Toppen

Gyllebo slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Gyllebo

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Den stora borgruinen på holmen i Gyllebosjön, någon dryg mil nordväst om Simrishamn, minner om de skånska borgar som anlades under 1500-talet och som efter hand kom att omvandlas till behagfulla slottsanläggningar, präglade av 1800-talets ståndssamhälle och dess levnadsvillkor och stilideal.

Gyllebo finns omnämnt i skriftligt källmaterial redan under medeltiden och på 1400-talet fanns här ett så kallat fast hus, det vill säga en kraftig stenbyggnad uppförd i försvarssyfte för att skydda sin ägare, hans familj och hushåll. Sannolikt ingår delar av denna byggnad i den östra längan av den ursprungligen fyrlängade borganläggningen, som idag står som ruin. Den anlades av en av medlemmarna av den danska adelssläkten Knob under 1530-40-talen. Borgen drabbades av bränder flera tillfällen och förstördes till stora delar på 1740-talet.

Dagens huvudbyggnad, en ljusputsad tvåvåningsbyggnad,  stod färdig 1818. Den ligger alldeles nära den gamla borgruinen, som idag är fornlämning.  Att förse ett äldre gods med en helt ny huvudbyggnad följer ett gängse mönster för flera av de skånska godsen under 1800-talet. Byggnaden är utformad i tidens arkitekturstil vilken inspirerades av antikens byggnadsverk och som bland annat syns i det rundade mittpartiet, den så kallade rotundan, den ståtliga kolonnprydda entrén och det flacka sadeltaket.

Det tidiga 1900-talet innebar förändringar för Gyllebo då stora delar av marken avstyckades och slottet inköptes av Landstinget i Kristianstads län som drev sjukhem i byggnaden. Sedan 1990-talet har slottet åter varit i privat ägo. Gårdens ekonomibyggnader, som från början låg på borgholmen, flyttades på 1800-talet till en plats söder om sjön. Området ligger utanför det skyddsområde som hör till byggnadsminnet.
Källa: Länsstyrelsen, Skåne

 

  Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten

 

Gyllebo slott 1962. Foto: Stieg Eldh

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Gyllebo borgruin 1966.

 

 

 
   
   
   

Gyllebo slott 2013.
Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   

Slottet från södra sidan. Den äldre borgruinen till vänster i bild. Akvatint av Ulrik Thersner 1817, återgiven i verket "Fordna och närvarande Sverige". Grafisk framställning av W.M. Carpelan 1818.

   
   

Gyllebo slottsruin.
Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan