstad Mejeriet mejerist Ekbladh 1959.
Bild ID: HH_3846. Foto: Henry Holm.

Västerstad Mejeriet.
Bild ID: HH_3847. Foto: Henry Holm.

   
   

Västerstad Mejeriet dec. 1961.
Bild ID: HH_3848. Foto: Henry Holm.

Västerstad Mejeriet 26 september 1961.
Bild ID: HH_3929. Foto: Henry Holm.

   
   

1950-tal. Bröderna Nilssons mjölkbil. En Chevrolet av årsmodell 1939 framför Västerstads mejeri.
Bild ID: Oderup_030. Källa: "Mitt Oderup". Kamratcirkeln.

   
   


I denna gamla flygbild kan ni se det gamla mejeriet i Västerstad. Det var beläget vid väg 13 där man svänger av västerut mot Löberöd. När jag flyttade till Västerstad i början av 1970-talet fanns mejeriet kvar medan flera av husen på bilden var borta. I dag återstår endast huset i mitten mellan de tre vägarna och det längst till höger där det även fanns en fin väderkvarn, som numera är riven. Lägg märke till vagnen med mjölkkannor. Vy från söder. Bildkälla: Kulturens bilddatabas.
Bild ID: Vasterstad_Mejeri_001. Källa: Hörby i gamla tider / Vykort / Arne Sjöström.
   

Till toppen av sidan

 

 

 Diverse bilder


Eva (Hansson) Öberg och Herman Hansson, Fogdarp, som körde mjölk till Hörby mejeri, borde väl vara 1950-talet.
Bild ID: Mejeri_001. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Ann-Christin Nilsosn
   

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr