Toppen

Parktorget, Hästtorget, Marknadstorget

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

  Parktorget, Hästtorget, Marknadstorget. Kärt barn har många namn.

Hästmarknad på Marknadstorget.

Vid jordschaktning på gamla marknadsplatsen i Hörby för plantering till nya torget, som där kommer att anläggas påträffades sistliden måndag, ungefär 1 ½ under jordytan, skelett efter en fullvuxen människa. Det hade synbarligen legat åtskilliga årtionden i jorden, ty av kroppens mjuka delar fanns ej ett spår kvar, och ej heller något av kläderna med undantag av skodonen, som vore tämligen väl bibehållna. Antagligen har ett mord här blivit begånget och offret för detsamma nergrävt.
Under de forna stora marknaderna i Hörby lär den plats, där ovannämnda skelett påträffades varit upplåten åt kringresande akrobater och dylika vagabonder, som där plägade hava sina tält uppslagna.
Eskilstuna tidning den 30 december 1884. Förmedlat av Eslövs tidning.

Hämtat från Per-Gunnar Mörcks "I den svenska tidningsfloran finns det mycket skrivet om Hörby."  

   
   

Blomsterflickor på torget 27 april 1946.

   
   
   
   

Så här såg Victoriaparken ut när det begav sig.
Bild ID: ROS_0208_Viktoria.

   
   

1 maj 1942 Militär uppställning år 1942. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

1 maj 1942 Militär uppställning år 1942. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

1 maj 1942 Militär uppställning år 1942. Foto: Carl Martinsson. Ingegärd Olofssons samling.

   
   

Festtåget under “Rödakorsfesten” i Hörby. Denna anordnades under ett antal år varje sommar och var förlagd till “Hästatorget”. Nu heter det visst Parktorget, beläget vid samrealskolan. Bilden är kopierad från en tidningssida i Mellersta Skåne. Troligen 1943. Kusken är jag själv, Lennart Westerlund.

Folkpartimöte på Parktorget 1956.

   
   

Hörby Hantverksgården på Parktorget 1957.
Egen länk: Hantverksgården

 
   
   

Niagaramännen - Giraldo Brothers från Hörby – utan skyddsnät!

Hästtorget med Samrealskolan under industrimötet 1901.

Hästtorget: Hörby marknad.

 

Hästtorget på 1920-talet. Här en kringresande fotograf, vilket var vanligt långt in på 1950-talet, även om deras utrustningar var modernare.

 

Parktorget användes än idag till tivoli och marknader.
Se fler marknads och Tivolibilder under länken
Tivoli, Marknader och dansbanor i bygden.

   
   

Parktorget. Finansminister Thorsson Talar.

   
   

Park Torget Skridskobana januari 1959.
Bild ID: HH_3677

   
   

Parktorget Isbana 1956-02-04.
Bild ID: HH_3669

 
   
   

Parktorget Augusti 1958.
Bild ID: HH_3694

   
   

Hästpremiering 1956-05-23.
Bild ID: HH_3662. Foto: Henry Holm.

   
   

Park Torget Häst premiering juni 1958.
Bild ID: HH_3678. Foto: Henry Holm.

 
   
   

I julihettan fick två cirkuselefanter njuta av en svalkande dusch, Parktorget 1956-07-10 Cirkus Mexico. Folkets hus i bakgrunden. Träskjulet var en toalett som sattes upp på sommaren. Där fanns även rinnande vatten.
Bild ID: HH_3659. Foto: Henry Holm.

   

Parktorget i Hörby användes ännu in i mitten på 1900-talet som plats för månadsmarknadernas hästhandel och dessutom vid premieringar. Det blev därför i folkmun oftast kallat Hästtorget. Men det kunde också bli en plats för elefanter.
Det skedde när cirkusar drog in i samhället och slog upp sina tält på just den här platsen. Den 9 juli 1956 var ett sådant tillfälle. Då gästades Hörby av cirkus México, som gav en föreställning även dagen därpå, då den här bilden knäpptes.
Cirkusdirektör var Manuel Mijares, som enligt reklamen bjöd in till "den vackraste cirkus som någonsin visats i vårt land". Mijares härstammade från en gammal cirkussläkt och var född mexikanare. Själv hade han en gång varit lindansare som kommit till Sverige ett trettiotal år tidigare i sällskap med den på sin tid kända cirkusdrottningen Baptista Schreiber.
Cirkus México hade ett flertal exotiska djur – det här var långt innan förbudet mot framförande av sådana infördes. I manegen förekom bl. a ett par elefanter, några apor och lamadjur.
Dagen efter premiären stekte julisolen och djurskötaren visst vad hans elefanter behövde. En uppfriskande dusch. Elefanterna framfördes i frihet vid den intilliggande Ernst Ahlgrensparken och en slang kopplades till en vattenpost.
Samma dag gjorde en av cirkusens apor en utbrytning och försvann in i en intilliggande villaträdgård. Upptäckten av en apa i en hasselbuske vållade förståeligt nog uppståndelse men cirkuspersonal kunde ganska snabbt infånga rymlingen.
Av Henry Holm

Elefanter Parktorget 1956-07-10 Cirkus Mexico.
Bild ID: HH_3668. Foto: Henry Holm.

   
   
 

Bild ID: GATO_500_Elefanter Bildkälla Göran Persson.
 
 
 

Bild ID: GATO_501_Elefanter   Bildkälla Göran Persson.
   

 

Till toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan