Toppen

Knutstorp slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Knutstorp

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Knutstorp är starkt förknippat med astronomen Tycho Brahe, eftersom han föddes här år 1546, några år före uppförandet av den nu kvarvarande borgen.

Knutstorp var omtalad som sätes­gård redan i mitten av 1300-talet, men inte förrän 1505 är det känt att den mäktiga Braheätten var ägare till egendomen. Vid 1500-talets mitt var riksrådet Otto Brahe Knutstorps ägare. Han hade tio barn i sitt äktenskap med Beate Bille, varav en av sönerna var den blivande vetenskapsmannen och astronomen.

I början av 1550-talet lät Otte Brahe uppföra en fyrlängad borg i nordisk renässansstil. Han dämde upp ett vattendrag till att såväl bli en mindre sjö som en vallgrav kring borgen. Den norra och södra byggnaden var i tre våningar, medan de längor som sammanband dessa byggdes i två våningar. De fyra byggnads­krop­parna inneslöt en stensatt borggård.

Borgens ändamål som kombinerad bostad och försvarsanläggning framgår tydligt av de kastgluggar som finns kvar under tak­utsprånget på den ännu bevarade, södra längan.

Efter Otte Brahes död 1571 övertog sonen Tycho ägandet av Knutstorp fram till mitten av 1590-talet. Knutstorp gick sedan i arv inom familjen Brahe till år 1663, då Steen Brahe, efter stridigheter med svenska kronan, lämnade godset till sin dotter och hennes make Knut Ottesen Thott till Näs. Knut Thott råkade även han i onåd hos svenskarna efter fortsatta kontakter med Danmark och Knutstorp beslagtogs.

Sommaren 1678, under det s. k. skånska kriget, brändes stora delar av borgen ner av danska friskyttar. Efter freden i Lund 1679 återfick Thott Knutstorp, men arvingarna sålde godset 1704 till friherre Cornelius Ankarstierna, vars son återuppbyggde Knutstorp år 1726. Då revs den norra tre­våningsbyggnaden och borggården blev en öppen fyrkant, omgiven på tre sidor av den södra huvudbyggnaden och två flyglar.

Efter ytterligare en ägare ur släkten Ankarstierna inköpte greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister till Johannishus godset år 1771 och Knutstorp har sedan stannat kvar i denna släkts ägo. Nuvarande innehavare är greve Henrik Wachtmeister.

Den en gång så omfattande byggnaden har reducerats efter hand genom krig och bränder. Den senaste olyckan inträffade år 1956, då en brand åter härjade Knutstorp och man tvingades riva flyglarna. Ännu återstår dock den södra längan från 1500-talets mitt.

Knutstorps borg är belägen c:a 8 km norr om Svalöv i ett vackert naturområde på Söderåsens sydsluttning. Motorbanan ”Ring Knutstorp” tillhör egendomen och ligger drygt 2 km från borgen.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

Foto 1 juni 2010.: Orf3us CC0

 

Foto 15 juni 2006: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Knutstorp före branden 1678. (Buhrman-Fischers prospektverk)

   
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan