Toppen

Skolfoto Fulltofta

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Fulltofta skola

Fulltofta folkskola
Fulltofta folkskola. Invigdes 1925.
Bild och text är från boken Fulltofta sockenbok 1999 och 2012. Utgivna av Fulltofta hembygdsgrupp.
1924 hade de två gråstensskolorna spelat ut sin roll, i och med att den nya ståtliga byggnaden vid vägen mot Hästäng stod färdig. Den användes fram till 1968, då kommunombildning och nyorganisation av skolväsendet föranledde dess nedläggning och försäljning till privat ägare

Innan huset blev statarehus var det skola i halva och fattighus i andra halvan. Huset som togs i bruk år 1780 var Frosta Härads första fasta skola. Efter fattighus och skola var det statarebostad fram till rivningen på 50-talet.
Bild ID: Fulltofta/1978_0010.

   
   

F.d. småskola i Fulltofta, privat bostad idag.
Bild ID: Fulltofta/1976_0108.

Slöjdskola ”Minnet".
Bild ID: Fulltofta/1977_0291.

   
   

Fulltofta skola. Målaremästare Per Olsson född i Äspinge.
T. h. gesäll Brynolf vid en T-ford 1920.
Bild ID Fulltofta/1988_0645.

B-skola
En B-skola eller B2-skola är på folkskolenivå/grundskolenivå en skola, där barn från olika årskurser har lektioner tillsammans. Systemet har i Sverige förekommit på vissa håll på landsbygden, där antalet elever varit färre.

Systemet är också vanligt i skolor som tillämpar Montessoripedagogiken. Eftersom den bygger på att elever ofta skall kunna lära av varandra och att äldre elever alltså skall kunna hjälpa till att undervisa yngre elever.
Källa: Wikipedia.

   
   
Fulltofta skola, året är okänt Kan du identifiera någon på nedan skolfoto. I så fall får du gärna meddela oss detta. Kontakt.

Fulltofta skola, året är okänt
Fulltofta gamla skola med mycket gamla skolfoto. Läraren var prästen Joseph Petersson Cruce år 1877-1911. Han hade varit torpare barn i Småland. I Fulltofta var han både präst bonde och skollärare och bodde i prästgården som låg i den gamla "kyrkbyn"
Bild ID: Fulltofta_skola_okand_001.
Foto från Olle Resell.

   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Bild ID: Fulltofta_skola_okand_002.
Foto från Olle Resell.

   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola, året är okänt
Bild ID: Fulltofta_skola_okand_003.
Foto från Olle Resell.

   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Mellersta raden 5:e från vänster Gunhild 6:e Greta och 11:e längst till höger är Gustav de är syskon och barn till Lovisa och Karl Karlsson på Skälhus (Skiljehus).
Bild ID: Skolklass-Fulltofta_001. Foto från: Birgitta "Gittan" Håkansson.

   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Skolklass utanför nya Fulltoftaskolan.
Bakre raden från vänster 6:e person är Erik Pålsson jägmästarens son på Fulltofta 9:e pojken i samma rad är Gustav Karlsson på Skiljehus. Lläraren är Edvin Schölin.
Bild ID: Skolklass-Fulltofta_002. Foto från: Birgitta "Gittan" Håkansson.

   
   

Fulltofta skola, året är okänt
Bakre raden från vänster är barn nr 5 Artur Ericson "stins pojke" på Fulltofta station. Efter rad 1 höger sida flicka med uppvikt hatt till höger pojke med keps är Gustav Karlsson Skälhus (Skiljehus) (framför flickan och pojken sitter en flicka med flätor och rutig klänning).
Bild ID: Skolklass-Fulltofta_003. Foto från: Birgitta "Gittan" Håkansson.

   
   

Fulltofta skola, början av 1900-talet
Lärarinnan Anna Olsson.
Bild ID: Fulltofta/1981_0050. Slöjdlärarinnan Fröken Grundström, Fulltofta.
Bild ID: Gato_634
   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola 1919
Småskoleklass. Anna Olsson med sina ”småskoleglyttar”. Bilden är från 1919 då småskolan fanns i det gråstenmurade huset vid sidan om ”Minnet”. Notera att det var barn till bättre bemedlade för alla har riktiga skor o bättre kläder. Fattigare barn hade bara trätofflor på fötterna och  flickorna hade förkläde framför klänningen.
Bild ID: Fulltofta/1977_0021a.

Fulltofta skola 1919
Läraren längst till vänster är Söderman.
Bild ID: Fulltofta/1981_0053.

   
   

Fulltofta skola 1920
Skolformen en så kallat B2-skola. Läraren heter Gustaf Söderman och är född i Växjö den 20 december 1862.
Bild ID: Fulltofta/1978_0021.

Fulltofta skola 1923
BILD ID: Fulltofta/1977_0032a.

   
   

Fulltofta skola 1920
Bild ID: Fulltofta_1920.jpg

 

 

   

Fulltofta gamla skola år 1920 - 1921
Bild ID: Fulltofta_1920_1921

Skolfoto Fulltofta läsåret 1920-1921.

1.  Emmy Hellström Fulltoftagård (fadern fördräng)
2.  Selma Andersson Lagnehus
3.  Hilma Andersson Lagnehus (nr 2 och 3 är tvillingar)
4.  Hulda Lind (dotter till Alma och Per Lind)
5.  Gustav Söderman Lärare
6.  Ester Brink Nyhus senare Nunnäs
7.  Helga Nilsson Kvarröd (rosett i håret)
8.  Astrid Eriksson Fulltofta station (syster till nr 29)
9.  Solveig Linde Fulltoftagård (dotter till trädgårdsmästaren
9. på Fulltofta)
10. Elsa Nilsson Fulltoftagård (Ladufogdens dotter
10. på Fulltoftagård)
11. Gerda Blad Mjälaströgård
12. Hanna Lindgren Fulltoftagård
13. Emma Andersson Lagnehus (syster till nr 2 och 3)
14. Asta Svensson (tvilling med nr 16 modern mjölkerska
14. på Fulltofta)
15. Okänd
16. Agnes Svensson (tvilling med nr 14)
17. Okänd
18. Selma Hellström Fulltoftagård
19. Ebba Olsson Fulltoftagård
20. Helga Persson Blossehus (syster till nr 26)
21. Hildegard Svensson Fulltofta prästgård
22. Astrid Eriksson Kulleröd (syster till nr 31)
23. Ture Mattsson Ekesåkra
24. Erik Olsson (fadern ryktare på Fulltoftagård)
25. Nils Nilsson Åkarp Fulltofta (modern hushållerska
25. hos Ernst Andersson)
26. Gösta Persson Blossehus (bror till nr 20)
27. Fritz Persson Blossehus Fulltofta nr 18 (son till Per Svensson)
28. Nils Lindberg
29. Artur Eriksson Fulltofta station (bror till nr 8)
30 Tage Nilsson Kvarröd
31. Gunnar Eriksson Kulleröd (bror till nr 22)
32. Karl Andersson (fadern ryktare på Fulltoftagård)
33. Ivan Nilsson Kvarröd
34. Gunnar Johansson Mjälaströgård
35. Fritz Johansson Skogshus
36. Erik Ståhl Blossehus (blev frälsningssoldat, han dog ung)

Nr 31 Gunnar Eriksson Hörby har identifierat skoleleverna på bilden


Skolfoto läsåret 1920-1921
Det är 5 klasser samtidigt,  3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e klass.
Inget ovanligt för denna tid att åldersgrupperna varierade
Barnen är födda 1907 1908 1909 1910 1911.

 

I denna klass fanns 3 systrar Selma, Hilma och Emma Andersson från Lagnehus

Nr: 26 Gösta Persson blev 101,5 år
Nr: 31 Gunnar Eriksson blev 103 år

 

 

Exempel födda år:

1907 Astrid Eriksson Kulleröd.

1907 Fritz Johansson Skogshus.

1908 Helga Persson och Solveig Linde.

1908 Gunnar Johansson Mjälaströgård.

1909 Gunnar Eriksson Kulleröd.

1909 Fritz Persson Blossehus (Fulltofta nr 18).

1909 Erik Ståhl Blossehus.

1910 Gösta Persson Blossehus.

1911 Artur Eriksson Fulltofta station

   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola 1924
Folkskoleklass i Fulltofta år 1924.
Bild ID: Fulltofta/1977_0022.

Fulltofta skola 1924, ev. 1925
Småskoleklasserna i Fulltofta gamla småskola. Det var sista året gamla skolan användes för sitt ändamål.
Bild ID: Fulltofta/1978_0049.

   
   

Skolfoto Fulltofta år 1928-1929
Bild ID: Fulltofta_1928-1929

Skolfoto Fulltofta år1928-1929

Översta raden från vänster:
1.Hilding Andersson (Lagnehus)
2. Arvid Persson (Blossehus Kenth Arvidssons far)
3.Karl-Erik Nilsson (Fulltoftagård)
4. Svea Nilsson Skogshus)
5. Gunhild Karlsson (Skälhus)
6. Ester Nilsson (Fulltoftagård)
7. Rut Andersson (Blossehus Johans dotter)
8. Stina Liedholm (Mjälaströgård)
9. Asta Persson (Fulltoftagård)
10. Anna Nilsson (Fulltoftagård)
11. Britt Liedholm (Mjälaströgård)
12. Svante Persson (Blossehus)
13.?

Tredje raden från vänster
14. Lärarinnan Anna Ingeborg Olsson
15.Margit Olsson (Hästäng)
16. Ellen Ståhl (Vasahus)
17. Ingeborg Adolfsson (Fiskarhus)
18. Marta Fredriksson (Nyhus)
19. Anna-Lisa Svensson (Stenbrohult)
20. Karin Nilsson (Fulltoftagård)
21. Margit Nilsson (Kvarröd)
22. Agda Eriksson (Fulltofta station syster till Artur Ericson)
23. Agda Lundgren (Fulltofta smedjan)
24. Alvy Johansson (Blossehus)

25 Lärare och kantor Edvin Sjölin

Andra raden från vänster
26. Gustav Karlsson Skälhus (Skiljehus)
27. ?
28. ?
29. ?
30. ?
31. ?
32. ?
33. ?
34. ?
35. ?
36. ?
37. ?
38. Gunnar Olsson (Blossehus)

Första raden från vänster
39. ?
40. ?
41. ?
42. ?
43. ?
44. ?
45. ?
46. ?
47. ?

Nr; 2 och 12 är systrar
Nr: 3, 6, 10 och 20 är syskon  

Bild och klasslista insänt av Karin Arvidsson.

   
   

Fulltofta skola, nya skolan 1933
Anna-Lisa från Kruddarehus finns på 2:a raden uppifrån 2: från höger Hon gifte sig med Folke Nilsson på gården Kvarröd
Bild ID: Fulltofta_skola_1933.

   
   

Fulltofta skola, nya skolan 1945

Bild ID: Skolfoto_Fulltofta_1945

Övre raden från vänster:
Nils Andersson
Bengt Stål
Gösta Carlsson
Folke Persson
Erik Hyllander
Carl-Axel Trolle
Mats Andersson
Karl Persson
Kjell Schuster
Karl-Henrik Bogren

Nedre raden från vänster:
Mary-Hellen Andersson
Birgitta Trolle
Inger Andersson
Karin Carlsson
Ann-Marie Nilsson
Greta Persson
Brita?
Inga Schuster
Maj-Britt Persson

Syskon:
Nils Mats och Inga Andersson
Karin och Gösta Carlsson
Folke Karl och Greta Persson
Kjell och Inga Schuster
Birgitta och Carl-Axel Trolle

 

Lärare och kantor: Edvin Schölin

 

Uppgiftslämnare Bild och text Kenth Arvidsson

 

   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola, nya skolan 1947
Bild ID: Skolfoto_Fulltofta_1947

Lärare och kantor: Edvin Schölin

Från vänster sittande:
Erik Hyllander
Bengt Ståhl
Kjell Schuster
Folke Persson
Karl-Erik Persson
Gösta Carlsson

Mitten:
Mats Andersson
Karl-Henrik Bogren

 

Uppgiftslämnare: Bild och text Kenth Arvidsson

Från vänster stående:
Ann-Marie Nilsson
Inga Schuster
Inger Andersson
Maj-Britt Persson
Mary-Hellen Andersson
Birgitta Trolle
Karin Carlsson
Gullan Persson
Lena Andersson

Syskon:
Kjell och Inga Schuster Fulltofta
Folke och Karl-Erik Persson Fulltofta
Karin och Gösta Carlsson Kulleröd
Mats Inger och Lena Andersson Klockaregården
Maj-Britt och Gullan Persson Stenbrohult

   
   
Fulltofta klass 4, 1953-1954

Lärare: Åke Hansson.
Övre raden från vänster: Stig Malm, Bertil Larsson, Stig Frick, Jan Nilsson, Per-Åke Nilsson, Bo Olsson, Bengt Malm, Åke Jönsson, ??, Bo Persson,Jan-Åke Nilsson.

Mellanraden: Börje Åberg, Hans Holm?, Gunnel Isaksson, Ann-Kristin Persson, ??, Gunilla Isaksson, Eva Andersson, Jan-Åke Johansson, Kjell Dyberg, Anders Forsén.

Nedre raden: Margareta Persson, Britt-Marie Nilsson, Margareta Knöös, Marianne Persson, Evelyn Jonsson, Karin Lindell, Karin Bernersson, Agneta Holm, Gunnel Eriksson, Gertie Lindgren.
Bild ID: IM_0056-Fulltofta-1953-1954. Källa: Nicola Rehnberg

   
   

Skolfoto Fulltofta 1956 Klass 3-4
Bild ID: Fulltofta_002_1956-klass3

Övre raden från vänster: Ann-Margret Georgsson. Birgitta Malm, Ingrid Nilsson, Kristina Frick, Kerstin ?, Eva-Lisa Brorsson, Elisabet Lind, Margareta Nilsson, Ann-Christine Persson, Aina Holm, Anita Persson, Evy Johansson.

Andra raden från vänster: Brita Jönsson, Jan-Erik Eliasson, Kjell Åberg, Karl-Gustav Olofsson, Kjell Svensson, Per-Olof Nilsson, Bengt Christensson, Berit Johansson, Karin Lind, Monica Månsson..

Nedre raden från vänster: Ronny Persson, Sven Svensson, ?, Olle Nilsson, Erling Arvidsson, Ronny Rennstam, Uno Svensson, Bengt-Åke Persson?, Ronny Dahlqvist.

Lärare: Åke Hansson.

Källa: Karin Svensson

   
   

Skolfoto Fulltofta 1957 Klass 3-4
Bild ID: Fulltofta_001_1957-klass4

Övre raden: Evy Johansson, Mona Hellström, Birgitta Malm, Ann-Christin Persson, Aina Holm, Margareta Nilsson, Gunvor Johansson, Ann-Christin Axén, Ann-Christin Nilsson, Ingrid Nilsson.

Mellanraden: Berit Johansson, Marianne Dahlquist, Mona Christensson, Karin Lind, Ann-Margret Georgsson, Yngve Hallberg, Bengt-Åke Persson, Eva-Maj Persson.

Nedre raden: Ronny Persson, Bo Forsén, Sven Svensson, Olle Nilsson, Sven-Peder Axén, Ronnie Rennstam, Rolf Persson, Stig Persson, Karl-Erik Nilsson, Jan Åberg.

Lärare: Åke Hansson

Källa: Karin Svensson

   
   

Skolfoto Fulltofta 1961 klass 3-4
Bild ID: IM_0037. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Fulltofta 1961 klass 3-4
Bakre raden: Sonja Olsson, Anita Nilsson, Anne-Mo Åberg, Margareta Persson, Gunborg Olsson, Susanne Persson, Lena Andersson, Kerstin Svensson, Eva Lindh, Monica Persson

Mellan raden: Margareta Lindholm, Majvi Hellström, Anita Frick, Inga-Lill Arvidsson

Främre raden: Gert Nilsson, Rolf Johansson, Jan Harrysson, Nils Hedenstedt, Bengt Rangtoft, Erik Axelsson, Jörgen Hartnor, Christer Johansson

Lärare Ingvar Johansson

   
   

Skolfoto Fulltofta 1962 Klass 3-4
Bild ID: IM_0036. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Fulltofta 1962 Klass 3-4
Bakre raden: Åke Hansson lärare, Lennart Olsson, Tommy Rangtoft, Björn Nyman, Göran Andersson.

Mellan raden: Lars-Inge Nilsson, Kenneth Frick, Håkan Hellström, Bengt?,  Bodil Andersson, Inga-Lill Arvidsson, Eva Lindh, Gunborg Olsson, Conny Berglund, Bengt Rangtoft, Jörgen Hartnor, Gert Nilsson.

Främre raden: Erik Axelsson, Lars-Anders Johansson, Lena Andersson, Mona Eriksdotter, Inger Johansson, Anne-Mo Åberg, Anita Frick, Irene Johansson och Anita Nilsson.
   

Till toppen av sidan

   

Fulltofta skola?
Bild ID: Fulltofta-skola_lud_239.

   
   

Fattighuset, Skolan Fulltofta.
Sture Hellström som är med på fotot rev gamla skolan och fattighuset på 1950-talet.

Lärarinna Signe Gunsten i Fulltofta .
Detta arbete hade Signe mellan 1951-1962.
Bild ID: Fulltofta/Skola_Fulltofta_01.

   
   

Tidningsklipp/annons från SLT 1924.
Insänt av Staffan Persson, Hörby.
Bild ID: Fulltofta/Annons_SLT_1924.

Tidningsklipp från Norra-Skåne 25 jan. 1884.
Insänt av Staffan Persson, Hörby.
Bild ID: Fulltofta/1978_0010.

   
   
   
   
   
   
   

Till toppen av sidan

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan