Toppen

Herrevads kloster

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

 

   
Herrevadskloster

Herrevadskloster är från början ett medeltida kloster, grundat 1144 av ärkebiskop Eskil i Lund, som därmed inrättade det första cistercienserklostret i Danmark. Ärkebiskop Eskil var en flitig kyrkobyggare och grundläggare av kloster vilket vi påminns om ännu i dag genom förekomsten av romanska kyrkor i Skåne, Halland och på Bornholm. Året efter grundläggandet av Herrevadskloster, 1145, invigde han Lunds domkyrka som varit under byggnad sedan 1080-talet.

Klostret uppläts till en början åt tolv munkar åtföljda av en abbot från moderklostret i Citeaux, Frankrike.

Eftersom cistercienserordern ger utrymme åt praktiskt arbete utvecklades snart Herrevad till ett centrum för nyttjande av naturens tillgångar för jord- och skogsbruk, djurhållning, jakt och fiske och inte minst affärer. Genom rika naturtillgångar och god förvaltning blev Herrevads kloster successivt ett av Danmarks rikaste med ett gårdsinnehav av c:a 400 enheter.

I och med reformationen berövades klostren såväl sina andliga som världsliga rikedomar, vilka övergick i kronans ägo. Detta skedde år 1537 i Herrevadskloster och därmed började det förfall som ledde till att den väldiga klosterkyrkan gradvis förvandlades till en ruin, redan i början av 1600-talet. År 1691 tilläts en församling i Malmö att ta sten för ett kyrkobygge från Herrevadsklosters ruin. Ännu i vår egen tid kan man se resterna efter koret, delar av klostret och en gravsten över den siste abboten. År 1565 var alla klosterfunktioner avskaffade och egendomen förlänades den danske stormannen Steen Bille. Billes systerson, Tycho Brahe, tillbringade mycket tid för forskning på Herrevadskloster.

År 1658 övergick egendomen i svenska statens ägo för att kort därpå förlänas den ryktbare Corfitz Ulfeldt. Därefter kom Herrevadskloster i ätten von Könings­marcks ägo i två generationer och blev från 1691 översteboställe för Norra Skånska Kavalleriregementets chef. Sedan dess har egendomen huvudsakligen använts för militära ändamål.

Åren 1816-1819 uppfördes den nuvarande empirebyggnaden i tre längor kring en borggård. Nuvarande ägare till byggnaderna är Bengt och Solveig Thorgander.

Herrevadskloster är beläget 2 km norr om Ljungbyhed i ett vackert, vattenrikt naturområde med inslag av lövskog.
© Ragnar Lönnäng.

 

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

Foto: © Fred Lundberg.

 

Foto: © Fred Lundberg.

   
   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Se större läsbara karta

 
   
   

Den äldsta illustrationen av klostret från 1680

   
   
   

 

Tillbaka till den mindre kartan

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan