Toppen av sid
Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  
an

Bossaren

Bossaren var ett arbetstorp, vars innehavare var dagsverkstorpare under Mjälaströ gård. Den siste brukaren var torparen Anders Olsson, född 3 augusti 1825 i Fulltofta och hans hustru Kersti Jönssdotter, född 8 augusti 1825 i Hammarlunda.

De ingick äktenskap 1877 och flyttade till Bossaren 1878. De hade en son, Gustav Andersson, född 7 juni 1866.

Anders gjorde även tjänst som ”huggedräng” på Fulltofta gård. Han var också med om att bygga Kyllingehus (Kycklingahus) och Lagnehus. Familjen bodde kvar på gården till omkring 1908.
På andra sidan vägen ser man rester av torpets jordkällare och trädgård med fläder och äppelträd.

Text: © Bodil Pedersen.

Fantastiskt att man fortfarande kan plocka äpplen från Bossarens trädgård, Här kan vi snacka om ekologiska äpplen.

 
 

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

   
   

Idag finns inte mycket kvar, ett par äppelträd och några stenar.
Foto: © Fred Lundberg

En liten damm mitt emot Bossaren.
Foto: © Fred Lundberg

   
   
Detalj av karta som visar var Bossaren torpruin ligger. Blå namnmarkeringar på detaljkartan är våra egna och återfinns ej på översiktskartan.
Kartversion 2015. Kartan har klickbara områden.
   
   

Mer detaljerad orienteringskarta.
Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 2001.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog. En del av övriga kartsymboler på en orienteringskarta hittar du på kartsymboler. Bild ID: Bossaren_01w

   
   
Jordkällaren till Bossaren 2017-04-08. Foto: © Fred lundberg. Bild framifrån, resp. bakifrån.
   
   

© Kartan visas med tillstånd från Stiftelsen Skånska Landskap.

   

Till toppen av sidan