Toppen

Kallat "Det vita slottet"

(som inte är ett slott utan ett f. d. sanatorium)

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   

Bild ID: Orup_03

   
   

Bild ID: Orup_17a

   
   

Bild ID: Orup_20

   
   

Bild ID: Orup_04

   
   

Orupssjukhuset är ett sjukhus i Höör. Det är en del av Skånes universitetssjukhus, men är helt specialiserat på rehabilitering för bland annat ryggmärgs- och hjärnskadade. Sjukhuset ligger på sluttningen vid Ringsjönsnorra strand.

Sjukhuset var ursprungligen ett sanatorium som uppfördes 1912-15 av Malmö stad och Malmöhus läns landsting gemensamt för vård av patienter med tbc. Stadsarkitekten i Malmö, Salomon Sörensen, ritade anläggningen. Byggnaderna hade 197 vårdplatser för Malmöhus läns landsting och 64 vårdplatser för Malmö.[1] Den stora vårdavdelningen är förlagd i söder och bildar en T-formad plan med ekonomi- och köksavdelningar mot norr. På översta våningen fanns ligghallar. Överläkarbostaden byggdes samtidigt som huvudbyggnaden och Malmö-paviljongen. Även kapell- och obduktionsbyggnaden tillhör den ursprungliga anläggningen.

Under perioden 1966-70 avvecklades sanatorieverksamheten och inriktningen ändrades till rehabilitering. De första två patienterna kom från ortopediska kliniken i Lund. 1991 invigdes en tillbyggnad med idrottshall och simbassäng.

Sjukhuset har i dag tre vårdavdelningar, varav två är specialiserade på ryggmärgsskadade respektive hjärnskadade. Sjukhuset rehabiliterar även bland annat amputerade och transplanterade patienter. På Orup finns även en omfattande öppenvård. Anläggningen har träningslokaler, simbassäng, samt kök och andra lokaler som ska efterlikna en hemmiljö.

Sjukhusets framtid är oviss. I flera års tid har en flytt av verksamheten till Lund eller Malmö diskuterats, men det saknas lokaler dit rehabiliteringen kan flytta.

2018 sålde Region Skåne sjukhuset för att istället hyra de lokaler man behöver.

Vattentorn och uthus vid Orups sjukhus.
Bild ID: Orup_09. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

   
   

En planritning på pumphus från 1922. Med följande text på baksidan: Nya pumphuset vid gränsen till Skogsgård. Grundvattentäkten. Bild ID: Orup_15. Källa: http://www.orupsomradet.se/

   
   

Karta från 1914 med  ”förslag till vattensamlingsdamm i betong för Orups sanatorium”. 
Bild ID: Orup_16  Källa: http://www.orupsomradet.se/

   
   

Karta från 1914 med  ”förslag till vattensamlingsdamm i betong för Orups sanatorium”. 
Bild ID: Orup_18. Källa: http://www.orupsomradet.se/

   
   

Bild ID: Orup_21. Källa: http://www.orupsomradet.se/

   
   

Fotografi av en modell till om- och tillbyggnad av Oruos sanatorium, Höör. Huset har ljus putsad fasad och består av olika delar i olika stilar. Fotografiet är märkt EN som troligtvis betyder Eric Nordgren. Modell gjord av Mogens Mogensens. Fotografiet är en del av det album som förärades Mogens Mogensen på 50-årsdagen 9/5 1950 av hans personal.
Bild ID: Orup_19. Källa: Kringla

   
   

Bild ID: Orup_14. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

   
   

Med kolvar, 3 glasrör och 4 metallfjädrar. Flaska saknas. Inklusive informations-broschyr med blå framsida.

MS 9754. Labor- Bi destillationsapparat. Två kolvar + 3 rör. VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen, Jena. Kolvarna Diam 510 mm. Rör resp. L 595 mm L 290 mm Bre 460 mm L 320 mm. 4 metallfjädrar L 32 mm, 2 fjädrar L 26 mm. Inklusive informations-broschyr. Flaska saknas. Från laboratoriet vid Orups sjukhus, Höör. Gåva 1986 av Ing-Britt Malmberg.
Brukare, ägare: Orups sjukhus, Höör, labotatoriet
Förvärvat från: Malmberg Ing-Britt
Typ av förvärv: gåva
Bild ID: Orup_06. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

Gul. Innehållande 50 st. agraffer "nach v. Wachenfeldt 12 x 3 mm Made in Germany". I stor blå cirkel: "Ada".

MS 9757. Pappask. Gul. L 98 mm Br 20 mm. Innehåll Wachenfeldts agraffe,r L 85 mm. Från laboratoriet vid Orups sjukhus, Höör. Förvärvad 1986 från Ing-Britt Malmberg. Brukare, ägare: Orups sjukhus, Höör, laboratoriet
Förvärvat från: Malmberg Ing-Britt
Typ av förvärv: gåva
Bild ID: Orup_08. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

 

   
   

Bild ID: Orup_11a. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

   
   

Bild ID: Orup_12. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

   
   
   

Bild ID: Orup_01
Foto: Jorchr-CC-BY-SA-30

   
   

Bild ID: Orup_02
Foto: Jorchr-CC-BY-SA-30

   
   

Markbild. Orups sjukhus. Aslfaterat område, i detta en gräsmatta med kantsten, springvatten, blomrabatt med tulpaner. Putsad flervångingsbyggnad i vinkel, åt vänster lägre. Längs med byggnaderna rabatter med låga buskar. Rakt fram entrétrappa med räcke. Två cyklar. HImmel.
Bild ID: Orup_10. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

   
   

Sjukhusdirektör Rita Jedlert, Orupssjukhuset.fotograferad 1996 .
Bild ID: Orup_13. Källa: Kringla: CC-BY-NC-ND

 
   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan