Toppen

Trolle Ljungby

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Trolle Ljungby

Den nuvarande egendomen Trolle-Ljungby har sitt ursprung i medeltiden. Det är känt att Ljungby, som var godsets namn före mitten av 1800-talet, var sätesgård för ätten Bille under 1300- och 1400-talen. Vid 1400-talets mitt såldes gården till Henrik Brostrup vars son i sin tur år 1514 överlät ägandet till en av Danmarks mäktigaste män, Jens Holgersen Ulfstand, riksamiral, länsherre på Gotland och byggherre till Glimmingehus.

I slutet av 1500-talet brändes Ljungby av danskarna och borgen återuppbyggdes i början på 1600-talet av Knud Gyldenstierne och hans hustru Øllegaard Hvitfeldt, vilkas initialer finns på flera gavlar med årtalen 1629, 1633 och 1636. Resterna av den ursprungliga grunden syns inne på borggården och är troligen från 1200-talet.

Familjen Gyldenstierne fortsatte sitt ägande av Ljungby i tre generationer, fram till 1662, då änkan efter den äventyrlige Kaj Lykke tvingades sälja egendomen till ambassadören Peter Julius Coyet.

Familjen Coyet kom sedan att äga Ljungby i sju generationer fram till 1800-talets början. Flera manliga medlemmar av släkten Coyet var mycket framgångsrika som militärer, diplomater och politiker. Andra generationens Wilhelm Julius Coyet hade under slutet av 1600-talet skapat ett fideikommiss av egendomen och den siste innehavaren blev Ulrika Sparre, dotter till Helena Juliana Coyet och landshövdingen i Kristianstad, friherre Gabriel Sparre. Hon var gift med riksdrotsen, greve Carl Axel Wachtmeister. Han blev genom sin mor innehavare av Trollebergs fideikommiss med skyldighet att bära namnet Trolle-Wachtmeister. Han var Sveriges siste riksdrots och förste statsminister. Han dog år 1810 och efterträddes av sonen Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister som 1830 flyttade fideikommissrätten till Ljungby som därefter kallades Trolle-Ljungby.

Han hade varit mycket framgångsrik som jurist och utsågs bl a till justitiekansler och fick titeln Excellens. Han avslutade dock sin juridiska bana och ägnade resten av sitt liv åt att utveckla förutsättningarna för jordbruksnäringen vid sina gods. Han tog fram nya och bättre brukningsmetoder som gav ett effektivare nyttjande av arealen och förbättrade metoder för djurhållningen, bl a genom nya djurstallar. Allt i den bestämda avsikten att göra jordbruket mera lönsamt.

Excellensen Trolle-Wachtmeister avled 1871 och godset har sedan blivit kvar i familjens ägo. Nuvarande fideikommissarie är greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, gift med Alice, född Tornerhielm, överhovmästarinna hos kungen och drottningen.
© Ragnar Lönnäng

Foto: © Ragnar Lönnäng

 

Foto: © Ragnar Lönnäng

   
   © Ragnar Lönnäng. © Översättning Bryan Ralph.   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   

Konstnär Ferdinand Richardt. 1819-1885.

   
   

Ljungby horn och pipa
Ägaren till dåvarande Ljungby, Wilhelm Julius Coyet berättar i skriften ”Relation om Ljungby gård, dess horn och pipa” år 1692 hur den väldiga Maglestenen, som är ett stort flyttblock ett par km från Trolle-Ljungby, kastats till platsen av en jättedotter för att hindra kyrkobygget i Åhus.

Varje julafton firade trollen sin fest under stenen, som höjdes upp på guldpelare just den kvällen. En julafton på 1550-talet övertalade fru Sidsela Ulfstand en av sina stallkarlar att rida till stenen för att klara ut vad som verkligen hände. När han kom fram till stenen såg han att det var upplyst och att trollen drack, dansade och roade sig under den. Två troll gick honom till mötes, det ena med ett horn och det andra med en pipa, som de räckte honom med uppmaningen att dricka bergakungens skål och att blåsa i bägge ändarna av pipan. På platsen fanns en kristen flicka, som blivit bergtagen av trollen och varnade honom med orden: ”Drick inte, men rid din väg. Rid på det årda och inte på det hårda”, över den plöjda åkern och inte på vägen. Stallkarlen blev rädd och hällde ut drycken över axeln. Några droppar föll på hästens länd som sveddes av styrkan i drycken. Han flydde i sporrsträck, som fickan hade sagt, och red tvärs över de plöjda åkrarna, med trollen efter sig. Flykten lyckades för att trollen inte hade makt att hoppa över fårorna, eftersom det då blev ett kors. De måste springa i fårorna från ände till ände. Just när stallknekten kom fram till slottet, med trollen efter sig, drogs vindbryggan upp och han kunde sätta sig i säkerhet med dyrgriparna i behåll. Trollen uttalade då en förbannelse över gården, att den inte skulle förbli i fru Sidselas släkt och att den skulle brinna tre gånger. Olyckan skulle drabba den som fört bort hornet och pipan.
© Ragnar Lönnäng

   
   
   
   

Foto: © Jorchr Licens: CC-BY-SA 3.0

   
   
   
   
   
   
   
   

Flackarp 1898.

Hej
Här är en bild på gården i Flackarp där min gammelfarfar Pehr Svensson växte upp. "Gårrn", som han kallade den. Flackar nr 5. Den finns inte mer och platsen är numera åker vid järnvägen från Lund till Malmö.
"Gården kringbyggd som var uppbyggd under Farfars tid", sedan en svårläst anteckning i stil med "arvgårds... nr 7/6(?)5 6 ö? var, greve H.G.T. Wachtmeister och arv av Farfars far och bror Nils"  (Pehr Sandbergs anteckning bak fotot av gården i Flackarp).

Man sa att Flackarp lydde under "Ljungby horn och pipa". Det syftar på två föremål på Trolle-Ljungby slott, ett medeltida horn och en speciellt snidad pipa, omtalad av C.G: Brunius 1851 och dess sägen nedtecknad av V.J. Coyet 1620. Sägnen anger att tingen var förtrollade och att spökeri alltid skedde i det rum som tingen förvarades. Men "Ljungby horn och pipa" (se Nordisk familjebok) syftade på att Trolle-Ljungby bildade ett patronellt pastorat i Lunds stift och att det utgjorde en fideikommissegendom där Flackarp ingick. Sedan Coyets ärftliga baroni dött ut, ärvdes Ljungby av Ulrica Lovisa Maria Sparre (d. 1848), gift med riksdrotset greve K.A. Trolle-Wachtmeister till Trolleberg. Under hennes tid överflyttades fideikommissen 1830 från Trolleberg till Ljungby, som sedan dess kallades Trolle-Ljungby. (Det var väl antagligen under denna tid som Per Svensson påbörjade arrendet.) Efter Ulricas son greve H.G. Trolle-Wachtmeister ärvdes Trolle-Ljungby först av sonen och landshövdingen A.K Wachtmeister och sedan efter dennes död 1907 av verstekammarjunkaren greve H.G. Trolle-Wachtmeister (Nordisk familjebok). Pehr Sandberg kallad honom således därför "H.G.T. Wachtmeister".
I en handling ang. en vägs delning genom Flackarps kyrkby från 1860 (se Lantmäteriets historiska kartor) nämns Per Svensson på nr. 5.
Hälsningar
Mikael Sandberg

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan