Toppen

Sofiero slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Sofiero

Sofiero tillkom under 1860-talet när dåvarande prinsessan Sophia av Nassau, gift med den blivande kung Oscar II, inköpte ett markområde norr om Helsingborg. Hon lät uppföra en trävilla som passande döptes till Sofiero, efter ägarinnan. Redan 1874 byggdes huset om och fick det utseende det har i dag.

År 1805 skänkte dåvarande kungaparet Sofiero till sonsonen, prins Gustaf Adolf (senare Gustav VI Adolf) i samband med hans giftermål med Margareta av Storbritannien och Irland.

När de tillträdde ägandet var anläggningen i ett visst förfall, sedan Oscar II inte visat något större intresse eller handlag för egendomens underhåll. Den trädgårdsintresserade prinsessan insåg möjligheterna och tog genast itu med att planera upprustningen. På så sätt lade hon grunden till den park som ännu i dag består och utvecklas. Hon skrev böcker i trädgårdskonst och var en duktig målarinna och fotograf som ofta valde sina motiv från parken. Hon avled 1920, endast 38 år gammal.

Efter prinsessans död övertog prins Gustaf Adolf ansvaret för parkens omvårdnad. Han ägnade sig i synnerhet åt rhododendronodlingen som blev den mest sevärda i landet. När Gustav VI Adolf avled 1973 testamenterades slottet och parken till Helsingborgs kommun som sedan dess äger och förvaltar Sofiero.
© Ragnar Lönnäng.

 

 

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   
   
   
   
   
   
   

Rhododendron
Rhododendron tillhör släktet Ericacae och visar betydande variationer i storlek, växtsätt och färger. Vissa arter når upp till trädstorlek, i enstaka fall mera än 10 meter. Den vanligaste formen är en buske, om maximalt tre meters höjd. De förekommer även i arter som endast når en höjd av 10 cm.

Rhododendronsläktet omfattar c:a 1 300 vildväxande arter och många tusen trädgårdshybrider. De förekommer i såväl städsegröna som lövfällande arter. Rododendron härstammar ursprungligen från Himalayaområdet och odlas i dag över nära nog hela världen. I vilt tillstånd förekommer de praktiskt taget endast på norra halvklotet. De är beroende av skuggiga växtplatser med hög luftfuktighet och vattenhållande men väldränerad jord med lågt pH-värde. De växer därför aldrig i torra trakter. De flesta arterna finns i de mest regnrika områdena av Asien som Himalaya, Burma, sydvästra Tibet, Yunnan och Sichuan, där de växer på upp till femtusen meters höjd.

De arter som odlades i Europa före 1820 hade en blek färg på blommorna, men då importerades de första fröna av Rhododendron arboreum till England från Himalaya. De hade anlaget till den röda blomfärgen i sig, vilket blev upptakten till en kraftig spridning av arten över Europa. I dag härstammar de flesta av våra moderna hybrider från Rhododendron arboreum.

I Sverige förekommer en vild art av rhododendron, Rhododendron lapponicum, som är såväl svår att odla som sällsynt.

Slottsparken på Sofiero har nära nog idealiska förutsättningar för rhododendronodling. I den ravin där de är som ymnigast finns såväl lä som skugga. Där är även pH-värdet lågt och jordmånen porös, med gott om rinnande vatten.

Parken har c:a 10 000 plantor av mera än 300 olika arter eller hybrider.
© Ragnar Lönnäng.

Foto: © Fred Lundberg.

 

Sofiero har en fantastisk trädgård. Foto: © Fred Lundberg.

   
   
   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan