Toppen

Skolfoto Satserup

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Satserup Skola

Satserup folkskola. Senare byggdes ny skola på andra sidan vägen. Denna byggnaden gjordes om till bostad och rektorn Malte Nilsson har bott här.
Bild ID: TGB_032w

   
   


Satserup skola 1908. Lärare johan Rosberg, född i Skarhult 30/10.1873.
Mittersta raden 5:e fr. h. är Elin Andersson, gift Emmertz. Född 25/6-1895.
Främre raden 1:a fr. h. är Inga Emmertz, gift Hillbur. Född 1/9-1901. Samma rad 5:e fr. h. är Emmy Andersson handlarens dotter. Född 5/6-899.
Bild ID: Satserups-skola-1908A. Bildkälla Bertil Stridh.
 
   


Satserup skola omkring 1908. Lärare johan Rosberg, född i Skarhult 30/10.1873.
Främre raden, 2:a fr. h. är Emmy Andersson, handlarens dotter. Född 5/6-1899.
Bild ID: Satserups-skola-1908. Bildkälla Bertil Stridh.
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

Till toppen av sidan

   

Satserup skola 1951, klass 1 och 2
Bild ID: Satserups-skola-1951. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1951 klass 1 - 2

Flickor fr. v.
1 Elsa Andersson Råset f. 04.11.1943
2 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943
3 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
4 Ingalill Hansson Satserup f. 27.02.1943
5 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
6 Gerd Persson Kylestorp
7 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942
8 Ulla Jönsson Benarp f. 18.07.1943
9 Ingrid Andersson?

Pojkar fr. v.
1 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1942
2 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943
3 Sven Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
4 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
5 Bert Jönsson?
6 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
7 Arne Andersson Satserup f.12.04.1942

Lärarinna Ruth Wikström

   
   

Satserup skola 1952, klass 1 och 2
Bild ID: Satserups-skola-1952. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1952 klass 1 och 2

Pojkar fr. v.
1 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944
2 Kjell-Arne Nilsson Benarp f. 23.06.1944
3 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944
4 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
5 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943
6 Lars-Otto Schill Benarp f. 11.08.1944
7 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 13.02.1944

Flickor fr. v.
1 Inga- Lill Hansson Satserup f.27.02.1943
2 Anita Nilsson Råset f. 13.07.1944
3 Marianne Persson Kylestorp
4 Kerstin Olsson Råset f. 01.07.1944
5 Elsa Andersson Råset f. 04.11.1943
6 Britt-Marie Jönsson Benarp f. 09.07.1944
7 Ragnhild Månsson Benarp f. 1944
8 Ulla Jönsson Benarp f. 18.07.1943
9 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943

Lärarinna Ruth Wikström

   
   

Satserup skola 1953, klass 3, 4 och 5
Bild ID: Satserups-skola-1953. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1953 klass 3-4-5

Stående fr. v.
1 Sven-Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
2 Göran Nilsson Kylestorp f. 04.10.1941
3 Sven Nilsson Kyle f. 08.11.1941
4 Sune Pedersen Kylestorp f. 20.08.1940
5 Greger Hurtig Satserup
6 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
7 Barbro Nilsson Satserup
8 Elsie Olsson Kylestorp f. 25.09.1941
9 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943
10 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943

Sittande fr. v.
1 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1042
2 Bengt Nilsson Satserup f. 20.05.1941
3 Arne Andersson Satserup f. 12.04.1942
4 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
5 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
6 Ingrid Pedersen Kylestorp f. 16.05.1942
7 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
8 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942

Lärare Malte Nilsson

   

Till toppen av sidan

   

Satserup skola 1954, klass 3-6
Bild ID: Satserups-skola-1954. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1954 klass 3-6

Bakersta raden fr. v.
1 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
2 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
3 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1942
4 Greger Hurtig
5 Sune Pedersen Kylestorp f. 20.07.1940
6 Bo Gustavsson Satserup f. 16.06.1941
7 Göran Nilsson Kylestorp f. 04.10.1941
8 Bengt Nilsson Satserup f. 20.05.1941
9 Sven Nilsson Kyle f. 08.11.1941
10 Sven-Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
11 Arne Andersson Satserup f. 12.04.1942

Sittande raden fr. v.
1 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 13.02.1944
2 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
3 Vivi Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
4 Ingrid Pedersen Kylestorp f. 16.05.1942
5 Elsie Olsson Kylestorp f. 25.09.1941
6 Barbro Nilsson Satserup
7 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
8 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942
9 Ingegerd Fröberg Kylestorp f. 28.03.1943
10 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943
11 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944

Sittande på marken fr. v.
1 Hans-Åke Nilsson
2 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944

Lärare Malte Nilsson

   
   

Satserup skola 1955, klass 4-6
Bild ID: Satserups-skola-1955. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1955 klass 4-6

Stående raden fr. v.
1 Gulli Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
2 Gertrud Nilsson Satserup
3 Lärarinnan Gunvor Bergqvist?
4 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943
5 Ulla Lundberg Äspinge f. 02.01.1942
6 Ingrid Pedersen Kylestorp f. 16.05.1942
7 Birgitta Svensson Kylestorp f. 19.08.1942
8 Maj-Lis Persson Kylestorp f. 09.10.1942
9 Eva Emmertz Satserup f. 22.03.1945
10 Vivi Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
11 Anita Nilsson Råset f. 13.07.1944

Mittersta raden fr. v.
1 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
2 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944
3 Ken Strand Satserup f. 03.01.1942
4 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
5 Arne Andersson Satserup f. 12.04.1942
6 Roy Schill Benarp f. 23.04.1943
7 Hans-Åke Nilsson

Främre raden fr. v.
1 John-Erik Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
2 Nils Jönsson Dammen, Kylestorp f. 09.09.1942
3 Sven-Arne Nilsson Kylestorp f. 10.10.1942
4 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 13.02.1944
5 Åke Olsson Kylestorp
6 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944
7 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944
8 Gert Persson Satserup

Lärarinna Gunvor Bergqvist?

   
   

Satserup skola 1956, klass 4 - 6
Bild ID: Satserups-skola-1956. Bilden tillställd oss av Lars Nilsson, Kristianstad. Klasslista av Bertil Stridh.

Satserups skola 1956 klass 4-6

Bakersta raden fr. v.
1 Göran Wikström Satserup f. 15.07.1946
2 Kjell-Arne Mårtensson?
3 Ernst Jönsson Dammen, Kylestorp f. 12.02.1944
4 Hans-Åke Nilsson
5 Lars Nilsson Satserup f. 17.03.1943
6 Olle Nilsson Satserup f. 03.03.1944
7 Ingvar Nilsson Satserup
8 Rolf Nilsson Kyle f. 22.12.1944
9 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
10 Åke Olsson
11 Gert Persson Satserup f. 19.05.1945

Främre raden fr. v.
1 Staffan Hurtig f. 17.10.1946
2 Pettersson
3 Nilsson
4 Ann Gehander
5 Vivi Svensson Kylestorp f. 03.03.1944
6 Gulli Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
7 Gertrud Nilsson Satserup
8 Inga-Lill Hansson Satserup f. 27.02.1943
9 Anita Nilsson Råset f. 13.07.1944
10 Bo Hildingsson
11 Claes Nilsson Ekeröd
12 John-Erik Jönsson Dammen, Kylestorp f. 06.12.1945
13 Lars-Erik Larsson Arup f. 16.11.1944

Lärare?

   

Till toppen av sidan

   

Satserup skola 1958 - 1959
Bild ID: Skolfoto_004_NES_800px. Foto från Nils-Eric Sjöstrand. Klasslista insänd av Bertil Stridh

Satserups skola 1958-1959

Folkskollärare Malte Nilsson
Elever uppifrån från vänster.
1 Berit Blücker Mannarp f. 08.05.1945
2 Barbro Johansson S. Rörum f. 01.12.1945? Fritz Johansson
3 Lena Frostmar Kilhult f. 07.03.1945
4 Inga-Lill Svensson Äspinge f. 14.04 1945
5 Inger Nilsson Stavröd
6 Siv Andersson S. Rörum
7 Inger Andersson Elmhult f. 25.07.1945
8 Eva Emmertz Satserup f. 22.03.1945
9 Gun Andersson Kilhult f. 02.01.1945
10 Marianne Ottosson Kilhult f. 03.04.1945
11 Gulli Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945
12 Barbro Nilsson
13 Astrid Andersson Råset f. 29.09.1945
14 Inge-Gerd Isaksson Elmhult f. 10.06.1945
15 Lennart Andersson Äspinge f. 08.10.1945
16 John-Erik Jönsson Dammen Kylestorp f. 06.12.1945
 

17 Kent Axelsson Stavröd
18 Stefan Lind Äspinge f. 13.08.1945
19 Nils-Albert Sävgren Hulta f. 18.12.1945
20 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
21 Rolf Oskarsson Kilhult f. 28.11.1945
22 Stig-Eve Ottosson
23 Egon Antonsson S. Rörum
24 Bo Palm Stavröd f. 16.09.1945
25 Egon Gunnarsson Kilhult f. 25.07.1945
26 John Mortier Äspinge f. 22.08.1945
27 Kai Hansson Stavröd f. 08.06.1945
28 Nils Sjöstrand Svensköp f. 31.07.1945
29 Christer Olsson Stensma f. 17.05.1945
30 Birger Arvidsson Kilhult f. 19.03.1945
31 Gert Persson Satserup f. 19.04.1945
32 Roland Björk Östenstorp S. Rörum
33 Olle Bertilsson Elmhult f. 16.10.1945
34 Hans Eriksson Stavröd
35 Åke Persson S. Rörum

   
   

Satserups skola 1959 klass 7
Bild ID: Satserupsskola_1959.

   

Satserups skola 1959 klass 7

Lärare Malte Nilsson f 20.08.1919

Bakersta raden fr. v.
1 Rolf Oscarsson Kilhult f 28.11.1945
2 Gert Persson Satserup f. 19.05.1945
3 Egon Gunnarsson Kilhult f 25.07.1945
4 Nils-Erik Sjöstrand Svensköp f 31.07.1945
5 Christer Olsson Stensma f 17.03.1945
6 Marianne Ottosson Kilhult f 03.04.1945
7 Inger Andersson Elmhult f 25.07.1945
8 Barbro Nilsson Bokelund Kilhult f 04.02.1945
9 Åke Persson S. Rörum
10 Bo Palm Stavröd f 16.09.1945
11 John Mörtier Äspinge f. 22.08.1945
12 Läraren Malte Nilsson f 20.08.1919

Mittersta raden fr. v.
1 Hans Eriksson Stavröd
2 Gulli Jönsson Dammen Kylestorp f 06.12.1945
3 Gun Andersson Kilhult f 02.01.1945
4 Astrid Andersson Råset f. 29.09.1945
5 Inga-Lill Svensson Äspinge f. 14.04.1945
6 Berit Blücker Mannarp f. 08.05.1945
7 Ingegärd Isaksson Elmhult f 10.06.1945
8 Inger Nilsson Stavröd
9 Lena Frostmar Kilhult f 07.03.1945
10 Siv Andersson S. Rörum
11 Barbro Johansson S. Rörum f. 01.12.1945? Fritz Johansson
12 Eva Emmertz Satserup f. 22.03.1945
13 Olle Bertilsson Elmhult f 16.10.1945

 

Främre raden fr. v.
1 Kent Axelsson Stavröd
2 Roland Björk Östenstorp S. Rörum
3 Rolf Hansson Satserup f. 24.07.1945
4 John-Erik Jönsson Dammen Kylestorp f 06.12.1945
5 Birger Arvidsson Kilhult f 19.03.1945
6 Stig-Eve Ottosson Benarp ?
7 Nils Albert Sävgren Hulta f 18.12.1945
8 Egon Antonsson S. Rörum
9 Kaij Hansson Stavröd f 08.06.1945
10 Lennart Andersson Hagalund Äspinge

Foto och klasslista insänd av Bertil Stridh

Satserup skola 1962, klass 7
Bild ID:Satserup_s-skola.

Satserups skola 1962 klass 7

Bakersta raden fr. v.
1 Läraren Malte Nilsson f 20.08.1919
2 Anders Bergqvist Kromsö f 07.10.1947
3 Jan-Åke Persson Svensköp f 23.03.1948
4 Torsten Johansson f 1948
5 Britt-Marie, Satserup F 1948
6 Lena Bondesson Kilhult f 1948
7 Kurt Larsson Timan f 1948
8 Nils Nilsson Benarp f 1948
9 Gert Olsson Köinge f 1948
10 Göran Olsson Herröd f 1948

Mittersta raden fr. v.
1 Inger Olsson Kylestorp f 25.12.1948
2 Elly Antonsson S. Rörum f 1948
3 Ingrid Andersson Köinge f 1948
4 Marianne, Äspinge f 1948
5 Inger Frostmar Kilhult f 17.05.1948
6 Gull-Britt Andersson Elmhult f 11.07.1948
7 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948
8 Eva Orevad Köinge f 1948
9 Gunnel Wilborgsson Kilhult f 06.07.1948
10 Eva Olsson S. Rörum f 28.04.1948

Främre raden fr. v.
1 Gert Nilsson Satserup f. 12.08.1947
2 Tore Månsson Timan f  20.06.1948
3 Ronny Axelsson Äspinge f 26.06.1948
4 Sven-Börje Sandin Köinge f 1948
5 Alvar Svensson Elmhult f 29.02.1948
6 Bengt Andersson Stavröd f 15.12.1948
7 Lars, S. Rörum f 1948
8 Stig Hansson S. Rörum f 1948

Klasslista upprättad av Bertil Stridh.

   
   

Satserup skola 1963,  klass 8
Bild ID: Satserupsskola-klass-8-1963.

Satserups skola 1963 klass 8

Bakersta raden fr. v.
1 Torsten Johansson f 1948
2 Göran Olsson Herröd f 1948
3 Kurt Larsson Timan f 1948
4 Nils Nilsson Benarp f 1948
5 Ronny Axelsson Äspinge f. 26.06.1948
6 Anders Bergqvist Kromsö f 07.10.1947
7 Jan-Åke Persson Svensköp f 23.03.1948
8 Gert Olsson Köinge f 1948
9 Tore Månsson Timan f 20.06.1948
10 Läraren Malte Nilsson f 20.08.1919

Mittersta raden fr. v.
1 Marianne, Äspinge f 1948
2 Ingrid Andersson Köinge f 1948
3 Britt-Marie, Satserup f 1948
4 Elly Antonsson S:a Rörum f 1948
5 Gunnel Svensson Kilhult f 06.07.1948
6 Inger Olsson Kylestorp f 1948
7 Gull-Britt Andersson Elmhult f 11.07.1948
8 Inger Frostmar Kilhult f 17.05.1948
9 Eva Orevad Köinge f 1948
10 Märta Schill Benarp f. 18.08.1948
11 Inger Karlsson Äspinge f. 19.01.1948

Främre raden fr. v.
1 Stig Hansson S: Rörum f 1948
2 Lars, S: Rörum f 1948
3 Bengt, Benarp f 1948
4 Gert Nilsson Satserup f 1948

Foto och klasslista insänd av  Bertil Stridh

   

Till toppen av sidan

   

Satserup skola 1965
Bild ID: Satserups-skola-1965

Lärare: Ruth Wikström

Längst bak från fr. v.
Torgny Persson
Inge Karlberg
Anders Svensson
Lars-Göran Nilsson
Lars-Åke Holmström
Torvald Wikström
Joakim Nilsson
Per Rasmusson

Mittersta raden från fr. v.
Christian Nilsson
Ingrid Nilsson
Inga-Lill ?
Siv Mortier
Agneta Johansson
Elisabeth Blomberg
Lisbeth Jönsson
Stefan Emmertz

Främre raden från fr. v.
Eve Nilsson
Patrik Killman
Bengt-Åke Wendel
Roland Nilsson
Wilhelm Nilsson
Thomas Blomberg
Martin Nilsson

Källa: Torgny Blomberg

 

   
   

Satserup småskola
Lärarbostaden och småskolan.
Bild ID: Lararbostad-smaskola.

Satserup skola
Lärarinna, Blenda Ljung.
Bild ID: Okand_1977_0087.

   

Till toppen av sidan

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan