Råby

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Nya & gamla bron Råby hällor    

Det finnas fler bilder på sidan än vad länkarna avser, så bläddra (skrolla/rulla) nedåt så får du se alla bilder

 
   


Bild ID: Raby-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet
   
   

Råby Gård 1800-talet.
Bild ID: HH_3808. (från Henry Holms bildarkiv)

   
   
 

Råbygården.
Bild ID: Gato_643
 
 
 

Råbygården.
Bild ID: Gato_644
   
   

Kommunalnämndsordförande Martin Anderssons gård i Råby.
Barnen Märtha, Allan och Sven.

Kommunalnämndsordföranden Martin Anderssons gård i Råby.

   
   

Smedjan, Råby

Eventuellt omkring 1928. familj okänd.

   
   


Källa: Peter Martinsson.
Bild ID: Raby_002_Vinter.
   
   

Vigda 1942 Gulli f. Olsson 1909 och Gösta Jönsson f. 1915, bosatta i Hörröd . Vittnen Åke och Agda Persson, Råby 5.
Bild ID 00044
5.

 
   
   

Bild ID: 000424

Vigda 1950 Agda f. Olsson 1921 Huaröd och Åke Persson f. 1919, bosatta i Råby, Hörby.
Bild ID 000489.
(Samma par på Bild ID: 000424 och 000455 som vittne)

   

Till toppen av sidan

   
   
Nya & gamla bron

Råby Bron mars 1958.
Bild ID: HH_3806. Foto: Henry Holm.

   
   
 

Stenbro i Råby.
Bild ID: GATO_179
   
   

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3546 Foto: Henry Holm.

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3538. Foto: Henry Holm.

 

   
   

Nya bron Råby 10 aug. 1961
Bild ID: HH_3539. Foto: Henry Holm.

 
   
   

Till toppen av sidan

 

Råby hällor
Råby hällor en väldig stenfyllning som erinrar om vägbygget som kom av sig

I det vackra natursköna Råby hällor gömmer det sig på andra sidan vägen flera kubikmeter gråsten. Dessa har vräkts ned i dalen för att få till stånd en fyllning som på sina ställen är upp emot ett par meters höjd bredden är ca 4-5 meter. Tanken leder till tungt dagsverk med mycket svett och möda i gången tid.
Råby Gård tillhörde Osbyholm det var Johan von Seth som på 1860-1870 talet påbörjade anläggandet av en ny väg genom hällorna. Eftersom den vägen som redan fanns var svårframkomlig med dålig beskaffenhet. Därför kom Johan von Seth på idén att flytta vägen lite i sidled. Vid uppfyllningen gick det åt en massa stenar som hans anställda forslade dit från åkrarna runt om. Vägbygget hade säkert blivit fullbordat om inte gårdsherren avlidit under tiden och allt förföll.
På 1930-talet blev det nytt intresse för vägbygget. Då skulle man ta hjälp av nödhjälpsarbetare. Kostnaden för vägen skulle bli
23 000 kronor. Innan vägbygget hann påbörjas tog nödtiden slut allt stannade av och har förfallit år efter år.
Gården drabbades av ett kraftigt åskväder en natt år 1932 och hela gården brann ner.

Bodil Pedersen

Källor: Henry Holms reportage i Mellersta Skåne 1957

Det var på detta fält som Råby Gård låg.
Bild ID: BP_1147. Foto: © Bodil Pedersen.

   
   

En tunnel med öppning på andra sidan kanske för rinnande vatten eller smådjur att ta sig igenom.
Bild ID: BP_1341. Foto: © Bodil Pedersen.

   
   

Vägen som påbörjades men aldrig blev klar. I bakgrunden syns "hällevägen" som finns i dalgången.
Bild ID: BP_1345. Foto: © Bodil Pedersen.

Visar sidan av vägen som var ca 2 meter hög.
Bild ID: BP_1346. Foto: © Bodil Pedersen.

   
   

Bärbuskar i förgrunden gården låg precis bakom.
Bild ID: BP_1155. Foto: © Bodil Pedersen.

   
   

Råby hällor Johan Seths väg 20 maj 1959.
Bild ID: HH_3805. Foto: Henry Holm.

Råby hällor sept. 1962
Bild ID: HH_3548. Foto: Henry Holm.

   
   

Råby hällor är ett kommunalt reservat i Hörby kommun. Reservatet är beläget strax söder om Hörby och omfattar ett varierat område som korsas av två raviner.

Råby hällor är ett tätortsnära område med ängar, betesmarker och blandlövskog. Genom området löper två raviner. Det strömmande vattnet i ravinens botten är hemvist för syrekrävande arter som signalkräfta och öring. Vid vattenytan kan man även få se forsärlan jaga insekter.

I fuktiga delar av reservatet växer orkidéarten Sankt Pers nycklar. I lövskogen trivs många fågelarter. I reservatets norra del har flera dammar anlagts för att gynna växt- och djurlivet. Råby hällors naturreservat är även rikt på fornlämningar och innehåller bland annat rester av gammal åkermark, odlingsrösen och en sten med skålgropar.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack/naturreservat/horby/raby-hallor.html

Offerstenen vid Råbyhällor på 1930-talet.
Offerstenen ligger i den sydöstra del har Ringsjöbygdens största skålgropsförekomst, cirka 150 gropar från bronsådern.

   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr