Mejerier

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 
Hörbyortens Mejeriförening Mejeriet Mejeriet i Önnerköp
Kilhults Mejeri Mejeriet i Osbyholm AB Svenska Smöraffären
Mejeriet Västerstad Mejeriet Pärup Var?
 
Mejeriet

Till vänster, Hörby Mejeri, Ysteri och sockerfabrik och till höger Östra folkskolan. Hörby mejeriförening bildades 1891, samma år blev byggnaderna färdiga. 1935 bildades Sydvästra Skånes Mejeriförbund och Hörbyortens Mejeriförening blev förbundsmedlem.  Bilden tagen från korsningen Slagtoftavägen – Kungsgatan.

   
   

Sista mjölkskjutsen 9 dec. 1964 Bernhard Hermansson. Gamla torg, östra sidan.
Bild ID: HH_3399

   
   
   

Mejeriet i Hörby 1968-04-12 Observera järnvägsövergången med järnvägsvagnen kanske tillhörande Zeimes eller slakteriet som hade ett eget spår. Bild ID: HH_3105w

   

Till toppen av sidan

 

 

AB Svenska Smöraffären

Stensättning Nygatan. Fotograf Carl Martinsson privat ägo Ingegärd Olofsson

   
   
 
   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet i Osbyholm

   
   
Industrihistoria
191l arrenderade mejeristen Nils Svensson Herrgårdarnas Mejeri i Osbyholm, som då hade stått tomt i flera år. Hela mejerilokalen måste byggas om innan verksamheten kunde starta igen. En ny bassäng för mjölkkylning murades upp och likaså ett fundament till kärnan, väggar och tak kalkades. Man tillverkade även ost har och denna hade mycket gott rykte. Osten från Osbyholm såldes inte bara i hemtrakten, utan även i Landskrona, Helsingborg och Simrishamn.
1928 köpte Nils Svensson mejeriet som han dittills arrenderat, men 1933 sålde han det igen. Den 13 maj 1939 gick Osbyholms Mejeri upp i Hörbyortens Mejeriförening och byggnaderna såldes. Mejeribyggnaderna bytte ägare flera gånger under de följande åren och 1952 köpte Nils Frick dem. Han rev vissa byggnader och byggde upp nya där han startade ett cementgjuteri som finns kvar fortfarande.
Mejeriet bestod av tre byggnader, placerade så att de bildade en tresidig gård. Två av dessa byggnader är nu rivna medan den tredje, själva mejeriet,  finns kvar. Denna har en rektangulär plan, 1½ våning och sadeltak. Den används sedan 1952 som bostad och är helt förändrad såväl utvändigt som invändigt. Grunden är ingjuten i cement, väggarna är klädda med röd fasadtegel, och alla fönster är utbytta. Två nya hus är byggda på tomten i vilka ägaren har ett cement gjuteri.
Fastighet: Osbyholm 1:111. Fastighetsägare (1977) Helga Frick, och fastigheten användes som bostad.
Källa: Industriminnesinventeringen/Riksantikvarieämbetet, år 1977.
   
   
   
   

   
   

Johan Svensson med mjölkkannor hem till kylning

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   
   

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   
   

Branden i mejeriet i Osbyholm.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet Pärup Östra Sallerup.

Mejeriet Pärup Östra Sallerup.

 
   

Till toppen av sidan

 

Kilhults Mejeri
   

Kilhults Mejeri lades ner i slutet av december 1969. Detta är sista turen för Gustav Wilborgsson, som körde ”Svensköpsrundan” under många år. Bilden insänd av Gunell Svensson (Gustavs dotter).

   
   

Gustav Wilborgsson vid Kilhults Mejeri omkring 1955. Bilden insänd av Gunell Svensson (Gustavs dotter).

   
   

Östraby. Troligtvis Bror Stridhs lastbil, Elof Nilsson och Kurt Svensson på bilden.
Bilden insänd av Gunnar Lindgren.

 
   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet i Önnerköp

Bild ID: 000687. Önneköps mejeri.

   
   

Bild ID: 000690. Nils Andersson Stänkellösa på torget i Önneköp.

   
   

Bild ID: 000777.
Önneköps mejeri 1914.

Bild ID: 000776.
Besök vid Önneköps mejeri.

   
   

Bild ID: 001130
Önneköps bryggeri under uppbyggnad ca. 1908.

   
   

Bild ID 000050. Mejeriskorrstenen.

Bild ID 000025.
Denna bild kan ev. höra till något annat mejeri än Önneköp.

   
   

Bild ID 000295. Mejeriet

Bild ID 001184.
Troligen mejeriet i Önneköp

   
   

Bild ID 001187.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörbyortens Mejeriförening

Annons från Hörby utställningen 1952.

   

 

 

Okänd platser. vet du var bilderna är tagna?

Mjölkannor jan. 1976
Bild ID: HH_3395. Foto: Henry Holm.

 
   

Till toppen av sidan

 

Mejeriet Västerstad

Västerstad Mejeriet mejerist Ekbladh 1959. Låg i korsningen riksväg 13 och vägen mot Västerstad.
Bild ID: HH_3845.

   
   

Västerstad Mejeriet mejerist Ekbladh 1959.
Bild ID: HH_3846.

Västerstad Mejeriet.
Bild ID: HH_3847.

   
   

Västerstad Mejeriet dec. 1961.
Bild ID: HH_3848.

 
   

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr