Toppen

Torup slott

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Torup

Torups slott anses vara en av Nordens bäst bevarade renässansborgar. Lämningarna efter en äldre borg är belägna norr om den nuvarande ekonomibyggnaden.

Det tidigaste ägandet är osäkert, men 1445 tillskrevs gården Jep Ulfstand. Sonsonen Truids svenskfödda hustru, Görvel Faddersdotter Sparre, lade grunden till den nuvarande borgen. Hon var en av Nordens rikaste kvinnor, bl a genom att hon från sin moders sida ärvt nära 600 egendomar i Norge. Omkring 1540 påbörjades, ”for rede penge och icke for posemad” uppförandet av den nya sätesgården som är en mäktig försvarsanläggning med två diagonala hörntorn. Sankmarken hade dämts upp till en sjö för att ge borgen ett skyddat läge genom vallgrav.

Under 1500-talet övergick Torup, genom ingifte, till ätten Grubbe och mellan 1602 och 1632 genomförde Sievert Grubbe en omfattande restaurering, varom exteriören vittnar än i dag.

År 1647 köptes gården av Corfitz Ulfeldt och hans hustru Leonora Christina, dotter till Christian IV. Ulfeldt anklagades för att ha förskingrat danska statsmedel och för att ha hjälpt svenskarna såväl inför som under kriget 1657 och i samband med Roskildefreden, vilket var sant. Paret berövades sina skånska gods. Torup förföll, men det återbördades 1735 till dottersonen Jochum Beck. Genom hans dotter, gift Hack Stiernblad, följde åter en blomstrande tid på Torup.

På 1790-talet började man tappa ur den omgivande sjön och uppodla marken till äng. År 1812 köptes godset av Gustaf Julius Coyet, som lät gräva ut kanaler, göra terasseringsarbeten, fruktodlingar och plantera sydländska träd. Han lade grunden till den böljande, romantiska park vi ser i dag. Coyet upplät även den omgivande bokskogen som utflyktsmål för malmöborna och anlade en dansbana av stampad jord. Senare uppfördes såväl en stilfull restaurang som ytterligare dansbanor.

Vid sekelskiftet 1900 gjorde Henriette och Gösta Coyet sitt Torup till en samlingsplats för dåtidens kulturella och vetenskapliga elit. En verksamhet som fortsatte långt efter makens död 1924.

År 1970, några år efter dottersonen Ernst-Gustaf von Leitners bortgång, såldes Torup till Malmö stad. Hans efterlevande arrenderar i dag slottet av staden.

Torup är beläget c:a 15 km öster om Malmö.
© Ragnar Lönnäng

Foto: © Ragnar Lönnäng.

 

 

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Torup slott före 1906.

   
   

Den sorgliga dagen på Torup
Söndagen den 27 maj 1775 inträffade en tragisk olycka på Torup som kostade fyra unga människor livet. Huvudpersonen i dramat blev den unge arvtagaren till Trollenäs och Fulltofta, Fredrik Trolle, som just utnämnts till kornett vid Södra skånska regementet. Eftersom 27 maj var en söndag hade han, tillsammans med sin mor och sina två yngre systrar, deltagit i högmässan i Hyby kyrka. Efter högmässan hade han planerat att resa tillbaka till sitt militärförband, som var förlagt vid Öved, men han övertalades att resa med modern och systrarna till Torup, där baron Stiernblad bjudit till middag.

Efter måltiden gick de yngre gästerna ut i trädgården, för att andas in den ljuva doften av spirande växtlighet och vårblomster. Prakten förstärktes av en liten sjö, belägen alldeles i närheten av borgen.

Plötsligt fick Fredrik Trolle en ingivelse att göra en tur i en liten båt på sjön, vilket genast intresserade hans syster Brita Sofia och moster Margareta Fredrika Harmens. Den yngre systern Sofia tvekade, men brodern bar henne till den rangliga båten och med damerna på bakstammen och kornetten i fören lösgjordes båten. Efter c:a 30 meters färd i den överlastade båten började aktern sjunka och damerna reagerade genast med att skrika på hjälp. Fredrik Trolle lämnade då fören för att bistå de nödställda vilket gjorde båten ännu mera baktung och den sjönk med aktern före. Alla fyra hamnade i det dyiga vattnet. Många andra gäster som uppehöll sig i trädgården rusade till när de hörde de hjärtskärande skriken på hjälp, men alla var så uppskrämda över det som hände att ingen tog något verkligt initiativ för att rädda dem. Två drängar på gården kastade sig i vattnet, men tog sig snart åter upp på land för att undgå samma öde som de redan drabbade.

Efter en stund hade ett hundratal personer samlats vid stranden och man försökte bistå dem med olika redskap. Detta var dock förgäves och alla fyra drunknade i den sjö som samtida vitten påstod vara så grund att man ”knappast kunde skyla sig i den”.

Den tragiska händelsen på Torup kungjordes över hela riket och de döda begravdes i Hyby kyrka den 8 augusti, med en stor del av landets adel och Trolles officerskamrater från Södra skånska regementet närvarande.
© Ragnar Lönnäng

 

 

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   
   
   

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

 

 

   
   

Kolteckning av Ferdinand Boberg (1860-1946) 1916. Källa: Digitaltmuseum, Nordiska museet. Licens: CC-BY-NC-ND

   
   

Torup omkr. 1680. (Buhrman-Fischer)
Käll: http://www.alvin-portal.org/

   
   

Källa: Charlotta.

   
   

Carl Stefan Benett 1800-1878. Tillkomst 1823.
Käll: http://www.alvin-portal.org/

   
   

Carl Stefan Benett 1800-1878. Tillkomst 1823.
Käll: http://www.alvin-portal.org/

   
   

Carl Stefan Benett 1800-1878. Tillkomst 1823.
Käll: http://www.alvin-portal.org/

   
   

Carl Stefan Benett 1800-1878. Tillkomst 1823.
Käll: http://www.alvin-portal.org/ (Illustrationen beskuren pga. dess dåliga originalkvalitet)

   
   

Carl Stefan Benett 1800-1878. Tillkomst 1823.
Käll: http://www.alvin-portal.org/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Akvarell omkring 1780.
Konstnär: Anders Sigfrid Rålamb, född 5 augusti 1753 i Stockholm, död 11 mars 1841 i Norra Strö, Kristianstads län, var en svensk friherre, ryttmästare, tecknare och akvarellist. Källa: Kungliga biblioteket - Arkivbild.

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan