Toppen

Västerstad skola

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

Västerstad skola

Västerstad skola
Oda är till höger med vitt förkläd,  möjligen kan det vara småskolan i Västerstad.
Bild ID: Eva_Leijon_19.

   
   

Västerstad skola
Bild ID: Vasterstad-skolklass_001
Okänd klass från Västerstads skola

   
   

Helga Bardéns Skolkort 1. i Västerstad. Helga 3-dje från v. första raden.
Bild ID: SOU_ 091. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Helga Bardéns Skolkort 2. i Västerstad. Helga 5-te från v. andra raden.
Bild ID:
SOU_ 092. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Helga Bardén (Olssons) skolkort 3 i Västerstad.
Bild ID:
SOU_ 092. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Västerstad skola 1930
Västerstad skola. Agda Bardéns skolkort. 1930 Agda 3e fr. v. övre raden.
Bild ID: SOU_100. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   


Västerstad skola 1947
Bild ID: Vasterstad-skolklass_002_1947. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Lillian Lindehagen.
   
   

Västerstad skola 1961
Bild ID: Vasterstad_002.

År 1961 Västerstads Östra skola. Klass 1. Lärarinna: Agnes Johnsson.
Bakre raden från vänster:
1. Kaj Olsson, Åsa
2. Kjell Andersson, Vedåkra
3. Göte Andersson Farboret
4. Bruno Lindqvist, Västerstad
5. Sven Henningsson, Västerstad.
Främre raden från vänster:
1. Kerstin Möller, Västerstad
2. Bodil Rosenqvist Västerstad.
   

Till toppen av sidan

   

Västerstad skola 1963
Bild ID: Vasterstad_001.

År 1963 Västerstads Östra skola. Klass 3-4. Lärarinna: Anna Johansson.
Bakre raden från vänster:
1. Sven Hofvander, Åsa
2. Göte Andersson Farboret
3. Bruno Lindqvist, Västerstad
4. Göran Rosenqvist, Västerstad
5. Kjell Andersson, Vedåkra
6. Anders Nilsson, Amalietorp
7. Sven Henningsson, Västerstad
8. Jan-Erik Ingvarsson, Vedåkra
9. Sven-Erik Andersson, Västerstad
10. Tommy Olsson, Åsa
Mitten raden från vänster
1. Bengt Persson, Vedåkra
2. Karin Malmqvist, Vedåkra
3. Mona Johansson, Vedåkra
4. Gunvor Malmqvist, Vedåkra
5  Ingrid Lindeborg, Vedåkra
6.  Berit Andersson, Omset
7  Kerstin Möller, Västerstad
8  Britt-Marie Persson, Västerstad
9  Bodil Rosenqvist, Västerstad.

Främre raden från vänster
1. Kjell Eriksson, Omset
2. Kaj Olsson, Åsa
3. Uno Rosenqvist, Västerstad
4. Börje Hägg, Västerstad
5. Göran Andersson, Korsholm.

   

Till toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan