Toppen

Trolleberg gård

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
   
   
   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten
   
   

Foto 18 feb. 2009 : © Jorchr CC-BY-3.0

   
   

Foto: 17 dec. 2006 © Jorchr CC-BY-3.0

   
   

Lantmästare och riksdagsman Knut Wachtmeister.
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

Till vänster Sjkoglund och till höger John Magntorn.
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

   
   

Storauktion på Trollebergs gård 1953.
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

   
   

Storauktion på Trollebergs gård 1953.
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

   
   

Storauktion på Trollebergs gård 1953.
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

   
   

Storauktion på Trollebergs gård 1953
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

Storauktion på Trollebergs gård 1953
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

   
   

Storauktion på Trollebergs gård 1953.
Källa: Arkivkopia. Foto: Hagblom-Foto.

   
   

Peder Pedersen Winstrup.

Värpinge köptes senare av riksrådet och befallningsmannen på Malmöhus Otte Thott till Näs (nuv). Trollenäs), äldre son till "skånske kungen" Tage Ottesen Thott. Han dog 1656.

Hans arvingar sålde vid tiden för "Skaanes Tab" egendomen till Peder Winstrup, den siste danske och den förste svenske biskopen i Lund.

 
   
   
   Textkälla: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten  
   
   
  Foto: © Jorchr CC-BY-3.0

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan