Toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Gamla Staveröd

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

   
   
Gamla Staveröd var ett frälsehemman, dvs. ägaren hade viss skattebefrielse. Den sammanlagda arealen var 163 tunnland, varav 18 tunnland odlad jord. De gamla terrassodlingarna vittnar om att jorden brukats under mycket lång tid.
Boningshuset var byggt i korsvirke med träpanel utanpå. Ekonomibyggnaderna var uppförda i gråsten. Samtliga byggnader hade halmtak.
Man kan fortfarande finna äppelträd och örter där trädgården fanns. Gården hade brukats av samma släkt i flera generationer. Den siste ägaren var Per Nilsson.
Natten till den 20 augusti 1932 träffades gamla Staveröd av ett förödande blixtnedslag. Hela gården ödelades. En ovärderlig kulturskatt förstördes, eftersom mor Else hade sju kistor fulla med hemvävda alster i huset och alla kistorna brann upp. Else var mor till Per Nilsson. Gården byggdes aldrig upp igen.

Text: © Bodil Pedersen.

   
   
Detalj av karta som visar var Bossaren torpruin ligger. Blå namnmarkeringar på detaljkartan är våra egna och återfinns ej på översiktskartan.
Kartversion 2024. Kartan har klickbara områden.
   
   


Detalj av karta som visar var Gamla Staveröd torpruin ligger. Blå namnmarkeringar på detaljkartan är våra egna och återfinns ej på översiktskartan.
Det finns klickbara område på kartan för att ta sig vidare till andra torp och platser
   
   
Gamla Staferöd nr 1

Åbo Nils Persson född den 8/4 1847 i Fulltofta - död den 9/4 1928. Första hustrun: Anna Nilsdotter född 4/3 1852 i Fulltofta - död 28/9 1886. Ingick äktenskap: 6/11 1876.

Son: Per född den 22/10 1878.
dotter: Elna född11/5 1881 - död 7/10 1886.
tvillingarna: Nils född den 30/8 1885 - död den 2/9 1885,            Johan född den 30/8 1885 - död den 4/9 1885. Nils blev 3 dagar och Johan 5 dagar. Modern Anna och dottern Elna dog samma år och samma dödsorsak i hjernfeber (dåtidens stavning)

Andra hustrun: Else Månsson född den 3/4 1849 i Öved de ingick äktenskap den 3/11 1893. Else fick med sig i äktenskapet sonen Per han kallade henne för mor Else.

Det var Per som sedan tog över gården och bodde där med sin ca. 30 år yngre hustru Helga född 1908 i Fulltofta. De bodde på Gamla Staferöd tills gården brann ner.

Nils bror Lars var dräng på gården bodde också där. Han var född den 3/12 1856 i Fulltofta - död den 29/11 1927.

Text: © Bodil Pedersen.

 

Mer detaljerad orienteringskarta.
Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 2001.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog. En del av övriga kartsymboler på en orienteringskarta hittar du på kartsymboler. Bild ID: Staverod_Gamla_01w

   
   

Lokalundersökning mellan 1913-1920 i Fulltofta genomfördes år 1920. Källa Riksarkivet.
Den praktiska undersökningen genomfördes av Husållningssällskapet. Material från Staffan Persson Hörby.

   
   

Husförhörslängd.Fulltofta-AI-8-1878-1888-Bild-178-sid-174.

   
   

Husförhörslängd. Fulltofta-AI-9-1889-1894-Bild-188-sid-181.

   
   

Klicka på miniatyrsidan så får
du upp dokumenten i full storlek.

Gamla Staveröd brann ner vid ett åskväder 1932. På bilden är det Nils Persson med sin hustru Else och brodern Lars. Hunden heter Stella.

   
   
   
   
   
   
 

John Roth i Staveröd omkring 1928. Foto: Edvard Nilsson

   
   

Få antydningar till att det funnits hus på platsen.
Foto 2013 ©: Roland Pedersen.

Ruin efter boningshuset i Gamla Staveröd. Till vänster en anlagd mindre väg genom husgrunden. Foto: © Roland Pedersen.

   
   

Gotthard Gustafssons skiss av gården 1926

   
   

© Skiss Torpruiner.se

 
 

 

   

Jordkällaren och potatiskällan, där lillpigan 14-åriga Ella satt när hon skalade potatis till hela hushållet (berättat och visat platsen för mig på 1990-talet). Foto 2013 ©: Roland Pedersen.

Bastan vid Gamla Staveröd. Här förberedde man lin.
Foto 2013 ©: Roland Pedersen.

   
   

Båda stallängerna i öster. Foto 2013 ©: Roland Pedersen.

Stallängan på Gamla Staveröd. Foto 2013 ©: Roland Pedersen.

   
   

Gotthard Gustafssons skiss 1926.

   
   

Vägen utanför Fulltoftas nya kyrkogård,ner mot byn.
Foto 2013 ©: Roland Pedersen.

Fulltoftas nya kyrkogård. Gravplatsen där Else och Nils Persson samt Nils bror Lars är begravda. Foto 2013 ©: Roland Pedersen.

   
   

Foto: 2020-05-03 © Fred Lundberg.

   
   

Blå symbol är ställen som vi hittat med enklare sittplatser, väl värda att ta en paus vid, som inte är utmärkt på den stora översiktskartan.
Foto: 2020-05-03 © Fred Lundberg.

   
   

Foto: 2020-05-03 © Fred Lundberg.

Kan vara en gammal jordkällare.
Foto: 2020-05-03 © Fred Lundberg.

   

Till toppen av sidan