Toppen

Glimmingehus borg

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Glimmingehus

Glimmingehus började uppföras år 1499. Då hade drottning Margaretas förbud för adeln att bygga privata borgar upphört att gälla sedan 16 år. En av det danska rikets mäktigaste personer, riddaren, riksrådet, riksamiralen och länsmannen på Gotland Jens Holgersson Ulfstand uppförde Glimmingehus, sannolikt för försvarsändamål, men välutrustat även för boende och gästabud. Byggmästare var den tyske arkitekten och skulptören Adam van Düren.

Jens Ulfstand hade många fiender i de östliga provinserna av Danmark, sedan han lagt under sig stora jordegendomar, främst i sydöstra delen av Skåne. Det gav honom starka skäl att försvara såväl sina domäner som sin position i riket, och därmed ett gott motiv att uppföra borgen. Från mitten av 1500-talet till 1735 innehades Glimmingehus av den danska adelsätten Rosencrantz. Efter siste ägaren ur ätten Rosencrantz inköpte grevinnan Christina Piper Glimmingehus, som hon snart i sin tur genom byte lämnade till familjen Beck-Friis. De ägde Glimmingehus fram till 1834, då egendomen ropades in på auktion för lagman Tage Sylvans räkning. Genom ingifte 1869 kom Glimmingehus åter i familjen Rosencrantz ägo. Det skulle bestå fram till 1923, då borgen och godset försåldes till agronomen Nils Månsson. Året därpå donerade Månsson borgen till Kungliga Vitterhetsakademin som under 1930-talet även köpte in hela den nuvarande borgholmen. Efter överlämnandet ägs och förvaltas borgen av Riksantikvarieämbetet.

Glimmingehus anses vara Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Med sin solida konstruktion har den stått orubbad i över 500 år, trots att den utsattes för svåra angrepp från de svenska trupperna under skånska kriget, 1675 - 1679.

Omgivningarna
Glimmingehus är beläget i det vackra jordbrukslandskapet i södra delen av Österlen, c:a 10 km sydväst om Simrishamn. I närheten av borgen ligger de välkända fiskelägena Brantevik, Skillinge och Kåseberga och inom ett par mils avstånd de jämngamla borgarna Bollerup och Örup.
© Ragnar Lönnäng.

Foto:© Ragnar Lönnäng.

 

 

   
   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   Glimmingehus av Anders Ödman. Riksantikvarieämbetet, Svenska kulturminnen 7. (PDF-fil på ca. 6 Mb)
   
   
   
   


Illustration av © Lennart Frantzen.(www.gammalstorp.se har tillstånd att publicera).
   
   
   
   
Är det ett trycktekniskt fel att det lilla huset till vänster är i en färg och bilden till höger har det en annan färg. Eller har huset helt enkelt målats om?
   
   

Gravyren ingår i boken Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne, utgiven 1756 av Abraham Fischer och graverad av Carl Eric Bergquist. Förlagorna till gravyrerna gjordes på 1680-talet av Gerhard von Burman
Källa: www.arkivkopia.se

   
   

Källa: www.arkivkopia.se

   
   

Glimmingehus för omkring 100 år sedan.

   
   

De äldsta borgarna byggdes helt och hållet i försvarssyfte. Glimminge fasta stenhus uppfört i gränsskedet mellan medeltiden och renässanstidevarvet, är i vårt land den enda av dessa försvarsborgar, som bibehållits i något så när ursprungligt skick.
Källa: Skåne 55, STF. Foto: Alfred B. Nilsson.

   
   

1 januari 1906. Foto: Holger Rosencrantz.

   
   

Teckningen ovan till höger visar Glimmingehus norra fasad som den ser ut idag. Teckningen till  vänster visar i grova drag hur huset kan ha sett ut före Jens ombyggnad. Saknas gör det trapphus som efter Jens ombyggnad måste ha stått framför ingången och avslutats med dagens karnap. Den minnestavla som idag sitter ovanför den enda ingången till byggnaden tror man en gång har suttit på ett trapptorn som Jens lät uppföra samtidigt med att huset försågs med en tredje våning.
Källa: http://wadbring.com/historia/undersidor/glimmingehus.htm Här kan du se och läsa  mer om Glimmingehus.

   
   

Digitalt omritad skiss för bättre läsbarhet. Ritningen gör inget anspråk på att vara skalriktig eller på annat sätt 100% riktig.

   
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   
   
   
   
   
   
   

Foto: 30/6 1956. Källa: Järnvägsmuseet.

   
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885. Borgstugan.

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

Borgstugan omkring 1943.

   
   

Målning 1904 av Olof hermelin (1827-1913).

   
   
   
   
   
   

Glimmingehus på ett förstadagsbrev för samlare.

Glimmingehus på ett förstadagsbrev för samlare.

   
   

Källa: Örebro läns museum.

   
   
   
   

Glimingehus 7 juli 2015.
Foto: Helen Simonsson CC-BY-SA 2.0

   
   

Glimingehus 7 juli 2015.
Foto: Helen Simonsson CC-BY-SA 2.0

   
   

Stupstocken på Glimmingehus finns kvar och den som vill prova på hur det känns är det fritt fram.
Foto: © Fred  Lundberg.

   
   
   
   
   
   
   
   

Stora salen.

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan