Önneköpsbilderna
Pärm Festbilder

Bilder kommer i framtiden att flyttas läggas in på en ort, eller annan avdelning.

Till
Startsidan
Till menyn
Gamla bilder
Till menyn
Önneköpsbilderna
Till
Önneköps Byaförening
Senaste
Uppdateringarna
 
Det material som vi kallar "Önneköpsbilderna" innehåller mängder av bilder från olika orter och platser, vilket kommer att ta lång tid att producera och därefter anpassa bilderna till rätt plaster där de hör hemma. Men vi presenterar material efterhand, som det blir klart och de ligger då i tillfälliga avdelningar.
"Tillfälligt" kan dock bli ganska länga. Ju mer hjälp vi får av er besökare, ju fler bilder hamnar rätt snabbare.
 
   
Bilder från den årliga idrottsfesten i Önneköp

Bild ID: 000703.
Alva, Kerstin, Greta och sist Nisse.

Bild ID: 000701.
Hedvig Bergkvist och Ture Persson. Hedvig Bergkvist ägare till lanthandeln i Önneköp.

   
   

Bild ID: 000705.
Agne, Gunnar, Gran, Sture, Ture, Teodor
 

Bild ID: 000704.
Annie och Ture Persson.
Ture Persson och hustrun Annie bosatta på Önneköp 4

   
   

Bild ID: 000706.
Vivi och Gran

Bild ID: 000759.
Evy och Allan.

   
   

Bild ID: 000708.
Hedvig Bergkvist och Ivar Bergkvist. Ivar Bergkvist och hustrun Hedvig bosatta på Önneköp 4.

Bild ID: 000707.
Greta Olsson och Lars Nilsson.

   
   

Bild ID: 000710.
Inga Karlsson och Teoder.

Bild ID: 000709.
Agne Lundin håller auktion.

   
   

Bild ID: 000711.
Rosa på bal.

Bild ID: 000712.
Irene, Arne, Inger, Bengt, Elsa. Russels döttrar Irene och Inger Jönsson bosatta på Önneköp 5

   
   

Bild ID: 000713.
Fr. vänster. 4:e är Greta, Alva, Irene och Bengt.

Bild ID: 000714.
Sture Mårtensson och Ture.

   
   

Bild ID: 000715.
Kenneth och  Sven Bagare, Smé Rosenlund.

Bild ID: 000716.
Elsa och Lasse.

   
   

Bild ID: 000717.
Smé Rosenlund, Ture Persson och Annie Persson.

Bild ID: 000718.
Maria och Smè Ragnar Rosenlund.

   
   

Bild ID: 000720.
Från höger, Anders, Albert och Margit.

Bild ID: 000719.
Brita Målare och Ivar Bergkvist.

   
   

Bild ID: 000722.
GP och Kerstin.

Bild ID: 000721.
Ingvar och Inga i Huaröd

   
   

Bild ID: 000723.
S
ven Bagare.

Bild ID: 000724.
Irene och Stig Frank
.

   
   

Bild ID: 000725.
Tea och Sven Bagare.

Bild ID: 000726.
Knut Jönsson, Arne Nilsson och Nisse Svensson.

   
   

Bild ID: 000727.
Från vänster, Inga Karlsson.

Bild ID: 000728.
Gunnel och Kjell.

   
   

Bild ID: 000729.
Spelman Anders Persson Puus, Bonnie spelar trumpet och Verner med dragspelet.

Bild ID: 000730.
Bonnie och Lasse Möllare.

   
   

Bild ID: 000731.
Gran.

Bild ID: 000732.
Albert, Högström, Gunnar Målare. Målaren Gunnar Nilsson och hustrun Brita bosatta på Önneköp 4

   
   

Bild ID: 000733.
Allan Nilsson och Agne Lundin.

Bild ID: 000734.
Gunnel och Lasse.

   
   

Bild ID: 000735.
Agne Lundin och Inga Håkansson.

Bild ID: 000736.
Albert Nilsson. Trafikbilägare, bosatt på Önneköp 4.

   
   

Bild ID: 000737.
Irene Russel och Alberts Arne.
Albert Nilssons son Arne bosatta på Önneköp 4

Bild ID: 000738.
Anders, Werner, Bonnie och Kenneth.

   
   

Bild ID: 000739.
Hulda Lindholm och Maria Smen diskar. Snickarhustru Hulda Lindholm bosatt på Önneköp 5.

Bild ID: 000740.
Vem här? Någon som kan hjälpa oss?
 

   
   

Bild ID: 000741.
Inga och Sven Bagare

Bild ID: 000742.
Ture Persson och Rut Andersson.

   
   

Bild ID: 000743.
V
em här? Någon som kan hjälpa oss?

Bild ID: 000744.
Inga Karlsson och Sture Mårtensson, Ture Karlsson. Ture Karlsson och hustrun Inga bosatta på Önneköp 6.

   
   

Bild ID: 000745.
Lars Nilsson och Inga Håkansson

Bild ID: 000746.
Werner, Bonnie, Vivi, Kjell.

   
   

Bild ID: 000747.
Vivi, GP, Kerstin och Teoder.

Bild ID: 000748.
Smen Rosenlund, Maria. Smeden Ragnar Rosenlund bosatt på Önneköp 4

   
   

Bild ID: 000749.
Brita Nilsson, Kjell Håkansson och Gunnel Nilsson.

Bild ID: 000750.
Tea och Sven Bagare.

   
   

Bild ID: 000751.
Irene och  Sven Bagare.

Bild ID: 000752.
Sven, bakom sitter Tea.

   
   

Bild ID: 000753.
Evy, Margit och Hedvig.

Bild ID: 000754.
Britta och Gunnar, Hedvig och Ivar Bergkvist, Bagaren.

   
   

Bild ID: 000755.
Russels Inger och Möllarens Lasse.

Bild ID: 000756.
Fr. hö. Agne Lundin, Inger Russel, Kjell Nygren, Ulla Nygren, Sten Högström, Nelly Högström.  Kjell Nygren och hustrun Ulla bosatta på Önneköp 4

   
   

Bild ID: 000757.
GP och Sture Mårtensson.

Bild ID: 000758.
Gran

   

Till toppen av sidan

Alla bilderna på sidan är från Önneköps byaförening och inlämnaren ansvarar själva för att upphovsrätten uppfylles.

     

 

Till
Startsidan
Till menyn
Gamla bilder
Till menyn
Önneköpsbilderna
Till
Önneköps Byaförening
Senaste
Uppdateringarna