Gamla bilder från Timan

Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna
 
   

Timantorpet Skogvaktarens Anna-Stina och Bertil bodde där till att börja med.
Bild ID: TBG_027w. Bilden tillsända oss av Torgny Blomberg.

   
   
   

Tidningsklipp från Aftonbladet 20 mars 1888.
Tillsänt oss av Staffan Persson, Hörby.

Någon som vet mer?

Hej till Dig som läser detta.
Min farmors föräldrar bodde på Benarp 1 Timan.
De hette Nils Nilsson och Elna Larsdotter. Nils var skräddare.

De omkom, frös ihjäl den 10 mars 1888 i en snöstorm. Nils gick med postmannen en bit men kom inte tillbaka. Elna gick då för att leta. Hittade Nils medfaren och bar honom hemåt. Men de stupade c:a 100 meter hemifrån och dog.
 I huset fanns 4 små barn mellan 1 till 4 år. och ingen kom dit förrän 3 dagar efter stormen.

Har Ni eller någon hört talas om detta? Kanske finns det någon notis i gammal tidning eller så.

Med vänlig hälsning
Kurt Malm Höör. kurt.malmkm@gmail.com

En tragisk händelse 1888

Den 11-12 mars 1888 inträffade ett snöfall med snöyra, som saknar motstycke i mannaminne. Vägarna blevo ofarbara, och järnvägarna inställde driften, emedan snön på somliga ställen låg i jämnhöjd med trätopparna.
Postbudet från Aspinge till Kilhult trotsade emellertid ovädret och förde posten som vanligt med bistånd av folk, som bodde nära landsvägen och ömsevis avlöste varandra.
En dag hade Jöns Svensson och en skräddare, vars namn jag ej minns, emedan han ej länge bott i socknen, assisterat vid postens transport till Kilhult. När de vor0 på hemväg, började skräddaren känna sig matt och slog sig ned på broräcket nära hans hem vid gränsen till Månsköp. Som blott omkring hundra meter återstod, fortsatte Jöns Svensson vidare till sitt hem.
Efter en stund gick han tillbaka till skräddarens hus för att höra, hur det stod till med denne efter den svåra färden. skräddarens hustru rusade, som hon stod och gick, ut i snöyran, så snart hon hörde var Jöns Svensson lämnat hennes man. Denne hade emellertid sökt nå hemmet på en genväg, och hustrun torde ej genast ha funnit honom. Då båda förblev0 borta, uppbådades folk att söka efter dem, och bort mot kvällen fann man dem, liggande i varandras armar, han redan död och hustrun döende. Båda voro stelfrusna.
Källa: Svensköps socken genom tiderna.

   

 

INFORMATION OM SKOLFOTON OCH SKOLOR

En sammanställning av alla skolfoton från Hörby  kommuns olika orter
finns från och med januari 2016 under länken "
Skolfoton i kommunen".

 
   

Omkring 1910-1915. Skogvaktare Martin Persson med en örn som han skjutit i kronoskogen vid Timan. Skogvaktaren var anställd av kronan för att sköta avverkning av skog och hålla viltet nere på en lagom nivå, därav fotot på skogvaktaren och hans nerskjutna örn.
Att skjuta en örn idag 2015, hade säkerligen resulterat i ett helt annan typ av foto.

Skomakare Andersson, Timan med familjen och släktingar. Nils Nilsson far i Timan.
Nils Nilsson gift med Frida. Barn: Erik, Signe, Elly, Astrid, Gösta och Per.

   
   

Syskonen Persson.
Hanna f: 1909-02-05. Nils f: 1918-08-24. Anna f: 1913-05-13.

   
 
Till startsidan Till menyn gamla bilder Senaste uppdateringarna