Toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Djupadal

Visar år 1934 huset med den nyuppförda romkläckningsanstalten.
Bild ID: Djupadal_07

   
   


Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   

Djupadals Fiskeodling i Fulltofta

Oscar Adolfsson fiskarepojke från Bosjökloster var född den 12/3 år 1892. Han var en mångkunnig yrkesman som genomgått Fiskeriskolan i Aneby. Därför blev det delvis på hans initiativ som Ringsjöns fiskeri förening bildades år 1916.

Romkläckningsanstalten startade upp år 1934. Det uppstod behov för yngeltillförsel i en del skånska sjöar och vattendrag. Yrkesfiskarnas Förening stod bakom satsningen som bestod av flera dammar och en byggnad för själva kläckningen och omhändertagande av de späda fiskyngel.

Fiskmästare Oscar ledde anläggandet och hade sedan hand om driften vid anstalten. Det var främst gädda, sik, laxöring och röding som kläcktes. Yngelbehovet hade i början av 1950-talet avtagit så pass att verksamheten lades ned år 1954, Oscar dog 1953.

Fiskeanstaltens rester av en husgrund och stenkar finns kvar mellan järnvägsbanken och riksväg 13. På andra sidan vägen finns fortfarande en av dammarna det vi kallar Djupadal. Fulltofta järnvägstation låg som närmsta granne. Oscar bodde i Fiskarhuset vid Fulltofta Strand och hans son var Erik Adolfsson. Flera generationer av fiskare har funnits i släkten.

Text: © Bodil Pedersen.

 

Källa: Artur Ericson (postum). Arkiv digital Alla:3 (1930-1942)
Gamla foto från Lennart Perssons samling (postum)

Visar anordning för kläckning av laxartade fiskar På fotot syns glasflaskorna som hänger ovanför stenkaren.
Bild ID: Djupadal_08

 

Visar bord för kläckning av lax och laxöringsrom.
Bild ID: Djupadal_09

   
   

En av yngeldammarna som tillhörde Ringsjöns Fiskeodlingsanstalt. Låg öster om den gamla banvallen som skymtar på fotot
Bild ID: Djupadal_10

   
   

Bild ID: Sallskapet_05_Nov-1925

 
   
   

Fiskodlingsdammen i Djupadal som den ser ut idag.
Bild ID: Djupadal_05. Foto: © Roland Pedersen.

   
   

Det stora röret är en viltpassage.
Bild ID: Djupadal_06. Foto: © Roland Pedersen.

   
   


Bild ID: Djupadal_01
Foto: © Roland Pedersen.

Bild ID: Djupadal_02
Foto: © Roland Pedersen.

   

Djupadals fiskeodling + skvaltkvarn 1900-talet.
Här ser man husgrund med 2-3 stenkar från fiskodlingens tid som fortfarande finns kvar. Det ligger på hagmark och fornåker, här finns en rund stensättning i dess närhet. Hassel och stora ekar, terrasser, röjningsvallar av sten samt röjningsröse. Den gamla banvallen mellan Hörby – Höör finns på en liten sträcka fast mycket igenvuxen.

   

Bild ID: Djupadal_03
Foto: © Roland Pedersen.

Bild ID: Djupadal_04
Foto: © Roland Pedersen.

   

 

 

Detta torp/ruin visas i ett eget fönster.
Stäng ner fliken/fönstret och du är tillbaka på menysidan
Till toppen av sidan