Toppen

Tuna slott
(Lund, som egentligen var en villa)

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

Tuna slott, Lunds första och genom tiderna mest påkostade villa, uppfördes 1866-67 för änkefru Emelie Thomander efter ritningar av Helgo Zettervall.

Egendomen bestod ursprungligen av ett antal lotter i Galgevången. I norr följer Tunavägen rätt väl den gamla gränsen medan västgränsen på ett ungefär motsvaras av Tornavägen. I söder gick egendomen ned till en markväg i Östervångsvägens förlängning, medan den åt öster sträckte sig fram till den gamla stadsgränsen, nu ungefär mitt i Tunaskolans tomt.

När området 1836 köptes av magister Pål Boström var det obebyggt och benämndes "jord i Galjevången och Kockalyckan". Ute vid Tunavägen uppförde Boström senast 1846 en gård som döptes till Sophieberg och däromkring anlades en trädgård.

 

Tuna slott var en storslagen villa i Tudorstil, i gult tegel och med skiffertak. Den var belägen i östra Lund strax norr om Hallands Nation och Västgöta Nation samt söder om det område där Lunds tekniska högskola nu ligger, öster om Professorsstaden.

Villan, som något oegentligt kallades för slott, ritades av Helgo Zettervall och byggdes 1866–1867 till änkesäte för biskopinnan Emilie Thomander, hustru till Johan Henrik Thomander. Hon bodde där med två av sina döttrar, varav den ena, Ida, 1868 gifte sig med godsägaren Gottfrid Warholm. Ida Warholm bodde kvar till sin död 1933. Äktenskapet var barnlöst och egendomen inköptes av Lunds stad, som var på jakt efter tomtmark.

Under tiden fram till rivningen stod huset mestadels tomt, men användes under andra världskriget som beredskapsförläggning och daghem för estniska och lettiska barn. Byggnaden saknade både el och centralvärme och efter att huset åter tömts vandaliserades det.

Det ansågs för dyrt att renovera och bevara och revs därför 1948. Hela området blev 1955 en allmän park och fick namnet Tunaparken, söder om Tunavägen och öster om Tornavägen.
Tuna slott avbildades av Sven Hemmel på omslaget till Åke Holmbergs Ture Sventon i spökhuset.
   
Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4NZ5B_vy-over-tuna-slott?guid=ae6a0f28-fa1d-4f63-a643-89daaac9471d
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan