Gamla bilder från Hulta

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

   
   

 

     

Olga Hansson Hulta f: 1899-04-16.
Källa: Bertil Stridh.

Anna Lindahl Hulta f: 1897-11-27
Källa: Bertil Stridh.

Anna-Greta Jakobsson Hulta
f: 1922-10-03. Källa: Bertil Stridh.

     
     

Sittande okänd. Stående Alfred Jakobsson Hulta f: 1897-11-27.
Källa: Bertil Stridh.

Mannen i mitten är Hilding Andersson, känd som "Hilding i Maa", f: 1897-12-21. Sittande till höger Alfred Jacobsson Hulta f: 1897-11-27. Övriga okända.
Källa: Bertil Stridh.

 

Anna Greta Jacobsson Hulta f. 3/10-1922.
Bild ID: /GATO_549.
Bildkälla: Ingrid Olsson.
     
     
   

Fr. v. Anders Jonsson Hulta f: 1898-03-16 och Alfred Jakobsson Hulta f: 1897-11-27.
Källa: Bertil Stridh.

   

 

Gustav Persson  

 

Gustav Perssons gård i Hulta 1:6.

   
 
   

Till toppen av sidan

 

 
Anders Perssons familj i Hulta.  

Anders Perssons familj i Hulta.
Stående bakre raden:
Johan Mattisson med dottern Ella och makan Anna.
Sittande främre raden:
Ellna Persson, Maj Mattisson, Anders och Sonja Persson.

Anders Perssons familj i Hulta.
Stående bakre raden:
Lilly Persson, f. 3 dec. 1913.
Bror Persson,  f. 9 nov. 1916
Einar Persson, f. 20 maj 1920.
Marta Persson, f. 19 juli 1909.

Mitten:
Gunborg Persson, f. 28 april 1920.

Främre raden:
Ellna Persson, f. 16 feb. 1882.
Sonja Persson, f. 1926
Anders Persson, f. 19 sept. 1873

   

Till toppen av sidan

 

 
Hulta gård  

Nya Hulta Gård. Gården som tidigare tillhört Ovesholms gods inköptes i slutet av 1890-talet av Nils Persson. Arealen bestod då av 135 ha därav 34 ha åker, 50 ha skog, 51 har betesmark och övrig mark. I början på 1950-talet hade arealen minskat till 77 ha. Domänverket inköpte gården i slutet av 1950-talet och grävde upp dräneringsrören, jämnade ”det stolta Hulta gård” med marken, för att idag vara planterat med skog.
Från vänster: 1. Anna Olsson, 2. Okänd, 3. Elfriede Hübner Tyskt, krigsbarn, 4. Lars – Georg Hagert, 5. Gullan Hagert, 6. Anna Hagert.

   
   

Bild från omkr. 1920. Hulta gård, stallbyggnad. Byggdes 1890.

 

Höbärgning på Hulta gård. Hulta gård köptes av Domänverket i slutet av 1950-talet och det stora och stolta Hulta gård Stående: Nils Olsson, Hulta gård jämnades med marken och över alla ägorna planterades skog. Sittande från höger: Eva Ljungkvist Ragnhild Olsson Anna Nils Olsson

   
   

1930. Huggning av vårsäd med självbindare. A. Eriksson och Nils Andersson. Hultagård, som på 1400-talet var Svensköps sockens största och enda gård med en areal av 800 tunnland. Men på 1600-talets slut styckades gården upp I mindre jordbruksenheter och 1950 sålde sista ägaren Hultagård till Domänverket, som rev alla byggnaderna inklusive bonings huset på gården och planterade skog på hela arealen. På bilden kör man en traktor med järnhjul vilket var mest vanligt på 1930-talet. Tungstyrd var traktorn och några år senare kom traktorer med gummihjul, vilket var betydligt lättare att hantera.

Kyrkliga syföreningen samlad på Hulta gård omkring 1920.
Översta raden: 1. Elin Isaksson, 2. Selma Persson, 3. Alma Jönsson, 4. Anna Olsson.
Andra raden: 1. Bengta Persson, 2. Sissi Persson, 3. Anna Hagert, 4. s. Nelly, 5. Alma Persson.
Tredje raden: 1. Värdinnan, Anna Olsson + 2, släktingar. 2. Anna Persson.
Fjärde raden: 1. Släkting till Anna Olsson, 2. Edit Mårtensson, 3. Amanda Hallkvist, 4. Ragnhild Olsson.

   
   
 

Hultas geografiska läge. Skånska rekognoseringskartan från 1812 och 1815-1820. Uppmätt av fältmätningsbrigaden.
Originalet är handritat och i skala 1:20 000 och finns på Krigsarkivet i Stockholm.

Våren har kommit och lantbrukare Artur Olsson är ute och sprider konstgödning för hand med hjälp av sitt så och gödningskar. Hästarna står lugnt och stilla med vagnen där olika sorters gödning som man sedan när rätt proportion köpte man två eller tre olika sorters gödning som man sedan när man kom ut på åkern blandade på vagnsflaket ihop gödningen till rätt proportion som man sedan spred ut från karet för hand.

   
   
   
   

 

Året är 1927.

   
   

   
   
   
   

Hulta gård jämnades inte bara med marken som några kanske tror. Tanken var nog att man skulle rätta upp vägen som gör en krök precis runt där bostadshuset låg och därför var troligen Vägverket inblandat.
Bild ID: TGB_155w

Staten sålde bostadshuset till en privatperson som sedan lät montera ner det ungefär som man gör idag när man river - med något lägre säkerhets- och miljötänk än idag. Delarna från huset har sedan återanvänts. På bilden står Uno Nilsson från Hulta.
Bild ID: TGB_156w

   
   

Emil Nilssons 50-årsfest, Hult

 

 

Emil Nilssons 50-årsfest i Linderöds Bygdegård 1954. Emil och Betty Nilsson bodde i Hulta

Bakersta raden fr. v.
1 Okänd
2 Sigfrid Liljegren Kilhult f 24.09.1897
3 Hilding Sävgren Hulta f 14.03.1907
4 Okänd
5 Okänd
6 Okänd
7 Einar Lundell Svensköp
8 Herman Nilsson Hulta f 13.03.1909
9 Okänd

Två rader i mitten fr. v.
1 Ester Jakobsson Hulta f 04.09.1899
2 Okänd
3 Lundell
4 Okänd
5 Okänd
6 Börje Olsson Linderöd
7 Sofia Sjöstrand Svensköp f 24.03.1918
8 Okänd
9 Hanna Liljegren Kilhult f 07.06.1898
10 Emma sävgren Hulta f 13.09.1909
11 Okänd
12 Marta Nilsson Hulta f 19.07.1909
13 Okänd
14 Okänd
15 Okänd
16 Anna Kristoffersson Svensköp f 23.11.1911
17 Okänd
18 Okänd
19 Anders Lundell Svensköp f 20.03.1903
20 Carl Sjöstrand Svensköp f 05.03.1907
21 Gunnar Kristoffersson Svensköp f 16.10.1906
22 Asta Lundell Svensköp f 16.12.1905
23 Emil Persson Hulta f 10.05.1892

Sittande raden fr. v.
1 Hilda Persson Hulta f 11.02.1897
2 Okänd
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd
6 Okänd
7 Okänd
8 Betty Nilsson Hulta f 16.10.1902
9 Emil Nilsson Hulta f 16.08.1904
10 Bertil Nilsson Hulta f 1936
11 Okänd
12 Okänd
13 Okänd
14 Inger Nilsson Hulta f 21.11.1941
15 Astrid Jakobsson Hulta f 18.12.1941
16 Arne Jakobsson Hulta f 02.10.1944

 

Namnlistan insänd av Bertil Strid. Du som besöker sidan – kan du fler namn?

Meddela det i så fall här. info@gammalstorp.se

   
   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr