Toppen

Skeinge sätesgård

(tidigare Björkeberga)

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   

Modell av Skeingeborg som den kan ha sett ut under 1100-talet. Modellen finns på Hembygdsmuseet i Hässleholm.
Bildkälla: Västra Göinge Hembyggdsförening.

   
   

Skeingeborg
På en holme i Skeingesjön finns ruiner av en borg, Skeingeborg, som troligen byggts sent på 1100-talet eller i början av 1200-talet. Troligen var byggherren någon av ärkebiskoparna i Lund, Eskil eller Absalon Hvide. Det är osäkert varför borgen kom till. Det kan ha varit närheten till riksgränsen mot Sverige, eller som ett led i koloniseringen av Göingebygden. Biskopen kan också ha haft intresse i träkolsframställning och järnbruk i trakten. Borgen övergavs dock förmodligen redan på 1300-talet.

Skeingeborg är unik genom sin åttakantiga ringmur. Muren är 120 meter i omkrets och 40 meter i diameter. Den är 1,5 meter tjock och har varit fem meter hög, troligen därtill krönt med en kanske två meter hög träkonstruktion. Den enda ingången är en blott meterbred port. Materialet i muren är kalkbruksfogade gråstensblock, vilka måste ha krävt stora arbetsinsatser för att flytta till ön. Inne på borggården har arkeologer hittat rester av ett knuttimrat hus för borgherren och några mindre byggnader för manskap och troligen stall. Bland andra småfynd har man hittat mynt med präglingsår mellan 1167 och 1286.

Namnet skrevs första gången "Scheffuingeborg", 1515 i Palteboken. Från 1700-talet och ända in på 1980-talet var "Scheviaborg" en vanlig benämning, men numera föredras benämningen Skeingeborg.
Källa: Wikipedia

Skeinge 
Skeinge (tidigare Björkeberga), är en sätesgård i Hässleholms kommun i Skåne omedelbart sydväst om Skeingesjön.

Herrgården är från 1640. Nuvarande byggnad är från 1750-talet. Skeinge, som nu är i familjen Brunnströms ägo, ligger ca en km öster om Skeingesjön. Nära herrgården finns en privat begravningsplats. Där ligger tre medlemmar av den nuvarande ägarfamiljen. En äldre sten minner om två barn till en ägarfamilj på 1800-talet. Det är Albinia och Rudolf, barn till greve Harald Holck. Båda avled i difteri/strypsjuka med två veckors mellanrum i slutet av år 1881.

 

   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten

 

Källa: Svenska orter : atlas över Sverige med ortbeskrivning.

   
   

Käll: http://turism.hassleholm.se/download/18.39d45e6714ea81ebf9519cc4/1437393885187/156054_Viealeden_2013.pdf

   
   
   
   

 

 

 

 

   
   

Året är 1935.
Källa: Arkivkoipia.

   
   

Året är 1935.
Källa: Arkivkoipia.

   
   

Året är 1935.
Källa: Arkivkoipia.

   
   
   
   

Året är 1935.
Källa: Arkivkoipia.

   
   

På Borgön i Skeingesjön mellan Verum och Osby finns resterna efter en åttakantig borg - en av Skånes märkligaste. Det vi idag ser är den ringmur, cirka två meter hög, som omgav borganläggningen. Ursprungligen har muren varit fyra meter hög och möjligen påbyggd med en väktargång av trä. Inuti borgen har funnits byggnader, bl a ett hus, 16x8 m, med källare. Borgen var okänd för forskningen fram till 1924 då landsfiskal Fluhr i Vittsjö i ett brev till riksantikvarien berättade om borgen.

1949-1950 grävdes muren fram och restaurerades. En del av rasmassorna lades upp utanför borgen. Vid de undersökningar som gjorts har man bl. a. funnit mynt från senare delen av 1100-talet till mitten av 1200-talet. Biskop Absalon är trolig byggherre. Möjligen revs borgen redan i mitten av 1200-talet.

Varför borgen byggdes vet man inte bestämt. En tolkning är att borgen kom till för att markera biskopens maktövertagande i Skåne. Läget vid Helge å, som rinner genom Skeingesjön, kan innebära att platsen använts vid transport av produkter från skogs-områdena i norra Skåne: timmer, järn och tjära.
Källa: Ödman, Anders. Borgar i Skåne, 2002.

 
   
   
   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan