Toppen

Skolfoto Kölleröd

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Kölleröds skola

Kölleröd skola, årtal okänt
Bild ID: Kollerodsskola_001

   
   

Kölleröd skola, årtal okänt

Syskonen Grips föräldrar flyttade med familjen till Kölleröd 1960 då pappan var rektor i området och mamman lärare. De  köpte huset och ägde det fram till sin död 2010. Eva Grip ( sittande längst till vänster med rutig tröja) gick själv i skolan där hon nu har sin privatbostad. Huset var skola till 1965. Det byggdes 1860.
Bild ID: Kollerodsskola_002

   
   

Kölleröd skola 1894
Bild ID:  Kollerods_skola_1894_800px Bild insänd av Bertil Stridh.   

   
   

Kölleröd skola 1894

Fototeknik.
Tänk er att bilden är från 1894, dvs. i fotografins barndom.
På denna bild är läraren inkopierad i en cirkel, vilken dagens bildredigeringsprogram löser på några knapptryckningar och några få sekunder i fullständigt dagsljus.
Datorn kör några miljoner ändringar med sin matteprocessor på pixlarna och inkopieringe, som vi knappast märker – och vips så är det klart.
1894 var detta otroligt avancerat och krävde många olika moment i mörkrummet. Samma teknik användes under lång tid och då jag själv började mitt första mörkrumsarbete 1967 utfördes detta på exakt samma sätt som det gjordes i slutet på 1800-talet. Bilden är också monterad  i en snygg passepartou.
Fred Lundberg.
Bild ID:  Kollerods_skola_1894.

   

Till toppen av sidan

   

Kölleröd storskola i slutet av 1920-talet
Bild från storskolan i Kölleröd. Med på bilderna är min fars bror, född 1916. Jag drar slutsatsen att bilderna är från senare delen av 1920-talet. Den lärare som är med på två av bilderna heter Erik Westerdahl. Även jag hade honom som lärare men nästan 30 år senare. Bilden insända av Lennart Andersson.
Bild ID: Kollerods_skola_04.

   
   

Kölleröd storskola i slutet av 1920-talet
Bild ID: Kollerods_skola_03. Bilden insända av Lennart Andersson

   
   

Kölleröd storskola i slutet av 1920-talet
Bild från storskolan i Kölleröd. Med på bilderna är min fars bror, född 1916. Jag drar slutsatsen att bilderna är från senare delen av 1920-talet. Den lärare som är med på två av bilderna heter Erik Westerdahl. Även jag hade honom som lärare men nästan 30 år senare. Bilden insända av Lennart Andersson
Bild ID: Kollerods_skola_02.

   
   

Kölleröd skola 1932, klass 1-2
Klass ett-två i Kölleröds småskola 1932. Fotot tagit i trädgården nedanom skolan. Margit Persson senare Haraldsson (gift Olsson) Henset 1:8 nedre raden tredje fr.v. Därefter lärarinnan Astrid Persson.
Bild ID: Henset_009_1932_skola.

   

Till toppen av sidan

   

Kölleröd skola 1938
Skolpjäs i Kölleröds storskola 1938. Margit Haraldsson (gift Olsson) var nog lärarinna och Anna-Lisa Antonsson var elev. Båda Henset.
Bild ID: Henset_021_skola.

Kölleröd skola 1938
Skolpjäs i Kölleröds storskola 1938: Pelle i sagolandet. Längst till höger med krona Inez Nilsson senare Hellerup Henset.
Bild ID: Henset_023_skola

   
   

Kölleröd skola 1945
Bild ID: Henset_901_Skola.

Stående fr.v.
Gert Lindgren Tormastorp
Irene Ågren
en kille från Gummarp
Elin Lundkvist Tormastorp
Kurt (fosterson hos skomakaren) Bessinge
Margit Haraldsson Henset (gift med Harry Olsson)
Ivan Nilsson (senare Hellerup) Henset (gift med Elisabet)
Margit Olin Tattarp
Lennart Sjögren
Kurt Hansson (fosterson hos Landen) Kölleröd

Sittande fr.v.
Evy Hansson Bessing (gift med Tore ”Bagare”)
Börje Jönsson (senare Wikeborn) Kölleröd
Agnes Andersson Gummarps Frälse (gift Nilsson Kulla Västerstad)
Gösta Mårtensson Tattarp (gift med Nanna)
Asta Rosenberg Rosenberg Gummarp
okänd kille
Anna-Lisa Westerdahl Kölleröd (lärarens dotter)
Ragnar Björk Gummarp

Undre raden fr.v.
Inez Nilsson (senare Hellerup) Henset (gift med Sven Persson, Brådala)
Gösta (fosterson hos skomakaren) Bessinge
Margit Persson Henset
Ove Andersson Gummarp Frälse (gift med Isa, Nyåkra)
Maj-Britt Kölleröd eller Bessinge
Göte Nilsson (senare Hellerup) Henset (gift med Anna, Satserup)
Elly Anderss Gummarp Frälse
Gert (fosterson hos Landen) Kölleröd
   
   

Kölleröd småskola 1947, klass 1 och 2
Stående tredje fr. v. Elsa Brorsson, Bessinge.
Bild ID: EO_0021_Skolklass_Bessinge

   
   

Kölleröd småskola 1948, klass 1 och 2
Lärarinnan heter Astrid Persson.
I främre raden andra fr. v. Siv Hansson, Bessinge, femte fr. v. Anna-Karin Persson, Frännarp och nionde fr. v. Elsa Brorsson, Bessinge.
Bild ID: EO_0020_Skolklass_Bessinge.

 

 

Till toppen av sidan

 

Kölleröd småskola 1952
Bild ID: Smaskola_1952.

Bakre raden fr. v.:
Leif Ottosson, Henset
Ingvar Edvinsson, Ormastorp
Astrid Pettersson, Henset
Ingrid Karlsson, Kölleröd
Astrid Persson, Lärarinna

Mellersta raden:
Kenneth Östberg, Tormastorp
Per Ragnar Persson, Bessinge
Evert Nilsson, Bessinge
Gun Britt Persson, Gummarp
Ulla Svensson, Bessinge
Gunvor Andersson, Bessinge*
Signhild Nilsson, Ormastorp
Ine-Maj Karlsson, Gummarp
Göte Nilsson, Ormastorp.

Främre raden fr.v.:
Gunda Nilsson,Kölleröd
Gunni Persson, Bessinge
Kent Brorsson, Kölleröd
Lennart Andersson, Bessinge**
Nils Blomdal, Bessinge
Bertil Nilsson, Ormastorp
Per-Uno Gren, Tormastorp.

*Gunvor Andersson, Bessinge (Författare till boken Glimtar från 1830-tal till nutid. Östra Sallerups socken och Bessinge by),

**Lennart Andersson, Bessinge, som tillsänt oss bilden och identifierat eleverna

   
   

Kölleröd småskola 1953
Bild ID: Smaskola_1953.

Bakre raden fr. v.:
Lärarinnan Astrid Persson
Elly Edvinsson, Ormastorp
Kent Brorsson, Kölleröd
Bengt-Åke Wahlström, Bessinge
Lilian Sjunnesson, Tormastorp

Mellersta raden fr. v.:
Sven-Ingvar Svensson, Guddastad
Gunni Persson, Bessinge
Irene Gun-Britt Karlsson, Gummarp
Kenneth Östberg, Tormastorp
Lennart Andersson, Bessinge*
Ingrid Karlsson, Kölleröd
Evert Nilsson Bessinge

Främre raden fr. v.:
Bert-Ive Andreasson, Tormastorp
Gun-Britt Hansson, Bessinge
Kjell Svensson, Bessinge
Gertrud Pettersson, Henset
Signe Gren, Tormastorp
Bertil Nilsson, Ormastorp
Gunda Nordgren, Kölleröd

*Lennart Andersson, Bessinge, som tillsänt oss bilden och identifierat eleverna.

   
   

Kölleröd storskola 1957
Bild ID: Storskola_1957.

Längst bak:
Flickor stående fr. v.:
Gun-Britt Hansson, Bessinge
Inger Andersson, Bessinge
Astrid Pettersson, Henset
Signe Gren, Tormastorp
Lilian Sjunnesson, Tormastorp
Gunda Nordgren, Kölleröd
Signhild Nilsson, Ormastorp
Gunni Persson, Bessinge
Gun Britt Persson, Gummarp
Gertrud Pettersson, Henset
Ulla Svensson, Bessinge
Elly Edvinsson, Tormastorp.

Pojkar sittande fr. v.:
Nils Blomdahl, Bessinge
Evert Nilsson, Bessinge
Kjell Svensson, Bessinge
Ingvar Edvinsson, Ormastorp
Leif Ottosson, Henset
Lennart Andersson, Bessinge*
Göte Nilsson, Ormastorp
Bengt-Åke Wahlström; Bessinge
Kent Brorsson, Kölleröd
Bertil Nilsson, Ormastorp
Gert Forell, Kölleröd
Sven-Ingvar Svensson,Uddastad
Kenneth Östberg, Tormastorp.
Lärare: Överlärare Erik Westerdahl

*Lennart Andersson, Bessinge har tillsänt oss bilden
och identifierat eleverna.

   
   

Kölleröd storskola, klass 5, 6 och 7
Överlärare Erik Westerdahl med femte, sjätte och sjunde klass 1953 i Kölleröds storskola. Stående längst till höger:, Nils-Erik Jönsson, Tattarp.  I den mellersta raden sittande längst t. v. Siv Hansson, Bessinge. Sjunde och åttonde fr. v. Anna-Karin Persson, Frännarp och Elsa Brorsson, Bessinge. I den främre raden finns bröderna Bror och Alvar Andreasson, fjärde resp. sjätte från vänster.
Bild ID: Bessinge/EO_0030_Skolklass_Bessinge.

 

 

Till toppen av sidan

   

Kölleröd folkskola
Julfest i Kölleröds folkskola
Bild ID: Bilder-julfest_01.

Kölleröd folkskola
Julfest i Kölleröds folkskola
Bild ID: Kollerod_julfest_02.

   

Till toppen av sidan

 

 
   
   

Till toppen av sidan