Toppen

Löberöd slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Löberöd

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Den första kända ägaren till egendomen Löberöd skall ha varit Christoffer Huitfeldt, vilket framgår av en inskription på hans gravsten i Norra Åsums kyrka. År 1540 hade han sålt Löberöd till Eske Pedersen Bille, som senare blev en av Danmarks mäktigaste män. Genom ingifte i ätten Krummedige blev Pedersen Bille ägare till ett flertal skånska gods och ett nytt ingifte i slutet av 1500-talet förde Löberöd in i ätten Brahe fram till 1635, då godset ärvdes av Henrik Ramel till Bäckaskog. Det ledde till drygt 140 års innehav av Löberöd inom familjen Ramel och därmed inkorporerades godset i den process som under tre generationer förde ätten Ramel till en ställning som en av Skånes största jordägare genom tiderna.

Under perioden förlorade Danmark Skåne till Sverige genom Freden i Roskilde 1658. Det ledde till att många tidigare danska ägare till godsen inte kunde anpassa sig till sina nya landsmän, utan lämnade Skåne och bosatte sig i egna eller inköpta gods i Danmark.

Löberöds ägare vid den tiden, Hans Ramel, gjorde det motsatta och svor den svenske kungen sin trohet, vilket belönades med ättens introduktion på Riddarhuset år 1664.

Redan under Hans Ramels tid grundades förmögenheten och godsimperiet, men nästa generations Malte Ramel och den därpå kommande Hans Ramel bidrog i ännu högre grad till framgången. Den sistnämnde, Hans Ramel, i folkmun kallad ”Bygge-Hans”, utmärkte sig genom sina storslagna byggnadsprojekt på godsen.

Vid Hans Ramels död år 1799 tillföll egendomen dottern Elisabeth Sofia Amalia Ramel, gift med greve Gustaf Adolf Sparre till Kulla Gunnarstorp. De överlät genast godset på sin enda dotter Christina, gift med greve Jacob Gustaf de la Gardie, på sin tid en berömd boksamlare och konstmecenat. 

Efter ytterligare två generationer De la Gardie försåldes egendomen år 1863 till friherre Otto Ramel till Övedskloster och därmed återkom Löberöd till ätten Ramel fram till 1917, då godset åter såldes men skulle återkomma en tredje gång i familjen ägo, då Knut Ramel förvärvade Löberöd i mitten av 1990-talet.

Den äldsta kända huvudbyggnaden på Löberöd uppfördes år 1620 under Anne Brahes ägarperiod. Denna byggnad bestod till 1790-talets slut, då den store byggaren Hans Ramel, uppförde en ny. Han fick sannolikt aldrig se sitt verk färdigt, då han avled 1799. Under De la Gardies tid genomfördes vissa förändringar under 1820-talet. Efter en brand år 1982, då bland annat taket skadades svårt, har slottet genomgått en kraftig renovering under 1990-talet.

Löberöds slott är beläget c:a 15 km sydväst om Hörby. Slottet omges av en nyligen renoverad park med dammar och ett orangeri från 1800-talet. Nuvarande ägare är friherre Knut Ramel.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

Orangeriet. Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

 

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   Artikel om det slumrande kulturslottet av Henry Holm.  
   

Löberöd Slott 28 april 1955 biblioteket.
Bild ID: HH_3905. Foto: Henry Holm.

Löberöd Slott 28 april 1955 biblioteket.
Bild ID: HH_3904. Foto: Henry Holm.

   
   

Löberöd Slott 28 april 1955 biblioteket.
Bild ID: HH_3903. Foto: Henry Holm.

Löberöd Slott 28 april 1955 biblioteket.
Bild ID: HH_3906. Foto: Henry Holm.

   
   

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3963-Loberod.

   
   

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3966-Loberod.

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3967-Loberod.

   
   

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3968-Loberod.

 
   
   

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3964-Loberod.

   
   

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3965-Loberod.

   
   

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3969-Loberod.

Löberöds slott september 1988.
Foto: © K. G. Press-Foto AB. Göran Olsson.
Bild ID: HH_3970-Loberod.

   
   

Gammalt vykort.

   
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Smedjan som blev slottskyrka i Löberöd.
Bild ID: loberod-02_HH.jpg. Foto: Henry Holm.

Löberöd omkr. 1680. (Buhrman-Fischer)

   
   

Rövarekulan
Några kilometer nordost om Löberöds slott finns ett naturreservat som kallas Rövarekulan. Ursprunget till benämningen är osäkert, men sannolikt har den vildvuxna dalsänkan en gång varit ett tillhåll för snapphanar. De kallades på sin tid för rövare av svenskarna, som råkade ut för deras attacker, medan deras danska fränder betraktade dem som frihetskämpar när de försvarade Skåne mot ockupanterna norrifrån.

Hur som helst bjuder Rövarekulans naturreservat på ovanligt mångfacetterade naturupplevelser på en förhållandevis liten yta, året runt. Det sträcker sig i öster från Högseröd i Brååns dalgång västerut till Rolsberga och därifrån norrut till Ringsjöns södra strand. Det är främst den södra delen, där Bråån flyter fram i en djup ravin, skuren ur lerskiffern, som landskapet är mest dramatiskt. Ån som numera är ett lugnt rinnande vatten i dalgången är mycket rik på fisk och vattenlevande arter i övrigt. Bl a förekommer den lilla toppiga hattsnäckan, som sitter fast på lösa små skifferstycken. Nyligen har personal från Länsstyrelsens miljöenhet gjort ett ovanligt fynd vid besök i Rövarkulans naturreservat. De upptäckte ett par exemplar av den tjockskaliga målarmusslan i Bråån, vilket ar en starkt hotad musselart. Den har tidigare hittats i andra delar av ån, men nu är det fastlagt att de även lever i naturreservatet. Den typen av mussla kan bli 50 år gammal och når endast fullvuxna musslor hittats kan det tyda på bekymmer med återväxten. Deras fortplantning är beroende av vissa fiskarter för sina larver, vilka är inte fullt klarlagt. Musslan lever i rinnande vatten och hittar mat genom att filtrera det. Arten är hotad, inte bara genom låg fortplantning, utan även genom förändringar i vattnets kvalitet och förstörda och påslammade bottnar. Musslorna är självfallet fridlysta.

Naturen i övrigt visar på stora variationer mellan vänlig ängsmark och lodräta stup där ån skurit sig igenom lerskiffern.

I de vänligare partierna av dalgången finns betesmarker och slåtterängar med ständigt växlande flora vilket tyder på att den en gång nyttjats för djurhållning. På sluttningarna i övrigt växer vacker bokskog.

På en av ravinens sluttningar finns ett vittnesmål om att Rövarekulan varit ett attraktivt utflyktsmål i långa tider. Dåvarande kronprinsen Oscar och hans gemål, kronprinsessan Josepine, besökte dalen den 8 augusti 1836 och lämnade en stensättning med inskription efter sig. Han blev senare kung Oscar I, när fadern Karl XVI Johan avlidit år 1844.

På ett ställe finns en vacker stenbro från 1870-talet bevarad, som ett minne från den tid då landsvägen löpte genom dalgången. På en annan plats står en runsten som flyttades dit på 1850-talet, när det nationalromantiska förhållandet till vår historia tillät sådana självsvåldiga handlingar.
© Ragnar Lönnäng.

Klicka på länken för att se och läs mer om Rövarekulan.
(öppnas i ett eget fönster)

På 1930-talet.

 

 

 

 

 

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan