Toppen

Skolfoto Äspinge

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Äspinge skola

Äspinge skola ca.1890
Bild ID: BH_024w.
Kanske är det Måns som står på andra raden uppifrån tredje från höger?

   
   

Äspinge skola 1905-1906
Bild ID: Asp_s156_1905-1906.

Äspinge skola 1905-1906.

Bakersta raden fr. v.
1 Emil Olsson Västervång f. 21.02.1898
2
3 Albin Nilsson Äspinge f. 14.10.1894
4
5
6
7 Johan Olsson kallas Johan Kitter
8
9
10
11

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Läraren Nils Berner f. 15.07.1880
2
3
4
5
6
7
8 Anna Jönsson g. Järnberg f. 31.01.1895
9
10
11
12 Otto Andersson
13
14 Lärarinnan Hulda Wittlander f. 30.03.1878

Mittersta raden fr. v.
1
2
3 Hanna Olsson Västervång f. 28.03.1895
4
5
6
7 Emma Andersson Sven Jöns
8
9
10
11
12

Andra raden framifrån fr. v.
1
2
3
4
5 Anna Sven Jons g. med Hilding Jönsson
6
7 Agnes Engdahl f. 13.02.1899 senare g. med Nils Berner
8
9
10 Hilma Bengtsson Västervång f. 21.01.1897, g. Holmgren Västervång
11
12

Främre raden fr. v.
1 Gotthard Persson Bornhage f. 18.11.1899
2 Viktor Bengtsson Västervång f. 16.02.1899
3 Ernst Andersson Benarp f.
4
5
6
7
8 Gösta Sjöstedt f. 31.03.1898

Källa: Bertil Stridh.

   
   

Äspinge skola, omkring 1910
Bild ID: Asp_s173_1910.

Rad 2.
Ernst Andersson.
Wiktor Bengtsson, Västervång.
Rad 3, sittande.
Anna Eriksson ( gift Jönsson).
Rad 5 sittande.
Gerda Andersson (gift Jönsson)
Hulda Witlander (lärare)
Nils Berner (lärare)
   
   

Äspinge skola 1919
Bild ID: BH_026w

Längst ner till vänster sitter Annie.
Sittande på främre raden tredje från vänster med vit stor krage är Emmy Eriksson (Hansson som gift)
Född 12/12 1909 i Stavröd nr 4.

   

Till toppen av sidan

   

Äspinge skola ca.1919
Bild ID: BH_022w.
Längst fram, nummer två från vänster, sitter Annie och som nummer tre sitter Märta.

   
   

Söndags skola 1920-talet, kanske 1925
Bild ID: Asp_s179_sondagsskola-1925
Söndagsskolebarn från Benarp, Råset, ev. någon från  Äspinge.

Främre raden från vänster:
Ines Svensson, Benarp (syster till Allan Svensson).
Greta Olsson och hennes syster Inga-Lisa Olsson, Råset.
Evald Olsson, Råset.
Johanna Olsson (husmannens), Råset.
Hulda Persson, Benrap(Nils B Perssons syster).

Rad 2 från vänster:
Amanda Nilsson (söndagsskollärare).
Hulda Nilsson (gift Schill) (söndagsskollärare).
Nelly Jönsson (syster till Hulda och söndagsskollärare).
Standy Andersson.
Ester Persson (Gunnar Perssons syster).
Emmy.
Astrid Collin.
Anna Hillevi Nilsson (syster till fjärdingsman Nils Nilsson)
Doris Mårtensson, Benarp (står lite framför och syster till Folke).
Anna Nilsson, Råset (Sven Anderssons mor).
Signe Olsson, Råset (husmannens).

Rad 3 från vänster:
Okänd.
Okänd.
Okänd
Gunnar Persson, Råset (Simonsson).
Axel Jonsson.
Ivan på Hagalund.
Okänd.

Gottfrid Andersson, Råset (Svens far).
Allan Svensson, Benarp  (lite framför).
Nils Persson, Timan (söndagsskolelärare).

Faktatkälla boken: "Förr och nu i Äspinge socken".
Vill du veta mer kan du läsa boken,
som ges ut av Äspinge Byaförening.

 

   
   

Äspinge skola 1926
Bild ID: Asp_s174_1926.

Helga Andersson (Olsson).
Anna-Lisa Svensson.
Ester Svensson (Olsson).
Konrad Svensson.

Ture Andersson.
Edit Nilsson (Andersson).
Alvar Svensson.
Folke Jernberg.
Nils Berner (lärare).
Hulda Witlander (lärare).
 
   
   

Äspinge skola ca.1926
Bild ID: BH_023w.
Ester står som nummer fyra från vänster.

   

Till toppen av sidan

   

Äspinge skola. Fjärde från höger sitter Greta, kusin till Ester som sitter femte från höger.

Äspinge skola ca.1929 Bild ID: BH_020w.
   
   

Äspinge skola ca.1930
Bild ID: BH_025w.
Ernst står överst som nummer fem från vänster och Ester på raden under som nummer fem från höger.

   
   

Äspinge skola 1930
Bild ID: Asp_s175_1930.

Äspinge skola 1930
Bakersta raden fr. v.
1 Nils Svensson Benarp f. 11.04 1922
1 Ivar och Anna Svenssons son
2 Sven Månsson Äspinge f. 23.03.1923
3 Hugo Nordahl Äspinge f. 23.08.1923
4 Lärarinnan Hulda Wittlander f. 30.03.1878
5 Sture Lindeborg Stavröd f. 06.10.1922
6 Erik Jönsson Äspinge f. 13.12.1922
6 Emma och Sven Jönssons
7 Göte Olsson Stavröd
8 Uno Persson Äspinge f. 13.11.1922

Främre raden fr. v.
1 Sonja Lysell Ebbamölla f. 22.08.1922
2 Greta Jönsson Äspinge f. 21.07.1923
2 Hilding och Anna Jönssons dotter
3 Maria Svensson Äspinge f. 30.03.1921
3 Gustav Svenssons dotter
4 Margit?
5 Greta Svensson Benarp f 11.02.1922
6 Karin Olsson Äspinge f. 17.05.1923
7 Hanna Lisa Olsson Äspinge f. 22.05.1923
7 Julius Olssons dotter Västervång
8 Inga-Lisa Andersson Äspinge Södergård f. 30.9.1923
9 Anna Svensson Äspinge f. 13.03.1923
9 Gustav Svenssons dotter
10 Eva Olsson Västervång f. 04.10.1923
   

Till toppen av sidan

   

Gruppfoto på lärare 1932
Bild ID: Aspinge_larare_001

Äspingeläraren Nils Berner är med på gruppfotot. (kan någon identifera honom?)
Grupp av 1902 års folskollärare, 1932. Nils Dahlqvist, Nyvång, Sigurd Schultz, Allerum, Aug. Ysenius, Eldsberga, Halland, Nils NorÈn, Skånes Fagerhult, Emil Olofsson, Röke, Ivar Eklund, _hus, Anton Carlsson, Tranestorp Duvhult, Nils Berner, Äspinge, Birger Lundgren, Vitaby, Nils Blomstrand, Everöd Tomelilla, Nils Sällström, Bonderup Dalby, Per Gränzdorf , Lillesjö Näsbyholm, Ämneslärare Karl Werner, Föreningsg. 63A Malmö, Nils Bengtsson, Felestad Svalöv, Lindkvist.
Foto: Per bagge, Lund. Källa: Portalen Alvin.

   
   

Kantor och folkskolärare Nils Berner. f: 1880-07-15 Avliden: 1940-10-06. Foto: Per Bagge.

 
   
   

Äspinge skola 1934
Bild ID: Asp_s176a_1934.

Äspinge skola 1934

Bakre raden fr. v.
1 Erik Jönsson Äspinge f. 13.12.1922
2 Lennart Nordahl Äspinge f. 01.11.1924
3 George Lundgren Nymölla
4 Nils Svensson Benarp f. 11.04.1922 Ivar Svenssons son Alvars bror
5 Erik Persson
6 Sture Lindeborg Stavröd f. 06.10.1922
7 Sigfrid Nilsson Gammalstorp f. 04.10.1921 Hugo Nilssons son
8 Knut Olsson
9 Hugo Nordahl Äspinge f. 23.08.1923
10 Sven Månsson Äspinge f. 23.03.1923 Bageriet

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Lärarinnan Hulda Wittlander f. 30.03.1878
2 Knut Liedholm Äspinge f. 28.10.1923
3 Stig Nilsson Äspinge f. 07.03.1924
4 Anna Svensson Äspinge f. 13.03.1923 Gustav Svenssons dotter
5 Greta Jönsson Äspinge f. 21.07.1923 Murare Hildings dotter
6 Sonja Lysell Ebbamölla f. 22.08.1922
7 Maria Svensson Äspinge f. 30.03.1921 Gustav Svenssons dotter
8 Maj-Britt Svensson Äspinge f. 21.09.1921 Konrads syster
9 Klara Jönsson
10 Gunni Jönsson Äspinge f. 26.11.1921
11 Karl Alfred Jonsson Stavröd
12 Erik Olsson Äspinge18 f. 25.01.1921 Hanna Olsson?
13 Läraren Nils Berner f. 15.07.1880

Andra raden framifrån fr. v.
1 Axel Persson
2 Sven Åke Svensson Äspinge f. 23.05.1925
3 Bertil Jonsson
4 Elsa Tysell Benarp f. 07.11.1925
5 Anna Greta Nilsson Gammalstorp f. 09.07.1924
6 Kerstin Anderberg Äspinge f. 31.10.1924
7 Anna Greta Svensson Gammalstorp f. 19.11.1924
8 Signe Olsson
9 Inga Olsson
10 Elsa Linnéa Jönsson Äspinge f. 27.10.1925  Murare Hildings dotter
11 Elsa Olsson
12 Margit Liedholm Äspinge f. 21.07.1925  Britt och Theas syster
13 Anders Bengtsson Äspinge f. 03.02.1924
14 Helmer Lysell Ebbamölla f. 17.04.1921

Främre raden fr. v.
1 Ivar Olsson
2 Sven Svensson Äspinge f.02.10.1925 Gustav Svenssons son
3 Nils Erik Berner ”Sicke” Äspinge f. 28.03.1928
4 Anna Holmgren Äspinge f. 06.05.1927
5 Vivi Nilsson Äspinge f. 13.03.1927
6 Nils Börje Olsson Äspinge f. 11.03.1927
7 Karl Ingvar Bengtsson Äspinge f. 10.04.1926
8 Bertil Ahl Äspinge f. 23.03.1927
8. Löwendahls hushållerskas son

Källa: Bertil Stridh.

   
   

Äspinge skola 1943 klass 3-7
Bild ID: Asp_s177_1943

Äspinge skola 1943 klass 3-7

Bakersta raden fr. v.
1 Hans Agne Andersson Stavröd?
2 Leif Samuelsson Äspinge f 12.12.1933
3 Kurt Nordahl Stavröd f. 09.11.1932
4 Knut Persson Benarp f. 11.02.1930
5 Läraren Ernst Olgård f. 17.01.1911
6 Erik Liljegren Stavröd f. 30.01.1931
7 Sten Andersson Benarp
8 Agne Nilsson Äspinge f. 08.10.1933
9 Kjell Olsson Benarp

Mellersta raden fr. v
1 Karl Erik Olsson Stavröd f. 26.07.1931?
2 Gert Johansson Äspinge f. 20.02.1933
3 Bertil Liedholm Äspinge f. 08.02.1929
4 Rut Lindström Benarp f.15.05.1931
5 Maj-Britt Hägg Äspinge
6 Ebba Lundberg Västervång f. 25.06.1930
7 Astrid Lysell Västervång f. 04.02.1930
8 Alve Andersson Stavröd
9 Kjell Eng Äspinge f. 22.12.1930
10 Bengt Lundberg Västervång f. 17.05.1932
11 Ingvar Liljegren Gammalstorp f. 25.01.1929

Främre raden fr. v.
1 Ingrid Svensson Äspinge f. 20.02.1930
2 Svea Svensson Äspinge f. 20.02.1930
3 Inga-Lisa Johnsson Stavröd f. 26.06.1930
4
5 Gunvor Olsson Äspinge f. 21.03.1933
6 Birgit Nilsson Rosentorp f. 15.07.1932
7 Elsa Jönsson Västervång f. 17.03.1927
8 Ulla Persson Stavröd f. 02.10.1932?
9 Ingrid Persson Äspinge f. 24.07.1933
10 Kerstin Persson Äspinge f. 22.08.1931?
11 Ester Landén Stavröd f. 09.11.1930
   

Till toppen av sidan

   

Äspinge småskola 1944
Bild ID: Asp_s161.

Äspinge småskola 1944

Från vänster
1 Axel Liljegren Gammalstorp f. 16.06.1936
2 Jan-Evert Green Stavröd f. 08.08.1937
3 Salme Junkaro
4 Gunvor Strid Äspinge f. 15.10.1937
5 Lärarinnan Mabel Larsson f. 27.08.1912

6 Kerstin Håkansson
7 Lennart Henriksson Äspinge f. 12.05.1937
8 Torsten Andersson Äspinge f. 08.04.1937
9 Jan Roth Stavröd f. 27.03.1937

Källa: Bertil Stridh.
   

Till toppen av sidan

   

Äspinge skola 1945
Bild ID: Skolklass_1945_01.

Äspinge skola 1945

Främre raden fr. v.
1 Solveig Persson Äspinge f. 20.04.1936
2 Gunvor Olsson Äspinge f. 21.03.1933
3 Birgit Nilsson Rosentorp f. 15.07.1932
4 Ingrid Persson Äspinge f. 24.07.1933
5 Elsa Bengtsson Äspinge f. 11.10.1935
6 Gerd Strid Äspinge f. 24.11.1935
7 Gunnel Andersson Benarp f. 18.08.1935
8 Ulla Andersson Benarp f. 29.06.1934

Mittersta raden fr. v.
1 Åke Svensson Äspinge f. 14.06.1935
2 Leif Samuelsson Äspinge f. 12.12.1933
3 Rolf Andersson Stavröd?
4 Kurt Nordahl Stavröd f. 09.11.1932
5 Kjäll Jönsson Äspinge
6 Agne Nilsson Äspinge f. 08.10.1933
7 Roland Nilsson Gammalstorp f. 20.08.1935
8 Folke Persson Benarp f. 05.04.1933
9 Sten Andersson Benarp f. 29.04.1933
10 Boris Bergman Stavröd f. 10.02.1933

Bakre raden fr. v.
1 Elsa Jönsson Västervång
2 Rut Lindström Benarp f. 15.05.1931
3 Inga-Lisa Johnsson Stavröd f. 26.06.1930
4 Svea Svensson Äspinge f. 20.02.1930
5 Ingrid Svensson Äspinge f. 20.02.1930
6 Gert Johansson Äspinge f.20.02.1933
7 Bruno Bergman Stavröd f. 10.02.1931
8 Erik Liljegren Gammalstorp f. 30.01.1931
9 Läraren Ernst Olgård f. 17.01.1911

 

Klasslista från Bertil Stridh

   
   

Äspinge skola 1947

Äspinge skola 1947

Bakersta raden fr. v.
1 Gunnar Nilsson Stavröd f.
2 Gert Johansson Äspinge f. 20.02.1933
3 Vivi Hansson f. 06.07.1934
4 Gerd Strid Äspinge f. 24.11.1935
5 Ulla Andersson Benarp f. 29.06.1934
6 Ingrid Persson Äspinge f. 24.07.1933
7 Läraren Ernst Olgård f. 17.01.1911
8 I lärarens famn dottern Ann-Sofi Olgård f. 06.03.1944
9 Jan Evert Gren
10 Agne Nilsson Äspinge f. 08.10.1933

Mellersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Främre raden fr. v.
1 Gunnar Persson Västervång f. 01.01.1933
2 Åke Svensson Äspinge f. 14.06.1935
3 Axel Liljegren Gammalstorp f. 16.06.1936
4
5 Kjell Hansson Äspinge f. 26.06.1936
6
7 Jan Roth Stavröd f. 27.03.1937
8

Klasslista från Bertil Stridh

 

   
   

Skolresa, 1951
 
Bild ID: NEP_0009w.

Från vänster framifrån:
Inger, Inga-Lill
Vivi-Ann
Magda
Erna
Sonja
Salme
Karin
Gunnvor.

Från Höger framifrån:
Nils-Erik
John
ennart
Bonde
Torsten
Willy
E Olgård, lärare

Skolresa till Göteborg, 1951

Äspinge skola
Bild ID: Anette_Skolskiss.

Annette Sonessons teckning av Äspinge skola.
Annette Sonesson levde 1881-1952 i Äspinge och var en av alla de ortsmeddelare, som satt i sin stuga och skrev om seder, bruk och vad som hände på landet.

I boken "Skomakares Annette berättar", presenteras några av hennes berättelser.
Utgiven av Äspinge byaförening 2002.

   
 

 

Äspinge skola 1951, klass 5, 6 och 7
Bild ID: EO_BO_002_skolklass

Äspinge skola 1951 klass 5-7 Lärare Ernst Olgård

Bakre Raden fr. v.
1 Inger Svensson
2 Birgit Nordahl Stavröd f. 22.12.1939
3 Inga-Lill Nilsson
4 Karin Konradsson Äspinge f. 10.08.1938
5 Anna Andersson Benarp f. 03.07.1938
6 Sonja Nilsson
7 Erna Andersson Benarp f. 03.07.1938
8 Vivianne Persson
9 Magda Hansson Äspinge f. 22.07.1939
10 Ingvar Andersson Råset f. 08.05.1939

Främre raden fr. v.
1 Torsten Andersson
2 John Hansson Råset
3
4 Kjell Jönsson
5 Bonde Olsson Äspinge f. 07.04.1938
6 Lennart Gustavsson Äspinge f. 23.03.1939
7 Tore Nilsson
8 Olle Ottosson
9 Nils Erik Persson Äspinge f. 16.05.1939
10 Villy Hansson Äspinge f. 19.09.1937

Källa: bertil Stridh.
   
   

Äspinge skola  1952 klass 5 - 7
Bild ID: BO_001_skolklass.
Bakre raden från vänster: Bonde Olsson, Bessinge

Äspinge skola 1952 klass 5-7

 Bakersta raden fr. v.
1 Bonde Olsson Äspinge f. 07.04.1938
2 Inga-Lill Nilsson Benarp
3 Karin Konradsson Äspinge f. 10.08.1938
4 Anna Andersson Benarp f. 03.07.1938
5 Margit Persson Äspinge f. 15.07.1940
6 Erna Andersson Benarp f. 03.07.1938
7 Läraren Ernst Ohlgård
8 Lennart Gustavsson Stavröd f.23.03.1939

Mellersta raden fr. v.
1 Lisa Nilsson Benarp f. 24.03.1940
2 Ann-Britt Nilsson Äspinge
3 Inger Svensson Äspinge f. 28.03.1939
4 Maj Nilsson Benarp
6 Birgit Nordahl Stavröd f. 22.12.1939
6 Magda Hansson Äspinge f. 22.07.1939
7 Elsa Roth Stavröd

Främre raden fr. v.
1
Börje Olsson Äspinge f. 17.02.1940
2 Kjell-Erik Håkansson Stavröd f. 05.02.1940
3 Ingvar Andersson Råset f.08.06.1939
4 Olle Ottosson Benarp f.
5 Stig-Åke Svensson Äspinge f. 06.12.1940
6 John Hansen Råset

Klasslista från Bertil Strid
   
   
   


Äspinge skola 1952-1953, klass 1-2
Bild ID: Aspingeskola-1952-1953_1-2

Stående raderna fr. v.
1 Anita
2 Nils Landén Stavröd f. 16.11.1943
3 Anna-Stina Nilsson, Äspinge f.
4 Lärarinnan
5 Birgitta Olsson, Äspinge f. 31.03.1945
6 ?
7 Elsa-Britt Nilsson, Benarp f. 01.01.1944
8 ?
9 Inga-Lill Svensson, Äspinge f. 14.04.1945
10 Ann-Sofi Olgård, Äspinge f. 06.03.1945
11 ?

 Sittande raden fr. v.
1 Lennart Andersson Hagalund, Äspinge f. 08.10.1945
2 ?
3 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
4 Stig Eve Ottosson, Benarp f. 01.11.1945
5 ?
6 Stefan Lindh, Äspinge f. 13.08.1945
7 Åke Persson, Äspinge f. 25.02.1944
8 Lars Lind, Äspinge f. 12.07.1944
9 Kaij Hansson, Stavröd f. 08.06.1945
10 John Mortier, Äspinge f. 22.08.1945
   
   

Skolfoto Äspinge 1955 1-2 klass

Äspinge skola 1955 klass 1-2
Lärarinnan Berit Montén

 Stående raden fr. v.
1 Lisbeth Strid Äspinge f. 30.08.1948
2 Ann-Christin Svensson
3 Eva
4
5 Nils-Erik Johansson
6
7 Bertil Olgård Äspinge f. 01.09.1947
8 Tommy Sandberg Ekeboda f. 05.03.1948
9
10 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948
11 Nils Andersson Råset f. 05.09.1948

Sittande raden fr. v.
1 Märta Schill Benarp f. 15.03.1948
2 Bengt Andersson Stavröd f. 15.12.1948
3 Gert Rietz F. 30.09.1948
4 Ronny Axelsson Äspinge f. 26.06.1948
5 Tore Månsson Benarp f. 20.06.1948
6 Sven-Åke Olsson Stavröd f.
7

Källa: Bertil Stridh
   

Till toppen av sidan

   

Skolfoto Äspinge 1956 klass 1-2

Lärarinnan Dagny?
Ö
vre raden: Tore Månsson, Lisbeth Strid, Märta Schill, Inger Karlsson.
Nedre raden: Erling Wideheim, Nils Andersson, Ingmar Malm, Filip Kilmann, Gert Rietz, Ronny Axelsson, Bengt Andersson.
Bild ID: IM_0044 Källa: Ingmar Malm

Äspinge skola 1956 klass 1-2

Främre raden fr. v.
1 Erling Wideheim Stavröd f. 15.01.1949
2 Nils Andersson Råset f. 05.09.1948
3 Ingmar Malm Ekeboda f. 24.09.1948
4 Filip Killman Stavröd f. 28.09.1949
5 Gert Riets f. 30.09.1948
6 Ronny Axelsson Äspinge f. 26.06.1948
7 Bengt Andersson Stavröd f. 15.12.1948

Bakersta raden fr. v.
1 Tore Månsson Benarp f. 20.06.1948
2 Lisbeth Strid Äspinge f. 30.08.1948
3 Märta Schill Benarp f. 15.03.1948
4 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948
5 Lärarinnan Dagny?

Klasslista från Bertil Stridh.

   
   


Skolfoto Äspinge 1956-1957 klass 5-6

Äspinge 1956-1957 klass 5-6

 Bakersta raden fr. v.
1 Kai Hansson Stavröd f. 08.06.1945
2 Åke Persson Äspinge f. 25.02.1944
3 Ann Sofie Olgård f. 06.03.1945
4 Elsa Britt Persson Skogsliden Benarp f. 1944
5 Anita Nilsson Råset f. 13.08.1944
6 Gun Britt Mattsson Äspinge Attarp/Stavröd
7 Birgitta Olsson Äspinge f. 31.03.1945
8 Inger Nilsson Äspinge f. 20.10.1945
9 Kerstin Olsson Råset f. 01.07.1944
10 Läraren Ernst Olgård f. 17.01.1911
11 Bengt Göran Johansson Äspinge f. 16.02.1944?
12 Hans Eriksson Stavröd f.

Mittersta raden fr. v.
1 Sonja Olsson Stavröd f. 14.05.1943
2 Eva Nilsson Äspinge f. 19.11.1945
3 Britt Marie Jönsson Benarp f. 09.07.1944
4 Ragnhild Månsson Benarp f. 08.03.1944
5 Gunnel Olsson Stavröd f. 01.12.1944
6 Astrid Andersson Råset f. 29.09.1945?
7 Inger Brorsson Äspinge f. 1944
8 Inga Lill Svensson Äspinge f. 14.04.1945
9 Anna Stina Carlsson Äspinge f. 1944
10 Hans Sandberg Ekeboda f. 1944
11 Nils Landén Stavröd f. 16.11.1943

 Främre Raden fr. v.
1 Lars Schill Benarp f. 11.08.1944
2 Lennart Andersson Hagalund Äspinge f. 08.10.1945
3 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
4 Stefan Lindh Äspinge f. 13.08.1945
5 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943
6 Stig Eve Ottosson Köinge f. 1945
7 Kjell Arne Nilsson Benarp f. 23.06.1944
8 Kent Axelsson Äspinge f. 13.10.1945
9 Lars Lind Äspinge f. 12.07.1944
10 John Mortier Äspinge f. 22.08.1945
11 Jan Karlsson Stavröd f.09.08.1943

Foto och klasslista insänt av Bertil Stridh.
   
   


Skolfoto Äspinge 1957-1958 klass 5-6

Bakersta raden fr. v.
1 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
2 Lars Schill Benarp f. 11.08.1944
3 John Mortier Äspinge f. 22.08.1945
4 Elsa Larsson Gammalstorp f. 1945
5 Gun Britt Mattsson Attarp – Stavröd
6 Inger Nilsson Äspinge f. 20.10.1944
7 Assar Sjöland Gammalstorp f. 13.11.1945
8 Stefan Lindh Äspinge f. 13.08.1945
9 Läraren Ernst Olgård f. 17.01.1911

 Mittersta raden fr.. v.
1 Gudrun Olsson Råset f. 1946
2 Birgit Carlsson Äspinge f. 1946
3 Inger Lenander Äspinge f. 1945
4 Ulla Britt Nilsson Benarp f. 06.03.1946
5 Inga-Lill Svensson Äspinge f. 14.04.1945
6 Ann Sofie Olgård Äspinge f. 06.03.1945
7 Birgitta Olsson Äspinge f. 31.03.1945
8 Eva Nilsson Äspinge f. 19.11.1945
9 Lennart Andersson Hagalund Äspinge f. 08.10.1945

Främre raden fr. v.
1 Krister Liedholm Äspinge f. 03.05.1946
2 Rolf Jönsson Benarp f. 09.12.1946
3 Håkan Olgård Äspinge f. 14.04.1946
4 Kent Axelsson Äspinge f. 13.10.1945
5 Stig-Eve Ottosson Benarp f. 01.11.1945
6 Kai Hansson Stavröd f. 08.06.1945
7 Kjell Arne Schuman Äspinge f. 27.04.1946
8 Hans Eriksson Stavröd f. 1945

Foto och klasslista insänt av Bertil Stridh.

   

Skolfoto Äspinge 1960 klass 5-6
Bild ID: IM_0046. Källa: Ingmar Malm.

Äspinge skola 1960 klass 5-6

Bakersta raden fr. v
1
2 Bo Hildingsson
3 Nils-Erik Johansson
4 Tommy Sandberg Ekeboda f. 05.03.1947
5 Bertil Olgård 01.09.1947
6 Sven-Åke Olsson Stavröd f. 29.07.1947

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Ulf Persson Kyle f.01.04.1948
2 Gert Nilsson Satserup f. 12.08.1947
3 Tore Månsson Benarp f. 20.06.1948
4 Tommy Strand Satserup f. 27.07.1948
5 Ingmar Malm Ekeboda f. 24.09.1948
6 Nils Andersson Råset f. 05.09.1948
7 Ronny Axelsson Äspinge f. 26.06.1948
8
9 Läraren Ernst Olgård f. 17.01.1911

Andra raden framifrån fr. v.
1 Ann-Christin Svensson Äspinge f.
2
3 Eva
4
5
6

Främre raden fr. v.
1 Anneli Nilsson Satserup f. 18.08.1948
2 Inger Olsson Kyle f. 25.12.1948
3
4 Märta Schill Benarp f. 15.03.1948
5 Lisbeth Strid Äspinge f. 30.08.1948
6 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948

Klasslista från Bertil Stridh-

   
   

Äspinge skola 1960, klass 1 och 2
Skolutflykt till Frostavallen.
Bild ID: Asp_s178_1960.

Äspinge skola 1960 klass 1-2, skolutflykt till Frostavallen

Från vänster
1 Mona Eriksson Uggleborg
2 Lena Andersson Uggleborg
3 Anna-Kerstin Äspinge
4 Anders Jönsson Gammalstorp
5 Helen Wideheim Stavröd 09.03.1951
6 Anna-Kristin Olsson Västervång

7 Bengt Jönsson Benarp
8 Lilian Lundberg Benarp
9 Eva Svensson Benarp f.14.06.1952
10 Göran Håkansson Stavröd
11 Yvonne Olsson Råset f.02.04.1951
12 Bo Nilsson Råset
13 Tomas Wideheim Stavröd f. 18.08.1952
Foto: Lärarinnan Kerstin Erlandsson

Källa: Bertil Stridh.
   

Till toppen av sidan

   

Till en del skolfoton och faktatext har vi tagit hjälp av boken: "Förr och nu i Äspinge socken".

   

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan