Toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Gällhagen
även kallat Hjällhagshusen

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

   
   

Gällhagen var ursprungligen ett lantbruk som bestod av två bostäder. Den totala arealen var 172 tunnland, varav 32 tunnland åker. Gårdsbebyggelsen omfattade tre sammanbyggda längor, bostadshuset i söder och ekonomibyggnaderna i öster och väster om gårdsplanen. Vid norra sidan låg dessutom en mindre byggnad, som användes till svinstall. Bostadshuset var uppfört i korsvirke, ekonomibyggnaderna hade gråstensväggar och var delvis täckta med halm, delvis med spån.

Den siste brukaren var Olof Erlandsson, som arrenderade gården till 1929. En del av åkermarken övertogs då på arrende av Per Nilsson i Gamla Staveröd, medan andra delar planterades med gran. Olof Erlandsson försörjde sig även med att tillverka likkistor, som han sålde till Olssons (sedermera Tornbo) i Hörby. Även folk i bygden kom till Gällhagen för att beställa kistor. Själv lär han ha använt en kista att sova middag i.(!)

Olof Erlandsson var en stor djurvän. Då en ko eller ett får blev sjukt, tog han dem in i köket för att de inte skulle ligga och frysa i det kalla dragiga stallet. Många minns honom som en mycket hjälpsam och snäll man. Gällhagen revs och Olof Erlandsson flyttade först till Ludvigsborg och slutligen till ålderdomshem.

Text: © Bodil Pedersen.

   

TIPS: Du kan förstora och förminska skärmbilden genom att hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på + (plus) eller - (minus) på tangentbordet. Återställ skärmbilden till 100% (utgångsläge) genom att trycka Ctrl + 0 (noll).

   
 
Detalj av karta som visar var Gällhagen  torpruin ligger. Blå namnmarkeringar på detaljkartan är våra egna och återfinns ej på översiktskartan.
Det finns klickbara område på kartan för att ta sig vidare till andra torp och platser
   
   

Mer detaljerad orienteringskarta.
Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 2001.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog. En del av övriga kartsymboler på en orienteringskarta hittar du på kartsymboler. Det gröna korset mitt i samlingen av alla ruinerna markerar ett särpräglat träd. Bild ID: allhagen_01w

   
   


Kartan har klickbara zoner.
   
   

Lokalundersökning mellan 1913-1920 i Fulltofta genomfördes år 1920. Källa Riksarkivet.
Den praktiska undersökningen genomfördes av Husållningssällskapet. Material från Staffan Persson Hörby.

   
   

Gällhagen 1926. Gården är förfallen och revs 1933.

 

Ekonomibyggnad med utsikt mot S. Rörumsvägen. I denna byggnad fanns ett stort kvadratiskt källarutrymme ca. 1,5 meter djupt med stängsel runt.

   
   

Interiör inne på gården ekonomibyggnad, huset till höger boningshuset.

Boningshuset med två lägenheter.

   
   
   
   

Hjällhagahusen.
Källa: Lunds Univeristets Folkminnesarkiv. Tecknat av Gotthard Gustafsson 1926. Material insänt av: S Falk.
Bilden är redigerad av gammalstorp.se på så sätt att veck, brytningar,  fläckar, vattenskador  o. dyl. är borttagna. Detta gäller generellt alla skisser och teckningar hos oss. För vår presentation på hemsidan tillför dessa historiska skador inget,. originalet finns att se på den källa vi anger.

   
   

Skiss över Gällhagens gårdsplan och husen omkring.

 

   
   

Digitaliserad skiss gjord av www.gammalstorp.se för bättre läsbarhet.
Bild ID: Gallhagen_002_skiss.

   
   

Gammal skiss, tecknare okänd.

 
   
   

Digitaliserad skiss gjord av www.gammalstorp.se för bättre läsbarhet.
Bild ID: Gallhagen_003_skiss.

   
   

Vy över det gamla svinastallet. Foto: 2012 © Fred Lundberg.Foto: 2012 © Fred Lundberg.
   
   

Läs en berättelse om Gällahagen av © Bodil Pedersen.
Klicka på miniatyrsidan så får du upp dokumentet i full storlek.

Samma brev som här till vänster.
Detta är det handskrivna originalet.
Klicka på miniatyrsidan så får du upp dokumentet i full storlek.

   
   

Olof Erlandsson, Gällagens siste brukare. Här besöker han sin gamla gård Gällhagen, vid detta tillfälle har han flyttat till Ludvigsborg.

Foto: 2012 © Fred Lundberg.

 

   

Till toppen av sidan