Toppen

Oretorp
(Villa Oretorp)

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Oretorp  Ett "slott" men kanske ändå inte

Foto: © Fred Lundberg

   
   
   
   

Villa Oretorp ligger vid foten av Linderödsåsens sluttning mot norr och ett par kilometer öster om Maltesholms slott.

Villan byggdes 1871 och för ritningarna svarade en av 1800-talets stora arkitekter Helgo Zettervall. Beställare var greve Robert de la Gardie, vars släkt ägde Maltesholm. Den stora byggnaden med sin oregelbundna planform, torn, verandor och många takfall har getts en fantasifull gestaltning där arkitekten hämtat inspiration från italiensk och schweizisk villaarkitektur.

Villan, som också kallas för Jaktvillan är ett gott exempel på det sena 1800-talets påkostade villaarkitektur. Av de drygt 40 uppdrag för villor och boställen, som Zettervall hade under sina år i Lund 1861-1881, kom ett 20-tal att utföras. Av dessa intar Villa Oretorp en särställning som en av de mest fantasifulla. De ritningar som Zettervall presenterade för beställaren hade en mer påkostad utformning där finsågade snickerier, medaljonger och utkragningar skänkte villan ett nästan exotiskt utseende.

Det färdiga resultatet blev något nedtonat. Idag är tegelfasaden gulmålad med röda detaljer. Från början var murverket tänkt att vara tvåfärgat och murat i horisontella band. Det här sättet att behandla murverket blev uppskattat vid 1800-talets mitt och följde kontinentala mönster. Arkitekten använde det senare till exempel för Hovbeslagsskolan i Alnarp.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

  • Villa Oretorp har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden speglar 1800-talets påkostade och nya villaarkitektur, inspirerad av de många historiska stilidealen.

  • att byggnaden är knuten till en av 1800-talets mest framträdande svenska arkitekter, Helgo Zettervall, som präglade mycket av sin tids byggande, såväl kyrkligt som profant.

Källa: Länsstyrelsen

 

 

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   
   
   

Östra  Sönnarslöv, Oretorp, Karl, Gerad och Gösta de Geer.

Foto: ©  John Jonasson och bloggen, fotobloggarna.se

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan