Toppen

Högestad slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Högestad

Byggnadens ursprung framgår mycket tydligt såväl genom smidda bokstäver och siffror med Palle Rosencrantz initialer och årtalet 1635 över praktiskt taget hela fasaden, som av en inskrift över en av ingångarna. Där lyder texten ”aar 1635 lod her Palle Rosencrantz til Krenkerup med hans hustru fru Lisebet Lunge til Eskier byggde detta hus". Herren bevare din udgang och indgang”.

Egendomen som sådan har mycket gamla anor. Under 1200-talet och möjligen tidigare, tillhörde Högestad ärkebiskopsämbetet i Lund och i handlingar från 1400-talet är egendomen skriven på biskopen Hans Laxmand. Under reformationen drogs, som i de flesta fall, gården in till danska kronan för att redan 1539 lämnas som pant till Gregers Jensen Ulfstand för ett lån till kronan om 1000 guldgyllen. Panten övertogs 1550 av Mogens Gyldenstjerne, varefter följde ägarbyten med ätterna Gyldenstierne, Ulfstand, Hardenberg, Grubbe, Rosencrantz, Krabbe och Scheel-Due involverade. Vid Skånes övergång till Sverige ägdes Högestad av Iver Krabbe. Hans son Jörgen Iversen Krabbe till Krageholm ärvde egendomen 1666 men hans liv ändades redan 1678 när han avrättades efter påstått högförräderi under skånska kriget. Det berättas att hans olyckliga änka då flyttade till Högestad, där hon lät mura igen alla fönster som vette mot Krageholm som ett tecken på sin sorg.

År 1706 inköptes Högestad av greve Carl Piper, ägare till Krageholm och verksam i ledande befattningar vid Karl XII:s hov och senare som marskalk i högkvarteret under krigen. Det blev inledningen till det Piperska innehavet av Högestad, vilket består ännu i dag. Greve Piper var gift med den 26 år yngre Christina Piper, född Törnflycht (se Krageholm, sid 122). Paret levde åtskilda under krigen och träffades sista gången i det svenska fältlägret i Sachsen i maj 1707.

För den mäktige marskalken och greven Carl Piper tog kriget slut under slaget vid Poltava 1709, när han tillfångatogs av ryssarna och fördes till fästningen Nöteborg i nuvarande S:t Petersburg. Där stannade han till sin död 1716.

Under Carl Pipers frånvaro hade hans unga och begåvade hustru tvingats att agera på egen hand, såväl vad gällde driften av befintligt innehav som ett successivt förvärv av nya egendomar.

Efter hennes död har egendomen gått i arv inom familjen Piper, dels en äldre gren som upphörde 1899 och senare, i och med Alfred Pipers tillträde, i arv från far till son fram till dagens ägare, greve Carl Piper.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

 

 

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   


Illustration av © Lennart Frantzen.(www.gammalstorp.se har tillstånd att publicera).
   
   
   
   

Högestad slott 2018.
Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan