Toppen

Skolfoto Hörby

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Hörby    Tätorten har fått en separat egen meny för sina skolor pga. många bilder och många olika namn på skolorna

Realskolan i Hörby

Hörby Skolor

Yrkesskolan i Hörrby

Hörby Fjäderfäskola

Realskolan Badhuset

Västra skolan

Frosta skolan

Lantbruksskolan

Realskolan Skolkök

Gamla folk- och småskolan

Georges Hill

Östra skolan

Hörby Folk- och Kyrkoskola

Lekskolor

Elementarskolan

Kommunala Mellanskolan

 

Yrkesskolan i Hörby

Hörby yrkesskola
Första husmoderskurs slut i juni 1960. På bilden Eric Petersson, tre okända flickor och C-G Bjarnehäll.
Enligt uppgifter vi fått skulle C-G Bjarnehäll varit lärare vid Frostaskolan vid denna tid.
Foto: Henry Holm . Bild ID: HH_3177

   
   

Hörby yrkesskola, kan vara 1961. (Låg ut mot Ekeboda) (Ej barnmorskor) Husmodersskola. På Bilden syns (Från vänster till höger) Marianne Knutsson, Lisbeth Olsson (glasögon), Eva Cederbom, Christina Fransdotter, viveca Persson (Ekeboda), Birgit Persson, Birgitta Persson (Bjärsjölager).  Sittande längst till höger Ingrid Olsson (Lyby). Stånendes längst till vänster Inga Ljungkvist
Bild ID: HH_3555. Uppgiftlämnare, boende på Vallgården.

   
   

Yrkesskolan läsåret 1966-1967 med inriktning Bygg.
Arbetsprov, att bygga en liten stuga.
Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

 

Yrkesskolan läsåret 1966-1967 Till vänster syns gaveln  på den stuga som inte blivit målad. Bakom den röda stugan skymtar Lavessons diversehandel. Det hus som blev byggt efter branden på Ekeboda 1949.
Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

   
   

Yrkesskolan läsåret 1966-1967 med inriktning Bygg.
När Yrkesskolan lades ner flyttade Pileprodukter in i lokalerna. Numera heter verksamheten Samhall (2017)  och är fortfarande kvar.

Här vill vi ha er besökare som hjälp. Vilka är grabbarna på bilden?

Från vänster:
1. Sven-Erik Johansson
2. Uno Johansson
3. Tommy Lindgren
4. Andreas Myrgren.
5. –  Helgesson

6.Bengt Edqusit, i brun tröja.
7. ?
8. – Gran
9.?
10. Christer Lennartsson
11. –  Jönsson

Bilden tillställd oss av Bengt Edquist.

   
   

Rektor Ivar Olsson tackar avgående Lärarinnan Greta Klock Yrkesskolan
Foto: Ateljé Kjäll Hörby. Bild ID: HH_3554.

 
   
   

Yrkesskolan Hörby byggs 1958-10-31
Bild ID: HH_3049w. Bild från journalisten Henry Holms bildarkiv.

   
   

Hörby Yrkesskola
Bild ID: Skola_1990_0301.

Hörby Yrkesskola
 Bild ID:verkstadsdelen
Hörby yrkesskola verkstadsdelen. Rektor C-G Bjarnehäll.- Hörby yrkesskola, verkstadsdelen. Klar den 18 augusti 1960.
Bild ID: HH_3460

                                                           

 

 

Realskolan


Källa: Göran Persson. Bild ID: /Samreal_002
 
 

Realexamen 1924 eller 1925?

2:a raden, 2:a fr. v. Herbert Hedlund. John Lindberg 3:a från vänster (barberare i Hörby). Astrid, gift Sandberg. 1:a raden 4:a fr. v.Bild ID: Realexamen_1924-1925. Bilden tillsänd oss av Ingrid Bladh.

 
   
   

Realskolan 1927
Bild ID: BH_010w.
Realexamen Hörby realskola. Märta Olsson längst till höger.                                                          

   
   


Samskolan i Hörby, med rektor Hallbäck och hustru i bakersta raden.
Bild ID: GATO_073
   
   
 
Teaterklass vid samrealskolan i Hörby omkring 1910-1915.
Bild ID: GATO_085
   
   
 

Teaterklass vid samrealskolan i Hörby omkring 1910-1915.
Bild ID: GATO_086
   
   

Samrealskolan
Årtal okänt. Fotot tillsänt oss av Ingegärd Olofsson.

   
   

Samrealexamen 27 maj 1949
Bild ID: Samrealskolan-1949-05-27

   
   
   

Till toppen av sidan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Till toppen av sidan

   
   
   
Gymnastikuppvisning på Samrealskolans gård, både flickor och pojkar
i mitten av 1940-talet

Fotograf Carl Martinsson.
Examens foto 1949 och  gymnastikfoton insända av  Ingegärd Olofsson.

Känner du igen någon? Är du kanske själv med?  I så fall blir vi glada ifall du meddela oss detta. info@gammalstorp.se

   
   

Hörby samrealskola, 4:e Ring
Bild ID: 4e-Ring-Realskolan

Klassfoto från förmodligen 4:e ring taget framför Hörby Samrealskola på Hästatorget. Pojkarna för det mesta från Hörby-Lyby tätort, flickorna med få undantag, såsom Sonja och Irene, kom ofta långvägande med buss eller tåg. James Dean frisyrerna var markanta bland vissa, till exempel, hos Anders, Lars-John, Thommas, och speciellt Leif Olsson som det säges om använde tvål för att hålla vågen i styr. Man kunde iakttaga ett visst avfall från den ursprungliga kullen med såna som inte härdade ut eller flyttade från orten eller redan börjat gymnasiet i Lund. Har inte brytt mig om att namnge dessa eller uppge giftasnamnen:

1:a raden:
Gunni Sjören, Anita Sturessson, Elna Ottesson, Britt Harrisson, Klassföreståndare Gunnar Olsson, Irene Eliasson, Kerstin Persson, Birgit Kristiansson, Ingrid Ström

2:a raden:
Nils Nilsson, Gerti Svensson, Gunvor Olsson, Gertrud Sandell, Ingrid Frostle, Eva Stålberg, Sonja Widen, Britt Svensson, Birgit Nilsson, Sven Karlsson

3:e raden:
Bent Bornhage (Ask), Anders Ramberg, Lars-John Lindberg, Olle Nilsson, Thomas Bondesson, Leif Olsson, Bengt Pålsson, Olle Mårtensson, Leif Blumenau

Hade en rolig återträff 2010, efter 50 år då många av oss firade vid Hörby Ringsjöstrand. Konstigt hur tiden går fort och hur man förändras.
Foto och klasslista tillställt oss av Leif Blumenau..

   
   

Samrealskolan
Bild ID: Flyg_05.
Förlag: Nordisk Konst. Frigiven av Försvarsstaben M 135. 6002/2.                                                                                                 

Den större byggnaden länkad till baksidan av Samrealskolan hyste en hel del funktioner. Under skolgången vid Gamla skolan, på början av 1950-talet, ansågs det att eleverna inte fick tillfälle att tvätta sig, som sig bör, hemma och man beslutade då i allt sitt förstånd att ha dem tvagade, alla utan undantag, i badhuset som inrymdes i den norra delen av källaren.

Då marscherades barnen två och två till Skolvägen och sedan riktning mot badhuset där man trädde in från baksidan in genom förstugan och ner för trapporna till omklädnings rummet. Sedan fördes man in i själva badrummet med raderna av badkar och påmanades att tvåla in sig. En tillstädes tvätterska hjälpte en med ryggen så det sved med en rejäl borste i hand. Sedan föstes man in i den varma duschen och därefter i saunan (bastun). Men plågeriet var inte över förrän man hade sköljt av sig i den iskalla duschen.

Ett annat påhitt var att barnen inte fått nog med sol under vintern och det skulle alltså vara hälsosamt att bli exponerad av UV strålning. Då upprättades det i gymnastiksalen ovanpå en rutin för eleverna att gå runt i cirkel en kvartslampa, kanske en kvart i taget. Väl intagen i Samrealskolan tillbringade eleverna en hel del tid i slöjdsalen belägen i den södra delen av källarvåningen, något som inte uppskattades av alla.

T. ex. en elev fick en anmärkning då han ertappades med höjd kniv bakom den gode läraren, uttalandes ”långt leve död mans minne”. Gymnastiksalen var ett föredöme i flexibilitet försedd med ribbstolar på långsidorna, bommar för balansgång som kunde hissas upp och ner, kläterrep och repstegar, hoppbrädor med hästar, stoppade mattor, o.s.v.

Lucia firandet ägde rum där. Lucian med medföljande tärnor gick runt i den halvskumma salen där vi satt med tilldelad läsk, lussekatter och pepparkakor. Någon fick för sig att stappla upp tomflaskorna i pyramidform, vilket slutade med att de kraschande ner mitt under andakten. Då fick en del av oss den berömda anmärkningen, ”Sabotage av Luciafirandet”.
© Leif Blumenau.

Samrealskolan  1908
Bild ID: Samrealskolan-1908.

Samrealskolan
Bild ID: Skola_1990_0513.

   

Till toppen av sidan

   

Samrealskolan
Bild ID: Skola_2014_0001
Rast vid Samrealskolan.       

Samrealskolan
Bild ID: Skola_2014_0001

   
   

                         

Samrealskolan
Bild ID: Skola_2014_0001.

Samrealskolan
Årtal okänt.
Fotot tillsänt oss av Ingegärd Olofsson.

   
   

Längst till vänster, Joel Persson lärare på Samrealskolan.
Bild ID: HH_3332

 Från vänster Samreallärare Joel Persson, möbelhandlare Eric Pettersson, okänd.
Bild ID: HH_3485

 
   
   

Aug. 1960.  Adjunkt Gunnar Olsson, Hörby Samrealskola. Mycket naturintresserad.
Bild ID: HH_3512

Samrealskolan
Avslutning juni 1961.
Bild ID: HH_3635

   
   

Hörby Samrealskola 1955
Bild ID: LW_106w

   
   

Skolfoto Samrealskolan Hörby 1963-1964 klass 3.3a
Bild ID: Samreal_001_1960_3-3a
Källa: Karin Svensson

   
   

Leif Sandberg 7 feb. 1964.
Bild ID: HH_3493.

Leif Sandberg 7 feb. 1964
Bild ID: HH_3494

Leif tog realen i Hörby därefter jobbade han som skogsarbetare i Fulltofta ett tag tills han gjorde vänplikten. Efter stack han till Australien fast drömmen var Kanada. Den sista tidningen Leif Sandberg köpte före hemresan hade en stor badbild på första sidan. Längtan till hemorten kom den 22-årige Hörbygrabben efter ett par års vistelse i Australien och en jorden runt färd.
Källa: Mellersta Skåne.
   

Till toppen av sidan

   

Samrealskolan 2014
Bild ID: SN_Samrealskolan_800px.jpg

Söndagen den 13 juli skulle egentligen innebära Traktorpulling med Sjögrens på Ekerödsrasten, men ett ytterst tråkigt väder satte stopp för allt det, och jag insåg att jag blev jättebesviken av att inte få köra inom Hörby.

Missade helt Hörby marknad i år och den där ena dagen av att få valsa runder i gamla kvarter suger i mig,s å jag tog helt enkelt bilen och kameran och drog!

När jag var yngre fattade jag inte hur vackert Hörby var rent arkitektoniskt, men nu när man kör där blir man rent själaglad av de gamla villorna ,tornen och tinnarna som faktiskt finns där. Ja jo, det finns också de sjukt deprimerande gula/röda tegelbyggnaderna där försäkringskassor m.m. ligger, skiten som dök upp på 70-talet,men till och med dem har sin underliga charm här.

Första stoppet blev Samrealskolan. Här gick vi i slöjd, textil som trä. Samreal har långa smala korridorer med bänkar placerade på ena sidan där riktigt obehagliga människor satt och bara väntade med hånleenden att kanske fälla en när man gick förbi.

Det var även här där kusinerna Erik och Erik orsakade världens röj genom att store Erik körde pennan på stolen tricket, medan lille Erik inte alls var med på det. Liten Erik fick en penna rätt upp i skrevet genom pungen, stor Erik såg väl sitt liv passera revy och träslöjdsläraren tofflade helt genom att svimma, lika illa som Liten Erik. Ja jösses vilket blodbad.
Text och Foto: © Stina Nyman.

   
   

Elementärläroverket
Bild ID: Skola_1990_0487

År 1909 fick skolan examensrätt , dessförinnan hade eleverna fått resa till Kristianstad för att avlägga realexamen. 1913 förvandlades skolan till kommunal mellanskola.

Tanken var en fyraårig skola med 1 klass i varje årskull. Så småningom växte elevantalet. Skolan fick fler och fler ansökningar och hade under flera år upp till 18 klasser.

År 1926 förstatligades skolan och 1930 företogs en omfattande tillbyggnad varvid skolan fick sitt nuvarande utseende.
Skolans avveckling påbörjades hösten 1967. Våren 1970 avgick de sista eleverna och Hörby samrealskola blev ett minne blott.

Skolans första rektor var G.A. Hallbeck som efterträddes 1926 av fil dr. Bertil Ohlsson, han efterträddes 1943 av Josef Ternblad,  som 1966 efterträddes av Joel Persson som fick ha hand om skolans avveckling.
Faktakälla: Bygdeband.

Hörby samrealskola startade 1897 och kallades då Hörby privata elementarskola, skolan hade de första åren ekonomiska svårigheter, men 1900 fick man statsbidrag.  
   
   

Julfest på söndagsskolan
Bild ID: IO_julfest_sondagsskola.
Varje år runt jul välkomnades alla Hörbybarn att delta i den årliga julfest och söndagskola på Samrealskolan i Hörby. De sjöng julsånger, dansade runt granen och bjöds på julmat. Det delades även ut mat och kläder till de barn som inte hade så gott ställt. En godis påse fick alla med sig hem.
Ingegärd Olofsson är det som försett oss med bilden.

   

Till toppen av sidan

 

Badhuset på gamla Samrealskolan

 

Badhuset har jag sett och besökt sen 1953 när jag började skolan, då ingick skolbad en gång i veckan. Som jag minns hade varje klass sin bad tid, avmarsch från skolan till omklädningen pojkar till vänster flickor till höger samma som för gymnastiken som var en våning upp. Av med kläderna tvålask i handen ingen handduk fick tas med stå på led framför dörren in till badet. När föregående grupp var klar låstes deras dörr och vår dörr låstes upp spring var förbjudet pga. halkrisk. Snabbt igenom varm dusch välj badkar fyll i vatten börja tvåla så dök baderskan upp med en nyångad badborste och skrubbade ryggen borsten var mjuk o go men hon hade kraft att gno så det sved, det hjälpte inte att glida undan på stolen för då kom hennes hand på bröstet och drog tillbaka. Efter denna rening genom varma duschen in i bastun som vibrerade av värme bortemot 100 grader, förståeligt kunde man inte vara länge där, om någon lyckades få in vatten på elementet flög alla mot dörren för att rädda lungorna. Tredje duschen blev kall för nu hade baderskan stängt av det varma, iväg mot handduken då gick vi förbi bassängen och i detta utrymme kändes nu extra kallt. Jag behöver väl inte beskriva hur vi torkade oss osv. Detta veckobad upphörde men jag minns inte när. Det ordnades så att vi duschade efter gymnastiken i stället.

Under hela min skoltid var bassängen tom alltså inget vatten, anledningen sades vara hygienen kunde inte garanteras naturligtvis kostar det att hålla igång ett bad så det bidrog säkert. Senare fylldes bassängen och användes, jag bodde granne med badhuset 1965-1970 och hade inte badrum, så då gick jag till badhuset och veckobadade, kanske jag provade bassängen ett par gånger.

Bonna Andersson som du minns som baderska kommer jag ihåg men minns inte när hon tog över den tidigare hette även Andersson men kan inte erinra mig hennes förnamn. Bonna och hennes nakenbad blev känt för hon pratade och skrattade men skrubbade aldrig min rygg till skillnad mot företrädaren som skrubbade och var tyst.

”Gubbaklubben” bjöd in mig som medlem i mitten av sjuttiotalet genom en ”arbetskamrat” till mig men jag hade inte intresse av den ej hellre Norrskensflamman. Därför vet jag inget om deras böjelser och hade jag visst hade jag kanske hållit tyst därför, är det lite hemlighetsfullt vet omgivningen allt som händer. Nej jag har aldrig behövt klubbar för inbördes beundran för jag har en enorm förmåga att beundra mig själv.

Tillbaka till Bad/Gymnastikhuset det byggdes på 1930-talet, tror invigningen var 1932, som en del av Realskolan förutom det som nämnts var där ett skolkök i källarens södra del. Gymnastiksalen användes emellanåt för artistframträdande men mest gymnastik för skolelever, tennisintresserade hade samlat pengar så att tennis kunde spelas där, men även andra idrotter hade tävlingar där.

Jag känner fortfarande den odör i näsan som slog emot mig första gången vi visades ner för att byta om inför gympa/bad hela huset stank av gammal svett och sura gympadojor. När sen det byggdes idrottshallar och bad minskade användningen och om inte vattnet orsakat mögelangrepp så fixade fastighetschefer och ingenjörer på hejade av politiker mögeltillväxten genom att strypa värme och ventilation. Jag blev förvånad av att gympasalen skulle användas igen för den har varit dödskallemärkt, men som alltid tar man ett beslut och efteråt syns problemen.

Förlåt men jag kunde inte stoppa mig . Vad har jag missat att svara på jovisst var Bonna danska hon var gift med en svensk Erik som var fönsterputsare. Har jag rätt så dog Bonna 2008 ett år efter sin företrädare som blev 100 år.

© Hälsar Kjell Gulin

Foto: © Mia Maria Lindberg.

 

Foto: © Mia Maria Lindberg.

   
   

Foto: © Mia Maria Lindberg.

Foto: © Mia Maria Lindberg.

   

Till toppen av sidan

 

Realskolan, Skolkök

Skolkök samrealskolan 1946 – 1947
Bild ID: IO_skolkok.

Övre raden från vänster
Inger Andersson
Maj-Gun
Lärarinna Karin Nilsson
Inga Lindgren
Elsa Krok

Foto: Carl Martinsson.

Nedre raden  från vänster
Inga Olsson
Barbro Johansson
Gullan Lind
Ingegärd Martinsson*
Inga-Britt.

*
Ingegärd Martinsson, gift Olofsson
är det som försett oss med bilden..

   

Till toppen av sidan

 

 

Västra skolan

Västra skolan
Foto: Stig Frank

Västra skolan byggdes av byggmästare Karl Liljenberg från Hörby 1908. Skolan var avsedd för barn boende på Hörby norr, på Ekeboda samt barn boende söder om ån. Byggnaden var då i två våningar och innehöll tre klassrum, och lika många bostäder. Innan det ens hade tillsatts någon lärare reserverades lägenheterna för två lärarinnor och en lärare. Man hade räknat med att skolan skulle kosta 15.000 kr, men innan den ens var färdig förstod man att slutsumman skulle bli omkring 22.000 kr. och så blev det. 

1928 byggdes skolan om och till. Man hade blivit trångbodd, elevantalet hade ökat, så fler klassrum behövdes. Det blev byggmästare karl Jönsson från Hurva, som fick uppdraget att bygga om och till skolan. Nu tillkom tredje våningen då man fann det vara ekonomiskt lönsamt att bygga till på höjden. Lärarbostäderna flyttades nu hit, och skolan fick därmed tre nya klassrum på de andra våningarna. 

Samtidigt byggde man en ny fastighet vid Ringsjövägen till lärarbostäder. Det var samme byggmästare Carl Jönsson från Hurva, som byggde huset.

Vid inkorporeringen år 1937 överfördes dessa fastigheter i köpingens ägo. 

Den egentliga undervisningen i skolan upphörde 1981. I mitten juli 1998 sattes grävskoporna i den gamla skolan och på en vecka var dess historia ett minne blott.

Lärare som tjänstgjort på Västra skolan är många, bl. a.

Axel Rignell (gift med Alma Borggren) 1902-1940.
Gerda Granqvist 1903-1941.
Alma Borggren (gift med Axel Rignell) 1908-1909.
Helga Thornberg 1910.
Emma Kristensson 1911-1930.
Emma Lindqvist 1913-1914.
Gunborg Månsson 1915-1923.
Andrea Vikander 1918-1926.
Dagny Nilsson 1926-1927.
Elin Erlandsson 1927.
Olga Kristina Andersson 1928 – 19??.
Lilly Linnea Celander 1923-1924.
Tora H Margareta Troedsson 1924-1925.
Ellen H Bertil Persson 1925-19??.
Kerstin Persson 1928-19??.
Edvin Linde 1928-19??.

   
   

Hörby västra skolan
Någon gång från förra seklet när skolan var ny. Barnen är i olika åldrar. Skolan är inte tillbyggd med en tredje våning än. 

 
   
   

Hörby västra skolan
Delförstoring av ovan bild.

   
   

Hörby västra skolan 1940, klass 7
Bild ID: Skolfoton/Klass-7_V-skolan-1940.

Bakre raden:
Erik Andersson?
Karl Johnsson
Mary Fremark
Maj-Britt Steen
Okänd
Okänd
Inga Schildt
Okänd
Okänd
Anna-Greta Hansson
Hans Nilsson
Lennart (Torsten) Westerlund.

Lärare: Edvin Linde, ungefär i mitten, bakre raden.

Bilden ställd till vårt förfogande av Lennart Westerlund, Malmö, f.d. Hörbybo.

Mellersta raden:
Maj Olsson
Rut Jönsson
Doris Göransson
Okänd
Kruuse
Okänd
Elsa Andersson
Majken
Okänd
Hans Nilsson
Lennart (Torsten) Westerlund.

Främre raden:
Okänd
Okänd
Kjell Nyman
Börje Antonsson
Lennart Pålsson
Lennart Persson
Torsten Holmgren, Stig Andersson?

   

Till toppen av sidan

   

Hörby västra skolan
Bild ID: Skola_1978_0033.

Hörby västra skolan
Bild ID: Skola_2015_0001.

Västra skolan i Hörby där bl.a. Hee-barnen gick i skolan. Lärare Gerda Grönqvist.

Barn, första raden från vänster:1. Signe Strid Hörby. 2. Greta Olsson Råby. 3. Siri Nilsson Statena. 4. Helga Stenlund Råby vång. 5. Bertha (Björk) Hee fattiggården. 6. Klara Hee fattiggården. 7. Gurli Lanzoff, Bostället Hee. 8. Okänd, , Hörby.
Bakre raden: 1. Okänd. 2. Nils Håkansson Slagtofta. 3. Elsa Esbjörnsson Råby. 4. Okänd. 5. Henry Håkansson Slagtofta. 6. Bertha Karlsson Statena. 7. Okänd. 8. Inga Råby mölla. 9-15 Okända.

Till bilden ovan, måste jag bara göra en personlig kommentar.

Man anger vilka orter eleverna kommer ifrån, även så från Hee. Men lägg märke till stackars Bertha och Klara. Där gör man klart för alla att de kommer från fattiggården!
Men Gurli är en "finare" flicka och då måste man bara tala om att hon kommer från Bostället. Alla de andra "nollorna" får bara en ortangivelse.
Otroligt – men än mera otroligt är att vi har samma attityd i samhället idag. Idag sätter vi ju till och med barn i särklasser bara för att skolan skall kunna få statligt stöd.
Fred Lundberg, www.gammalstorp.se

 
   

Till toppen av sidan

 

Östra Skolan

Hörby Östra folkskolan 
Bild ID: Skola_2012_0029a.
T. v. mejeriet och till höger Östra Folkskolan. Bilden tagen från korsningen Slagtoftavägen – Kungsgatan.

   
   

Östra skolan
Bild ID: HH_2957
Rivs. 1940-tal.                                         

 
   
   

Rivning av Östra skolan som låg på Slagtoftavägen där gamla kommunalhuset ligger idag. 1943 eller 1944.
Bild ID: HH_4000. Foto: Henry Holm.

   
   

Rivning av Östra skolan som låg på Slagtoftavägen där gamla kommunalhuset ligger idag. 1943 eller 1944.
Bild ID: HH_4001. Foto: Henry Holm.

   
   
Östra skolan (BP-text)

   

Till toppen av sidan

 

Frostaskolan

Frostaskolan ”då nya skolan” Klass 6a år 1956, då "Nya skolan".
Bild ID: Frostaskolan/Klass-6a-1956

Bakre raden från vänster:
Roland ?
Leif Olsson
Klas Olsson
Bengt-Åke Björklund
Björn Ingerby
Agne ?
Tomas Bondesson
Anders Mörk

Mitt raden från vänster
Göran Pålsson
Roland Theander
Kennet Lundberg
Staffan Svensson
Lars John Lindberg
Gun Larsson
Gunilla Svärd
Lisbet ?
Herta Pholster
Anita Gunnarsson

Främre raden från vänster:
Irené Axelsson
Eva Jakobsson
Kerstin Persson
Eva Leijon
Harriet Strand
Berit Ivarsson
Sonja Viden
Ulla Lindvall
Ann-Mari Gulin

Uppgiftslämnare: Eva Leijon Lundgren.

 

På bilden strax nedan har klass 6a från 1956 en återträff 2003.

 

   
   

Nya Skolan 1959-01-10
Från vänster nr 2 Josef Ternblad nr 4 Holmgren.
Bild ID: HH_3695

   
   

Återträff 2003. Frostaskolan ”då nya skolan” Klass 6a år 1956, då "Nya skolan".
Bild ID Klass-6a-år-2003-(1956).

Klassträff 2003 för klass 6a
Lärare Nils-Olof Byggfors

Bakre raden från vänster:
Björn Ingerby
Lars-John
? Harrysson

Tredje raden
Tomas Bodesson
Bengt-Åke Björklund
Gull-Maj ?
Roland Persson
Kennet Lundberg
Agne ?

Andra raden
Eva Leijon
Gun Larsson
Eva Jacobsson
Irené Axelsson
Anita Gunnarsson
Gunilla Swärd

Första raden
Clas Olsson
Harriet Strand
Kerstin Persson
Anders Mörk
Göran Pålsson

Uppgiftslämnare: Eva Leijon Lundgren

   
   

Luciatåg 1956 i Hörby klass 6a och 6b

Lucia Gunilla Swärd

Från vänster bak:
Eva Jacobsson
Ulla Ottosson
Eva Leijon
Lisbet ?
Harriet Strand
Margareta Stål

Från vänster fram:
Berit Ivarsson
Eva Stålberg
Sonja Widen
Lilian Gustavsson
Siv Nilsson
Gun Larsson
Boel Widerström
Majken Bjärneryd

Originalfoto.
Uppgiftslämnare: Eva Leijon Lundgren

   
   

Hörby nya folkskola 1942   (Frostaskolan)
Fotot tillsänt oss av Ingegärd Olofsson.

   

Till toppen av sidan

   

Hörby nya folkskola 1958. Klass 2, vårterminen   (Frostaskolan)
Bild ID: HH_3354-klass-2-vt-1958. Foto: Henry Holm.

Bakre raden från vänster
1 Larry Svensson
2 Alf Martinsson
3 Kjell Svensson
4 Sten-Arne Hansson
5 Bo Svensson
6 ?
7 Lärare Dagny Oldén
8 Helen Hansson
9 ?
10 ?
11 Ann-Marie Larsson
12 ?
13 Anna Ekvall
14 Inger Hansson

Främre raden från vänster
1 Tommy Olsson
2 Peter Holm
3 Per-Evald Nilsson
4 Rolf Andersson
5 Lars-Olof Bårström
6 Ronny Karlsson
7 Berit Lundblad
   
   

Hörby nya folkskola 1959. Klass 4b höstterminen   (Frostaskolan)
Bild ID: HH_3355-klass-4b-ht-1959. Foto: Henry Holm.

Bakre raden från vänster
1 Per-Evald Nilsson
2 Bo Svensson
3 ?
4 Sten-Arne Hansson
5 Lars-Olof Bårström
6 Larry Svensson
7 Ronny Karlsson
8 Alf Martinsson
9 Ulf ?
10 Rolf Andersson
11 Lärare Bengt Rynge

 

Mittraden från vänster
1 Tommy Olsson
2 Matts Schuster
3 Peter Holm
4 Helen Hansson
5 ?
6 ?
7 Ronny Risberg
8 Björn Persson

Ffrämre raden från vänster
1 Berit Lundblad
2 ?
3 ?
4 Inger Hansson
5 Ann-Marie Larsson
6 ?
7 ?
8 ?

   
   

Hörby nya folkskola 1962. Klass 6b höstterminen   (Frostaskolan)
Bild ID: HH_3356-klass-6b-vt-1962. Foto: Henry Holm.

Bakre raden från vänster
1 Lärare Bengt Rynge
2 ?
3 Inger Hansson
4 ?
5 Berit Lundblad
6 Ann-Marie Larsson
7 ?
8 Helen Hansson
9 ?
10 Inger Andersson

 

Mittraden från vänster
1 Bo Svensson
2 Ronny Risberg
3 Tommy Olsson
4 Peter Holm
5 Alf Martinsson
6 Matts Schuster
7 Larry Svensson
8 Björn Persson
9 Ronny Karlsson
10 Lars-Olof Bårström

Ffrämre raden från vänster
1 Sten-Arne Hansson
2 Per-Evald Nilsson
3 Kjell Svensson
4 Ulf ?
5 Rolf Andersson

   
   

Hörby skola
Bild ID: HH_3630.

   
   

Hörby skola
Bild ID: HH_3637. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

   

Skridskoåkning vid Frostaskolan, dvs Folkskolan som det hette på den tiden. 2:a från vänster är Harriet Nilsson.
Från vänster: Lars-Erik Harrysson, Harriet Harrysson, Ingrid Axelsson, Okänd och  Lennart Liljeberg.
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar. Bild ID: Bilder-Skolfoton/Spolad-is-1949_01

   
   

Skridskoåkning vid Frostaskolan, dvs Folkskolan som det hette på den tiden. Harriet Harrysson åker som en skridskoprinsessa Frostaskolan i bakgrunden 
Foto: Carl Martinsson.  Från Ingegärd Olofssons samlingar.

Rektor Lennart B Holmgren, Folkskolan numer Frostaskolan.
April 1960.
Bild ID: HH_3697

   
   

Hörby Nya skola 1943
Bild ID: Skolfoto_003                       

1. Nils Helmer, lärare.
2. Nils Martinsson.
3. Ulla Nilsson.
4 Elsa Tjäder
5. Kaj Branning
6. Gert Hellberg.
7. Greta Persson.
8. Yngve Persson.
9. Elsa Magnusson.
10. Gun Olsson.
11. Curt Persson.
12. Göte Bengtsson.
13. Göte Johansson.
14. Nils Offersson.
15. Mona Flygare.
16. Ulf Åberg.
17. Hans Polster.
18. Nils Andersson.
19. Kjell Svensson
20. Ture Andersson
21. Klas Andersson.
22. Arne Högfeldt
23. Gunnar Hansson.
24. Rubin
25 Siv Karlsson.
26 Göte Dahl.
   
   
 

Hörby. 8 de klassare årskurs 1962-1963 med lärare Holmberg d.ä.
Bild ID: GATO_035
   
   
 

Hörby. 7 klassare 1961-1962 lärarna Vivian Henriksson och Håkan Almkvist.
Bild ID: GATO_036
   
   
 

Hörby. Frosta skolan. Klas Jönssons klass
Bild ID: GATO_037
   
   
 

Hörby. Gull-britt Wahlströms klasskort 1959-1960.
Bild ID: GATO_40
   
   
 

Skolklass i Hörby, inget mer känt.
Bild ID: GATO_46
   

Till toppen av sidan

 

Lekskolor
 Lekskolan på Lundegård  

 

HH_3375. Foto: Henry Holm. Bild ID:/Lundegard_01

Lekskolan på Lundegård drevs av Hörbys Husmodersförening. Lokalerna var inrymda i källaren. Man gick in på Lundegård från gatan parallellt med Kvarngatan längst in i hörnet i huset som vetter mot Norregatan.

Fröken på bilden är Ytte Wanngren pojken som står upp är Björn Andersson son till lärare Kurt Andersson i Hellmanarp. Ytte tjänstgjorde mellan åren 1963 - 1968 Maken Johan Wanngren var komminister i Hörby år 1960, sedan kyrkoherde i Västra Vram dit de flyttade år 1969.

Hur länge lekskolan har hållit på finner jag inga uppgifter om där har varit fler fröknar som hållit i barnverksamheten.

Text: Bodil Pedersen

   
   
 Lekskolestart i Hörby 41 elever på två avdelningar
 

Vid de små borden kan barnen sysselsätta sig med
pussel och andra lekar.
Rastrerad tidningsbild. Därav den lägre kvaliteten.
Bild ID: Lundegard_02

De 6-åringar som inte vet vad de skall sysselsätta sig med gläds med säkerhet åt lekskolestarten i går med Hörby Husmorsförening som initiativtagare. Där har de chansen att få träffa andra lekkamrater och där får de också övning för de kommande skolår som väntar dem.

Under fru Wanngrens säkra ledning kan de räkna med att aldrig få tråkigt.

Barnen är uppdelade i två grupper. Den ena gruppen med 21 barn går två timmar på förmiddagen och den andra med 20 barn på eftermiddagen.

Lekskolans lokaler är inrymda i Lundegårds källarvåning. Där har barnen ett helt litet område för sig själva med miniatyrbord och stolar och en mängd leksaker. Det finns också en orgel och med hjälp av denna sjunger man och utför olika rytmiska lekar.

Mellersta Skåne den 12 september 1963.
Tidningsbilder och text ur Henry Holm klippbokssamlingar.

 

 
   
 

På bilden ses fru Wanngren leda en handklappningslek efter musik.
Rastrerad tidningsbild. Därav den lägre kvaliteten. Bild ID: Lundegard_01

 

 

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Fjäderfäskola

Hörby Fjäderfäskola 1957
Bild ID: Bessinge/EO_0036.
Fjäderfäskolan i Hörby 6-11 maj 1957. Mannen till höger heter Verner Adalberth och var initiativtagare till fjäderfäskolan
Bilden ställd till vårt förfogande av Elsa Brorsson, Bessinge. sedermera Elsa Olsson , Äspinge.                                                                        

   
   

Till toppen av sidan

 

Georgs Hill

Georges Hill
Tidepoken då denna bild togs var Georgshill   dock ett vårdhem. Georgshill byggdes av Byggnads AB V. Liljenberg   Bild ID: TBG_026.

   

Till toppen av sidan

 

Lantbruksskolan (Kursgården)

Hörby Lantmannaskola
September 1950. Nybygge.
Bild ID: HH_3073w. Foto: Henry Holm.

Hörby Lantmannaskola
25 sept. 1950
Bild ID: HH_3436. Foto: Henry Holm.

   
   

Hörby Lantmannaskola
Oktober. 1950
Bild ID: HH_3335. Foto: Henry Holm.

   
   

Hörby Lantbruksskola Vintern 1950-1951
Bild ID: HH_3382. Foto: Henry Holm.

Hörby Lantbruksskola 15 aug.1950
Bild ID: HH_3383. Foto: Henry Holm.

   
   

Hörby Lantbruksskola 15 augusti 1950. I hatt kommunordföranden Martin Andersson Råby.
Närmast landsfiskal Einar Hartlow.  I glasögon Folkskollärare Anton Ludvig.
Bild ID: HH_3384. Foto: Henry Holm.

   
   

Hörby Lantbruksskola 15 aug. 1950
Bild ID: HH_3386. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

   

Hörby lantmannaskola 1959-1960
Bild ID: Bessingebilderna-3/EO_688w.

 

Bild ID: Bessingebilderna-3/EO_680w.

Thore, Sten-Göran och agronom Malmqvist diskuterar utfodringslistor.

   

Hörby Lantmannaskola 8 april 1959-1960. Skolans kor.

Hörby Lantmannaskola 8 april 1959-1960. Yvon kör traktor.

   
   

Hörby Lantmannaskola 8 april 1959-1960. Rättare Månsson med sina kobestyr Alf och Jan-Erik.

Hörby Lantmannaskola 1959-1960.

   
   

Hörby Lantmannaskola 1959-1960.
Holger Månsson, Rättare.

 

Hörby Lantmannaskola 1959-1960.
Yvon Andersson, maskininstruktör.

 

   
   

Hörby Lantmannaskola
Luciafest och julfest på Lantmannaskolan. Bakelseätning på julfesten.

Hörby Lantmannaskola
Rektor Fransson.

   

Till toppen av sidan

   

Hörby Lantmannaskola
Luciafest och julfest på Lantmannaskolan. Rektorn, fru Nilsson Bojen, fru Fransson, agronom Nilsson och fru Adalberth.

Hörby Lantmannaskola
Luciafest och julfest på Lantmannaskolan. Fru Adalberth, Agronom Nilsson och fru Malmqvist.

   
   

Hörby Lantmannaskola
Luciatåget på Lantmannaskolan.

Hörby Lantmannaskola
Luciafest och julfest på Lantmannaskolan. Evert serverar Ingegärd, Inga-Britt, Elisabeth oh Barbro

   
   

Hörby Lantmannaskola             
Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården. Foto: AB Flygtrafik. G. Liljeqvist, Bengtsfors.
Bild ID: Flyg_12

   
   

Hörby Lantmannaskola
Lantmannaskolan, idag allmänt kallad kursgården. Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben 1557/1958.
Bild ID: Flyg_07.

   
   
 

Hörby Lantbruksskola.
Bild ID: Gato_614.
   
   

Hörby Lantmannaskola.  PT kurs sommaren 1956
Kan inte alla namnen, men fyra från vänster övre raden är Kerstin Håkansson och längst till höger heter Gerge.
Sittande från vänster nr 3 med mörkt hår heter nog Myrehed därefter Wentsel Skenhall, Segerberg och jag, Nils-Bertil Linebo som då skötte skoljordbruket.
Bild ID: Lantbruksskola-PT-kurs-1956. Bilden insänd av Nils-Bertil Linebo.

   

Till toppen av sidan

   

Lantmannaskolan  Bild ID: Flyg_06

   
   

Lantmannaskolan
1955-02-09 Carl Martinsson Brostorp Falén ordförande i LRF
Bild ID: HH_3305. Foto: Henry Holm.

   
   

Kursgården Bild ID: Skola_2012_0040

Hörby Lantbruksskola September1951
Bild ID: HH_3380.

   
   
 

Hörby Lantbruksskola.
Bild ID: Gato_613.
   
   

Lantmannaskolan
Bild ID: HH_3369.

   

Till toppen av sidan

   

Lantmannaskolan
Bild ID: HH_3385. Foto: Henry Holm.

   
   

Slagskördning 10 sept. 1957
T. v. Stig Larsson t.h. Edvin Jönsson
Bild ID: HH_3371. Foto: Henry Holm.

Distriktsmästerskap i plogning november 1959
Bild ID: HH_3372. Foto: Henry Holm.

   
   

Distriktsmästerskap i plogning november 1959
Bild ID: HH_3373. Foto: Henry Holm.

   
   

Plöjning på Lantbruksskolan Åke Påhlsson nov. 1963
Bild ID: HH_3363. Foto: Henry Holm.

4H Fransson, Skanshall. T. h. Allan Ljunglöv, rektor på Lantmannaskolan.
T. v. Wentzel Fransson Skenhall, f: 1902-07-04.
Bild ID: HH_3367

   

Till toppen av sidan

   

Jordbruksdagen 9 feb. 1955
En del av den stora publiken vid jordbruksdagen. Jordbruksdag i Hörby bjöd på lärorik ”svinpredika” Malmöhus läns hushållningssällskap och Frosta ortsförbund av RLF anordnad jordbruksdag på lantmannaskolan i stora salen i Hörby. Särskilt trevligt att ha mötet i denna bygd som länge varit centrum för grisuppfödning och bekant för sin svinmark.
Källa: Mellersta Skåne 9 februari 1955. Henry Holm andra raden i mitten.
Bild ID: HH_3374

   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby gamla små- och folkskola

Hörby gamla små- och folkskola
Bild ID: Skola_1990_0330.

Hörby gamla små- och folkskola byggdes 1882. Den vänstra delen, det gamla kommunalhuset byggdes redan 1844 och var i bruk ända fram till 1956, då det revs för att lämna plats åt det nya kommunalhuset, som var färdigt året därpå. Det kom att heta Edvin Lindes bygge, han var kommunalordförande och stod för bygget.

1930 var Maja Nilsson och fröken Eriksson småskolelärarinnor och fru Herta Polster var folkskolärare här i denna skola. Fru Polster kom till Hörby 1922. Maja Nilsson efterträdde Anna Nilsson, som var lärarinna till omkring 1925. Fröken Eriksson efterträdde Maria Nilsson omkring 1925. Lärarinnan Ulrika Svensson är hon som poserar på bilden

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Folk- och Kyrkoskola

Kyrkskolan 12 maj 1954. Revs 1956
Bild ID: HH_3551

   
   

Kyrkskolan 12 maj 1954. Hörby folk- och kyrkoskola  på nuvarande Ringsjövägen. Den västra delen byggdes år 1844.
1882 gjordes en tillbyggnad. Skolan revs 1956. 1957 var kommunalhuset färdigbyggd på denna tomt.

Bild ID: HH_3552

   
   

Kyrkskolan 12 maj 1954. Revs 1956
Bild ID: HH_3553

   
   

Knut Nelson (redaktör på Mellersta Skåne) och Ellen Fridolin 1944 på museet i gamla Kyrkoskolan.
Bild ID: HH_4002. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

   
   


Skolkort från Hörby elementarskola 1897.
Bild ID: GP_021_horby_1897 Bildkälla: Göran Persson.
Bakre raden fr. v.
1 Viktor Liljenberg f. 26.12.1886. Blev byggmästare med stort företag.
2 Beata Kullman
3 Fru Ida Hallbäck
4 Rekt. Gustav Hallbäck
5 Signe Hessler
6 Signhild Ederst ?

Andra raden bakifrån fr. v.
1 Artur Olsson
2 Nellerot Kristianstad
3 John Killman Ronneby
4 Henrik Scharffenberg Kylestorp
5 Fritz Petersson
6
7

Mittersta raden fr. v.
1 Karl Jöns Krook
2 Nils Moberg f. 17.03.1887 Mejerist Moberg
3 Charles Sjöberg f.05.12.1885
4 Johan Leven f. I Hörby 27.12.1885
5 Nils Nilsson
6 Ivar Hessler
7
8 Filip Zackrisson f. 22.07.1886
9 John Tors?
10
11
Andra raden framifrån fr. v.
1 Hildur Moberg
2 Klara Andersson
3 Olga Kjällqvist
4 Sigrid Svensson
5 Alma Åberg f. 07.04.1887
6 Olga Olsson
7 Signe Lindvall f. 06.06.1885
8 Lillie Nergard
9 Dagmar
10

Främre raden fr. v.
1 Oskar Krook f. 25.05.1890
2 John Åberg f. 03.05.1889 ( kopparsl. Anders Åberg )
3 Axel Frey Samsioe f. 09.10.1890
4 Evald Nenman f. 12.05.1885
5 Eugen Rosenberg f. 01.09.1889
6 Annie Johansson
7 Liliane Segelbaden
8
 
   
   

Hörby kyrkskola 1935, 2 klass                                                                                         Bild ID: Skolfoton/Klass-2,-Kyrkskolan_1935.

Övre raden:
Doris Göransson
Maj Olsson
Gunnel Åhman?
Ulla Johansson (Ersson)
Inga-Lill Persson
Hjördis Persson (tvillingar)
Brita Pålsson
Rut Jönsson
Anna-Greta Hansson
Margit Zeime.

Lärarinna: Fröken. Eriksson
 

 

Främre raden:
Börje Antonsson
Bror Nilsson
Bertil Persson
Bertil (Lalle) Fogelberg
Hans Nilsson
Kjell Nyman
Bengt Ahlstad,
Lennart Persson
Lennart (Torsten) Westerlund
Karl Johnsson
Lennart Pålsson
Malte Olsson.
Bilden är tagen i Kyrkskolans trädgård.
Bilden ställd till vårt förfogande av Lennart Westerlund, Malmö, f.d. Hörbybo.
   
   


Flickskola i Hörby 1900.
Bild ID: GP_017_V_skolan_1900 Bildkälla: Göran Persson.
Bakersta raden fr. v.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Anna Manghild f. 28.01.1888 ( sadelmakare R. Lindqvist )
11 Ester Göransson f. 29.12.1889 ( sadelmakare J. Göransson )
12 Ida Samuelsson f. 23.12.1888 ( skom. N. Samuelsson )
13 Elin Högström f. 28.02.1889 ( arb. Hans Högström )
14
15
16 Anna Henriksson f. 27.09.1888 ( smed Ola Henriksson )
17

Andra raden bakifrån fr. v
1 Lili Zackrisson f. 24.07.1888 ( Garv. Per Zackrisson )
2 Hilma Dahlqvist f. 16.05.1889 ( byggm. M, Dahlqvist )
3 Gerda Krona f. 11.01. 1887 ( arb. Nils Krona )
4
5
6
7 Elly Lindqvist f. 08.04.1886 ( sadelm. R. Lindqvist )
8
9
10 Anna Berglund f. 06.10.1887 ( åkare August Berglund )
11 Maria Sandsjö f. 10.09.1887 ( skräddare S. J. Sandsjö )
12 Olga Blomsterberg f. 21.03.1889 ( skom. T Blomsterberg )
13 Anna f. 03.04.1887 ( korgmakare J. Persson )
14 Emma Olsson f. 17.04.1889 ( husäg. Ola Olsson Hörby )
Tredje raden bakifrån fr. v.
1
2
3 Ida Hallberg f.06.09.1886 ( smed J. Hallberg Osbyholm )
4
5 Ingeborg Månsson f. 06.021888 ( åkare Nils Månsson )
6 Karolina Almqvist f. 25.02.1888 ( sold. Ola Svärd Slagtofta )
7 Gerda Ekström f. 25.04.1887 ( änk. Emelie Ekström )
8 Ida f. 18.10.1888 ( arb. toffelhandl. Per Olsson )?
9 Olga Söderholm f. 04.10.1886 ( f. artilleristen P. A.
9 Söderholm )
10 Klara Nilsson f. 20.10.1887 ( piga Ingar Olsson-Nilsson )
11 Elin Amanda Stjärnqvist ( skrädd. J. Stjärnqvist )
12 Edit Hallqvist f. 16.12.1887 (Faktor C. Hallqvist )
13 Agnes Liljenberg f. 10.05.1889 ( Byggm. Johan Liljenberg )
14
15 Emelie Lundblad f. 07.04.1887 ( smed P. Lundblad Råby )
16

Främre raden fr. v.
1
2 Matilda Nord ( torp. A. Nord Osbyholm )
3 Alma Minör f. 02.04.1889 ( skom. E. Minör )
4
5 Anna Mårtensson f. 19.09.1889, fosterd. t. skom. P. Nilsson
6
7 Maria Persson f. 29.11.1885 ( bag. Ola Persson )
8 Julia Svärd f. 24.12.1886 ( sold. Ola Svärd Slagtofta )
9
10 Gerda Månsson (arb Per Månsson Hörby )
11 Ida f. 01.12.1887 ( Per Olsson Venaröd sen Hörby )
12 Karolina Silfverberg ( statdr. Johan Silfverberg Råby )
 
   
   

Hörby Folk- och Kyrkoskola                                                                                     Bild ID: Kyrkoskolan.

Kyrkskolan på nuvarande Ringsjövägen. Den västra delen byggdes år 1844. 1882 gjordes en tillbyggnad. Skolan revs 1956.
1957 var kommunalhuset färdigbyggd på denna tomt.

Mitt emot Prästgården, där nuvarande kommunalhus ligger, låg Folkskolan. Folkskolestadgan kom 1842 och innan dess var det kyrkan, prästen och klockaren som hade ansvaret för folks läsförmåga.
1844 uppfördes Folkskolan i Hörby. Denna lokal kom sedan att användas som kommunalrum fram till 1946. Från början använde man vägen, Vestergatan, som lekplats för skolbarnen, men senare köptes det till mark där barnen kunde vara på raster.
Text: © Kjell-Åke Åsfält.

Denna bild ser man lite varstans i böcker och även på något vykort, med varierande kvalitet. Vi har dock lyckats få tillgång till fotografens handkopierade bild på riktigt fotopapper.
Foto: Carl Martinsson.
Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

 

Bild ID: Skola_1976_0069.

Hörby folk- och kyrkoskola.
Kyrkskolan på nuvarande Ringsjövägen. Den västra delen byggdes år 1844. 1882 gjordes en tillbyggnad. Skolan revs 1956.
1957 var kommunalhuset färdigbyggd på denna tomt.

Till toppen av sidan

 

 

Hörby skolor
Gymnastikgrupp

Bild ID: IO_gymnastikgrupp.

Övre rad från vänster.
Elsa Tjäder
Inga Olsson, lärarinna
Stina Wiestam
Ulla-Britt Fransdotter

Mittenraden från vänster
Mona Flygare
Inga Hansson
Britt Persson
Evy Thynell
Hariett Harrisson
Elsa Hansson

Nedre raden från vänster
Ingegärd Martinsson*
Gullan Lind
Gunborg Nordahl

Foto: Carl Martinsson.

*
Ingegärd Martinsson, gift Olofsson är det som försett oss med bilden..

   
   
Hörby skola 1951

Bild ID: Arvidsson-med-2ndre-klassar.

1: raden, från vänster nu:
Kerstin Olsson
Margareta Stå
Majken Bjärnerud
Ulla Ottosson
Boel Wiederström
Britt-Marie Petersson
Siv Nilsson
Maj-Lis Hansson.

2:a raden
Berit Björk
Irene Eliasson
Anita Lövkvist
Margareta Linden
Okänd
Eva Stålberg
Lilian Gustavsson.

3:e raden:
Olle Mårtensson
Roy Frank
Claes Petersson
Rolf Abdon,
"Flirta"
Bengt-Olle Ekstrand
Bengt Pålsson.

4:e raden:
Lars Reis
Gert Höög
Leif Olsson
Leif-Göran Persson
"Helge"och jag själv, Leif Blumenau, som drar in magen för att svälla ut bröstkorgen, också lärarvikarien Hans Arvidsson. Inte så konstigt att alla töserna var allvarligt förälskade i honom och nog grät en tår när han flyttade till Perstorp.
Bild och text: © Leif Blumenau.

   
   
Hörby skola 1951,  50 år senare än ovan foto

Bild ID: LB_1a-klass-50-ar-jubileums.

 
Klassträffen efter 50-års jubileet, faktiskt mer till 2:a klassen, pockar på en jämförelse med hur vi var då, anno 1951.

Birgitta Persson skrev så här (troligtvis för Mellersta Skåne) om klassträffen till 50-års minne av första klass:

Det var otroligt spännande att träffa alla , framhåller Bengt Ekstrand, som förberett träffen tillsammans med Bengt Bengtsson, Lars Reis, Claes Petersson, Lilian Lindblad, Rolf Abdon, samt initiativtagaren Anita-Yvonne Löfkuist.

Det var samling på nyrenoverade Metropol. Eleverna fortsatte till Frostaskolan, där det en gång studerade under ledning av läraren Bengt Rynge, men dessförinnan på Gamla Skolan av lärarna Olga Andersson, Hans Arvidsson (min rättelse).

Klassträffen avslutades med en festmåltid på Stora Hotellet. Lärare Hans Arvidsson som idag bor i Perstop hade också bjudits in och kunde komma.

Till min ledsnad och stora sorg har många gått bort vid det här laget
Bild och Text: © Leif Blumenau.

Främre raden:
Margareta Linden-Andersson
Britt-Marie Petersson-Sydsjö-Nyström
Ulla Ottosson-Blattner
Margareta Stål-Olsson
Siv Nilsson-Jönsson
Lars Reis
Bengt Pålsson.

Rad två:
Olle Mårtensson
Roy Frank
Berit Björk-Johansson
Kerstin Olsson-Sörensen
Boel Wiederström-Matzner
Anita Yvonne Löfquist
Eva Stålberg-Sörmfält.

Rad tre:
Maj Lis Hansson-Däveskog
Lilian Gustafsson-Lindblad
Gert Erik Höög
Bengt Bengtsson
Leif Göran Persson.

Bakersta raden:
Bengt Ekstrand
Hans Arvidsson
Claes Petersson
Leif Blumenau
Rolf Abdon.

   

Till toppen av sidan

   
Hörby folkskola 1939, 6 klass

Bild ID: Horby/Skola_2015_0002.

Hörby folkskoleklass 1939. 6:e klass på utflykt till Åhus.
Övre raden:
Bengt Alstad
Malte Olsson

3:e raden
Kjell Nyman. hans Nilsson. Stig Andersson

2:a raden
Bertil Persson
Lennart Westerlund (som sänt oss bilden)
Lennart Persson
Karl Jonsson

Nedre raden:
Evald Persson.
Lennart Pålsson
Bertil Fogelberg.

Bilden och text ställd till vårt förfogande av Lennart Westerlund, Malmö, f.d. Hörbybo.

   
   

Hörby skola, 1940-tal

Bild ID: Skolfoto_lyby_01.

Fann dessa skolkort tagna någon gång på 1940-talet. Jag kommer inte ihåg när skolan byggdes.
Jag kommer däremot ihåg att jag började där när den var färdig. Gick de tre sista klasserna där. Sedan var det tid med konfirmation, sedan stack vi till Malmö. Skolan låg på Hörby fälad
Foto och text: Curtan i Malmö
   
   

Hörby skola                                                                                                                                                                         Bild ID: Lyby/Skolfoto_lyby_02.

   
   

Hörby gamla folkskola 1938, 5 klass                                                  Bild ID: Skolfoton/Klass-5-1938,-G-folkskolan.

Klass 5 1938, Gamla folkskolan, Slagtoftavägen Hörby.

Lärare: Nils Helmer.
Övre raden:
Anna-Greta Hansson
Rut Jönsson
Doris Göransson
Margit Zeime
Maj-Britt Steen
Hjördis Persson
Inga-Lill Persson
Ulla Johansson (Ersson)
Maj Olsson
Brita Pålsson.
 

Mellersta raden:
Bengt Ahlstad
Kjell Nyman
Hans Nilsson
Bertil Persson.


Främre raden:
Bertil (Lalle) Fogelberg
Evald Persson
Malte Olsson
Karls Johnsson
Lennart Persson
Lennart (Torsten) Westerlund
Börje Antonsson
Bror Nilsson
Lennart Pålsson saknas.
Bilden ställd till vårt förfogande av Lennart Westerlund, Malmö, f.d. Hörbybo.

   

Till toppen av sidan

   

Hörby skola  Lärare Nils Helmer.                                                                                                                                Bild ID: Lyby/Skolfoto_lyby_02.

   
   

Interiör i samlingslokalen i gamla kommunhuset på Slagtoftavägen.                                                                      Bild ID: Samlingslokal-Kyrkskolan.
Foto: Carl Martinsson.                                                                                                                                                Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

   
   

Nya Torg, Skolfoto Bild ID: /N-tyorg_1988_0838.
Nya Torg sydöstra hörnet. Skolbild från 1872.
Fotograf: M Lindstedt.

Skolgården mot kyrkan. Bild ID: /Skola_2014_0002.jpg

   

Till toppen av sidan

 

 

Elementarskolan

Elementarskolan.
Bild ID: TE_101

 
 

Bild ID: TE_104

 
 

Bild ID: TE_105

 

Till toppen av sidan

 

   Kommunala Mellanskolan


Gymnastikgrupp på kommunala mellanskolan.
Bild ID: Gato_336
   

Till toppen av sidan

 

   Enskilda lärare. Skola ej identifierad


Folkskollärarinnan Edit Hallqvist, Hörby.
Bild ID: Gato_475
 
   
   
 

Sofia Ståhl. Söndagsskollärare i Hörby.
Bild ID: Gato_629
   

Till toppen av sidan

 

 

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan