Toppen

Skolfoto Osbyholm

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Osbyholms skola

Osbyholm skola
Bild ID: 2015_0003-osbyholm.

Osbyholm skola, lärarbostaden
Bild ID: 2015_0002-osbyholm.

   
   

Osbyholm skola
Lärare Lars Hansson född 1891. (I andra källor kan Hanssons födelseår anges till 1861, vilket är felaktigt enligt gamla Osbyholmsbor).
Var lärare från 1916 till 1956. Var under alla sina år aldrig borta, och hade aldrig någon vikarie. Han dog 1960, strax efter pensioneringen. Han dog i cancer, troligen i bukspottskörteln.
Bild ID: Bilder-2015_0001-osbyholm.

   
   

Småskolan i Osbyholm i mitten på 1920-talet.
Andra eleven från höger i nedre raden är Ivan Malm. Lärarinnan heter Eva Nilsson som var trogen skolan i Osbyholm från 1924 till 1962.
Bild ID: 20081402.

   
   

Osbyholms skola 1925,  klass 5 och 6
Gudrun är nr 2 från vänster i främre raden.
Bild ID: Osbyholm/2015_MLS_06.

   
   

Skolfoto Osbyholms Småskolan 1947-1948

Lärarinna Eva Nilsson.
Övre raden: Nils Malm, ??, Siv Servin, Britt Wernersson, ??, Karin Servin,?? Gunnar Jönsson, Rolf Davidsson.
Nedre Raden: Alve Nilsson, Sven Lindgren, Bo Malmkvist, Gun-Britt Nilsson, Benno Andersson, Erik Andersson.
Bild ID: IM_0048-1947-1948. Källa: Sven Lindgren

   

Till toppen av sidan

   

Skolfoto Osbyholm Småskolan 1948-1949

Lärarinna: Eva Nilsson.
Ö
vre raden: Siv Servin, Britt Wernersson, Marianne Sörensson, Ingegärd Svensson, Karin Servin, Maj-Britt Johansson.
Nedre raden från vänster: Bo Malmkvist, Jan-Evert Lindberg, Erik Andersson, Alve Nilsson, Sven Lindgren.
Bild ID: IM_0049-1948-1949. Källa: Sven Lindgren

   
   

Skolfoto Osbyholm Småskolan 1949-1950

Övre raden från vänster: Lars Hanssson (lärare), Stig Johansson, Ulf Bergknut, Danold Lindberg, Sven-Erik Lindberg, Arne Ramelius, Allan Sjöstrand, Kjell Wernersson, Hans Nilsson.

Andra från vänster: Karin Servin, Ingegärd Svensson, Siv Servin, Hjördis Lindell, Inga Servin, Vivian Malm, Gunvor Malm, ??, Ebba Servin, Siv Malmkvist, Ulla Svensson.

Nedre raden från vänster: Gun-Britt Nilsson, Erik Andersson, Sven Lindgren, Rolf Davidsson, Nils Malm, Gunnar Jönsson, Benno Andersson, Ingegärd Åkesson, Britt Wernersson, Raija Liikanen

Framför nedre raden från vänster: Bo Malmkvist, Alve Nilsson.
Bild ID: IM_0050-1949-1950. Källa: Sven Lindgren

   
   

Skolfoto Osbyholm 1950-1951 Storskolan

Övre raden: Ulf Bergknut, Nils Malm, ??, Ingrid Andersson?, Vivian Malm, Ulla Svensson, Raija Liikanen, Gunvor Malm, Inga Servin, Danold Lindberg, Gunnar Jönsson, Lars Hansson (lärare).

Mellanraden: Maj-Britt Johansson, Eva-Marianne Arvidsson, Marianne Sörensson, Karin Servin,, Ingegärd Svensson, Siv Servin, Gun-Britt Nilsson, Britt Wernersson, Hjördis Lindell, Ingegärd Åkesson, Stig Johansson.

Nedre raden: Rolf Davidsson, Benno Andersson, Sven Lindgren, Bo Malmkvist, Bengt Svensson, Erik Andersson, Alve Nilsson, ??.

Bild ID: IM_0051-1950-1951. Källa: Sven Lindgren

   
   

Osbyholm klass 1, 1950-1951

Lärarinna Eva Nilsson.
Övre raden: Stig Malm, Lars Brorsson, ??, Jan-Evert Lindberg, Karin Lindell, Gerd Persson ?, Solveig Servin, Ulla-Britt Nilsson, Jan-Åke Bergknut.

Nedre raden: Bengt Malm, Åke Jönsson, Börje Åberg, Lars-Hugo Eliasson, Stig Frick.
Bild ID: IM_0055-Osbyholm-1950-1951. Källa: Nicola Rehnberg

   

Till toppen av sidan

   

Skolfoto Osbyholm 1951-1952 Storskolan.

Lärare: Lars Hansson

Övre raden från vänster: Erik Andersson, Stig Johansson, Nils Malm, Inga Servin, Siv Servin, Gunnar Jönsson, Bo Malmkvist, Jan-Evert Lindberg, Bengt Svensson, .

Mellanraden från vänster: Britt Wernersson, Ingegärd Svensson, Karin Servin, Gun-Britt Nilsson, Marianne Sörensson, Eva Arvidsson, Solveig Servin, Ulls-Britt Nilsson.

Nedre raden från vänster: Jan-Åke Bergknut, Lars Brorsson, Sven Lindgren, Alve Nilsson, Rolf Davidsson, Benno Andersson

Bild ID: IM_0052-1951-1952. Källa: Sven Lindgren

   
   

Skolfoto Osbyholm 1952-1953 Storskolan.

Övre raden från vänster: Alve Nilsson, Erik Andersson, Bo Malmkvist, Nils Malm, Bengt Svensson, Sven Lindgren, Lars Hansson (lärare).

Nedre raden från vänster: Birgitta Persson, Britt Wernersson, Siv Servin, Gun-Britt Nilsson, Ingegärd Svensson, Karin Servin, Eva Arvidsson, Marieanne Sörensson, Anna-Kerstin Persson.

Bild ID: IM_0053-1952-1953. Källa: Sven Lindgren

   
   

Skolfoto Osbyholm 1953-1954 Storskolan.

Övre raden från vänster: Jan-Åke Bergknut, Alve Nilsson, Sven Lindgren, Bo Malmkvist, Nils Malm, Björn Lindholm, Jan-Evert Lindholm, Lars Hansson (lärare).

Nedre raden från vänster: Lars Brorsson, Ulla-Britt Nilsson, Anna-Kerstin Persson, Karin Servin, Gull-Britt Johnsson, Britt Wernersson, Eva Arvidsson, Solveig Servin, Erik Andersson.
Bild ID: IM_0054-1953-1954. Källa: Sven Lindgren

   
   

Osbyholms skola 1954, klass 1-2
Bild ID: Osbyholm_001_1954-klass1

Övre raden: Kjell Åberg, Jan-Erik Eliasson, Bengt Christensson, Kurt Persson, Uno Svensson, Egil Persson?, Erling Arvidsson

 

 

Nedre Raden: Eva-Lisa Brorsson, Birgitta Malm, Kristina Frick, Elisabeth Lind, Karin Lind, Anita Persson, Margareta Nilsson.

Lärarinna Eva Nilsson

Källa: Karin Svensson

   

Till toppen av sidan

   

Osbyholm klass 5, 1954-1955

Lärare: Lars Hansson.
Övre raden från vänster: Jan Evert Lindberg,??, ??, Jan-Åke Bergknut, Björn Lindholm, Lars Brorsson, Bengt Malm, Börje Åberg, Stig Malm.
Undre raden: Jan-Åke ?, Eva Marianne Andersson, ??, Ulla-Britt Nilsson, Solveig Servin, Gull-Britt Johnsson, Karin Lindell, Åke Jönsson.
Bild ID: IM_0057-Osbyholm-1954-1955. Källa: Nicola Rehnberg

   

Till toppen av sidan

   

Osbyholms skola 1955, klass 1-2
Bild ID: Osbyholm_001_1955-klass2

Övre raden från vänster: Gunvor Johansson, Ann-Christin Nilsson, Karin Lind, Margareta Nilsson, Birgitta Malm, Mona Christensson.

Nedre raden från vänster: Olle Nilsson, Tommy Persson, Jan Åberg, Yngve Hallberg, Marianne Dalkvist.

Lärarinna: Eva Nilsson

Källa: Karin Svensson

   

Till toppen av sidan

   

 Osbyholm klass 6, 1955-1956

Lärare: Lars Hansson.
Övre raden från vänster: Jan-Evert Lindberg, Stig Frick, Jan-Åke Bergknut, Åke Jönsson, Börje Åberg, Bengt Malm, Lars-Hugo Eliasson, Per-Åke Nilsson.

Nedre raden: Jan-Åke ?, Jan-Åke Nilsson, Karin Lindell, Gertie Lindgren, Solveig Servin, Britt-Marie Nilsson, Bo Persson, Stig Malm, ?
Bild ID: IM_0058-Osbyholm 1955-1956. Källa: Nicola Rehnber
g

   
   

Osbyholm klass 7 år 1956-1957

Lärare: Agnes Johansson och Ernst Åkesson. Bengt Malm fjärde elev från vänster i övre raden. Någon som känner igen övriga elever.
Bild ID: IM_0059-Osbyholm-1956-1957. Källa: Nicola Rehnberg

   
   

Skolfoto Osbyholm 1958 Julavslutning klass 1-2
Bild ID: IM_0440. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Osbyholm 1958 Julavslutning klass 1-2
Gunborg Olsson, Eva Lindh, Kerstin Svensson, Krister Johansson, Margareta Lindholm, Bodil Andersson och Inga-Lill Arvidsson

Anne-Mo Åberg, Bodil Åkesson (tillhör ej klassen) Anita Frick, Kent?, Anita Nilsson, Inga-Lill Persson och Jörgen Hartnor
   
   

Skolfoto Osbyholm 1959 Klass 1-2
Bild ID: IM_0039. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Osbyholm 1959 Klass 1-2
Inga-Lill Arvidsson, Anne-Mo Åberg, Gunborg Olsson, Margareta Lindholm, Bodil Andersson, Kerstin Svensson, Eva Lindh, Jörgen Hartnor, Krister Johansson

Sittande: Anita Frick, Inga-Lill Persson, Bodil Åkesson (tillhör ej klassen) och Anita Nilsson
   

Till toppen av sidan

   

Skolfoto Osbyholm 1959 julavslutning Klass 1-2
Bild ID: IM_0041. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Osbyholm 1959 julavslutning Klass 1-2
Bakre raden: Eva Lindh, Gunborg Olsson, Jörgen Hartnor, Inga-Lill Arvidsson, Bodil Andersson.

 

Mellanraden: Bodil Åkesson (tillhör ej klassen) Anita Nilsson, Ann-Mo Åberg, Anita Frick

Främre raden: Göran Andersson, Lars-Inge Nilsson, Lennart Olsson och Kenneth Frick

   
   

Skolfoto Osbyholm 1960 Klass 1-2
Bild ID: IM_0038. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Osbyholm 1960 Klass 1-2
Ö
verst på trappan: Inga-Lill Arvidsson, Gunborg Olsson, Bodil Andersson och Eva Lindh, Jörgen Hartnor, Anita Frick, Karin ?, Anita Nilsson, Lennart Olsson, Kenneth Frick

Lärare Eva Nilsson, Ralf Nilsson, Göran Andersson, Lars-Inge Nilsson, Anne-Mo Åberg.
Bodil Åkesson med kaninen tillhör ej klasserna.

   
   

Osbyholms skola 1965  Julfest

   
   

Osbyholms skola 1966 Bilden tillställd oss av Bengt Edqvist.

   
   

Osbyholm småskola
Gudrun nr 5 från vänster i främre raden.
Bild ID: Osbyholm/2015_MLS_11.

   

Till toppen av sidan

   

Osbyholm skola
Främre raden från vänster:  Gunnar Engström, Alve Martinsson, Inge Persson (min morbror) Cervin.
Mittraden: Nr 3 Gunnel Engström.
Bakre raden Gulli Nord.
Bild ID: Osbyholm/2015_0004-osbyholm

   
   

Osbyholm skola
Skolteater. Gudrun nr 4 från vänster.
Bilder-Osbyholm/2015_MLS_10.

Osbyholm skola
Skolteater. Arne till vänster med ”skägg”, Gudrun nr 2.  Ev. är en av de andra pojkarna Nils Hansson.
Bilder-Osbyholm/2015_MLS_12.

   
   

Osbyholm folkskola
Handarbetslektion i Osbyholms folkskola.
Bild ID: Osbyholm/Osbyholm_Folkskola. Bilden insänd av Marie Louise Sibbmark i Rydaholm.

   
   
   
   
   
   
   

 

     

Kandidat Victor Svensson från Osbyholm. Maj 1915.
Foto: Per Bagge (1866-1936).
Bildkälla: www.alvin-portal.org

Kandidat Victor Svensson från Osbyholm Maj 1915.
Foto: Per Bagge (1866-1936).
Bildkälla: www.alvin-portal.org

 
     

Till toppen av sidan

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan