Toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka, observera vapenhuset med sin trappgavel som består av sex trappsteg på ena sidan och 7 på den andra.
Foto: © Roland Pedersen.

Hirtakull där Fulltofta herrgård skulle byggas från början.
Foto: © Roland Pedersen.

   
   

De röda linjerna markerar naturreservatsgränsen.
Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:
Kartutsnitt från 2015

   
   
   
   
   

Kortet är poststämplat den 30 mars 1906. Observera att det finns en dörr på den östra sidan där kyrkans absid finns idag, även ett litet smalt fönster som nu är borttagit.

 
   
   

Vykort från 1950-talet är daterat på baksidan den 17 juli 1956.

Foto från 2012. Skillnaden mot bilden till vänster som är tagen 1956 är obefintlig. Foto: © Roland Pedersen.

   
   

Interiör i Fulltofta kyrka, till vänster vid dåtiden kvinnornas och familjen Trolles ingång stod den stora järnkaminen för kyrkans uppvärmning. Genom hörsägen kallades denna kamin för ”Dockan” pga. utseendet. Järnkaminen ersattes av eluppvärmning 1953 då renoveringen även gjordes på kyrkbänkarna och man tog bort trappan ner till gravkoret under kyrkan.

Fulltofta kyrka 1950-talet.

Dessförinnan fanns två större kaminer på var sida om mitt gången och i höjd med vapenhuset. Rören från kaminerna var dragna genom innertaket till en gemensam skorsten. Detta kan man se på äldre foto samt karta från Fulltofta år 1765. På denna karta syns även den gamla klockstapeln i det nordvästra hörnet som en liten fyrkant.

Text: Bodil Pedersen. Källor: Lennart Persson (in memoriam). Staffan Persson. Lantmäteriet, karta 1765.
   
   

Epitafium över Anna Maria Cronacker född 1635- död 1712 hänger i Fulltofta kyrka. Foto: © Roland Pedersen.

Epitafium över krigskammarrådet Niclas Cronacker med det adliga vapen som utmärker ätten. Foto: © Roland Pedersen.

   
   

I ett av Fulltofta kyrkas fönster finns en glasmålning föreställande S:t Magnhild målat av Hugo Gehlin år 1936.
Foto: © Roland Pedersen.

 
   
   


Fulltofta kyrka.
Foto: Lars Norman. Licens CC-BY. Källa: Kringla.
Bild ID: Gato_713_Fulltofta-kyrka 
   
   

Kontraktprost Johan Svanbom inviger minneslunden på Fulltofta nya kyrkogård. 1996-06-02.
Foto A Isberg. Bild ID: lud_081w 

 
   
   

Fulltofta kyrka 1904. Foto: Oscar Halldin.

Fulltofta kyrka 1904. Foto: Oscar Halldin.

   
   

Husen och vägen ned till kyrkan. Foto: Edvard Nilsson

Fulltofta kyrka. Årtal okänt. Se att arkitekturen inte är samma som på bilden ovan vid gaveln.

   
   

Kyrkovärdarna Erik Trolle och Emil Eskilsson leder tåget vid kyrkoherde Bernt Harry Larsson år 1951.
Foto Lennart Perssons samling. Bild ID: lud_100w

   
   

Fulltofta klockaregård brann natten mellan 31 okt. – 1 nov. 1931

Fulltofta prästgård.

   
   

Löjtnant Carl-Axel Trolle Maka Ingrid född Nilsson i Malmö
1 sept. 1962. Foto: Fotocentrum Hörby.
Bild ID: HH_3710.

   
   

Rädda barnens julmärke 1982 var av Fulltofta kyrka. 

   

Till toppen av sidan

   Prästgården
Fulltofta Prästgård/församlingshem  

Detta vackra hus och församlingshem inrymde på 1980 /1990- talet både verksamhet som kyrkans barntimme, privat bostad och till församlingsmedlemmar som hade studiecirklar. Det var så tanken på att forska i Fulltofta historia en gång började för ett gäng som väl kunde sin historia och de flesta som var barnfödda i församlingen. Arbetsgruppen kallade sig för Fulltofta hembygdgrupp de träffades en gång i månaden för gemensam träff och skulle då redovisa vad de kommit fram till gången innan med det uppdrag de fått med sig. Jag hade själv glädjen att få vara med några gånger bara för att lyssna av dessa personer som verkligen kunde sin historia. Den första Fulltofta sockenbok kom ut år1999 och den andra 2012.

Prästgården såldes i maj 2001 till Lars Andersson som då drev Malmborgs Livs i Lund. Han gjorde en stor renovering invändigt av huset. Många minns nog inför julen då han gjorde ett stort arrangemang med ljus utanför huset och runt hela trädgården.

Detta lyste upp långt ifrån platsen, folk vallfärdades dit i bil för att se arrangemanget. Uppsättningen av dessa ljus arrangemang lär ha tagit 3 dagar för ett par arbetare fullt sysselsatta. Det var ovanligt men rätt häftigt!

Interiör bilder hur det var möblerat i de olika rummen då det fortfarande var Fulltofta prästgård/församlingshem kan vi tacka Lennart Persson som var en flitig fotograf.

Möblerna i prästgården såldes eller avyttrades på annat sätt. Men fortfarande finns en vinröd karmstol i församlingshemmet i Hörby, två blå karmstolar och två bokskåp i Fulltofta kyrka.

Bodil Pedersen

Källor:
Alla foton i färg: in memoriam,
hembygdsforskaren Lennart Persson. Fulltofta socken bok år1999. Svenska kyrkan /Susanne K Lindgren.

   

Fulltofta prästgård omkring 1903.

Fulltofta Prästgård/församlingshem såld i maj 2001.

   
   

Bild ID_ TE_227

   
   

Fulltofta prästgård.

 
   

Till toppen av sidan

   

Utanför Lundgrens smedja i Fulltofta, delar av hembygdsgruppen för Fulltofta Socken böcker.
Fr.v. Nils-Arne & Inga Jönsson, Lennart Persson, Brita Örnberg, Agda Lundgren, Gunvor Wendsjö och Åke Gunsten.
Från Lennart Perssons samling. Foto:2001 Okänd.

Öppna spisen.

   
   

Interiör en av de två soffgrupperna i dagrummet.

Den andra soffgruppen i dagrummet.

   
   

Nattvardskalk och oblatfat, i silver ev. nysilver.

Nattvardsbägare oblatfat i keramik.

   
   

Kakelugnen i stora samlingssalen samma rum som den blå soffgruppen med gammal rosa karmstolar och runt bord.

Nattvardskalkar och oblatfat i tenn.

   
 

Här hittar du fler kyrkor och kyrklig verksamhet i bygden 
   
   

Till toppen av sidan