Toppen

Uranienborg

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

   
Uraniensborg

Constantin Hansen 1804 -1880.  

   
   

Uraniborg var ett kombinerat slott och observatorium uppfört 1576 på Ven i Öresund av Tycho Brahe, som denne fått i förläning av danska staten. I observatoriet fanns den tidens bästa uppsättning instrument.

Borgen omgavs av en jordvall som bildade en kvadrat med sidor på 94 meter, med hörnen noggrant lagda efter väderstrecken. I östra och västra hörnen över portgångarna inrättades rum för vakthundar, och i norra och södra hörnen låg rum för tjänstefolk och ett tryckeri. Mitt på varje vallsida fanns en bastionliknande halvcirkelformig utvidgning, och längs vallens sidor låg fruktträdgården (med 300 fruktträd) och därinnanför blomsterträdgården. I mitten av fyrkanten låg slottet omgivet av ett cirkelrunt staket. Över 60 000 tegelstenar hade gått åt för att bygga slottet.

Strax söder om Uraniborg byggde Brahe 1584 observatoriet Stjerneborg, som bestod av fem cirkelrunda kryptor nedsänkta i en kulle. Dessa kryptor förenades genom gångar. I kryptorna ställdes instrumenten upp, väl skyddade för blåsten.

Senare historia[redigera
Redan ett par år efter att Brahe lämnat Ven började byggnaderna förfalla, och de revs efter en tid. 1652 fanns knappt några spår kvar efter dem. Av Uraniborg återstår i stort sett bara spår av vallarna och konturerna av huvudbyggnadens bottenvåning, samt en brunn som grävdes ut 1823. Stjärneborgs ruiner är något bättre bevarade, bäst är den sydvästra kryptan med den pelare där den stora kvadrantens axel vilade.

Istället för Uraniborg och Stjärneborg byggdes kungsgården, som fick namnet Uranienborg. Kungsgården revs dock 1825, och dess tegel användes till en skyddsmur runt lämningarna efter Tycho Brahes byggnadsverk. År 1900 restes dock en ny bostadsbyggnad på kungsgården i oscariansk stil.

Uraniborg har givit upphov till namnet på stadsdelen Uranienborg i Oslo.

   

 

 

   Till länken med nästan alla Skånska slott

Till toppen av sidan