Toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Gry gravfält
(Grydzbacken)

Gravfältet ligger på en grusplatå, som på 1600- talet kallades ”Grydzbacken.”Det består av en domarring, 6 skeppsättningar, 13 resta stenar och ett flertal kantställda eller kullfallna stenar, som kan ha ingått i nu den förstörda anläggningar.
Domarringen består av sju stenar. Denna fornlämningstyp har fått sitt namn av att man tidigare trott att de använts som tingsplatser. Vid undersökningar har man i en del fall hittat gravar med brända ben från järnåldern (500 f  Kr – 1050 e Kr)
Skeppsättningarna är alla skadade men bör ursprungligen bestått av 15-20 stenar vardera. De är gravar liksom domarringarna och kan dateras till samma period.
Källor: Informationstavla på platsen. Fornlämningar är skyddade enligt lag.

   
   

En gammal skrift av Kammarherre Erik Trolle. Förmodligen från 1950-1960-talet.

   
   
   
   
   

Till toppen av sidan