Toppen

Björnstorp slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Björnstorp

Björnstorps egendom härstammar från 1500-talet. Den omnämnes dock inte i urkunderna förrän 1568, då den framgångsrike ”Hövitsmannen för hakeskyttarne”, Mikkel Pedersen Jyding förlänades egendomen som ett tack för stora framgångar som befälhavare för snapphaneförband i norra Skåne. Han utökade egendomen med ytterligare fyra gårdar och på så sätt påbörjade han den godsbildning som senare blev Björnstorp. Under senare delen av 1500-talet och stora delar av 1600-talet är föga känt om godsets utveckling, men man vet att Björnstorp ägdes av fru Mette Rosenkrantz till Häckeberga under flera årtionden före sin död 1683. Hon var mycket framgångsrik i affärer, i likhet med flera andra adelskvinnor som fått överta ansvar för gods och gårdar sedan maken stupat i kriget eller tillfångatagits. Hon byggde upp ett ”godsimperium” som omfattade inte mindre än åtta egendomar.

Efter Mette Rosenkrantz död övertog en dotter i tredje giftet, Mette Sophie Krabbe, ägandet av Björnstorp. Hon var gift med en dansk ämbetsman, Johan Monrad, vilket skulle vålla dem båda stora bekymmer under deras livstid och leda till att arvingarna tvingades sälja Björnstorp efter deras död. Svårigheterna hade sin orsak i det regelverk som svenska staten tillämpade i försvenskningsprocessen efter fredsslutet 1658. Där skulle bl. a. giftermål mellan svenska och danska medborgar e motarbetas och helst förhind­ras. Äktenskapet på Björnstorp mellan den vackra Mette Sophie och hennes danske ämbetsman ansågs dessutom ha tillkommit utan släktens godkännande, vilket ytterligare förmörkade deras liv. Någon har skrivit att de många försmådda friarna till Mette Sophie nyttjade regelverket för att hämnas på henne?

År 1712 försålde arvingarna Björnstorp till en annan framgångsrik kvinna i Skåne, Christina Piper, ägare till Krageholm, Högestad och Christinehof. Hon byggde ett nytt corps de logie på Björnstorp år 1750, två år före sin död. En dotter till Christina Piper ärvde Björnstorp efter hennes död 1752, men sålde det redan två år senare till friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok, gift med Eva Charlotte Bielke.

Detta förvärv blev inledningen till familjen Gyllenkroks ägande av Björnstorp, undantaget åren 1754 - 1779, då godset överläts under korta perioder, bl a till arkitekten Adolf Fredrik Barnekow åren 1761 - 1765. Från år 1779 har sedan familjen Gyllenkrok inne­­haft Björnstorp. Övertagandet 1754 blev även inledningen till en successiv sammanslagning med det närbelägna Svenstorp, som Fredrik Gustaf Gyllenkrok ägde vid övertagandet av Björnstorp.

Under Johan Fredrik Gyllenkroks tid, från 1865, gjordes en omfattande restauration av slottet efter ritningar av Helgo Zettervall.

Björnstorp är beläget nedanför den norra sluttningen till den natursköna och dominerande Romeleåsen, c:a 6 kilometer väster om Veberöd.

Nuvarande innehavare är friherre Thure Gabriel Gyllenkrok.
Foto: © Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.  
   

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   
   
   

Björnstorp före ombyggnaden 1868.
Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Björnstorp. Bilden är från början av 1900-talet.
Foto: Per Bagge

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan