Banker

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
 

Frosta Härads Sparbank

 Kreditbanken

SEB-banken 

 Sparbanken i Hörby

Jordbrukskassan

 PK-banken

 Skandinaviska Banken

 

 

Bankväsende
Bygdens sparbank, Frosta Härads Sparbank, grundades 1848 och låg först i Fulltofta herrgård. I februari 1882 köpte sparbanken en tomt nordväst om Nya Torg och lät uppföra ett nytt bankhus. Den 15 mars 1884 invigdes lokalerna.

Skånes Enskilda Bank låg först i samma hus som bokhandel och post så att man fick passera de båda för att komma in till det trånga bankkontoret. I december 1881 flyttade bank och post till ett nytt hus som postmästare Christian Benedictsson (gift med författaren Victoria Benedictsson) byggt. Våren 1885 skedde en större förskingring och huvudkontoret avskedade då all personal samt lade ner avdelningskontoret.

Skånska handelsbanken öppnade ett kontor i Hörby den 14 januari 1897. Både Skånes enskilda bank och Skånska handelsbanken uppgick under 1910-talet i Skandinaviska kreditaktiebolaget. Runt 1910-talets slut öppnade Svenska lantmännens bank kontor i Hörby. Dess efterföljare Jordbrukarbanken och PKbanken fanns också i Hörby.

SEB stängde sitt kontor i Hörby den 18 november 2016. Därefter var Sparbanken Skåne ortens enda kvarvarande bankkontor.
Källa: https://www.wikiwand.com/sv/H%C3%B6rby#Historia


Frosta Härads Sparbank

Annons från 1957.

Frosta Härads sparbank

 

Frosta Härads sparbank

   
   


Frosta Härads Sparbank vid Nygatan.
Bild ID: GATO_319
   
   


Bild ID: ato_843_Sparbanken.
   
   


Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1953.
 
   
   

Bankpersonal.                                                                                                  Foto: © K. G. Press-Foto AB. Bild ID:  HH_2917.

   
   

Bankpersonal. Längst till vänster med skägg är Lars Ljungälv. Längst till höger Kjell. Här vill klart identifiera alla. Det kan säkert ni "däe ute".                                                                                                             Foto: © K. G. Press-Foto AB.   Bild ID:  HH_2916.

   
   

Utdrag från gamla bankböcker.                                      HH_2918

Utdrag från gamla bankböcker.                                      HH_2919

   
   

Annons från Hörby utställningen 1952.

G Göransson.
Frosta Härads Sparbank är stämplat på baksidan av bilden
Bild ID: HH_3567

   
   

Rivning av Ekstrandska fastigheten intill kommunhuset och Shell (Gulf) 1958-06-04.
Bild ID: HH_3014w

Ekstrandska fastigheten rivs 1958-06-04 Ringsjövägen.
Bild ID: HH_3069w

Ekstrandska fastigheten över100-årig villa på Ringsjövägen. revs år 1958, sist vräkte man omkull skorstensstocken som en caterpiller gjorde processen kort med. Intressant avslöjande i skorstenen. I dess omfångs rika nedre del blottades ett stort och djupt valv vilket äldre Hörbybor väl känt till.
Det har påståtts att detta valv skulle ha varit förvaringsplats för en del av de värden som Frosta härads sparbank förvaltade under den tid som bankens kamrer hette Nils Palm.
I den djupa nisch som ses på bilden av den kvarstående skorstensmuren skulle alltså ha förvarats betydande dyrbarheter under en följd av år om man sätter tro till den muntliga traditionen. Mycket möjligt säger en Hörby kännare.

Bodil Pedersen. Källor: Mellersta Skåne 1958-06-04

   
   

2001-06-21 Foto: Torsten Blomdahl

   

Till toppen av sidan

 

Jordbrukskassan

Jordbrukskassan vid Gamla Torg, och till höger i huset fans bilförsäljning av Opel.
Bild ID: 3025. Ur Henry Holms arkiv.

Gamla Torg Jorbrukskassan.
Bild ID: HH_3686

   
   

Bild ID: Gato_814_Gamla-Torg_Ritz. Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Ingemar Olofsson.

Gullbergs herrekipering låg på Storgatan där Pers borg numera finns , på hörnet. Övertogs av Calle Wallden och förstördes i en brand.
Textkälla: Hörby i gamla tider o bilder / Lillemor Gerdin.
Ritz låg först på Västergatan i Sion-huset men flyttade till Gamla torg i det vackra gamla huset. Cederkvist eller Cederström (där sviker minnet) hette damen som öppnade affären i slutet på 1940-talet eller början på 1950 talet. Damekipering var det.
Textkälla: Hörby i gamla tider o bilder / Lillemor Gerdin.
   
   

Gamla Torg med Jordbrukarbanken. Årtal okänt.

   
Bortom Scan, se skylten till vänster, var Hörby Mejeriers Mjölkaffär. På den tiden fanns ju inte varken Tetrapak eller Purepak och ett av de dagliga ärenden bestod i att komma dit med mjölkspann i hand som dem sen fyllde på modernt sätt via en kran i väggen. Skulle gissa det är slutet på 40talet om man kan gissa på att det är försäkringsman Bornhages 1942 års modell Dodge, en rätt så ovanlig bil, som står där utanför banken, mitt emot Resia. Bilen gick i arv till min gode vän, hans son Bengt, sedermera med antaget efternamn Ask. På hörnet med Västergatan var Svensons Järnaffär som ju hade Fleichmans modelltåg gentemot Märklin hos Tolden. Sonen Stephan, som var en utmärkt ishockeyspelare på min tid, sedan köpte mina föräldrars fastighet, där Beklädnadsmagasinet var, vid Nya Torg, och öppnade affär med Elektrisk hemutrustning från dammsugare till kylskåp.
© Leif Blumenau.
   
   

 Jordbrukskassan på Gamla Torg år 1943.
Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson.

   
   

Annons från Hörby utställningen 1952.

 
   

Till toppen av sidan

 

Sparbanken i Hörby

Foto: © Stina Nyman.

Stina berättar:
Sparbanken i Hörby, en monstruöst ful byggnad där jag och mormor ofta satt utanför och samlade på regnummer. Leken var rätt rolig när man var 10, mormor däremot slutade aldrig att leka den, och en jul när jag tog med henne de 50 milen upp till Örebro undrade jag om jag skulle storkna vid det 300:de "jle 833,,julle 833" eller det 350:de.

Har också ett jättespecifikt minne av att det här gicks in och betalades min konfirmationsresa till Torquay,,en JÄVULSK massa pengar för mig (och för föräldrarna) på den tiden,men jösses vad tacksam jag är för att jag fick åka!
© Stina Nyman.

   

Sparbanken 1958-10-22.
Bild ID: HH_3599

Gösta Göransson VD Malte Olsson filial Löberöd 1958-10-22.
Bild ID: HH_3609

   
   

Till toppen av sidan

 

Kreditbanken

Nygatan – Gamla Torg. Järnhandlare Olssons hörna, nuvarande Kreditbanken.

 
   
   


Kvinliga Bilkårister 1953, med Kreditbanken i bakgrunden.

Annons från Hörby utställningen 1952.

   

Till toppen av sidan

 

 Skandinaviska Banken   SEB, Skandinaviuska Enskilda Banken

Skandinaviska banken på Storgatan 1952.
Foto: Carl Martinsson, i privat ägo Ingegärd Olofsson.

Annons från Hörby utställningen 1952.

   
 


SEB banken på Storgatan 12, augusti 2009. Fasaden mot Storgatan. Banken flyttade sedermera rakt över gatan till "Pers Borg" på Storgatan 12, i de lokaler som Vårdcentralen Kry huserar i idag (2024).
Bild ID: SEB_bank_01. Bildkälla: Anmälningstjänsten. Fotograf har ej lyckats att spåra trots efterforskningar. 
   

Till toppen av sidan

 

 

 

   PK-banken 


Bild ID:
   
   

Gamla torg med Nygatan mot norr. Foto: © Tommy Svensson, 1973.
www.gammalstorp.se har skriftligt tillstånd från fotografen att få använda hans bilder.
Bild ID: Gato_665.
 
   
   
   

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 

 
   
   
 
Till toppen av sidan