Toppen

Borgeby

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Borgeby (Bårreby)

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Platsen där Borgeby är beläget är känd före 1000-talet. Vid arkeologiska utgrävningar har man funnit lämningar från vikingatiden som tyder på att det funnits en tidig handelsplats i området. Vid nuvarande Borgeby har man påträffat en ringborg från omkring år 1000 och man har belägg för att den danske kungen lät tillverka mynt på platsen, eftersom de är graverade med ”Borbi”, som är den gamla benämningen på Borgeby.

Den kristna kyrkan hade vunnit tidiga framgångar i den delen av Danmark. Man har funnit lämningar efter en kyrkogård, daterad till 1000-talet och även kunnat påvisa spår efter en stavkyrka från samma tid.

Den första borgen på platsen byggdes av den danske kungen i slutet av 900-talet, i avsikt att bevaka och försvara Lödde å som då var bredare än i vår tid och därför segelbar. Borgen kom senare i kyrkans ägo genom en donation från kungen, men först 1410 kan en ägare med säkerhet relateras till Borgeby, ärkebiskop Jacob Gertsen Ulfstand.

Den nuvarande byggnadens äldsta delar härstammar från 1400-talet, bl. a. kapellet väster om porthuset. Det uppfördes på 1450-talet sedan den ursprungliga borgen bränts ner av den svenske kungen Karl Knutsson Bonde i stridigheter med den danske kungen Christian I.

En annan 1400-talsbyggnad på området är ”Börjes torn”, en fyrvånings tornbyggnad strax norr om slottet.

Det ingick sannolikt i den ursprungliga borganläggningen och gjorde det möjligt att ifrån en upphöjd position bevaka och försvara sjöfarten på Lödde å. Dagens torn har en annan karaktär än det ursprungliga, sedan arkitekt Helgo Zettervall bakat in det i cement i samband med en restauration år 1870.

1500-talet präglades i hög grad av reformationen, som fick konsekvenser såväl hos människan i sin tro som för kyrkan som institution. Tron skulle grundas på människors frälsning genom Guds nåd, den heliga skrift och gemenskapen i gudstjänsten. Den institutionella påverkan innebar ett brutet förhållande med påvedömet. Katolska prästerskapets avbön och omskolning, ritualen, konfiskering av kyrkans och klostrens egendom, stängning av kloster samt nytt innehåll i prästutbildningen är exempel på förändringar som inträdde efter reformationen.

Borgeby drogs in till kronan, men förlänades snart den berömde, senare Malmöborgmästaren, Jörgen Kock. Hans starka personlighet, duglighet och ställning gentemot kungen gjorde honom till en av Malmöområdets mäktigaste personer genom historien. Han efterträddes på Borgeby av Hans Spegel år 1559.

Trettio år senare såldes egendomen till släkten Lindenov, som behöll godset i många generationer, varefter ägandet, i brist på arvingar år 1709 övergick till Vibeke Lindenov, gift med Hans Ramel till Löberöd och Hviderup.

Vid 1800-talets början ägdes Borgeby, efter arvsskifte, av Gustaf Trolle-Bonde, men såldes i flera led, bl.a. år 1861 till greve Carl Wachtmeister af Johannishus som dock tvingades sälja egendomen på exekutiv auktion. Köparen var lantbrukare Lars Persson. Dottern Hanna Larsdotter, gifte sig 1907 med konstnären Ernst Norlind, som bodde och verkade på Borgeby under hela sitt återstående liv.

Norlind testamenterade senare egendomen till ”Hanna och Ernst Norlinds stiftelse” i avsikt att göra Ernst Norlinds konst tillgänglig för allmänheten. Sonen avled 1978 varefter stiftelsen och verksamheten i Borgeby slott numera handhas av Malmö stad.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   
   
   

Jörgen Kock

Ernst Norlind affisch.

Norlind var en mångsidig konstnär och förevigade det skånska landskapet i målningar och kolteckningar och olika grafiska tekniker. Dessutom målade han gärna storkar och kallades i folkmun "storkamålaren". Han skrev också dikter och memoarer, spelade träskofiol och blev en känd radioberättare. Norlind var engagerad i en mängd kulturella aktiviteter i Skåne och under hans tid blev Borgeby en träffpunkt för svenska och utländska författare och konstnärer. Bland de litterära gästerna kan nämnas Ellen Key, Rainer Maria Rilke, som skrev flera berömda Borgebydikter, och Birger Sjöberg (det var Norlind som fick Bonniers att ge ut Sjöbergs debutverk, "Fridas bok").
Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten

   
   

Borgeby omkr. 1680 efter förödelsen under skånska kriget 1678. (Buhrman-Fischer)

   
   

Kolteckning av Ferdinand Boberg (1860-1946) 1916. Källa: Digitaltmuseum, Nordiska museet. Licens: CC-BY-NC-ND

   
   

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

 
   
   

Foto: © Antoniah Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   
   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan