Toppen

Ystadsvägen

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 Ystadvägen  f.d. Södergatan

Sista huset på Ystadvägen.
Bild ID: Ystadv_001. Källa: Paul Andersson.

   
   

Otto Jönssons Åkeri på Ystadvägen byggdes omkring 1925 i vacker jugendstil. Otto hade tre lastbilar med garage ut mot Ystadvägen. Tillsammans med Harald Nyman från Osbyholm och Alfred Persson Hörby startade de Hörby Lastbilcentral. På 1930-talet har det också funnits en bilverkstad i huset. Senare byggdes lokalen om till bageri och sista företagaren var KW-bagaren Karin och Kjell Wernersson

 
   
   

Ystadvägen, gamla kyrkogården med kapellet till vänster och Thorshillsgården t.h. Gravkapellet byggdes 1864 av kalksand på begäran av von Seth på Osbyholm. Kapellet föll i spillror och ombyggdes i tegel. 1874 reparerades den.

Ystadvägen, tidigare Södergatan, sedd från Råbygatan. Fastigheten på vänstra sida på andra sidan ån, är idag Hörby Bryggeri och Vattenfabrik, ägd av Nils Ivan Persson. Huset på höger sida, i väggbanans mitt finns ej kvar längre. Idag är på denna plats parkeringsplats inrättad för Hörby Lågprisaffär, som i forna dagar hette Ekstrands.

   
   

Här har lite ankor invaderat vägen.

Ystadvägen, höga huset till vänster är färgare Rindvalls hus

   
   


Teckning från 1955 hämtad från Hörby i gamla tider o bilder / Gunilla Huszar.
Bild ID: Gato_874_Skiss_An_Tvatt.
   
   

Punschveranda
Till vänster i bilden på ”stolpar” syns källarmästare Bondessons punschveranda. Hit bjöd han sina vänner och prominenta gäster på kaffe och punsch.

Tvättstugan
Huset nedanför och vid vattnet var Hörbys "tvättstuga" dit ortens damer gick för att tvätta. De hade tills nu fått stå under bar himmel i ur och skur när de skulle tvätta. Men på hösten år 1888 byggde man tvättstugan vid ån så att byns damer eller tvätterskor, för finare damer höll sig med sådana, kunde stå inomhus och tvätta. Tvättningen gick till så, att man bar upp vatten i spannar från ån till stora tvättbaljor av trä där man blötlade tvätten. Därefter bar man ned tvätten till en brygga (inne i huset) där man klappade den med stora klappeträd. Därefter sköljde man tvätten direkt i ån. Säkert ett mycket hårt och kallt arbete särskilt under vintern. Det kostade 5 öre att tvätta i tvättstugan, avgiften betalade man inne hos slaktare Svensson i huset intill. Sommartid kunde man hänga tvätten till tork ute på planen mellan tvättstugan och Nygatan. Blåste tvätten ned kunde man gå ned och skölja tvätten via trappan intill fallet som finns kvar än i dag. Huset bakom var ända tills år 1935 byns brandstation, och det fyrkantiga huset med öppna fönster var källarmästare Bondessons punschveranda dit han bjöd sina vänner för en pratstund på tu man hand, samtidigt som man njöt av ett glas god punsch
.

Fastigheten till höger om bron ägdes i slutet av 1860-talet av en läkare, som hette Barfoth. 1893 köpte bryggare Ola Andersson fastigheten och startade Bryggeri och vattenfabrik.

 

Ystadvägen. Bryggare Ludvig Perssons hus. Samma hus som bilden ovan.

   
   

Kyrkan och gamla bron. Detta är den gamla Stenbron vid Ystadsvägen ”tidigare Södergatan” byggdes år 1838 av byggmästare M. Cederholm från Högseröd till en kostnad av 1970 riksdaler. Till brovalven som skulle vara 10 alnar breda i vattengången, beställdes 390 alnar huggen sten från stengravarna i Höör. Mycket sten togs från markerna runt Hörby. Till fyllning gick det åt 480 lass grus och 320 lass jord, som bönderna begärde ersättning för med 80 riksdaler banko

Ystadvägen. Gamla bron till vänster är 23:an.

   
   
Den gamla bron över Södergatan, nuvarande Ystadvägen
 Den första bron över ån där allmänheten kunde komma söder om byn byggdes år 1777. Det var en träbro, men det gick för denna som för alla andra träbroar, när vårfloden kom så sköljdes de bort. År 1784 var det en ovanligt stor vårflod, som raserade även denna bro så man fick bygga en ny träbro. Likadant blev det år 1811 när vårfloden kom tog den med sig allt som kom i dess väg. Man byggde återigen en ny träbro. Det blev så för timmer hade man gott om och det var förhållandevis lätt att bygga med. Men 27 år senare när även denna bro var illa tilltygad beslöt man att bygga en stenbro med tre valv. Det blev byggmästare M. Cederholm från Högseröd som år 1838 byggde stenbron över ån vid Södergatan, som Ystadsvägen hette vid denna tid. Bron kostade att bygga 1,970 riksdaler. Till brovalven som skulle vara 10 alnar breda i vattengången beställdes 390 alnar huggen sten från stengravarna i Höör. Mycket sten togs från markerna runt Hörby till fyllning m.m. Det gick även åt 480 lastvagnar grus samt 320 lastvagnar jord, som bönderna begärde ersättning för med 80 riksdaler banko. Läs mer här nedan vad en rdr, Riksdaler är.
   
   
Riksdaler var en svensk myntenhet. I Sverige tillverkades de första dalrarna under Gustav Vasas regering år ,1534 med förebild i de tyska thalrarna. Myntet slogs i valörerna 1, 1/2 och 1/4 daler. Erik XIV präglade även tvådalersmynt, Johan III sexdalersmynt. De första dalrarna hade en finvikt av 28,06 gram silver, vilken 1540 sänktes till 25,59 gram silver, dock utan att myntfoten förändrades nämnvärt. Dalern var ursprungligen avsedd för utrikes handel, och anslöt inte till det svenska myntsystemet. Då dalern höll en relativt konstant silverhalt, steg dess kurs i förhållande till marken. Den var först 3 1/2 mark, 1540-41 3 1/2-4 mark, 1563 4 1/2 mark. Under Erik XIV:s sista regeringsår stod kursen i 7-8 mark och under Johan III:s myntförsämringsperioder 1568-74 och 1590-92 till 25 respektive 38 mark. Under perioderna 1574-89 och 1594-1604 höll dalerns värde till omkring 4 mark eller 32 öre.
Efter tysk förebild började Karl IX år 1604 att slå mynt med namnet riksdaler från tyskans Reichstaler. På grund av sin höga silverhalt togs riksdalern ur cirkulation (tesaurerades), blev värda 48 öre medan vanliga daler var värda 32 öre, 1619 sjönk
 dalerkursen ytterligare något så att 1 riksdaler motsvarade 1 5/8 daler. Senare på grund av bristen på svenska silverfyndigheter började man från 1624 att tillverka kopparmyntsdaler. Bristen på silvermynt fick riksdalerns kurs att under Gustaf II Adolf att stiga till 52 daler, men sjönk då Kristina började tillverka fler silvermynt åter till 48 öre. Från 1630-talet uppstod två olika valutor, daler kopparmynt och daler silvermynt, men riksdalern som enbart präglats i silver de endast räknas i silvermyntsvalutan. 1664 steg dess kurs åter till 52 öre, 1681 steg den ytterligare till 64 öre. Under Karl XII steg dess värde till 96 öre, ett värde den behöll fram till 1776. En riksdaler motsvarade då 3 daler silvermynt eller 9 daler kopparmynt.
Termen kan än idag användas som slang för pengar, vanligtvis menas då värdet vara detsamma som dagens kronor. I samband med myntreformen 1873 övertog kronan den dåvarande riksdalerns värde, så enheterna kom då att bli synonymer i Sverige.
Källa: Wikipedia, fria encyklopedin.
   
   

Hjalmar Lindvalls hus.
På 1940-talet ägde Johan Olsson huset och hyrde ut lägenheter. Hyresgäster var bland annat servitrisen Lotta på hotellet, tapetserare Stålberg, per Lundblad m. fl.
Textfakta: Hörby centrum förr och nu i ord och bild.

   
   

Gården nr 23 som låg i hörnet Råbygatan – Södergatan. Södergatan har numera bytt namn till Ystadvägen. Gården lär vara byggd i slutet på 1700-talet. Ägaren då var Pål Tuvesson. Bilden är tagen några år före rivningen 1912. I dag ligger på samma tomt bl. a. Modepunkten.

 
   
   
 

Ystadv Stenhuggare Larssons hus vid ån.
Bild ID: KH_044
   

 

Till toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan