Toppen

Charlottenlund slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Charlottenlund

Charlottenlund var ursprungligen en utgård till Marsvinsholm och fick sitt namn efter Charlotta Wahrendorff, hustru till Marsvinsholms ägare vid 1700-talets slut, greve Erik Ruuth. År 1841 avstyckades Charlottenlund och blev på så sätt en enskild egendom som inköptes av C.J. och F. Hemberg i kompanjonskap med J. Berlin. Några år senare såldes Charlottenlund till politikern och bankmannen, greve Arvid Posse som lät uppföra det nuvarande slottet 1849 - 1850 efter ritningar av arkitekten Hans Jacob Strömberg. Arkitekten var starkt påverkad av sin läromästare G. C. Brunius, bl a domkyrkoarkitekt i Lund, med starkt engagemang för medeltida stilideal. Detta ledde till att Strömberg ritade en slottsbyggnad på Charlottenlund med drag av medeltidsromantik. Greve Posse var som politiker en förgrundsgestalt och grundade Lantmannapartiet 1867, blev senare talman och statsminister under åren 1880 - 1883.

År 1902 inköptes Charlottenlund av Jacob Lachmann, född i Danmark. Han var redan 1881 ägare till ett raffinaderi i Ystad och senare grundare av sockerbruken i Köpingebro och Skivarp. Den industriella sockerproduktionen kom att påverka Skånes utveckling i hög grad, främst jordbruket och kommunikationerna. Sockerbetor hade odlats sedan 1820-talet, men först under 1800-talets sista årtionde och i hög grad genom Lachmanns insatser blev sockerproduktionen en betydande del av jordbruksnäringen. Den ökande betodlingen krävde förbättrade transporter, vilket fick sin lösning genom en stark utbyggnad av järnvägsnätet över hela landskapet. Bettransporterna svarade för c:a 80 % av intäkterna vid de skånska privatjärnvägarna, vilket gjorde flera av dem till landets mest lönsamma transportleder. Jacob Lachmann skapade med tiden en stor förmögenhet som bl a användes för att bygga upp en betydande samling av nordisk 1800-talskonst.

Charlottenlund är vackert beläget vid kustvägen mellan Ystad och Trelleborg, c:a 6 km väster om Ystad. Närheten till havet och de lummiga strandängarna och inte minst den omgivande grönskan i park och lövskogar gör Charlottenlund till en stor skönhetsupplevelse.

Nuvarande ägare är fjärde generationens Claës Lachmann.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   


Illustration av © Lennart Frantzen.(www.gammalstorp.se har tillstånd att publicera).
   
   

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan