Toppen

Osbyholms slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

 
   

Osbyholms slott (Ofby)

   
   
  Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten  
   
   

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie.

   
   

Källa: Alvin. Skånska utsikter: Vues de Scanie. Delförstoring av ovan bild.

   
   

Osbyholms slott.
Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0 GNU Free Documentation License

   
   

Osbyholms säteri 1935
Foto: Mårten Sjöbeck (1886-1976). Bildkälla: www.alvin-portal.org

Kulturgeografen Mårten Sjöbeck var en förgrundsfigur i den moderna landskapsvården. Hans fotografier från 1920-talet till 1960-talet skildrar de försvinnande, äldre bruksmetodernas spår i det sydsvenska kulturlandskapet. I hans arkiv finns förutom fotografierna även en större mängd kartor, ritningar och anteckningar, noggrant geografiskt sorterade.

   

Till toppen av sidan

   

Osbyholms slott.
Bild ID: IM_0025w. Källa: Sven Lindgren.

   
   

Osbyholms slott.
Bild ID: TE_260

   
   

Bild ID: TE_257

   
   

Bild ID: TE_251

   
   

Bild ID: TE_253

   

Till toppen av sidan

   

Bild ID: TE_255

   
   

Bild ID: TE_256

   
   

Bild ID: TE_259

   
   

Osbyholms slott.
Bild ID: IM_0026w. Källa: Sven Lindgren.

   
   

Osbyholms säteri 1935
Foto: Mårten Sjöbeck (1886-1976).
Bildkälla: www.alvin-portal.org

Osbyholms säteri 1935
Foto: Mårten Sjöbeck (1886-1976).
Bildkälla: www.alvin-portal.org

   

Till toppen av sidan

   
   
   
   

Osbyholms säteri 1935
Foto: Mårten Sjöbeck (1886-1976).
Bildkälla: www.alvin-portal.org

Osbyholms säteri 1935
Foto: Mårten Sjöbeck (1886-1976).
Bildkälla: www.alvin-portal.org

   
   

Osbyholms säteri 1935
Foto: Mårten Sjöbeck (1886-1976).
Bildkälla: www.alvin-portal.org

   
   

Korsvirkesloge vid Ousbyholms slott revs januari 1951 efter uppmätning som förvaras i lands arkivet Lund

   
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Osbyholms slott med tillhörande stallar och andra byggnader. Till höger syns taket på en större byggnad vilken numera är riven. I bildens högerkant syns Hörbyån flyta förbi. Bilden är troligen från 1930-talet.
Bild ID: TE_255

   

Till toppen av sidan

   
   
   

Ousbyholms slott före ombyggnaden i början på 1930-talet. Vid denna ombyggnad byggdes tornets överdel om och försågs med ett koppartak i renässansstil och den tredje våningen i mittpartiet togs bort.
Bild ID: IM_0005w

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   
 

Slottsmöllan i Osbyholm.
Bild ID: GATO_014
 
   

Bild ID_ TE_254

   
   

Bild ID: Vykort_028_Osbyholms-slott.

   

Till toppen av sidan

   

Osbyholms slott. Exakt årtal okänt men troligen cirka 1950.
Bild ID: TE_252

   
   

* Licens enligt Kringla.nu. Kulturen.

   
   

Bild ID_ TE_261

   
   

Bild ID: TE_248

   
   
Gården Ousbygård omnämdes redan år 1405, då Peder Jensen av släkten Saxtrup var dess ägare. Idag finns det knappt några spår kvar efter gården. Ätterna Saxtrup och Skalder ägde Ousbygård under 200 år. Björn Sörensen Saxtrup, dog 1595 och hans hustru Magdalene Nielsdatter dog 1585. Slottet Osbyholm byggdes under 1600-talets första hälft, då gården ägdes av Lene Ramel, dotter till Henrik Ramel på Bäckaskog. Slottsanläggningen låg på en nästan kvadratisk borgholme, som omgavs av breda, stenklädda vallgravar. Byggnaden hade ett åttkantigt torn, vilket är ganska ovanligt. På Krapperups borg fanns ett liknande försvarstorn, som uppfördes på 1570-talet. Detta skulle kunna tyda på att Osbyholm byggdes före Lene Ramels tid. Under Karl XI:s skånska krig torde slottet ha brunnit. När det skånska kriget var slut 1679 ägdes slottet av Ove Ramel. Han bosatte sig strax efter freden på sin själländska gård Borreby. Något år senare sålde han Osbyholm slott till Olof Nilsson Engelholm från Malmö. Några år därefter såldes slottet till amiralen Cornelius Thijsen, adlad Ankarstierna, som var en sjöhjälte och han blev friherre 1692. Han köpte år 1704 Knutstorp, till vilken han flyttade efter att ha sålt 1697 Osbyholm till lagmannen i Bohuslän Alexander Cock gift med Christina Cronström. Äktenskapet blev barnlöst och vid sin död 1712 ärvde hans tre brorsöner slottet. Efter många turer löste kapten Georg Christian Cook ut sin syster och blev 1752 ensam ägare till slottet. Han gifte sig samma år med Elsa Christina Beck-Friis från Bosjökloster. 1750 gjordes en omfattande  restaurering av Osbyholm. En mängd detaljer i slottets inre visar att där funnits en utsökt rokokoinredning. Även i det yttre gjordes stora förändringar.

En renässansgavelprydd utbyggnad mitt på gårdssidan försvann under 1700-talet, även flyglarna och trädgården har moderniserats. Efter Georg Christian Cocks död 1778, sålde arvingarna Osbyholm till Rudolf Hodder Stjernswärd, men slottet återköptes genom bördsrätt av lagmannen, sedermera landshövdingen, Per Hultgren, adlad och adopterad von Seth. I sitt tredje äktenskap gifte han sig med den siste Cocks dotter Maria Lovisa. Under sin tid som ägare utökades slottets areal genom att köpa in Lyby säteri. När Per von Seth dog 1810, övertogs slottet 1812 av hans adoptivson Johan Boman, adlad von Seth. Efter hans död satt änkan Sofia Cronacker i orubbat bo och vid skiftet efter henne 1847 övertogs Osbyholm slott av de två äldre sönerna Carl Gustaf och Johan August von Seth, som var gift med sin kusin grevinnan Virginia Dorotea Elisabet Spens. När bröderna övertog Osbyholm slott sålde de ifrån en del av slottets stora ägor. Slottet var i behov av renovering och dessutom krävdes en utbyggnad för att kunna ryma två familjer. 1853 byggdes ett nytt mittparti som försågs med en tredje våning med platt, balustradkantat tak. Tornet höjdes och fick en övervåning i nygotisk stil med spetsig spira. År 1931 lät friherrinnan Anna Trolle, bygga om slottet efter ritningar av arkitekten Leon Nilsson. Då togs den av bröderna von Seth uppförda tredje våningen bort och tornets överdel byggdes om och försågs med koppartak i renässansstil. Mellan 1939 och 1984 ägdes slottet av den norske skeppsredaren Anders Jahhre. Sedan 1984 ägs Osbyholm av godsägare Anders Tuvehjelm med familj, som 1987 utökade slottet areal betydligt genom inköp av granngården Fulltofta.

Bild ID: TE_250

Bild ID: TE_259

   
   
  Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten  
   

Till toppen av sidan

   
   
   

Osby Frälse säteri. Teckning av Ingenieuren Burman 1680

   
   

Denna vindmölla finns i slottsparken i Osbyholm.
Bild ID: IM_0017w. Källa: Kurt Persson.

   
   

Osbyholms slott.
Bild ID: IM_0029w. Källa: Sven Lindgren.

   
   

Lavering, Osbyholms slott med dess park, några friliggande byggnader och vallgravar. Ligger några km. väster om Hörby. Ägs av godsägare Anders Tuvehjelm med familj. Tillverkad av Flensburg, Matthias (1734-1815).

   
   

1919. Arbetsstyrkan på Osbyholm strax före 1920. 1. Torpare Anders Nord, 2. Rudolf Stapel, 3. Emil Nilsson, 4. Bernt Nilsson, amerikafarare, tillf. arb., 5. Pettersson i Haga, Getskog, Olaus, prästson från Lyby, 6. Gotthard Nilsson, fast anställd, 7. Peter Nilsson, 8. Hildegard, 9. Hanna mjölkerskas Ester, 10. Maria kallad Klobbemaria Kristiansson, 11. Anton Persson, 2:e dräng, 12. Anders Nilsson, 13. Torpare Ahlbeck, 14. Nils Persson, 15. Karl Persson, 16. Kätte Nilsson, 17. Fru Jakobsson, m. t. djurskötare, 18. Cecilia Persson, 19. Edit född Malm, 20. Fru Peter Nilsson, 21. f.d. betjänt Björklund, allround, hantverkare målare murare mm, 22. Arvid, son till Pettersson i Haga, 23. Gottfrid Lindberg, s.k halvkarl, körde med häst en häst till alla småskörslor, 24. Sigfrid Nilsson, 25. Harry Nilsson, L:a Harrie, 26. Valdemar Nilsson, 27. Bror, Peter Nilsson, 28. Möjligen en syster till Harry och Valdemar Nilsson omkom genom drunkning 3 år gammal.

   

Till toppen av sidan

   
   
   

Osbyholm Slott.
Bild ID: HH_3788.

Osbyholm Slott 26 april 1990. Foto: ©  K G Press-Foto
Bild ID: HH_3786.

Osbyholmsslott eller som benämningen var Osbyholmsgård ägdes av August von Seth tills han dog år 1886. Ekonomin var dålig så de efterlevande bildade Osbyholms AB marken styckades av och delar av jorden såldes. Kvar blev godset som såldes till Gustaf Lecke år 1915 Därefter har det varit flera ägare.
   
   

År 1929. Visitkortsfotografi. Porträtt av Johannes (John) Svensson (1802-1881), inspektor på Osbyholm.

 
   
   

Osbyholm Slott Jaktlag 17 nov. 1956. Skeppsredare Anders Jahre ägare av Osbyholms slott 1939-1984 är nummer 5 från vänster.
Bild ID: HH_3789.

   
   

1956-11-19

   

Till toppen av sidan

   

Storfrämmande för Osbyholm måndagen den 19 november år 1956.
Trygve Lie bland gästerna vid traditionella höstjakten


Skotten från dubbelbössorna föll tätt under hela lördagen i terrängen strax öster om Ringsjön där herren till Osbyholm norske skeppsredaren Anders Jahre anordnat sin traditionella stora höstjakt. Som vanligt vid dessa tillfällen bestod jägarskaran av nästan idel ”högvilt” till stor del dessutom utgörande ädel adel och som alla suveränt behärskade geväret hade småviltet i Osbyholms och Fulltoftas marker en svart dag. Den mest prominenta profilen i jaktsällskapet tillhörde ingen mindre än FN:s förre generalsekreterare nuvarande fylkesmanden Trygve Lie som liksom övriga deltagare kunde glädja sig åt en god skjutlycka.

För storjakten som huvudsakligen siktades på fasan hare och kanin hade uppbådats ett 30-tal klappare bland vilka sågs åtskilliga intresserade jägare från orten. Man satt igång redan kl 8.30 dimman låg tät över nejden och sikten alltså var inte den bästa. I det första drevet som förlades till det angränsande Fulltofta där skeppsredare Jahre arrangerade jakten blev bytet rikt och fortsättningen blev början lik. Sju drev signalerade jägare Hilding Lundh som organiserat jakten på vanligt välsmort vis.

Mot lunch befann sig jaktsällskapet i närheten av Osbyholms slott där man lunchade efteråt begav man sig ut på de återstående 3 dreven som utspelades på Osbyholms ägor.
Hur många skott som avlossades under dagens lopp är inte lätt att säga. Men bytet blev ordentligt räknat så nämndemannen och trädgårdsmästaren Waldemar Olsson på Sextorp till. När han på kvällen summerade det uppraderade viltet i gräsmattan framför slottet fick han fram siffran 427 huvudsaken fasaner med en ganska jämn proportion mellan tuppar och hönor. Ett 20-tal granna harar ett dussintal kaniner och en räv. Det mesta viltet går till Grand Hotell i Göteborg.

Sedan sista skottet fallit samlades jägare och drevkarlar framför slottet. Där skeppsredare Jahre tackade klapparna för ett gott arbete och även vände sig med några ord till sina gäster.
Dagen avslutades med jaktmiddag på slottet.

Här är till sist namnen på de 13 som deltog i den givande fasanjakten.
Landshövding: Per Westling Kristianstad
landshövding: Trygve Lie Norge
bankdirektör: Jacob Wallenberg Stockholm
hovmästaren friherre: Carl Palmstierna Maltesholm
greve: Pontus De la Gardie Borrestad
greve: H-G Trolle Wachtmister Trolle Ljungby
godsägare: Leopold Lövensköld Norge
godsägare: Diderik Cappelen Norge
bankdirektör: Erik Lundh Göteborg
godsägare: Gert Treschow Juleberg
godsägare Mogens Treschow Sannarp
och värden skeppsredare: Anders Jarhe

Källa
Sims Mellersta Skåne år 1956

Anders Jahre längst till höger. Ägde Osbyholms slott, var en norsk skeppsredare och hade ofta jakt på slottet för berömdheter. Kronprinsen var ofta där.
Jacob Wallenberg Tryggve Lie Norge Jahre.
Osbyholm 17 nov. 1956
Bild ID: HH_3798.

 

Anders Jahre längst till höger. Ägde Osbyholms slott, var en norsk skeppsredare och hade ofta jakt på slottet för berömdheter. Kronprinsen var ofta där.
Jacob Wallenberg Tryggve Lie Norge Jahre.
Osbyholm 17 nov. 1956
Bild ID: HH_3800.

 

 

   
   

Osbyholm Slott.
Bild ID: HH_3787.

Osbyholm Slott 26 april 1990. Foto: ©  K G Press-Foto
Bild ID: HH_3785.

   
   

Osbyholm Jakt.
Bild ID: HH_3796.

Osbyholm Jahre, Thenell Sept. 1960.
Bild ID: HH_3802.

   
   

Osbyholm.
Bild ID: HH_3807.

Kronprins Carl Gustaf gillade inte att bli fotograferad men blev det ändå. Här återvänder han från jakten bärande geväret på ett lite ovanligt sätt. Osbyholms slott. Carl-Gustav 21 august 1964.
Bild ID: HH_3797.

   

Under skeppsredare Anders Jahres tid på Ousbyholm vid Hörby gästades slottet av åtskilliga prominenta personer. Det var vetenskapsmän, filmstjärnor, finanselit, konstnärer men också, inte minst, kungligheter. Kronprins Carl Gustaf var en av dem och han kom mer än en gång.
Han var en "jägare som gick sig att jaga, allt i en skog så grön" precis som bössbäraren i den gamla jägarvisan. När kronprinsen besökte Ousbyholm i det ärendet den 21 augusti 1964 var han arton fyllda.
Den blivande kungen anlände i en "Folka" förd av en son till friherre Carl Palmstierna på Maltesholm, som han vid tillfället var gäst hos, liksom han varit året innan. Även den gången hade han deltagit i jakt på Ousbyholm.
I jaktsällskapet ingick bland andra även kronprinsens svågerprins Johan Georg av Hohenzollern, vilken han besökt under en just avverkad rundresa, som även gått till syster Margaretha i England.
Nu skulle det jagas änder. Sällskapet anlände på morgonen utan en för dagen välkomnande slottsherre som befann sig utomlands.
Man började nere vid Östra Ringsjön och drog sig sedan upp mot slottet. Sen gick färden till det närbelägna Sextorp, där jakten fortsatte. I allt sköts ett trettiotal änder.

Det kungliga jaktintresset har stått sig genom åren. Men numera är det större byte som lockar. Friherre Palmstierna ville för fotografen påpeka att jaktvisiten på Ousbyholm var "inofficiell", därmed förmenande att fotografering inte var önskvärd. Men den som står med kamera och teleobjektiv klara lyssnar man förstås inte på det örat. Resultatet av ohörsamheten blev den här bilden.
Av Henry Holm

   

Till toppen av sidan

   

Osbyholm Jakt.
Bild ID: HH_3804.

Osbyholm A Jahre stiger iland juli 1961.
Bild ID: HH_3801.

   
   

Denna vindmölla finns i slottsparken i Osbyholm.
Bild ID: IM_0017w. Källa: Kurt Persson.

   
   

Osbyholms slott.
Bild ID: IM_0029w. Källa: Sven Lindgren.

   
   

Akvarell omkring 1780.
Konstnär: Anders Sigfrid Rålamb, född 5 augusti 1753 i Stockholm, död 11 mars 1841 i Norra Strö, Kristianstads län, var en svensk friherre, ryttmästare, tecknare och akvarellist. Källa: Kungliga biblioteket - Arkivbild.

   

Till toppen av sidan

   

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott