Toppen

Spannarp slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Spannarp

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Det nuvarande huvudbyggnaden och dess båda friliggande envåningsflyglar uppfördes 1741. Corps de logiet är en lång tvåvåningsbyggnad i karolinsk stil med mittrisalit på gårdsfasaden och med hög takresning. Ritningarna utfördes av fortifikationsbyggmästaren Georg Mochelten, även känd för sin verksamhet vid Christina Pipers nyanlagda slott Christinehof. Spannarp har emellertid anor som går tillbaka till medeltiden. Omedelbart väster om slottet ligger några dammar och en ruinkulle, som torde utgöra resterna av en tidigare borganläggning med vallgrav.
Textkälla: Bygdeband.

   
   
  Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten  
   
   
   
   
   
   
   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan